Söndra för att härska


Jag har glädjen att få publicera ännu ett gästblogginlägg av Jan Hagberg, som i hela sitt vuxenliv haft siffror i någon mening som sitt arbetsområde. Han har haft tre längre anställningar: först på KTH som matematiklärare, därefter som statistiker på SCB och slutligen som försäkringsmatematiker vid ett större svenskt försäkringsbolag. Han arbetade under 1990-talet tillsammans med andra, bl. a. den tidigare riksdagsledamoten (s) Karin Wegestål, hårt på att rädda grundidéerna i ATP-systemet – ett mycket klokt system. Därutöver aktiv i svenska Jugoslavienkommittén.

Artikeln.
Har läst inlägget ”Skottland, Jugoslavien (och Krim)?” publicerat här på bloggen den 19 september. Mycket är rätt men där finns också frågor att ha synpunkter på, men det skulle krävas alldeles för stort utrymme att utveckla det här och nu!

Under 1980-talet var den västtyska säkerhetstjänsten BND djupt insyltad i att destabilisera Jugoslavien, via kroaterna (dvs. i grunden i samarbete med samma krafter som gick Tysklands ärenden under WWII i det som kallades Den Oberoende Staten Kroatien). En expert på den (väst)tyska säkerhetstjänsten, Erich Schmidt-Eenboom, har skrivit boken ”Der Schattenkrieger (Skuggkrigaren), Klaus Kinkel und der BND” om detta. Den senare FDP-ordföranden och utrikesministern Klaus Kinkel ledde hemliga operationer mot Jugoslavien, redan i början av 1980-talet och kort dessförinnan!
Jugoslaviens karta untitled

Diana Johnstone har i ”Dårarnas korståg” skrivit om hur IMF i slutet av 1980-talet, alltså samtidigt med att verkningarna av perestrojkan försvagade Sovjetunionen, började dra åt tumskruvarna på Jugoslavien, med sedvanliga nyliberala nedskärnings- och privatiseringskrav. Alltså i ett läge när väst inte längre ansåg sig ha behov av att stötta det Jugoslavien, som en gång brutit med Sovjetunionen. NATO untitled

IMF krävde bl. a., och fick igenom, att Vojvodinas och Kosovos autonomi skulle upphävas. Detta i sin tur satte starka nationalistiska känslor i brand – framför allt i Kosovo. Kravet kom utifrån med skulden lades på Belgrad! De rikare republikerna Kroatien och Slovenien ville inte heller betala sina federala bidrag för Kosovos behov, vilket också fick serberna att krokna. Detaljerna finns i Johnstones bok.

Man skulle kunna gå längre tillbaka i tiden, om man så vill även om det inte är nödvändigt, för att påvisa motsättningar i den jugoslaviska befolkningen. Väst har funnit det vara i sitt intresse att utnyttja motsättningarna maximalt, för att kunna skapa sina små klientstater på Balkan – med en behändigt styrbar klick som verkställare på varje plats. Täckmanteln inför en vänsteropinion, åtminstone sedan Balkankrigen började, har varit Mänskliga Rättigheter (i Brzezinskis tappning, notera!) och inte alls enligt den fullständiga utformningen i FN:s deklaration från 1948 om mänskliga rättigheter, där sociala och ekonomiska rättigheter utgör väsentliga delar i en helhet.
Lagen mot krig lagen_omsl_2

Våra ”godkända” MR-organisationer bryr sig emellertid inte ens om de politiska och juridiska rättigheterna, när USA inte vill. Aldrig en protest från det hållet mot att de ryskspråkiga i Lettland saknar rösträtt, ändå utgör de nästan halva Rigas befolkning. Detta bara som ett exempel på anpassligheten i tillämpningen!

Jämför förresten med hur den s.k. Svenska Helsingforskommittén (idag namnändrat till ”Civil Rights Defenders”) efter bombningarna 1999 kunde vigga Sida på hundratals miljoner kronor för att, som det uttrycktes, framför allt lära serberna demokrati. Vilken hybris – svenska skattebetalare betalar alltså för att få tjäna USA:s finansintressen! Där fanns inte ett spår om rätten till arbete eller sociala rättigheter!
Alla västs klientstater på Balkan är i spåren på krigen idag skuldtyngda, dysfunktionella stater, med en skyhög arbetslöshet – oavsett nationalitet! Slutresultatet av krigen är att USA i området nu har en av sina största militärbaser i Europa, Camp Bondsteel, samtidigt som fattigdomen blivit än mer utbredd.

Europa, och inte minst Ryssland, är ett lapptäcke av nationaliteter. Vad USA, med hjälp av sina europeiska vasaller, försöker göra är att hitta konfliktytor mellan olika nationaliteter, enbart i syfte att spränga länderna – för att i sista hand komma över Rysslands naturtillgångar. Ingenting är nytt: Kom ihåg att mer än halv miljon tyska soldater stod i södra Ryssland när Tyskland föll samman och WWI upphörde. ”Mein Kampf” handlar ju också om att Tyskland måste ta över rysk jord för att skaffa sig Lebensraum! Västs krig i Ukraina är ett krig genom ombud. Lydiga tjänare är Angela Merkel (fullständigt obegripligt om man ser till Tysklands intressen, vilket Pål Steigan varit inne på) och Francois Hollande.
Humanitär imperialism imagesCA3Z9MDQ

Har i sommar mot bakgrund av händelseutvecklingen i Ukraina på nytt läst Jean Bricmonts bok ”Humanitär Imperialism”. I den finns en förödande krig mot den västeuropeiska vänstern och likaså mot fredsrörelsen, som alldeles obegripligt köpt krig som lösningen på nationella motsättningar! Slagordet R2P (”Right to protect”) var ju inte uppfunnet när boken skrevs, utan är ett senare tillskott i språkbruket för att sälja krig. Förresten vore väl R2P något Ryssland skulle kunna åberopa, med tanke på alla ryska minoriteter i länderna runt omkring – åtminstone om man använde sig av västs sätt att tolka internationell rätt!

Balkankrigen blev lackmustestet på att den vänster (i bred mening) vi har haft tycks hjälplöst förlorad.

Har nu kommit halvvägs i Anders Perssons bok ”Kuppen i Prag”, utgiven på Ordfront 1990. Boken är för mig ytterligare en pusselbit i att riva bort slöjorna från den förljugna historieskrivningen om 1900-talets historia. Inte ens Pragkuppen 1948 är vad den beskrivits som hos oss!


intressant.se Ukraina,, , , , , , , , , , ,, , , , , , , , , , ,

Kosovo som modell för folkrättsvidrigt USA-anfall mot SyrienNew York Times 24/8
SvD 11/7 Expressen 13/7 DN 26/5 2012 Obama och Ukraina Globalresearch
DN 3/3 DN 2/3 Guardian 2/3 Guardian 3/3 Annarkia SvD 1/3 Z-net DN 28/2 Synpunkt på anti-ukraina propaganda DN 1/3 Svenssonbloggen 1/3 Protester mot polisbrutalitet i USA Polis mot OWS
DN:s ledare 22/2 Expo Nuland om USA:s stöd DN 23/2
DN 19/2 SvD 19/2 Moscow Times Youtube-klipp Artikel med bild av Nuland och oppositionsledaren Globalresearch DN 23/1 Nyhetsbanken 26/1 DN 25/1 Kildén & Åsman Infowars 23/1 AB-intervju med Bildt omkring 25/1 DN 19/12 2013 Globalresearch Nyhetsbanken 5/12 Nyhetsbanken 11/12 Proletären 20/12 SvD 5/1 2014 Sveriges Radio 17/12

  5 comments for “Söndra för att härska

 1. Sixten Andréasson
  24 september, 2014 at 12:19

  Mycket bra att du, Jan Hagberg, tar upp förstörelsen av Jugoslavien. Den officiella historien måste och kommer att få skrivas om. Blev nu delvis aktuellt genom Peter Handke tilldelats Ibsenpriset. Vissa i Norge gallskrek av förtrytelse eftersom Peter Handke träffade Slobodan Milosevic och närvar vid hans begravning.
  Har just läst Anders Perssons bok ”Kuppen i Prag”. Som du skriver där måste det officiella revideras.

 2. yugo45
  24 september, 2014 at 14:56

  Om du visar källor på att IMF krävde att Vojvodina och Kosovos självständighet skulle upphävas vare jag tacksam. Första gången jag hör om detta, och jag anser mig extremt välinsatt i dåtidens skeenden. Upplys mig.

  • 25 september, 2014 at 14:32

   Att påstå sig vara väl insatt i dåtidens skeenden och ändå inte känna till IMF:s sätt att arbeta, låter som en självmotsägelse. Eller i varje fall ett försök att dra uppmärksamheten från huvudfrågan, västs teknik för att söndra för att härska!

   I Jugoslavien precis som senare skett i länder som Grekland, Cypern m.fl., alla satta under ekonomisk press, utsågs en regeringskommission för att leda arbetet med ekonomiska förändringar. Det var förstås inget annat än en marionettkommission med IMF dragandes i trådarna, medan skyltfönstret fick se inhemskt ut. Detta är nog så viktigt för den fortsatta skuldbeläggningen! Självklart håller sig IMF inte med någon offentlighetsprincip, så att det exakt går att följa hur det rycks i trådarna!

   Diana Johnstone skriver i Dårarnas korståg apropå det som skedde i Jugoslavien: Detta är karakteristiskt för ”globaliseringsprocessen”. Utomstående makter dikterar politiken och lokala myndigheter får skulden för konsekvenserna. Än värre, de problem som detta medför förvandlas till nya argument för ”globalisering”. Nationella regeringar misskrediteras. Bara det ”internationella samfundet” vet vad som är bäst för alla.

   Den för Jugoslavien aktuella kommissionen lade fram sina förslag i maj 1988. Innehållet var skrivet av liberala ekonomer och var direkt hämtat ur IMF:s regelbok. Här fanns också förslagen om upphävande av Kosovos och Vojvodinas autonomi. Bakgrunden till det var, att i den federala budgeten var framför allt Kosovos ekonomi ett gapande svart hål. IMF krävde att det hålet skulle täppas till och det ansågs bara kunna ske via ett till Belgrad centraliserat styre!

   Nu vet vi mer om hur hålet kunde uppstå. Kosovo hade fram till 1989 en rent albansk ledning och den använde de centrala bidragen avsedda för ekonomisk utveckling av regionen till att systematiskt köpa ut främst serbisk mark. De första serberna fick bra betalt för att lämna Kosovo! Efter hand blev det i vissa enskilda områden i det klanstyrda dock så uttunnat med serber, att många av de kvarvarande serberna kunde skrämmas iväg, utan större betalning för mark och bostäder!

   Efter Natos bombningar 1999 försvann från Kosovo ytterligare 225 000 serber, liksom alla andra minoriteter. Kvarvarande 100 000 serber kan sedan dess bara leva i skyddade enklaver eller i de fyra nordligaste kommunerna. Detta är en etnisk resning som aldrig intresserat västmedier eller de lydiga MR-organisationerna!

 3. Zokrates
  24 september, 2014 at 15:57

  USA agerar helt i linje med sin strategi att attackera/underminera vänsterinitiativ och motarbeta Demokrati. Inte så konstigt om man bryr sig om att undersöka historiska förlopp. Redan från början slog man ner fackföreningsrörelsen och såg till att splittra vänstern även om vunna segrar och förlorade slag avlöste varandra så är det ingenting jämfört med våra skandinaviska demokratier och unika saltsjöbadsanda. USAs historia är Ådalens.

  Den systematiska utrotningen av den inhemska befolkningen (indianer) och slavekonomin (svarta) ger också för handen den nationella masspsykosen i dyrkan av vapen och våldskultur. Det är lätt att få skygglappar när man ser på den utrikespolitiska policyn och ”divide et impere” och det är lätt att tro att den uppstår på den globala arenan i ett vakum och inte som i ett naturligt led med inrikespolitiska rötter.

  Detta politiska klimat vill man återskapa i utrikespolitiken. Sydamerika är den verkliga provkartan eller som det också kallas eller kallades ”Our Backyard”. Ytterst ”logiskt” för en stormakt vars maktambitioner bokstavligt talat går över lik.

 4. Peter Grafström
  24 september, 2014 at 16:01

  Utmärkt artikel som Anders kritiker behöver ta del av och med flera associationer för min del.
  Om tyskt agerande omkring och före 1980. Jag associerar till en artikel skriven av en anglosaxisk revisionistisk historiker 1979 som helt motsäger bilden av Tyskland som en historiskt aggressiv aktör. Inget konstigt att en revisionist skulle känna för det ämnet.
  Men jag misstänkte att detta inträffade då för att störa handeln mellan BRD och USSR eller någon annan splittrande orsak utan att för den skull artikelförfattaren själv behöver ha haft något annat än alldaglig motvilja mot Sovjet som motiv förutom intresset för historiska fakta. Nu har jag fått ytterligare ett tänkbart motiv: för att förstärka motivationen för samarbete mellan anglosaxare och tyskar betr den splittring av Sovjetassocierade stater Jan diskuterar.
  Mein Kampf: vem hjälpte Hitler med den och på vems uppdrag?
  Teoretiskt kan han förstås ha gjort det helt själv. Men under den perioden före och efter beer hall putsch var Hitler under starkt inflytande av en amerikansk-tysk spion med dubbelt medborgarskap. Denne gav Hitler en makeover beträffande klädsel och förmåga att hålla tal och stack till honom pengar allteftersom Hitler var i knipa. Spionen Ernst Hanfstaengl, ibland kallad Hitlers pianist, hade en bror som arbetade för Usas regering och Ernst själv lämnade 1937 Tyskland för Usa när (lägliga?) intriger gjorde det nödvändigt. Det är uppenbart att Hitler coachades men säkert av för mig okända medhjälpare också.
  Jag tror inte att FDR visste om detta eftersom det började långt innan han kom till makten men FDR var utan tvivel tungt ansvarig för att WWII inte kunde undvikas. Han agerade genom sina medhjälpare ständigt så att möjligheter till ett begränsat krig eller möjligheter till fredlig lösning undveks både gentemot Japan och Tyskland.
  Merkel och våra politikers destruktiva följsamhet gentemot Usa: Stefan Lindgren citerar fibjuristers kommentar om honom när de har olika uppfattningar om huruvida fallet Kosovo i ngn mening är prejudicerande för fallet Ukraina: De säger att ”det saknar förankring i Sverige och medför politisk isolering”.
  Det vore intressant med en precisering av hur förankringen bestäms här och i EU.

Comments are closed.