Spionerar FRA också på dig ? Lilla Sverige servar brutala ”Världspolisen USA” -protestera!


Uppdrag Granskning handlade 11/12 om det nära samarbetet mellan Försvarets Radioanstalt (FRA) och USA:s spioneri- och övervakningsmyndighet National Security Agency (NSA). En hel del var känt sedan tidigare.
Den viktigaste nyheten är att nu tillgängliga hemligstämplade dokument visar att FRA bedriver aktiv signalspaning – dvs. myndigheten hackar sig in i bl.a. privatpersoners datorer – i strid med svensk lag. Trots att förre FRA-chefen sagt att detta inte sker Sverige lär ha haft en framträdande roll för att utveckla datorprogrammet Quantum, och kanske Foxacid enligt insatta intervjuade personer. Dessa är viktiga program för hackning. ”Operation Winterlight” Storbritannien drog sig ur detta, men Sverige är kvar. Även den intervjuade DN-chefredaktören Peter Volodarski (som vi inte brukar prisa) noterade att Sverige varit påfallande passivt och låtit bli att kritisera USA:s övervakning, i motsats till t.ex. Frankrike och Tyskland.

Árgumentet att denna övervakning av en stor del av jordens befolkning är nödvändigt för att motverka terrorismen håller inte. Konventionella terrorister vet sedan åratal att de är övervakade. Och okonventionella statsterrorister som CIA övervakas inte. I praktiken är det slut med privatlivet på jorden enligt Glenn Greenwald, den jurist och journalist på Guardian som spelat en avgörande roll för att publicera dokumenten i samarbete med Snowden, som han finner mycket tillförlitlig. Övervakningen och avlyssningen har skett av 35 statschefer (misstänkta terrorister som Merkel?), EU, FN:s generalförsamling samt utländska konkurrerande storbolag. Det handlar om politisk och ekonomisk spioneri i hemlighet, helt i strid med demokrati.

SvT och massmedia har tidigare rapporterat att svenska FRA spelar en central roll i USA:s signalspaning mot Ryssland. Massmedia och denna blogg rapporterade om detta i mitten av oktober efter rapporter från den kände brittiske journalisten Duncan Campell och Edward Snowden. Vid intervjuer i kväll i Aktuellt sa försvarsministern och även ordföranden i den domstol som ska övervaka FRA att de utgick från att FRA följde lagen, som är allmänt hållen. Detta innebär a domaren a priori inte är objektiv. Domaren ska ha en kritiskt granskande inställning och aktivt söka att vara oberoende.

Bilden idag har jag tagit mig friheten att låna från SvT:s hemsida.

NSA+FRA FRANSABILDSTODRAPPORT
Dagens Nyheter skrev då ”Sverige samarbetade med USA om FRA-lagen” att Sverige är på samma nivå som Israel när det gäller att hjälpa brittisk och amerikansk underrättelsetjänst med spionage på internet. Precis som Israel fyller Sverige i ett tomrum på världskartan: Sverige kontrollerar kablarna genom Östersjön medan Israel har tillgång till dem i östra Medelhavet. Sverige samarbete syftar till att skapa nya lagar för massövervakning på nätet. Sveriges nya FRA-lagar 2008 sammanfaller med Fisa Amendment Act i USA som används för att öppna hela den amerikanska delen av internet för övervakning – hemlighet för medborgarna. Man tar in all privat kommunikation, lagra den i tre dagar och låter datorerna analysera vem som pratar med vem.

Campbell menar att myndigheterna bör tala om ifall de använder det avslöjade Xkeyscore-systemet för spårning på internet och om de sätter några gränser för vad de skickar vidare och till vem. Nu sänds säkert information från Sverige vidare till USA och Storbritannien, som kan dela den med vem som helst. XKeyscore är ett mycket brett och omfattande”Sverige behöver en egen Edward Snowden”, säger Duncan Campbell.Vem blir ”Sveriges Edward Snowden”, eller 2010-talets Jan Guillou och Peter Bratt?

FRA logotyp

Redan 6 september berättade Campbell inför EU om FRA:s nyckelroll i det internationella spioneriet på enskilda människor, regeringar och organisationer.
Då ville Carl Bildt varken bekräfta eller dementera och levererade följande svaga uttalande, ”då man inte kan dementera varje detalj”. Han menade att Campbells uppgifter ”inte ger större förtroende” och att han ”inte verkar veta så mycket”, ett billigt, Bil(d)ligt sätt att försöka minska källans trovärdighet. Campbell är en känd expert som redan för 10 år sedan skrev om PRISMs föregångare Echelon till Storbritanniens regering.

** Kanske var det effektivare övervakning av medborgarna sådant som Obama och Reinfeldt talade om vid sina möten samma dag som Campbells avslöjande? **Carl Bildt imagesCAFRCMUO

DN påtalar i en stort uppslagen artikel ”FRA:s utbyte med USA granskas inte” att Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet (Siun) ”inte genomfört någon särskild granskning av FRA:s samarbeten med främmande makt trots att det gått fem år sedan FRA-lagen klubbades igenom”. Denna lag utökade FRA:s hemliga mandat kraftigt. DN och internationella massmedia rapporterade 23/10 att Obama avlyssnat Agneta Merkels mobiltelefon via NSA.

Guardian och New York Times har rapporterat att NSA och dess brittiska motsvarighet GCHQ lyckas knäcka krypterade koder avsedda för att skydda e-mail, bankuppgifter och medicinska journaler för hundratals miljoner människor. En grupp inom GCHQ arbetar på att komma in i den krypterade dataöverföringen för de ”fyra stora” Hotmail, Google, Yahoo och Facebook. Och detta är ingen ny verksamhet. Ett 10-årsprogram mot krypteringsteknologi gjorde ett genombrott år 2010, vilket gjorde att man kunde komma över betydligt större mängder data. Enligt Guardian satsar USA närmare motsvarande 1 700 miljoner kronor på att i samarbete med high-tech-bolag bygga in svagheter i krypteringsprogram och i säkerhetsprogram. Jag upplever att detta utförs möjligen av en grupp anti-demokrater som kan ha selekterats fram av likasinnade. Någon däremot?
obama-prism

De som vi väljer i demokratiska val med några års mellanrum ser tydligen till att odemokratisk verksamhet frodas och döljs. Och deras chefer och politiska ledare gör som så ofta – de ljuger. Vem blir inte indignerad över detta?
Vår demokrati är alltför bristfällig till följd av detta och allt annat hemlighetsmakeri och då den centrala samhällssektorn – ekonomin och naturtillgångarna – inte är under demokratisk kontroll utan har utvecklats för att ge största möjliga vinst hos ett litet, litet fåtal efter beslut utan demokratisk insyn.

Erik Snowden untitled

Sverige bör fjärma sig från USA:s politik!
Trots att jag bott ett år i Kalifornien, USA, har en hel del släkt där och vanligen trivs bra vid mina besök där (är alls ingen USA-hatare) har jag kritik mot USA:s politik, som egentligen bestäms av den lilla härskande klassen där.
* USA är det i särklass mest krigiska landet efter andra världskriget
* USA har stött genomfört eller stött statskupper i flera demokratiska stater, och stött eller etablerat fler diktaturer än något annat land
* Landets regering stödjer alltså inte traditionell demokratin i sin utrikespolitik – det är undantag.
* Man har använt kemiska vapen i Irak
* USA har inlett brutala krig i Irak, Libyen (via NATO) och Afghanistan, antingen i strid med FN-stadgan eller genom en väldig utvidgning av givet mandat (Afghanistan och Libyen)
* Man har sedan 2011 stött rebellerna i Syrien ekonomiskt och med vapen via ombud (”unconventional warfare”) i strid med FN-stadgan, vilket förstärkt terrorismen
* USA planerar att angripa Syrien i strid med FN-rätt och egen befolkningsopinion (9 % i USA för krig och 60 %), vilket skulle stärka al-Qaidas grupper i Syrien och världen
* USA stödjer Israels bosättnings- och apartheidpolitik
* Man stödjer i praktiken militärkuppen i Egypten
* Via NSA har man en intill nyligen hemlig övervakning av medborgarna i det egna landet, runtom i världen, av regering och institutioner.

* Demokratin i USA har minskat enligt jurister i USA eller rentav upphört (förre presidenten Carter)

* Människor som informerar om bristande demokrati och krigsbrott får fängelsesraff och jagas, medan de som ansvarar för kriget i Irak går fria.
Bekämpa USA-imp KP stockholm_bekampa_usa_1

Några modesta paroller.
Bekämpa USA-imperialismen!
Lägg korten på bordet då det gäller FRA – av vikt för invånare både i Svrige och i andra länder!
Nobels fredspris åe 2014 till Snowden, Manning och Assange!


i Andra om: , ,, , , ,
, ,, , , , , ,, , , , ,

Uppdrag Granskning Bilderblogg 19/12 SvT 5/12DN 13/10DN 23/10 InfowarsFolket i Bild om FRA Guardian 6/9 DN 6/9Proletären DN 6/9 II Guardian 23/7 NY Times 7/9 DN:s ledare 28/7 Senator Humphreys brev DN 25/7DN 2/7 AB 25/7 SvD 2 25/7 Socialpolitik USA-sanktioner Faderns öppna brev Troy versus Dulles DN 4/7SvD Jan Guillou 14/7Guardian 1/7Edward Snowdens uttalande DN 2/7 Henrik Alexanderssons blogg Blum om Snowden Upprop för Snowden Guardian 9/6 PRISM DN Washington Post SvD 10/6AB 10/6 Expressen 10/6 New YorkerTruthdigger Jonathan Turleys blogg SKP-bloggen SKP-bloggen Motvallsbloggen 5/1 AB 8/6 Henrik Alexandersson Nyhetsbanken SvD om Kuba 26/11 Svenssonbloggen Kommunisternas blogg Anarkia FIB-Kulturfront. DN stoppas text om Gaza Dagens ekot om Arne Modig på Kuba Aftonbladet 2008 om mordförsök på Castro SR SvD1 SvD2Aftonbladet.se Expressen SvT Flamman Proletaren Svensk-kubanska

  4 comments for “Spionerar FRA också på dig ? Lilla Sverige servar brutala ”Världspolisen USA” -protestera!

 1. Leif Elinder
  12 december, 2013 at 12:46

  NSA:s massövervakning av vanligt folk förefaller – snarare än förebyggande brott/terroristbekämpning – vara ägnad åt att potentiellt kunna kontrollera, manipulera, misskreditera, utpressa och i slutändan tysta sanningssägare (whistleblowers), vilka uppfattas som ett hot mot rådande ordning och maktstrukturer. FRA:s eventuella direkta eller indirekta medverkan i en sådan verksamhet måste bli föremål för en oberoende parlamentarisk granskning.

  http://www.washingtonsblog.com/2013/06/nsa-whistleblower-nsa-spying-on-and-blackmailing-high-level-government-officials-and-military-officers.html

  Obama’s ’Insider Threat’ Program a ’Sweeping’ Crackdown on Leakers
  https://www.commondreams.org/headline/2013/06/21-3

  http://www.huffingtonpost.com/2013/11/26/nsa-porn-muslims_n_4346128.html

 2. Peter Grafström
  12 december, 2013 at 14:07

  Att just Sveriges del av övervakningen skjuts fram i förgrunden nu kan vara för att skrämma bla svenska akademiker från att delta i debatten om för USA känsliga frågor. Både 9/11 och Fukushima-katastrofen är av sådan art att experter i västvärlden har möjlighet att underminera officiella påståenden med hårda fakta.
  När dylika experter vet att allt de skriver lusläses av NSA blir de säkert mindre benägna att delta i debatten.
  Det är enligt min mening ytterst besvärande för demokratin att lekmän inte får någon hjälp med fakta av folk från tekniska högskolor när det gäller känsliga ämnen utan att debatten i st enbart hämtar fakta från andra länder.

 3. 12 december, 2013 at 23:28

  USA:s övervakningssystem NSA och Snowden diskuteras i vår bok ”USA som världspolis”, framför allt i kapitel 8 ”USA:s militära kapacitet och funktion” samt i kapitel 11 ”Motsättningar och konflikter”. Boken annonseras i första högerspalten Köp den unika boken på 390 sidor för endast 185 kronor. Enklast sker det genom mail till medförfattaren Ulf Karlström:macoma.karlstrom@telia.com

Comments are closed.