Röstningsfusk i Expressens nätomröstning


Som några av er kanske minns så har jag påpekat möjligheten att fuska i tidningarnas läsarundersökningar.

Första gången när jag själv hoppade av Sveriges Televisions undersökning Bloggvalet 2006. Den undersökningen var redan manipulerad och när jag såg att man inte stoppade dessa möjligheter hoppade jag och en blogg till av ”tävlingen”.

För ett par dagar sedan kritiserade jag också de läsarundersökningar som tidningarna ägnar sig åt. De är alldeles för lätta att påverka åt det håll man vill. Det är bara att radera Cookien i webbläsaren och sedan rösta igen, och igen, och igen…

Nu skriver Expressen så här: ”I kväll svarade tiotusentals läsare på Expressen.se på frågan ”Vem vann duellen”. Det finns flera indikationer på att frågan har manipulerats och resultatet skiljer sig markant från en statistkt säkerställd undersökning som i morgon kommer att presenteras i Expressen. Därför har vi valt att stänga ned undersökningen.

– Vi kommer att utreda detta och väljer i avvaktan på den utredningen att ta ned frågan, säger Thomas Mattsson, chefredaktör för Expressen.se”.

Att de tar bort undersökningen förstår jag. Den visade nämligen att Göran Persson vann omröstningen över Fredrik Reinfeldt med mycket överlägsna siffror. När motsvarande hänt fast tvärt om så har de aldrig reagerat.

Jag känner personligen till minst två personer som satt sig i sinnet att försöka påverka tidningarnas nätomröstningar efter mina postningar i ämnet. Jag vet dock inte om någon av dessa gjort det, och även om jag visste så skulle jag inte berätta det..

Andra bloggar om: , , , ,

[tags]politik, val 2006, mediekritik, nätomröstningar, fusk[/tags]


5 svar till “Röstningsfusk i Expressens nätomröstning”

 1. ”Det finns flera indikationer på att frågan har manipulerats och resultatet skiljer sig markant från en statistkt säkerställd undersökning som i morgon kommer att presenteras i Expressen. Därför har vi valt att stänga ned undersökningen.”

  Expressen, sicken j-a lögnarblaska! De har gladeligen publicerat artiklar utifrån tidigare resultat på nätomröstningar fastän dessa resultat skiljt sig markant från de egna demoskop-undersökningar de har gjort.

  Att man sedan publicerar en artikel med rubriken ”Expert: Persson har attitydproblem”, samt att Anders Jonsson utser Reinfeldt till vinnare vittnar om att Expressen har kastat allt vad objektivitet och saklighet heter över bord i syfte att bidra till en borgerlig valseger.

 2. Det är rent otroligt fult av Expressen. När allansen leder deras omröstning är allt ok, när Persson gör det avbryter de pga ”fusk”…

 3. ”Det är rent otroligt fult av Expressen. När allansen leder deras omröstning är allt ok, när Persson gör det avbryter de pga “fusk”…”

  Samma fula text ifall S vinner valet antar jag då

 4. Expressen är fula, men det går lika bra att fuska hos Aftonbladet. Jag röstade 200 gånger där.

 5. Aftonbladet och Expressen gynnar högern. Om man accepterar den statsvetenskapliga teorin att osäkra väljare gärna röstar på vinnande laget för att de vill känna sig som vinnare så är det uppenbart att de båda kvällstidningarna utövar en otillbörlig påverkan på osäkra väljare – till högerns fördel. Detta gör man dels genom oseriösa nätundersökningar som ger intryck av att högern och dess företrädare är mycket mer populära bland folket trots att vanliga opinionsundersökningar visar att det är jämt mellan blocken, dels genom beställda undersökningar som vill ge intryck av att vara representativa men som inte är det. Låt mig utveckla det sistnämnda: Demoskop har på uppdrag av Expressen rekryterat en politisk intresserad panel på 1500 personer. Rekryteringen har gjorts via ett slumpmässigt befolkningsurval. Men det betyder inte att de som sagt sig vara villiga att ställa upp är representativa för folket. Om man utgår ifrån det rimliga påståendet att människor med högersympatier i större utsträckning än människor med vänstersympatier följer debatter och utfrågningar så finns det rimliga skäl att tro att det finns ett överskott av högersympatisörer bland paneldeltagarna. Detta vet givetvis Expresssen om men man bryr sig inte om att hitta ett mer representativt urval. I Aftonbladets fall finns det skäl att vara lika bekymrad. Den undersökning de gjorde i anslutning till partiledardebatten igår gick till på det sättet att Sifo telefonintervjuade ett riksrepresentativt urval på 500 personer, av dem hade 38 procent sett debatten. Återigen, om man utgår ifrån antagandet att det är mer sannolikt att fler högersympatisörer följer en partiledardebatt än vänstersympatisörer, så finns det en uppenbar risk att de knappt 200 personerna som sett debatten utgörs av en majoritet av högersympatisörer, vilket alltså inte utgör ett representativt urval eftersom vi vet enligt flera opinionsundersökningar att det är jämt mellan blocken. Detta innebär att också Aftonbladet utövar otillbörig påverkan väljarkåren.

  Om det hade varit högern som missgynnats istället så hade det givetvis varit lika fel, men jag är också säker på att protesterna mot de oseriösa undersökningarna hade varit mycket starkare. Varför vänstern är så tystlåten i detta fall är beklagansvärt eftersom det i praktiken kan leda till att en valseger glider dem ur nävarna. Och varför statsvetare och statistiker fortsätter att gömma sig i sina elfenbenstorn och inte påpekar hur bristfälliga undersökningarna är förblir för mig en gåta.