Ska vi legalisera cannabis?


Dagens Nyheter rapporterade 10 maj att ”Centerns Ungdomsförbundet anser att cannabis ska jämställas med alkohol. Försäljningen skulle ske reglerat på Systembolaget eller motsvarande och åldersgränsen skulle vara 20 år”, säger Hanna Wagenius, ordförande för CUF. 62 av 111 röstade ja, dvs. knappt hälften. I ungdomsförbundet har en majoritet tidigare varit emot förslaget att driva en legalisering, men många i CUF nu övertygats av argumenten om kontroll. Enligt min mening är detta en ren chimär. Vem ska utöva kontrollen över vilka, när och hur?
Cannabisplantor untitled

DN intervjuade också Fredrik Näslund, chef för länskriminalens narkotikarotel i Stockholm. Han säger att en legalisering av cannabis skulle göra möjligheterna att upptäcka missbruk i ett tidigt skede mindre. ”En legalisering skulle vara mycket oroväckande. Med den lagstiftning vi har i dag har vi poliser rätt att ta urinprov på ungdomar och visa svart på vitt för föräldrarna att deras barn har rökt cannabis. Det gör att vi kan få en reaktion från vuxenvärlden och vidta åtgärder.” Av de narkomaner Fredrik Näslund har träffat under sina år i yrket, har alla börjat med cannabis. Forskning bland annat i Sverige att detta är det allra vanligaste sättet, liksom i USA. Man har där myntat

(Dagen därpå kan man läsa i DN att ”Tingsrätten i Halmstad friar en 40-årig man misstänkt för narkotikabrott. Mannen menar att han blev utsatt för passiv rökning när han varit i en lägenhet där andra rökte cannabis, men att han själv inte hade gjort det. Urinprov visade spår av narkotikan. Men enligt domen är det ändå inte helt bevisat att mannen själv har rökt och därför frias han”, skriver Hallandsposten. Detta är befängt. Man får inte cannabispositivt urinprov av detta! (http://www.dn.se/nyheter/sverige/skyllde-pa-passiv-cannabisrokning–frias).

Förbudet har lett till organiserad brottslighet där knarkkarteller skor sig på cannabishandeln. De kriminella kidnappar och dödar människor som en följd. Vi vill inte att knarkkarteller ska tjäna storkovan på användandet av cannabis, säger Hanna Wagenius.

Bloggaren Anders Svensson skriver ”Jag är alltså inte för legalisering av cannabis. Däremot är jag för att innehav för eget bruk ska avkriminaliseras.” Ändå skriver han korrekt ”Alla droger har skadeverkningar och innebär vissa problem. Så även cannabis (hasch och marijuana). Det mest kända är att folk blir förslöade och förslappade. Hjärnverksamheten blir långsam när man använder cannabis. I sällsynta fall kan cannabis också utlösa psykoser. Dessutom ökar det risken för olika lungsjukdomar…”. Vad har han då för värderingar? Ingen omtanke om ungdomen och andra i alla fall.

Hans förslag öppnar kraftigt möjligheten till illegal försäljning av cannabis och annan narkotika, liksom CUF:s förslag.
Illegal langning av alkohol till ungdom har ökat samtidigt tillgängligheten till alkohol legalt har ökat. Ju fler cannabisanvändare desto större marknad även för de som vill sälja cannabis illegalt. Och det är avsevärt enklare att förvara och transportera cannabis än alkohol för illegal försäljning.

Forskning, bland annat från Sverige, har också visat att det finns ett klart samband mellan hur ofta man använt cannabis som ung och risken att insjukna i den mycket allvarliga sjukdomen schizofreni, som ofta är kronisk och medför arbetsoförmåga samt ökad risk för missbruk och kriminalitet samt ökad dödlighet enligt bland andra svenska studier, (där jag medverkat i ett par, är professor emeritus i alkohol- och drogforskning vid Stockholms universitet).
Cannabis ohälsa untitled

Detta innebär förstås inte alls att alla som provat cannabis får problem. Många provar bara ett fåtal gånger. Riske att fastna i missbruk är större för dem med psykosociala problem av olika slag. Detta innebär att den som vill vara solidariskt med utsatta människor måste stöda en restriktiv policy här. För en socialist borde ställningstagandet vara enkelt.

Forskning har också visat att personers bedömning av sannolikheten för upptäckt är av stor betydelse för beteendet. Och risken för upptäckt av illegala verksamhet med cannabis är mindre om den får säljas på Systemet eller bäras omkring i byxfickan. Ur den synpunkten är förslaget om att kunna ”Drogtesta bliförare vid vägkanten” på Brännpunkt i SvD av Mikael Cederbratt (M), Anders Romelsjö (jag), professor och Jan Sandberg, NTF, 22/6 2011 bra.

Svenska Dagbladet 10/6 2011 ”Om man vill att färre skall hamna i ett narkotikamissbruk bör man inte legalisera narkotika. Det är helt enkelt ett val vi gör: vi väljer att narkotika skall vara illegalt och det av en rad skäl. Man kan välja att legalisera, med de konsekvenser det skulle få, men då bör man använda vettiga argument för sin sak. Att påstå att färre skulle börja, fler sluta och att kriminaliteten skulle minska framstår som ett rent tankefel.” Det skriver Jörgen Svidén, direktör för ECAD (European Cities Against Drugs).

Svidén skriver vidare: ”Generellt finns en bred konsensus i Europa, liksom resten av världen, om att även cannabis fortsatt skall vara illegalt. Om man anser att det ligger något gott i att förhindra att unga människor hamnar i narkotikamissbruk, så är Sverige inte på efterkälken, utan ett föredöme. De länder i Europa som har störst problem med missbruk är de länder som har en mer tillåtande attityd till droger, främst cannabis.”

En bra sammanfattning av värdering av drogers farlighet görs av Johan Frank, professor vid Karolinska Institutet och chef för Stockholms Beroendecentrum, norra Europas största behandlingsverksamhet i boken ”Beroendemedicin”. Johan, som inte minst bedrivit forskning på narkotika, skriver ”Alla droger har sina speciella risker och skadorna på lång sikt ser olika ut för olika droger. Det går inte att t ex enbart utgå ifrån antalet som årligen dör av respektive drog och sedan dra slutsatsen att de droger som orsakar flest dödsfall (alkohol och tobak) är farligast.
För att kunna jämföra drogerna måste man veta hur många som använder respektive drog och helst skall användarna, för att kunna renodla effekten av en specifik drog, enbart använda den drogen. Ett annat problem när droger skall jämföras är att livssituationen för användarna kan skilja sig markant och att levnadsomständigheterna i sig kan bidra till ohälsa och skador. Det är svårt att renodla vad som är en effekt av drogen och vad som beror på livssituationen. Detta är exempel på faktorer som gör det svårt att göra jämförelser och utse den farligaste drogen.
Narkotika dödar untitled
Vad vi dock kan säga är att överdoseringsrisken är större för vissa droger än för andra. De kan leda till akuta dödsfall eller allvarliga medicinska komplikationer. Bland dessa droger kan främst nämnas heroin, alkohol och GHB. Andra drogers farlighet kan vara av mer långsiktig karaktär, däribland cannabis som efter ett långvarigt bruk kan orsaka permanenta skador på hjärnans kognitiva funktioner. En drogs farlighet ligger dock inte enbart i om den är dödlig eller leder till medicinska skador. Droger kan påverka och förändra en människas liv på många sätt. Exempelvis påverkar en alkoholmissbrukares sociala liv även de anhöriga. Dessutom kan andra komma till skada av alkoholens effekter genom t ex våld eller trafikbrott. Allt detta sammantaget gör det omöjligt att på ett övergripande sätt jämföra olika drogers farlighet.”

Sammanfattningsvis ”Det är viktigt ur folkhälsosynpunkt att inte legalisera bruk och innehav av cannabis. Den sóm vill skada ungdomen och öka sjukvårdskostnaderna kan argumentera för legalisering.”


intressant.se, , , , , , ,, , , , , , , , , , , , , , ,

Annarkia DN 10/5Centerpartist säger nej till legalisering SvD Brännpunkt, SvidenDN 11/5 Bilderblogg 12/5 Svensson 10/5 DN Brännpunkt 22/6 2011 DN Debatt 13/3 Läkartidningen, Allebeck och medarbetare DN 14/3 EPHA:s pressmeddelande 16/10DN 16/10SvD 16/10 Expressen 16/10 AB 16/10 SvT 16/10SR 1610 DN 21/10 SvD 21/10

  11 comments for “Ska vi legalisera cannabis?

 1. Tom Jensen
  13 maj, 2013 at 09:23

  De ”droger” som utan motsvarighet svarar för störst förödelse i världen idag är alkohol och tobak. Att dessa inte är förbjudna sedan länge är för mig en gåta.

 2. 13 maj, 2013 at 09:47

  ”Forskning, bland annat från Sverige, har också visat att det finns ett klart samband mellan hur ofta man använt cannabis som ung och risken att insjukna i den mycket allvarliga sjukdomen schizofreni, som ofta är kronisk och medför arbetsoförmåga samt ökad risk för missbruk och kriminalitet samt ökad dödlighet enligt bland andra svenska studier…”

  Under de cirka tjugofem år som jag har arbetat inom den kommunala socialtjänsten så har jag huvudsakligen arbetat med ungdomar, motiverat dem att sluta, stört dem i deras missbruk, haft tät kontakt med deras föräldrar och – i vissa fall sett till att de omhändertogs enligt LVU och sedan placerades de i olika behandlingskollektiv som Valstadskollektivet och andra Hasselaliknande kollektiv.

  Idag har jag ingen samlad bild av hur det har gått för dem, en av ”gossarna” brukar jag träffa på pendeltåget så där har det gått bra, han är idag journalist på en större stockholmstidning. Några vet jag har avlidit av överdoser av heroin och ytterligare ett par har avlidit på grund av Aids. De har smittats i samband med sitt injektionsmissbruk av både CS och opiater. Men ett någorlunda stort antal har kommit bort från sitt missbruk, men jag vet idag inte hur de har haft det i övrigt.

  Men det jag vet är att arbetet skulle ha försvårats på ett katastrofalt sätt om cannabis hade varit en legal drog. Då hade det varit väsentligt svårare att motivera en 16-17-åring att sluta upp med missbruket, dessutom hade vi kanske inte hittat de ungdomar som var mest drogaktiva. Därför reagerade jag starkt när en människa som utger sig för att vara ”socialist” drar till med rubriker som ”Cannabis är mindre skadligt än alkohol” som Svensson gjorde för ett par dagar sedan.

  Vänsterns uppgift måste rimligen vara att peka på de missförhållanden som leder till att folk far illa, och att sedan peka på möjligheterna till förändring, inte stryka katten medhårs som CUF och MUF brukar göra, nu i sällskap med Svensson.. Men han har mycket konstigheter för sig, idag skriver han att ungdomsbrottsligheten minskar, han kanske har fått en ny sponsor.. :-I

  • 13 maj, 2013 at 10:43

   Många kloka ord. CUF & Co tycks inte fatta vilken signal en lagelisering sänder till unga – och till knarkare. Även jag har i arbetat stött på för många unga som fått sin tillvarot förstörd sedan de börjat med droger, med cannabis som första choice.

 3. 13 maj, 2013 at 09:47

  Det finns förslag om att förbjuda tobak (se länkar till DN Debatt 13/3 och till Läkartidningen). Det är skillnad mellan alkohol och rökning. Alkohol i måttlig mängd hos vuxna minskar sannolikt risken för ischemisk hjärtsjukdom (t.ex. hjärtinfarkt och kärlkramp) samt för propp i hjärnan. Gränsen ligger då vid motsvarande 140 gram 100 % etanol/dag för kvnnor (2 flaskor vin/vecka) och för 170 gram för män (2,5 flaskor). Män väger mer och har annan fördelning av kroppsvatten vilket motiverat olika gränser, men detta diskuteras. Max 3 standardglas/dag (3 ganska små glas vin eller 1,5 burköl) är en bra standard, annars ökar blodalkoholhalten för mycket.

  • Tom Jensen
   13 maj, 2013 at 18:20

   De eventuella positiva effekter man kan uppnå med alkohol kan man också uppnå med andra medel betydligt effektivare så som att stressa mindre, äta nyttigare och motionera mera. Därmed sett till alkoholens enorma skadeverkningar både i form av personligt lidande och samhällsekonomiska kostnader finns det ingen motivering till varför alkohol skall vara lagligt utan borde förbjudas precis som tobak och narkotika.

   • 13 maj, 2013 at 18:29

    Man har haft alkoholförbud i vissa länder.
    1920 – 1933 i USA
    1914 – 1925 i Ryssland och Sovjetunionen, i viss mån också
    1985 – 1987 i Sovjetunionen under Michail Gorbatjov
    1915 – 1922 på Island (öl var förbjudet ända till 1989)
    1916 – 1927 i Norge (från 1917 till 1923 även starkvin och öl, hela tiden undantaget vin, se brännvinsförbudet)
    1919 – 1932 i Finland
    1901 – 1948 på Prince Edward Island, och kortare perioder på en del övriga orter i Kanada

    Det är väl belagt att förbudstiden i USA innebar en klar nedgång av dödsfall i den alkoholrelaterade sjukdomen levercirrhos, trots alkoholsmuggling och lönnbränning. Detsamma i Polen

    Sverige första folkomröstning gällde alkoholförbud, vilket föreslagits av en statlig utredning. Det ”liberala” alternativt var Bratt-systemet med motbok och individuell tilldelning, ransonering. Det senare vann med 51,5 % av rösterna medan 48,5 % av svenskarna röstade för totalförbud.
    Ransoneringen medförde en klar minskning av allvarliga alkoholrelaterade problem. Motsatt medförde motbokens avskaffande 1 oktober 1955 en kraftig ökning av allvarliga alkoholrelaterade problem i Sverige.

 4. 13 maj, 2013 at 10:07

  Tre glas vin om dagen låter sympatiskt. Jag kanske borde ta till mig det rådet, men nu käkar jag ju redan Waran och petar i mig sex andra mediciner för pumpens välbefinnande, ska man sätta tipset i system, vilket låter trivsamt, så måste antagligen mitt kardiologskrälle ta bort någon av medicinerna. Tror du att skatteverket medger avdrag för 2,5 flaskor Chateau Cheval Blanc, Saint-Emilion Grand Cru, France från 1955? :-)

  Just en sådan hade jag och X-hustrun liggande i ett köksskåp några år, vi visste förstås att det var ett utmärkt vin men ville spara det. Det gjorde vi, det smakade vinäger..

  Idioter finns det gott om tyvärr, att bevisa att man är det själv genom att förstöra ett kanonvin är – hemskt!!

  • 13 maj, 2013 at 10:49

   Tre glas vin – det får vara under en enstaka dag. Max för män är 14 standardglas – små glas vin- i veckan och 9 för kvinnor.

   Har du dessa viner? Gå in och kolla rating och priser på nätet. Kanske kan du sälja på auktion. 1955 års Cheval Blanc har fått högt betyg ser jag.

   • 13 maj, 2013 at 17:25

    55:an (1 st) hälldes ner i min och hustruns magar i början av 70-talet, idag skulle säkert en sådan flaska gå på en vinaktion i London för ett femsiffrigt belopp, i pund..

 5. 13 maj, 2013 at 17:16

  Bra inlägg med värdefull information och fakta i en infekterad debatt

Comments are closed.