Samernas hävdvunna rätt alltid ifrågasatt


Det är märkligt att Sverige, som rimligen borde vara ett land som tillgodoser minoriteternas hävdvunna rätt, i hundratals år satt sin samiska befolkning på undantag.

För några år sedan tog man ifrån samebefolkningen de unika jakträttigheter de haft, nu återför man den, för att nu dela upp den med ”markägarna”. Men då har man glömt bort alla skogs och fiskesamer.

Markägarna inom citattecken eftersom det rör sig om mark som borde betraktas som samisk med tanke på att de är urbefolkningen i området.

På 70-talet hade många samer på sig t-tröjor med texten ”Samisk Front” och det kanske är på gång nu igen..

[i] Ekots artikel


10 svar till “Samernas hävdvunna rätt alltid ifrågasatt”

 1. Vad som är hävdunnen rätt och sådant, tänker jag inte gå in på, men visst är det dags för våra samer att radikaliseras. Tyvärr brukar ju inte småföretagande av den typ man förknippar med samer vara särskilt bra grogrund för radikalism i västerlandet.

 2. Mja, du lär inte glömma att majoriteten av samerna inte är renskötare. Nu finns det en inbyggd konflikt mellan samebyarna och skogs- fiske- och slöjdare. En hel del finns inom turistnäringen.

  Den kommun som har flest samiska innevånare i Sverige är Stockholm.. :-)

  Men visst är det dags att radikaliseras, det håller jag verkligen med dig om.

 3. Jinge, jag är medveten om att de flesta samer är som folk är mest, det var därför jag skrev ”förknippar med”.

  Att det inte bara rör sig om småföretagande inom rennäringen, utan även just turistsvängen (något som uppmiuntras av båd’ stat och EU) är väl kanske egalt, småföretagande brukar inte vara radikaliserande här i Sverige (man är ju helt beroende av sig själv, och sliter således häcken av sig). Att de sedan bosätter sig i den där tjänstemannastaden gör väl dem inte mer radikala ;)

 4. Kanske. Men de flesta av dessa småföretagare är norrbottningar och där är de radikalare.. :) Det skulle inte förvåna mig om jag själv lyckas jojka internationalen efter intagande av lite alkoholhaltiga drycker..

  (Jag är kvartslapp..)

 5. Såå, jinge hänger sig åt att vilja ge människor olika rättigheter beroende på vilka deras föräldrar är.. Vad kallas sånt?

 6. Ha då skulle man ju kunna dela upp Sverige i en mängd massa idiot småbitar—-Skåne, Småland etc etc…Samerna har att finna sig i landets Sveriges lagar..eller så kan dom ju sticka åt helvete eller sitta och glo på världen inifrån en cell. Punkt slut lixom.

 7. ”Såå, jinge hänger sig åt att vilja ge människor olika rättigheter beroende på vilka deras föräldrar är.. Vad kallas sånt?”

  Insiktsfullt? Klokt? Genomtänkt? :)

  Nej jag tänker mer på det faktum att samerna sedan urminnes tider ägnat sig åt renskötsel. Att inte tillerkänna dem renbetesområden, vilket är en förutsättning för näringen, och dessutom exklusiv jakt och fiskerätt kan jag förstå. Men de bör i alla lägen ha ett mycket starkt mandat att utöva inflytande över saken.

 8. Du har inte sett lite för många vildavästernfilmer och drar slutsatser från dem? Det är ingen som tagit ifrån samer rätten att ägna sig åt jakt, fiske och renskötsel, inte mer än vad lagar och landutnyttjande har drabbat andra som ägnar sig åt annan areell näring som boskapsskötsel, jord o skogsbruk. Tvärt om, samer har rättigheter som t ex. bönder bara kan drömma om, vilket givetvis upplevs djupt orättvist av de som inte har samma rättigheter. Det är inte heller så att den samiska befolkningen historiskt alltid levt ensamma i de områden där det historiskt bedrivits renskötsel, de nordiska staterna har inte uppstått genom samma invation som de i Amerika. Men visst finns det en del tråkiga exempel, t ex. i utbyggnaden av vattenkraften där kompenseringen inte alla gånger var så rättvis eller hänsynsfull. I grund och botten handlar det som vanligt om makt, girighet och pengar. Samer är en del av de nordiska länderna och ingår i vårt system, de är lika giriga som alla vi andra, vill ha lika mycket prylar som vi andra, påverkas av samma reklam som vi andra osv., ingen skillnad. De utnyttjar givetvis också de medel de kan använda precis som alla vi andra. De är människor precis som du och jag, varken mer eller mindre.

  Svara istället på frågan; vad kallas det när man ger medborgare olika rättigheter beroende vilket blod som rinner i deras ådror? Fundera också en stund på vad sådant handlade kan leda till, det saknas liksom inte både nutida och historiska exempel på det runt om i världen. Att rota i etniska tillhörigheter och genom det tillskriva medborgare olika rättigheter leder alltid fel, alltid, eftersom man inte kan välja vare sig sina föräldrar eller var man föds. Men man får samtidigt inte neka människor sitt språk och kultur där renskötsel ingår, självklart. Men detta påkommer dem själva lika mycket. Som vanligt så måste man se till samhällets bästa och göra de kompromisser som krävs, visst skulle en grupp människor kunna ställa sig utanför samhället rent teoretiskt, men då skall de inte heller dra förmån av det vi andra bygger upp gemensamt inom det samhälle de ställer sig utanför – vilket givetvis skulle leda till djupt olyckliga konflikter. Kort sagt, man bygger inte rättvisa genom att göra skillnad på folk, i synnerhet inte genom vilket blod som rinner i deras ådror.

 9. Så hrä sa man i upplysningsprgrammet(?) svenska dialektmysterier förra veckan: ”För ungefär 1000 år sedan fanns ingen svenska i Sverige, men det fanns människor som bodde i det som skulle bli Sverige och dom talade ett språk som kallas fornnordiska.”

  Jaså, det gjorde ”dom”? Allihopa eller? Är det kanske några som inte nämdes och som man gärna osynliggör?

  ”Steelneck: Mycket du säger stämmer, men ska du bli lite trovärdig får du nog vara försiktig med formuleringar som: ”Tvärt om, samer har rättigheter som t ex. bönder bara kan drömma om”.

  Undrar vilken bonde som någonsin haft en vakt vid telefonen på skolan som kollade att han inte pratade sitt modersmål med sin mamma…? Bara som en lite detalj i sammanhanget.

 10. Eva.
  Ja, ditt exempel hör också till de tråkiga exemplen, idag lär det dock vara ovanligt, men förr var det värre. Detta var dock inget same-specifikt, det gällde inte bara samer, tornedalingars barn som pratade finska/meän kieli i skolan fick prygel en gång i tiden. Samma sak kunde ses i skåne med invandrade danskars barn som inte tilläts tala tala danska annat än innanför hemmets dörrar. Går vi tillbaks till 30-talet så höll även sverige på med rasbiologiska tveksamheter i likhet med många andra länder.. Men guskelov har vi tagit lärdom av historien så att vi åtminstone försöker att låta bli att upprepa den, ibland blir det dock lite fel.

  Ja, samerna har varit väldigt osynliga i svensk historieskrivning, men det gäller inte bara samer, utan alla boendes i dessa områden. En anledning är ju att de helt enkelt är få till antal, jämfört med resten av sverige är de dessutom ännu färre idag, i synnerhet om man begränsar sig till renskötande samer, då är de riktigt få, mycket färre än förr. Anledningen är ju också lika naturlig som att bönder är färre idag än vad varit historiskt – utveckling. Idag drivs renar med motorcykel, snöskoter och helikopter, ytterst få renar gör idag vandringen mellan sommar och vinterbeten naturligt, de åker lastbil idag. Som sagt tidigare, det är samma drivkrafter som driver oss alla andra, kan man tjäna mer pengar, så gör man det.. Vilket innebär att allt färre kan få sin utkomst från renskötsel och blir således en än mindre del av det svenska samhället. Så vill vi att det skall finnas kvar någon samisk kultur, då måste vissa eftergifter göras för de krav renskötseln ställer. Men man måste samtidigt akta sig väldigt noga för att inte göra skillnad på folk och rota i etniska tillhörigheter, sånt leder ofrånkomligen till tråkigheter, detta oavsett vilka som blir förfördelade.