Regeringen satsar på gruvnäringen – får Wallenberg köpa LKAB?Statsminister Fredrik Reinfeldt och de övriga tre partiledarna i Alliansen presenterade i veckan i Norrbotten en satsning på att förstärka infrastrukturen till gruvnäringen med 3,5 miljarder fram till år 2017, vilket knappast uppmärksammats. 800 miljoner ska gå till en förbättring av malmbanan och 200 miljoner till forskning. Sverige ska bli Europas ledande gruvnation. Å andra sidan har man inte avsatt några pengar till Norrbotniabanan för vanliga resenärer.

Att en regering satsar skattepengar för att förstärka infrastrukturen för det kapitalistiska näringslivet, medan man kanske inte avsätter medel för befolkningens väl och ve är knappast något att skriva om. Det sker hela tiden och har alltid skett.

Detta kommer att gynna LKAB. Nyligen har LKAB fått en ny ordförande sedan 12 oktober 2011, ny i styrelsen samma år. Han heter Marcus Wallenberg. Han har knappast fått jobbet för att han har erfarenhet av statliga företag – det saknar han efter vad jag vet. Jaha. Och i regeringens allmänna politik ingår att genomföra privatiseringar, inte bara inom sjukvården.

Kan det vara så att regeringen nu använder stora skattemedel för att rusta upp infrastrukturen för gruvindustrin, och sedan planerar att sälja ut det hela till det privata näringslivet. Inte alls otroligt. Och vem ligger då bra till? Det är en händelse som ser ut som en tanke! Visst kan man kalla min fundering för spekulativ. Om den är det kan bara framtiden utvisa. Och tack för uppslaget, Jinge.


intressant.se, , , , , , , , , ,

DN Sveriges Radio 5/9 LKAB Aftonbladet Expressen


9 svar till “Regeringen satsar på gruvnäringen – får Wallenberg köpa LKAB?”

 1. …och snart kommer utredningen som visar att LKAB är lämpligt för nästa privatiseringsvåg – detta skulle inte vara särskilt förvånande.

  Jag tänker dock på en liten annan nivå. Gruvnäring handlar om ändliga resurser som vi gräver upp idag och som vi följdaktligen förnekar kommande generationer. Jag kan moraliskt inte försvara att någon annan än vi gemensamt kan besluta om takt, kostnad för denna brytning. Jord och skogsbruk är en helt annan femma men just att låta privata företag förbruka ändliga råvaror känns liksom inte rätt. Samma sak med kalkbrytningen på Gotland. Har ens vi gemensamt rätt att förbruka dessa råvaror i en tillväxande takt – vilket domslut kommer kommande generationer ta över våra handlingar idag?

 2. ”Statsminister Fredrik Reinfeldt och de övriga tre partiledarna i Alliansen presenterade i veckan i Norrbotten en satsning på att förstärka infrastrukturen till gruvnäringen med 3,5 miljarder fram till år 2017, vilket knappast uppmärksammats. 800 miljoner ska gå till en förbättring av malmbanan och 200 miljoner till forskning. Sverige ska bli Europas ledande gruvnation.”(Anders)

  ”En ökad internationalisering är av allmänt intresse i den näringspolitik som statsmakterna beslutat om och som gäller även mineralutvinningssektorn.”(Bergsstatens hemsida)

  ”Det är ett allmänt intresse att Sverige genom sina geologiska förutsätt-ningar kan bidra till att tillfredsställa det ökande globala behovet av metall samtidigt som graden av återanvändning ökar. Det är också ange-läget att bl.a. gruvindustrin och gruvutrustningsindustrin genom sitt kun-nande och sin erfarenhet av en långsiktigt hållbar utvinning av natur-resurser kan bidra med produkter och teknikspridning till andra länder.
  Det är således ett starkt samhällsintresse – dvs. angeläget allmänt intresse – att mineral kan tas tillvara och brytas. Det är betydelsefullt att i ett långsiktigt hållbart perspektiv få till stånd brytning av de mineral som finns i den svenska berggrunden, men som är svåra och kostsamma att hitta. Detta kräver en minerallag som ger goda ramvillkor för att främja produktivt arbete, företagsamhet och investeringar. Det synsätt som ligger bakom minerallagen, att upphittaren har företräde men staten be-stämmer, utgör därför ett så starkt allmänt intresse att grundlagens förut-sättningar för ingrepp i markägarnas rätt måste anses uppfyllda.”
  (Regeringens prop.2004/05:40) Undertecknad av Göran Persson och Ulrika Messing.
  Fortsättning följer.

 3. Det är tämligen uppenbart att Marcus Wallenberg placerats som ordförande i LKAB:s styrelse som planering för att ”maktövertagande”. Den funderingen är inte spekulativ. Men klarsynt. Jag har försökt uppmärksamma fackliga och socialdemokratiska tidningar på den här ”mystiska” placeringen av Marcus Wallenberg. Men ingen vill uppenbarligen diskutera den tydliga faran av en kommande utförsäljning-privatisering av gruvan. Mycket har högerregering sålt ut (på rea) men detta med LKAB är smärtsamt. Sjukvård, skolor, åldringsvård, en gruva. Vilket är värst? Jag har alltid betraktat LKAB som en svensk stolthet. Att vi äger en malmgruva av den storleken. Vi,inte Wallenberg. Till sist en fråga: hur betraktar de en gång så radikala gruvarbetarna däruppe detta
  eventuella övertagande av gruvan. Att åter arbeta samman Wallenbergs vinst?
  Ulla Johansson

  • Tyvärr lär de inte få någon särskild hjälp av LO:s förborgerliga ledning, som ju accepterar privatiseringar. Det är mycket illa. Läs dagens inlägg i frågan.