Skandia, The Never Ending Story


Skandalen på Skandia tycks vara en historia utan slut. Ju mer man försöker sätta sig in i historien desto mindre förstår man.

Svenska Dagbladet har gjort ett antal försök att begripa hur och varför saker och ting ser ut som de gör, men det är en omänsklig uppgift. Nils-Olof Ollevik tycks i alla fall ha kommit fram till den troliga upplösningen när han skriver:

”Som det ser ut just nu tycks det som om upplösningen blir att alla frias och att de beslutsamma på åklagarsidan står och pekar på varandra.”

Maria Wahlberg om Otty Rydbecks utredning:

Läs Wahlbergs artikel!

”I rapportens slutkläm konstaterar Otto Rydbeck att arbetet för styrelse och revisorer har försvårats på grund av att ett litet antal personer i Skandias högsta ledning har ”uppträtt djup oetiskt och eventuellt till och med brottsligt. Med de positioner som dessa innehaft och det bristfälliga och vilseledande sätt dessa handlagt vissa ärenden har det enligt utredningen varit svårt för styrelse och övrig företagsledning att få en riktig bild av vad som skett”.”

Peter Carlberg berättar:

Läs Carlbergs artikel!

”Parallellt med brottsutredningen pågår en civilrättslig process där Skandia krävt 600 miljoner kronor. Ulf Spång har krävts på sammanlagt 308 miljoner. Frågan skulle avgöras i skiljenämnd, men för tio dagar sedan träffade Spång plötsligt en uppgörelse med Skandia. I den officiella versionen hette det att Skandia fått tillbaka 45 miljoner kronor, en tredjedel av Ulf Spångs utlovade pensionsförmåner, och att bolaget var nöjt med detta.”

Nils-Olof Ollevik skriver:

Läs Ollevik !

”Visserligen pekade det mesta på att Skandiaaffärerna, som ursprungligen gjordes på uppdrag av Skandias ägare, skulle sluta i förlikningar och hemliga uppgörelser men allt eftersom skandalerna rullades upp fick allmänheten blodvittring och krävde de ansvarigas huvuden på var sitt fat. Som det ser ut just nu tycks det som om upplösningen blir att alla frias och att de beslutsamma på åklagarsidan står och pekar på varandra.”

The Never Ending Story ”Skandiaaffären” tycks bli just det. Nu ska det mörkläggas och slätas över. Som jag skrev i en annan kommentar förut:

”Skulle jag som anställd stjäla 10.000.- av min arbetsgivare så blir jag givetvis åtalad och kastad i fängelse. Men när extremt välbetalda direktörer gör samma sak så får de 90 miljoner i pension.

Men man måste faktiskt beundra Skandia för att de har en så stor matta. För att sopa in all denna skit under mattan kräver ett megaformat. En megamatta..

Man kan konstatera att Skandia inte gör ett smack för att stärka sitt eget varumärke. Det som nu behövs är att samtliga kunder säger upp sina avtal och går till andra bolag som inte är lika korrupta.

Skandiahuset kan få vara kvar vid Sveavägen som ett monument över hur genomkorrupta bolag skinnar småfolket. 99.9% av Sveriges folk skulle gråta av glädje över bara tiondelen av Ulf Spångs pension..”


Ett svar till “Skandia, The Never Ending Story”

  1. Enligt morgon TV är Engelska delen av Skandia huvudansvariga..(70% sa dom, en brud har skrivit en bok om det hela) Sagan fortsätter!

    Man vet lixom vilket försäkringsbolag man INTE ska anlita, dom får väl göra med sina pengar vad dom vill..who cares.