Ska vi gå med i NATO?Frågan om ett eventuellt svenskt fullvärdigt medlemsskap i NATO är alltmer aktuell. Tre svenska toppdiplomater (Hans Blix, Rolf Ekéus och Sven Hirdman) skriver på DN Debatt idag under rubriken ”Går Sverige med i Nato ökar Rysslands misstro mot väst” inledningsvis ”Inte i Sveriges intresse. Ett ryskt anfall där Sverige vore indraget framstår inte som tänkbart. Ett svensk-finskt Natomedlemskap skulle däremot öka det ryska misstroendet. Sverige skulle då också få svårt att trovärdigt verka för att kärnvapen avskaffas, skriver tre svenska toppdiplomater.”
NATO untitled

Hänvisningen till kärnvapen är högst relevant och aktuell, eftersom Nato i slutändan litar till användning av kärnvapen och eftersom Sverige inte förenade sig med de alltfler länderna som vid en omröstning i FN krävde kärnvapennedrustning. (Se blogginlägg här 3/11 där det framgår att 125 stater (126 inklusive Heliga stolen) gick samman i ett uttalande som kräver kärnvapennedrustning utifrån ett humanitärt perspektiv.) Sverige gjorde då tydligt avsteg från den nedrustningsinriktade kärnvapenpolicy som gjort vårt land så aktat internationellt, med företrädare som Inga Thorsson och Alva Myrdal (Nobelspristagare).

Enligt Obama’s SSM-plan för kärnvapen ska många miljarder dollar spenderas varje år i c:a 15 år för att söka förlänga användningstiden för kärnvapen. I planen ingår också konstruktion av fabriker och nya typer av kärnvapen. De amerikanska strategiska kärnvapnen förblir den yttersta garantin för Natos säkerhet. USA – och därmed Nato – håller sig till och med med en doktrin om ”first-use” av kärnvapen.”Vidare är hänvisningen till Ryssland högst relevant, och jag vill påstå att en förbisedd aspekt är att bakom Västs och EU:s engagemang i Ukraina (med 10 gånger bättre ekonomiskt bud från Ryssland än från EU) lurar förhoppningen om en starkt västvänlig regering i Ukraina som går med i Nato, som därmed omringar en stor del av Ryssland.

De skriver vidare ”Ett medlemskap i Nato vore en stor förändring av Sveriges politik, minst lika stor som beslutet att gå med i EU. Ett beslut om Nato kan inte tas utan folkomröstning och utan att alla regeringsfähiga partier är med på båten. Debatten och folkomröstningen riskerar att bli uppslitande i avsaknad av yttre hot mot Sveriges säkerhet. Det skulle inte göra Sverige till ett stabilare land. Man kan notera att av riksdagspartierna endast Folkpartiet driver frågan om svenskt Natomedlemskap, även om Moderaterna är positiva och sympatisörer finns hos Kristdemokraterna. En folkomröstning om svenskt Natomedlemskap torde med säkerhet ge ett nej”.

De framför det sympatiska förslaget ”I stället för att bli medlemmar av Nato bör vi ägna oss åt ett mer målinriktat arbete för säkerhetspolitisk avspänning och nedrustning i Europa. Det finns fortfarande mycket utrikespolitisk och inrikespolitisk spänning i Europa beroende på historiska oförrätter, fördomar och farhågor, etnisk och religiös splittring med mera.”

DN:s huvudledare hade nyligen titeln ”Logiken talar NATO”. Men jag hävdar att ”Arbetet för freden och mot övergrepp talar mot NATO”.
Fortsätter nu med en beskrivning av NATO, som delvis kommer från boken ”USA som världspolis” (Se bloggsidan).

Vad är NATO idag?
NATO sattes upp som en försvarsorganisation 1949, närmast mot det påstådda hotet från Sovjetunionen som lidit och försvagats mycket mer än de senare NATO-länderna under andra världskriget. Då östblocket rämnade och Sovjet och Kina övergav sin socialism borde rollen för NATO vara över. Men i stället har både verksamhetsområdet och antalet medlemmar ökat. Nato framträder tydligt som en krigsorganisation ledd av USA:s styrande elit, USA-imperialismens ledare.
Vätebomb images

Efter Sovjets sammanbrott 1991 har antalet medlemsländer mer än fördubblats till 28, varav 21 EU-stater. Vid NATO-toppmötet 2010 antogs den 7:e strategin ”NATO 2020”. Enligt denna ska NATO kunna ingripa mot ”instabilitet, inkluderande framväxande av extremism, terrorism och transnationella illegala aktiviteter som smuggling av vapen, människor och narkotika“. NATO ska slå tillbaka anfall mot ”vitala kommunikations-, transport- och transitvägar som internationell handel, energisäkerheten och välståndet är beroende av“ samt engagera sig i miljöfrågor.

NATO har visat sig vara en krigsorganisation i USA:s tjänst Bombningarna i Serbien och medhjälp i styckningen av Jugslavien, kriget i Afghanistan, angreppet mot Libyen med tiotusentals dödade. Andra delar av myntet USA-imperialismen är det övervaknings- och kontrollsamhälle som sedan länge byggts upp i USA, de hundratals militärbaserna i många länder, den spekulativa ekonomin med ökade arbetslöshet och ökade sociala klyftor.

På NATO:s hemsida kan man läsa ” Relationerna mellan NATO och Sverige har en utgångspunkt i Sveriges anslutning till NATO:s program Partnership for Peace Sverige 1994. NATO och Sverige samarbetar aktivt i freds- och säkerhetsoperationer och har utvecklat samarbete på många andra områden. . Sverige står alltså NATO mycket nära.

Opinionen i befolkningen.
Sverige strider inte bara för NATO utan hjälper USA inte bara med avlyssning av Ryssland. Sveriges militära utrustning och nya JAS är anpassade till NATO-standard. Sverige deltog och deltar i NATO:s folkrättsvidriga krig i Libyen och Afghanistan. I snart 20 år har opinionsundersökningar av institutet SOM i Göteborg visat att andelen svenskar som är mot NATO-medlemsskap pendlar mellan 41 och 49 %, medan 15-24 % är för detta. NATO-anslutningen har skett gradvis utan större offentlighet och debatt. Vid den senaste SOM-undersökningen var 17 % för NATO-medlemsskap och drygt 2,5 gånger fler 45 % var emot.

Mot NATO – för en fredlig värld!
För ett värnpliktsbaserat försvar med förankring i Sverige och för vårt försvar!
Nej till stöd till imperialistiska krigsäventyr!

Folkomröstning!
Debattörerna hävdar att att svenskt medlemskap i Nato är omöjligt utan en folkomröstning.
Jag vill utvidga och vinkla frågan.
I en värld med utökad demokrati skulle en världsomfattande folkomröstning ordnas i kärnvapenfrågan – Vem tror inte att minst 90 % av jordens befolkning ställer sig bakom att kärnvapen snabbt avecklas i världen?
En vän av fred och demokrati bör fjärma sig sig från NATO så mycket som möjligt!


i Andra om: , , , , , , , , , , , , , al-Qaida, , , ,, , ,

DN Debatt 25/1 FIB-Kulturfront DN 26/9 Sydöstran 24/5 DN 30/5 Middle East Online DN 25/4 Björnbrum 23/5 Russia Today 14/5 om Syriens syn på fredsförhandlingar Gulf Today Nyhetsbanken Reuters om al NusraMiddle East Online 15/5 USA-bloggen 25/5 Israel förbereder nytt anfall mot Syrien 16/5 DN 15/5 Erik Helmerssons ledare Turkiet vill ha flygförbudszonNepal News DN 15/5 Protester i Turkiet 16/5 Aron Lunds rapport NY Times25/3 Detroit News Från AFP Vita Huset eftermiddagen 8/5 Syrien återerövrar viktig stad 8/5 USA-bloggen DN 8/5 Björnbrum 8/5 Röda Berget 5/5 DN 6/5 DN 5/5 New York Times 25/4 DN 5/5 DN 29/4 DN 24/4 Abna & Co News Agency 27/4 USA,UK om WMD Morningstar An 28/4 SvD 24/4 SvD 26/4 Brahimins kritik till Reuters DN 22/4 DN 1/4 SvD 23/4 Björnbrum Fransk underrättelsetjänst om al-Qadia i SyrienClapper utnämns till spionchef i USA FN-planer för Syrien Björnbrum Al Jazeera 7/4 Daily Star 14/4 DN 16/4 SvD 16/4 Expressen 16/4 Globalresearch 6/4 Proletären 2/4 DN 6/4 SvD 6/4 DN 6/4 DN 9/4 SvD 11/4 M Omar SvD 24/3
Cold Lazarus Expressen Washington Post 24/3 DN 25/3 Nyhetsbanken om gaskrig Nyhetsbanken om kidnappning av FN-observatörer EU fördömer terrorister DN 23/3 DN 19/3 AFP China Daily Common Dream DN 24/3 SvD 24/3 Björnbrum Kildén & ÅsmanDN 21/3 SvD 22/3Svensson-bloggen Guardian Independent Amnesty SvD 15/3 Knut Lindelöfs blogg Aron Lund SKP-bloggen AFP V:s uttalande SvD 13/3 om Amnesty SvT Karen Leukefeld i Junge Welt Sunday Times 3/3 NyhetsbankenBjörnbrum Foto-Lasse Tipping Point Moska-mötet DN 2/3 Globalresearch om John Kerry Intervju med Assad 3/3 i Sunday Times New York Times 26/2 SvD 28/2 NY Times 28/2 kl 9.30 DN Dagens Industri 26/2 Wall Street Journal 25/2Daily Star Carl Bildts bloggTrend Nyhetsbanken 25/2 Kildén & Åsman SKP-bloggen 26/2 GlobalresearchSvD Nyhetsbanken Björnbrum Läkartidningen kommentarer Läkartidningen Syrien-artikel VoltairenetNyhetsbanken DN 14/2 SVD 14/2 P Giraldi EU om Syrien 18/2 SvD Clark i Democracy Now Middle East Online 18/2 Reuters AB 10/2Expressen 11/2 DN 10/2 SvT Agenda 10/2 kl 21.15SvD Telegraph Guardian Croneman NY Times DN 7/2SvD 9/2 Unconventional warfare dokument UW dokumentDN 22/1 Nyhetsbanken FIB-KulturfrontFIB-Kulturfront Profil Online DN 24/1 Björnbrum Veterans for Peace 19/12 Veterans for peace om Syrien Carla Stea i Globalresearch Hela pingstenSKP-blogg -uttlande från Syriens kommunistparti 5/1 Tarpleys artikel Pepe Escobars artikel Agrab Aron Lunds artikel på engelska USA-bloggen DN 25/12Björnbrum 23/12 SKP-bloggen DOHA-protokollet DN 26/12 SvD 25/12 SvD Clearinghouse SvD 20/12 ClearinghouseSvD 20/12 DN 20/12 SvT 20/12 FIB-KulturfrontCornucopia DN 16/12SvD 16/12 Michel Chossudovsky 14/12SvD II 14/12 Pakistan Observer 16/12 SvD 16/12 SvD 14/12 AB 14/12 Kommunisternas blogg 13/12New York Times 13/12 SvD 16/12 Russia Today 6/12 Turkish Weekly Syrian Perspective DN 11/12 SvD 12/12 Independent USA-bloggen 8 dagar8 dagar 11/12 Globalresearch 8/12 Proletären Flamman 28/11 FredsinitiativetPepprat och Rödgrönt DN 5/12 SvD 5/12 Worldcrunch Russia Today 3/12 Replik i AB 3/12 Einarsprachenvaria Aftonbladet 30/11 Anders Svenssons blogg Ulf Gudmundsson ledare i SvD 1/12 DN 1/12Bilderblogg M Omars blogg Åtta dagar. Stefan Lindgren USA-bloggen Björnbrum SvT om al-Qaida-svenskar Nyhetsbanken Sunday Express 19/11 New York Times 16/11 Folket i Bild Kulturfront Mohamed Omars tal på hans blogg Syriensolidaritets hemsida Stefan Lindgrens blogg New York Times 31/10 Washington Post 1/11 Bill Auken Countercurrents 2/10 Konflikt 27/10 S Hersh i The New Yorker 2007 Aftonbladet – Bildts strategiråd FolkrättsbevakningenDN 12/10Anförande av Rysslands ambassadör


5 svar till “Ska vi gå med i NATO?”

 1. ”Sveriges militära utrustning och nya JAS är anpassade till NATO-standard.” Förstår inte upprördheten över detta? Det är väl självklart att man försöker göra JAS-planen NATO-kompatibla för att kunna göra dem mer attraktiva på säljmarknaden.
  Vi har tidigare talat om Baltikum och NATO och här ett intressant, estnisk inlägg om deras ”längtan” efter mer amerikanska stridsvagnar i landet
  http://blog.icds.ee/article/238/longing-for-tanks .

  • Är inte upprörd över att Sveriges militära utrustning är anpassade till NATO-standard, men finner det relevant att nämna det i ett blogginlägg om Sverige och NATO. Sverige står ju NATO mycket nära. Din länk presenterar i positiva termer bloggarens positiva inställning till NATO och Estlands medlemsskap i NATO.

 2. ”Genom överenskommelser över folkets huvuden har Sverige förts allt närmare den USA-ledda militäralliansen Nato. Sverige har ställt upp i Natoledda krig som i Afghanistan och Libyen, samövar med Nato och upplåter territorium för utprovning av nya vapen. Försvarsministern har nyligen ansökt om att Sverige ska delta i Natos snabbinsatsstyrka. Steget ska göras kort till medlemskap.

 3. I Carsten Palmærs ”Liten ordlista för nusvenskar” kan man läsa följande om ordet patriot.

  Tidigare betydelse: fosterlandsvän.

  Nuvarande betydelse: amerikansk luftvärnsrobot, svensk nazistisk hemsida, person som gärna ser främmande trupper på sitt hemlands territorium:

  ”Demonstrationer har pågått i Seoul […] av USA-vänliga patrioter som är rädda att USA-trupperna ska försvinna från Sydkorea och därmed skyddet mot norr.” (Disa Håstad i DN 25/3 2003)

 4. Den motsättning som finns mellan de baltiska länderna och Ryssland har sitt ursprung i att England Frankrike konspirerade mot Ryssland(och Tyskland) under både 1a o 2a Världskriget.
  Som andra har berört var hotet mot Sovjetunionen mycket påtagligt och Sovjets agerande hade inte imperialistiska utan rent försvarsmässiga orsaker. Det gäller hela det området som omgärdade Sovjet. Länderna inom Warsawapakten hade det bättre än den ryska björnen. Sovjet exploaterade inte dessa länder.
  Västpropagandan har gjort att det i st sprids en allmänt negativ syn på Ryssland.
  Vad beträffar kärnvapen så undrar jag efter att ha tagit del av Dmitri Khalezovs ”The third truth” hur länge det dröjer innan jas utrustas med dem. USA har med bistånd av Mossad sprängt 15 minikärnvapen under 1983-2008 på andra ställen än i Irak. Och ännu fler i Irak. I samtliga fall heter det att en bilbomb med konventionella sprängämnen använts och eftersom experter kan genomskåda det fungerar arrangemanget som ett konfidentiellt budskap: Ja det var kärnvapen och arabiska terrorister har dem.
  Sluga hemliga agenter utger sig för att vara arabiska terrorister och ’bekänner’ varefter de släpps(!!) efter att ha spridit sitt gift i st för att utlämnas och dömas till hårda straff.
  Det finns flera drastiska exempel på detta efter 9/11, med fantasiidentiteter.
  Khalezov misstänker genom sin insyn i detta att Guantanamo kanske delvis är bluff.
  Jag har återkommit med detta om kärnvapen några gånger för att betona att tröskeln för att använda dem rutinmässigt överskrids av USA(där av allt att döma Mossad exploateras eftersom Israel inte vill riskera att arabiska agenter ges förtroendet). Vad är sannolikheten då för att dessa vapen inte skulle nyttjas i en skarp konflikt?. Priset antagligen. Men allt färre andra hinder känns troliga. Utan kärnvapen kan man aldrig slå ut tunga befästningar. Med kärnvapen kan man framkalla en enormt mycket kraftigare chockvåg och samtidigt slå ut elekroniska system genom EMP
  Går sverige med i Nato tycks det naturligt att det med tiden kommer att röra sig i riktning mot kärnvapen även för oss. Med tillhörande motdrag från dem som Nato ämnar underkuva. Är vi utanför kommer vi att ha mycket starkare motiv för att försäkra oss om goda relationer även med Natos fiender.