Riksåklagaren, Rikspolischefen och Säpochefen i DN


Riksåklagaren, Rikspolischefen och Säpochefen svarar på kritiken mot Bodströmsamhället idag på DN debatt!

I svaret låter det nästan som ett antal personer inom det politiska etablissemanget står och skanderar i talkörer utanför dessa mäns arbetsrum.

Eller som ett antal illasinnade bloggare gör vad de kan för att motarbeta dessa förslag. Jodå visst, men illasinnade är vi inte.. (bortsett från vissa kristdemokrater)

DN: Men i debatten har den viktiga diskussionen om behov och effektivitet kommit bort. I stället för en saklig debatt framställs det i svepande ordalag som att snart sagt varje medborgares låtanden och göranden ska kartläggas.

Så särskilt svepande tycker jag inte att Justitieombudsmannens remissvar har varit. Inte heller Advokatsamfundets kritik som i stället var ytterst klar och konkret. Däremot tycker jag att termen svepande drabbar den som använder den i det här fallet. Rättsvårdande myndigheter bör vara glada för att folk bryr sig om att kritisera, och fortfarande anser att de vågar kritisera.

DN: Den typ av omfattande terroristdåd som drabbat till exempel London och Madrid planeras i slutna grupperingar som är i stort sett omöjliga att avslöja annat än genom hemliga avlyssningar.

Det är möjligen illa valda exempel. Vid den terrorattack som inträffade i London så hade myndigheterna sedan åratal tillbaka utökade tvångsmedel som de också aktivt använde. Men att lyssna på rätt personer är en utomordentligt grannlaga uppgift. Londonpolisen och Englands säkerhetstjänst misslyckades, och samma gällde Spanien.

DN: Det handlar inte om att övervaka människor på lösa grunder, utan om att när konkreta omständigheter talar för att de mest samhällsfarliga brotten planeras ska Säkerhetspolisen kunna skaffa sig information som gör att man kan ingripa innan brotten utförs.

Det är ett bra argument. Vi är nog alla överens om att polisen bör förfoga över de resurser som krävs för detta. Och troligen betyder det i vissa fall att man måste använda okonventionella metoder i viss utsträckning.

Men det senaste året har det kommit mängder av olika förslag till nya lagar och metoder, ofta med ursprung på de-partementet.

Det är omöjligt att överblicka dessa eftersom det kommer en ändring här och en ändring där. T.ex. så föreslogs det att polisbefäl självständigt skulle kunna besluta om hemlig husrannsakan, helt i strid med rådande rättspraxis.

Det man från myndigheternas och riksdagens sida behöver göra är att presentera ETT lagförslag som ska behandlas och beredas på vanligt sätt. När det som nu, dyker upp ett eller flera ändringsförslag i månaden så får herrarna nog finna sig i att folk är tveksamma.

DN: Men naturligtvis ska alla tvångsmedel utövas under rigorös kontroll.

Tveklöst. Men så har det minsann inte låtit i Bodströms mun hela tiden. Där har det hörts ljud som: ”- Dessa metoder används redan och vi måste se till att det blir lagligt.”

Om herrar Rikspolischef, Säpochef och Riksåklagare börjar med att se till att befintliga lagar efterlevs så blir det säkert lättare att ta ställning när ett lagförslag så småningom hamnar i riksdagen.


4 svar till “Riksåklagaren, Rikspolischefen och Säpochefen i DN”

  1. Ytterligare ett lagförslag ala:Bodstöm.Att bugga Läkarmotagningar och Tidnings Redaktioner.
    Finns det ingen jonalist i media som reagerar på den här dyngan och kan skapa en riktig Löpsedel för en gångs skull som kan få befolkningen att vakna ur den djupa koman.Jag tycker det bara står om sex-chocker och en massa djävla dockosåpor och någon ishocky spelare som har ont i magen.