Släpp fångarna loss det är vår, nåja..


Att den gradvisa straffskärpning som genomförts i Sverige förr eller senare skulle ta ut sin rätt var väntat.

Nu framgår det av ett utkast till en ny kriminalvårdslag att fångarna ska få mer frigång under slutet av sin strafftid. Rent konkret betyder det att fångarna ska få vistas i sin bostad om de ”sköter sig”. Om det i praktiken betyder att de ska få elektronisk övervakning, s.k. fotboja, eller om de ska slippa det framgår inte av TT:s rapportering i nuläget.

Det är dock troligt att man avser att utöka den elektroniska övervakningen, kanske förlänga den period som ska vara möjlig att ansöka om. När testerna med elektronisk övervakning startade i slutet av 90-talet så var maxtiden satt till tre månader. Den utökades sedan till sex månader i samband med att man fick rätt att ansöka om ”bojan” i slutet av strafftiden, tiden närmast före villkorlig frigivning.

Detta sågs inte med blida ögon från personalen inom kriminalvårdsverket eftersom straffet, husarrest, är ett mycket

ingripande straff som kan tära mycket hårt på individen.

Tänk själv, vara tvingad att vara i sin bostad i sex månader bara med undantag för den tid man får delta i brottsförebyggande program och, i förekommande fall, gå till arbetet.

Innan experimentet startade så testade jag själv elektronisk fotboja. Jag skulle ha den i en vecka men redan andra dagen tog jag av den. Det kunde jag givetvis göra ostraffat, men en fängelsedömd transporteras i en liknande situation direkt till fängelse utan att passera gå. En fotboja känner inte bara av var den befinner sig, den larmar också om man utsätter den för något som t.ex. att ta av den.

När straffskärpningen kom var det många som insåg att det skulle bli dyrt. Normalfången skulle hållas inlåst i 2/3 av straffet i.s.f. som tidigare ½. Detta samtidigt som straffen utökades och samma brott som tidigare nu gav en längre tid i fängelse. Resultatet blev som alla vet att både fängelser och häkten snabbt fylldes. Det är det som man nu planerar att åtgärda.

Hade våra politiker valt att tänka på konsekvenserna innan man gav efter för det politiska trycket så hade åtskilliga skattekronor sparats.

[i] TT-notis i SvD


4 svar till “Släpp fångarna loss det är vår, nåja..”

 1. När du säger ”om de ’sköter sig’” och ondogör dig över fotbojan i detta fallet, får jag upp en frågeställning i huvudet. Jag har sedan tidigare förstått att detta är ett ämne du inte bara känner starkt för utan också kan mycket av, därför ska du inte uppfatta detta som kritik, utan en fråga.

  Vari ligger problemet att om fången visar så att säga goda tendenser, att restens av hans de facto straff förläggs till en bostad snarare än en cell? Att det förekommer en fotboja är väl egentligen bättre än att ställa vakter runt dörren och bygger ett stängsel runt huset (förutsatt att han skulle setat på en annan anstalt annars)? Är det bättre att han sitter kvar på anstalten i fråga?

 2. Det primära Mathias är att man gör fångens bostad till hans fängelse. Som fångvaktare tillsätter man en elektronisk apparat vilket gör att han själv får vikariera som vakt. Vakt åt sig själv.

  Det är egentligen inget problem, men en rimlig period är en KORT period. Låter man en människa ha sitt eget hem som ett fängelse i stället för ”sin borg” så är risken uppenbar att han efter avslutad strafftid fortfarande känner samma vanmakt inför sin bostad, dvs sitt fängelse.

  En annan, och långt ifrån oviktig, aspekt är att människor inte mår bra av en påtvingad isolering. Risken för självmord ökar markant ju längre tid som går. Sitter banditen ifråga kvar på fängelset så har han sina kamrater runt ikring sig och vi människor är sociala varelser.

  Ett par hurtiga kriminalvårdare som dyker upp ett par gånger i veckan för att kolla drogfriheten är inget vettigt alternativ.

 3. Den boja som används av kriminalvården känner inte av var man är – ingen GPS – den känner bara av om man är inne eller ute.

  Antalet fångar har inget med brottsligheten att göra. Finland har halverat antalet fångar under 10 år och brottsligheten har inte ökat mer där än i övriga Norden.

  Halvera antalet fångar i Sverige också och använd de miljarderna till brottsoffer och förebyggande arbete.
  Det vore ett effektivt arbete. Sätta människor i fängelse långa tider är kontraproduktivt och ineffektivt.

 4. ”Den boja som används av kriminalvården känner inte av var man är – ingen GPS – den känner bara av om man är inne eller ute.”

  Vem berättar du det för?