Svar från departementet om Fågelinfluensan


Som jag nämnde i en tidigare postning så mailade jag Morgan Johanssons Departementssekreterare Stefan Sjöquist igår morse.

Nu har svaret influtit och återges i sin helhet här. Kommentaren om KBM kommer sig av att jag frågade hur arbetet på ett mer generellt plan gick till.

Det är möjligt att jag kommer kommentera svaret vidare senare idag, just nu hinner jag inte men eftersom jag lovat att delge er det så postar jag det direkt.

[i] Helle Klein har också skrivit om detta

Hej Jan-Inge

När det gäller det fortsatta arbetet med att säkerställa svensk vaccinförsörjning så kommer regeringen inom kort att utse en särskild förhandlingsperson med uppdrag att undersöka förutsättningarna för tillverkning av influensavaccin i Sverige. Som bekant har Morgan Johansson sedan länge uttryckt en ambition att få en sådan produktion på plats för att klara vaccinförsörjningen i ett läge där det finns risk att det internationellt kommer att vara brist på tillgången till vaccin. Parallellt med detta pågår också ett arbete inom ramen för nordiska ministerrådet för att diskutera nordisk samverkan.

När det gäller information om den löpande utvecklingen, t.ex. de senaste fallen i Turkiet, så är det främst expertmyndigheterna som tar fram denna informantion. Socialstyrelsen och smittskyddsinstitutet lägger t.ex. ut sådan information på deras hemsidor. Eftersom fågelinfluensan inte smittar mellan människor så är frågan framför allt aktuell ur ett veterinärmedicinsk perspektiv. Information om beredskapen på detta område ansvarar jordbruksverket för.

När det gäller din fråga om krisberedskapsmyndighetens (KMB) arbete så pågår det ett samarbete mellan socialstyrelsen och KMB med att ta fram en generell kommunikationsplan/-strategi att användas vid ett eventuellt utbrott av fågelinfluensa. Samarbetet är ett led i socialstyrelsens uppdrag att löpande följa upp den särskilda beredskapsplan (pandemiplan) som tagits fram.

KBM arbetar också med att identifiera verksamheter där det är speciellt viktigt att ha en beredskap så att inte viktiga samhällsfunktioner riskeras vid en pandemi.

Hälsningar,
Stefan Sjöquist

Politiskt sakkunnig
Folkhälsorelaterade frågor – Socialdepartementet


9 svar till “Svar från departementet om Fågelinfluensan”

 1. Det verkar vara ett normalt innehållslöst svar. Man gör inget och vill inte heller göra något och hänvisar til andra.

 2. Jo jag tycker oxo att det tenderar just det du skriver, lätt innehållslöst. Samtidigt så pratade jag med Stefan i telefon förra gången, och utan att göra anspråk på att vara psykolog så fick jag intrycket av att de faktiskt tar frågan på allvar.

  Men det kan ju vara en av nackdelarna med det skrivna ordet som spökar. Jag kommenterade svaret i ett mail och hävdade att allmänheten troligen efterfrågar MER information och då svarade han:

  ”När det gäller att departementet ska gå ut med ”sitt tyckande” till media, så sker detta också när media efterfrågar sådan information. Media, liksom ofta allmänheten, söker dock också i stor utsträckning sin information om bedömningen av en viss utveckling, t.ex. de senaste händelserna i Turkiet, från olika experter som finns på t.ex. jordbruksverket, socialstyrelsen, smittskyddsinstitutet eller WHO som bekant följer frågan ur ett internationellt perspektiv.”

  Jag har en förståelse för detta samtidigt som jag misstänker att de på departementet underskattar folks oro. Samtidigt vill de säkerligen inte underblåsa folks rädsla. Knepig avvägning kanske men nog skulle jag personligen helst se att landets politiska ledning [aka departementet] faktiskt tog ledningen när det gäller informationen i.s.f. att hänvisa till andra myndigheter.

  Att hänvisa till jordbruksverket, socialstyrelsen, mittskyddsinstitutet och WHO är möjligen sakligt korrekt men det gäller troligen mest de som har bredband och/eller själva inser var de ska söka.

  Morgan, Stefan och de andra på den firman skulle kanske behöva spika upp en ”smittskyddshemsida” där de kan sammanställa information från alla kanter och samtidigt redovisa vilka framsteg som sker när det gäller den interna beredskapen för otäcka farsoter.

  Nu kan jag ju inte påstå att jag ligger sömnlös direkt, men den dagen viruset muterar, eller nästa farsot knackar på dörren, så är risken stor att folk drabbas av panik. Och det bästa botemedlet näst efter de medicinska resurserna är förstås information.

 3. Hej Jinge. Jag tror att du upplever att de tar frågan på allvar därför att du fick ett svar. I verkligheten liknar svaret vad regeringskansliet har sagt om fågelinfluensa sedan ett år tillbaka, med förbehåll för några små uppdateringar med hänsyn till händelseutvecklingen. Men i praktiken har inget skett och inget gjorts.

 4. Lyckligtvis har du fel.. :-)

  Samtidigt har inte tillräckligt mycket gjorts, men det finns i alla fall en enighet i riksdagen nu och att de måste surra runt lite inom EU + Norden är inte konstigt.

  Jag tror inte en sekund på att de tänker avvakta till första flyttfåglarna ligger döda på marken här. Den kritik de skulle få då kommer att likna Tsunamin gånger 100..

  Och det vet de nog om ska du se.. :-)

 5. Rätt intressant inställning att ”skydda viktiga samhällsfunktioner”. Samhällsfunktioner är så vitt jag ser det till för medborgare. Om man inte skyddar medborgarna i första rummet är samhällsfunktionerna relativt meningslösa (underdrift).

  Min tes är att man inte har politiskt mod att ta fram ett vaccin för hela befolkningen. Ponera om man gjorde det och aldrig fick bruk för det – vilken guldgruva för regeringens motsåndare.

  Min cyniska slutsats är att det är ett spel med medborgarnas liv, som grundar sig i att dagens politiska partier prioriterar makten framför medborgarna.

  Tror jag.

 6. En generell fråga: vilken frihet har man att publicera såna här mejl från myndigheterna på sin blogg enligt PUL och andra lagar?

  Dvs jag vet redan att man inte får publicera mejl från privatpersoner. Men hur är det med såna här officiella mejl?

 7. Dels skrev jag det i det mail han fick från mig, men det hade inte spelat ngn roll eftersom det är offentlig handling. Du kan knata upp på departementet i morgon och begära att få se både mitt mail och deras svar.

  En annan sak är om du mailar mig privat och jag publicerar mailet, då är det ett mail från en privatperson vilket gör att det blir ett brott mot PUL.

 8. Jinge. Att det är en offentlig handling betyder inte att du får lägga upp infon på din blogg. Testa att lägga upp en dom (inkl personuppgifter) från ett brottmål får du se. Det är inte begreppen offentlig/privat som avgör om det är OK att publicera utan om det är känsliga uppgifter.