Säkerheten mycket dålig i tunnelbanan


Nu fortsätter tidningarna sina rapporter om bristen på säkerhet i tunnelbanan. Nu påpekar de, helt riktigt, att vagn 2000 inte går att utrymma annat än genom framrutan i vissa tunnlar.

SvD: ”Frontrutan på SL:s nyare typ av tunnelbanetåg ska vid en utrymnings-situation kunna tas bort för att den vägen kunna evakuera tåget. Vid arbetsmiljö-inspektionens genomgång av det olycksdrabbade tåg som föranledde gårdagskvällens säkerhetsstopp framkom att det vid ett skarpt läge kan visa sig alltför besvärligt att få bort rutan.”

Ett tåg kan innehålla ett par hundra resenärer, och att 200 personer ska kunna hoppa ut genom förarens vindruta i händelse av brand är omöjligt. Det skulle bli panik och merparten av dessa skulle aldrig komma ut.

Detta är förhållandet eftersom tunnlarna i en del fall är alldeles för trånga för att kunna utrymma tågen genom de vanliga dörrarna.

En sak som de inte talar öppet om är brandrisken i tunnelbanesystemet. En gammal kamrat till mig arbetar som brandbefäl och han har vid ett flertal tillfällen sagt att brandsäkerheten är lika

med noll i Stockholms tunnelbana. Det ligger alldeles för mycket skräp i tunnlarna, kablarna är mycket brännbara för att inte tala om tågen, har han sagt.

”- I händelse av att det brinner i en tunnel så har räddningstjänsten svårt att komma in och passagerarna långt till närmaste station. Andra utrymningsvägar saknas oftast..” (Han vill inte vara med på bild)

Detta problem kan vara mycket större än problemen med framrutan. Men SL/Connex aktar sig noga för att tala högt om problemet trots att brandförsvaret har stående träffar med dem om dessa problem. Det ska till en dödsolycka av format först..


2 svar till “Säkerheten mycket dålig i tunnelbanan”

  1. 300 meter till tunnelbanan men jag åker alltid buss. Det känns bättre när man ser omgivningarna.