Sovjetunionens fall – förspel och följder


Jag har nyligen publicerat artiklar om Oktoberrevolutionen, om Sovjetunionen under mellankrigstiden och inför Andra Världskriget. Fortsätter med denna i kronologisk ordning.

Gorbatjov images

Från och med 1985 introducerade den sista sovjetiske ledaren Michail Gorbatjov reformer i det sovjetiska systemet med ledorden glasnost (öppenhet) och perestrojka (omstrukturering) i ett försök att få slut på en period av ekonomisk stagnation och för att öka demokratin. Viss pressfrihet infördes och val till parlamentet, lokala råd och av president skedde i fria val. Gorbatjov föreföll att sträva efter en slags blandekonomi, en blandning av fri marknad och av offentligt äga nyckelindustrier. I början fick han stöd av västmakternas ledare, men snart blev det klart att de förordade en snabb och brutal omstrukturering. Andra såg Gorbatjovs program mer som reformer i riktning mot kapitalism i stället för önskvärd, nödvändig demokratisering inom ramen för en socialistisk ekonomi. Detta ledde dock till uppkomsten av starka nationalistiska och separatistiska rörelser. Före 1991 var den sovjetiska ekonomin den näst största i världen, men under dess sista åren drabbades ekonomin av brist på varor i livsmedelsbutiker, stora budgetunderskott och stor tillväxt i penningmängden, vilket medförde inflation.
Under 1991 ökade den den ekonomiska och politiska oron alltmer, bland annat då de baltiska republikerna lämnade unionen. Vid en folkomröstning i mars röstade en stor majoritet för att bevara Sovjetunionen som en förnyad federation. I augusti 1991 skedde ett försök till statskupp av medlemmar av Gorbatjovs regering, riktat mot Gorbatjov, och med syfte att bevara Sovjetunionen, men det medförde i stället att det kommunistiska partiet förbjöds och att Jeltsins ställning stärktes betydligt. Trots folkomröstningen upplöstes Sovjetunionen 25 december 1991 i 15 postsovjetiska stater.
Jeltsin untitled

Boris Jeltsin valdes till Rysslands president i juni 1991. Efter statskuppen 1991 lyckades han få parlamentet att ge honom extraordinära befogenheter att snabbt omvandla det ekonomiska systemet utan krav på godkännande i parlamentet. Under och efter Sovjetunionens sönderfall genomfördes omfattande reformer inbegripet privatiseringar och liberalisering av marknader och handel, däribland radikala förändringar i linje med den ”chockterapi” som rekommenderas av USA (inte för USA, men för andra stater i ekonomisk kris) Internationella valutafonden. Detta har skildrats av Naomi Klein, i ”Chockdoktrinen” (som jag inte har tillgänglig här i Provence).

Detta resulterade i en väldig ekonomisk kris med 50 % minskning av både BNP och industriproduktionen mellan 1990-1995.
Demonstration Ryssland 11120_big-754932

Vid privatiseringen övergick kontrollen över företagen från statliga organ till personer med insiderkontakter i regeringen.
* En grupp män utan egna tillgångar, ”oligarkerna”, kunde med stöd av pengar utifrån bli mycket rika och förde sedan enorma tillgångar som arbetats ihop av andra ut ur landet, allt med aktivt stöd av bl.a. USA:s vice finansminister Lawrence Summers, senare chefsrådgivare åt president Obama. Jeltsins egen familj blev mycket rik. Oligarker (dvs. kapitalistiska skurkar) flyttade miljarder i kontanter och tillgångar ut ur landet.
* Försämringen av ekonomin ledde till kollaps av sociala förmåner.
* Födelsetalet sjönk kraftigt medan dödligheten sköt i höjden.
* Fattigdomen ökade från 1,5 % i slutet av Sovjettiden (dvs. mycket lägre än i USA och Sverige idag, men måtten torde variera) till 39-49 % i mitten av 1993.
* 1992 konsumerade genomsnittsryssen mindre än 1991 och en tredjedel av befolkningen levde under existensminimum.
* Under 1990-talet rådde en extrem korruption och laglöshet, kriminella gäng etablerades och alkoholism, HIV och våldsbrott sköt i höjden.

67 % av ryssarna ansåg i en folkomröstning 1992 att arbetarkollektiv var det bästa sättet att privatisera och 79 % ansåg att full sysselsättning var en nyckelfråga. President Clinton i USA beskrev dock Jeltsin positivt som en hängiven reformator. Parlamentet presenterade våren 1993 en budget som inte uppfyllde IMF:s krav på hård åtstramning (ja bara knappt 50 % var ju fattiga), och det läckte ut att IMF skulle dra tillbaka ett utlovat stort lån.

Uppmuntrad av USA och andra västmakter beordrade Jeltsin beordrade militären att storma parlamentsbyggnaden hösten 1993. Under en dag dödades omkring 500-3000 människor och 1000 sårades. (Uppgifterna varierar).

Inför presidentvalet 1996 låg Jeltsin illa till, på 5:te plats, medan kommunistpartiets kandidat Zyuganov låg främst. Rysslands vallagar tillät att man spenderade maximalt motsvarande 3 miljoner US dollar på en kandidat, vilket var vad kommunistpartiet hade råd med. Men Jeltsins läger beräknas ha spenderat mellan 700 och 3000 miljoner dollar, varav en stor del kom från de nyrika skurkarna som kallas oligarker. Stora summor kom från väst. IMF garanterade ett lån på över 10 miljarder dollar till Ryssland. Under första halvåret kom alla viktiga massmedia under kontroll av oligarkerna eller staten, under kontroll av Jeltsin & Co. (Källa: Wikipedia). Valet vanns slutligen av Jeltsin med 54 % av rösterna medan kommunistpartiets kandidat fick 40 %. Så agerade Västs favorit.

Därefter ökande fattigdom.
Med hjälp av sina ekonomiska rådgivare och med stöd av IMF, drev Jeltsin igenom stora budgetnedskärningar och avskaffade prisreglering på baslivsmedel. När den asiatiska finanskrisen drabbade Ryssland 1998 minskade BNP än mer och landet tvingades inställa betalningarna. 1989, före de ekonomiska reformerna, levde 2 miljoner i Ryssland på mindre än 4 dollar om dagen, medan antalet i mitten av 1990-talet uppgick till 74 miljoner enligt Världsbanken och 25 % levde i akut fattigdom.
Den synnerligen ansedda medicinska tidskriften Lancet rapporterade 2009 att dödligheten ökade och att medellivslängden minskade i de flesta post-socialistiska länder i Europa i början av 1990-talet. Man fann att massprivatiseringsprogrammen (överföring av minst 25 % av stora statligt ägda företag till den privata sektorn inom 2 år) var förenade med en ökning av dödligheten bland vuxna män med 13 %. Detta genomfördes snabbast och mest genomgripande i Ryssland, där också dödligheten ökade mest.

Ryssland tog på sig ansvaret för att betala Sovjetunionens skulder, trots att dess befolkning bara utgjorde hälften av befolkningen i Sovjetunionen vid upplösningen. Den 31 december 1999 avgick president Jeltsin och lämnade över till den nyutnämnda premiärministern Vladimir Putin, som sedan vann presidentvalet 2000. Putin undertryckte den tjetjenska upproret. Höga oljepriser och den inledande svaga valuta följt av ökande inhemsk efterfrågan konsumtion och investeringar har hjälpt ekonomin att växa flera år i följd vilket förbättrat levnadsstandarden och ökat Rysslands inflytande på världsscenen. Medan många reformer under Putins presidentskap har kritiserats av västerländska nationer som odemokratiska,har Putins ledarskap med ordning, stabilitet och framsteg gjort honom tidvis mycket populär i Ryssland. Genom en självständig hållning visavi USA & Co, och genom sitt stöd för FN:s stadgan under Syrienkrisen har han blivit allt mer impopulär bland ledare i väst.

Kanske är det då inte så konstigt att så många ryssar är positiva till kommunismen. Det förklarar inte varför så många i USA är kritisk till kapitalism, men kanske hänger det ihop?

intressant.se, , , , , ,, ,, , , , , , , ,, , , , , ,,

Rysk opinionsundersökning, BBC World Services 2009 , Cleveland Leader 2009 , Pew Research , Clearinghouse Fria Tidningen 13/9 Stalingrad – soldaternas egna ord SvD Gorbatjovs reformer


7 svar till “Sovjetunionens fall – förspel och följder”

 1. Wikepedia är väl inte så tokigt i detta fall. Intressant omständighet kring belägringen av parlamentet oktober 1993. Okända krypskyttar bl a på taket till USAs ambassad sköt unga ryska soldater i ryggen. Den Ryska militären lät sig inte provoceras.
  En sån krypskytt dödade en general med en kula som passerade precis i den svaga punkten under hjälmkanten och över skyddsvästen. Det var ett proffs som sköt. Såna okända krypskyttar även på andra byggnader – hotell.
  Solzhenitsyn berättar från februari 1917 hur okända kulspruteskyttar spred liknande död och förintelse omkring sig, vilket sedan skylldes på tsarens poliser. 2009 var det analogt i Iran. Okända krypskyttar som försöker provocera fram inbördeskrig. Thailand etc etc
  Efter 1991 och Yeltsins och Gorbachevs eftergivenhet godkändes att underställa Rubeln villkor liknande Bretton Woods dvs Ryssar får inte trycka upp Rubler mer än värdet av sin dollarexport. Deras centralbankschef lyder inte under Ryssland. From 1976 tvingades USA England ge fler länders valutor priviligierad status Japan Schweiz EU, men Ryssland är utsett att förbli underutvecklat.

 2. Det är väl USAs tur nu? Sovjet gick in i Afghanistan och så började förfallet. USA är insnärjd i gyttjan i Afghanistan. Dessutom drunknar USA skuldgyttjan – det största i världen (mellan 20 till 60 trillion dollars beroende på hur man räknar). USAs flagranta nat krigsbrott, dess skamlösa hjälp till Apartheid Israel, har inneburit att USAs ”soft power” är värt intet längre. Tvärtom USA har blivit världens åtlöje och Trump, Hillary & den korrupta kongressen bekräftar att vi har att göra med en hotfull, farlig, beväpnad driftkucku, vars armé vinner inga krig men lyckas åstadkomma stor skada. USA har aldrig vunnit ett stort krig – aldrig! det är kvalitén på des vapenmakt. Fler och fler insedd etta och det bidrar till bilden av världsnarren USA.

  Lägg till de-dollarizationprocessen – alltfler länder inte längre använder dollarn som världsvaluta i handel de emellan (Kina, Ryssland, Iran, Venezuela) Snart kommer Kina kanske kräva att Saudierna handlar i Yuan – då kommer de-dollarization ta fart på allvar.

  USA en glittrande koloss, där a 50% av befolkningen lever under eller strax över fattigdoms nivå. Eftersatt infrastruktur. Hollywood glittret kan inte täcka över stanken av ”sociala förruttnelsen” (social decay) i landet. Risken för civilkrig och/eller fler stater som träder ur unions (Kalifornien, Texas, Lousiana, m fl) sig från USA är stor. Den elit som styrt och styr USA kommer inte att acceptera att bli en andra rangens makt. Så risken att de tar hela världen med i deras fördärv är överhängande.

  2030 kommer ett säga kaboom – bye bye Yankee dori! Under tiden läs och njut av Johan Galtung (som också förutspådde Sovjets fall) förutsägelse
  https://motherboard.vice.com/en_us/article/d7ykxx/us-power-will-decline-under-trump-says-futurist-who-predicted-soviet-collapse

 3. Sovjetunionen utsattes för två slag av chockterapi redan på 80-talet. En militär och en ekonomisk, bägge kom utifrån. Råoljepriset pressades med Saudiarabiens hjälp till bottennivåer som fick allvarliga följder för ekonomin. Samma koncept tillämpades mot Putins Ryssland men denna gång sköt Saudiarabien sig självt i foten.

  Militärt begick Sovjet misstaget att gå in i Afghanistan mot sitt eget bättre vetande. Men detta var inte det allvarligaste bekymret, utan det var Reagan -regimens fullkomliga oberäknelighet. Reagan tog ett helt nytt grepp på det militära och startade en rad provokationer som ingen tidigare USA-president hade ansett vara tänkbart. Skenförberedelser för kärnvapenangrepp för att kolla vilka motdrag motparten skulle vidta. Medeldistansrobotar och kryssningsmissiler skulle utplaceras i Europa. Stjärnornas krig. Det koreanska planet KAL-007 var förmodligen också en länk i denna kedja av provokationer. Min egen förmodan är att Gorbatjov inte såg någon annan utväg än att mer eller mindre ge upp. Det var inte värt priset att eskalera provokationerna tills ett fullskaligt kärnvapenkrig skulle utbryta.

  • Tror du verkligen själv på det där? Anledningen till kollapsen av Sovjet står att finna i ett ineffektivt ekonomiskt system. Planekonomin kan inte koordinera miljontals beslut om arbete, konsumtion, sparande och investeringar. Därför uppstod köer, undermåliga och för få varor samt undertryckt inflation. Likaså i Kina under Mao.

   • Så varför fanns det då mänger med varor i butikerna efter ’kollapsen’ men till ett så högt pris att vanligt folk inte kunde handla? Och det var inga utländska varor – det var varor som hade producerats i Sovjetunionen. Frågan är varför dessa varor hade undanhållits, och av vilka?
    Nej, jag håller med Nybondas. Det var utländsk infiltration och sabotage av någon eller några.
    I väst stod kapitalisterna i kö för att dela upp Sovjetunionens naturtillgångar emellan sig.
    Reagan var en av organisatörerna för NED som pumpade in mycket pengar – troligtvis även skattemedel – i organisationer i Ryssland för att kunna störta Sovjetunionen.
    Du tror väl inte att utländska underrättelsetjänster rullade tummarna mellan 1917 och 1990? De var lika aktiva i Sovjetunionen som de ryska underrättelsetjänsterna är i dag i USA och i Europa. Det är deras uppgift – att destabilisera länder som anses vara fiender. Även om inget av detta är välbelagt och bevisat att det har skett – varken CIA.s, MI6.s och andra underrättelsetjänsters arbete i Sovjetunionen eller den ryska underrättelsetjänstens arbete i USA (även om vissa försöker att bevisa rysk inblandning i valet i USA).

   • Läs om kommentaren. Jag har inte påstått det du säger. Det jag säger är väl dokumenterat och kräver ingen särskild tro utöver detta. Omvälvande förlopp har komplexa och mångfaldiga orsaker. Vissa vill reducera kriget i Syrien till en tvist om en gasledning. Och förvisso, en sådan fanns också. Tillsammans med ett dussin andra faktorer.

    • Läs om min kommentar!
     Jag skriver inte något specifikt om dina påståenden utan kommenterar enbart din verklighetsfrämmande beskrivning i stort. Det är klart att du ärbesviken för att Sovjets kollaps visade att socialism och planekonomi inte varaktigtkan skapa välfärd.