Sossarna måste sluta ljuga om arbetslösheten!


I en artikel idag i SvD så redogörs det för andelen förtidspen-sionärer inom EU.

Undersökningen visar att Grekland och Österrike ligger på så låga siffror som bara 3% förtidspensionärer i samma ålderskategori.

Professor Anders Klevenmarken vid Uppsala Universitet förklarar att det inte beror på att hälsan skulle vara sämre i Sverige, eller t.ex. arbetsmiljön.

Han hävdar att det uteslutande beror på att det är lättare att bli förtids-pensionerad i Sverige.

Att siffrorna för vissa länder är så låga som 3% betyder inte att det är ett rimligt värde.

Det finns mycket starka skäl som talar för att 16% inte heller är sakligt motiverat.

Troligen ligger en adekvat siffra någonstans mitt mellan dessa två ytterligheter.

Men ingen kan avfärda LO-utredaren, Jan Edling som jag tidigare skrivit om här.

Vanja Lundby-Wedin och Göran Persson har gjort sina tappra försök, men nu krävs det nog att man på allvar visar politisk vilja att sluta gömma arbetsmarknads-problem i statistiken.

Och får vi inte korrekt information så bygger bara facket och (s) upp ett allt större tvivel på både vilja och förmåga.


2 svar till “Sossarna måste sluta ljuga om arbetslösheten!”

  1. Ja problemet finns över hela landet. Med tyngdpunkt på de regioner där antalet arbetstillfällen är lågt. Vilket, i sig, säger en hel del om den förda politiken..