Regeringen arbetar på att – privatisera välfärden

Ingen blir väl överraskad över att regeringens ambitioner är att dra ner på det som vi tidigare kallat välfärd. Man gör det brett och sveper över så många delar som möjligt.

Förändringar i A-kassa, försämrade villkor för arbetslösa och sjukskrivna samtidigt som man gynnar dem som redan har, det är metoderna vi fått vänja oss vid. Nu kommer steg 2 i denna riktning, man vill att frivilligorganisationer ska ta över mer och mer av det arbete som kommunerna sköter idag. Nu handlar det inte längre om att konkurrensutsätta dessa, nu ska det flyttas över till ideella organisationer.

DN: ”För första gången gör staten och de ideella organisationerna en överenskommelse om hur välfärden i Sverige ska skötas. Fler ideella grupper ska nu slåss om jobben som kommunala och privata krafter utför i dag. Peter Örn

– Vi vill i högre grad se organisationerna som en aktör i välfärden. En ny sektor ska vara med vid upphandlingarna för välfärdstjänster. Valet ska inte bara vara mellan offentlig och privat utförare, som det oftast är i dag, säger Peter Örn (bilden), ansvarig för regeringens ”Dialog med ideella sektorn” som presenteras på måndagen.

Hemtjänsten kan med andra ord att vara någon från Röda korset eller en annan organisation, men då inte som gratisarbetare utan som anställd.”

Tidigare har man nöjt sig med att konkurrensutsätta, nu för man det ett steg längre genom att låta ideella organisationer vara med i budgivningen när det gäller t.ex. att ta hand om gamla. Självklart kan sådana organisationer betala ut lägre löner än företag, lika självklart är att dessa kommer att utnyttja gratis arbetskraft i hög utsträckning. Det kommer att bli ett sätt för de enskilda medlemmarna att stödja sin egen organisation som då kan använda pengarna till annat.

I DN:s artikel framgår det tydligt hur volontärerna arbetar, där har en av dessa gott om tid för att sitta och tala med gamlingarna, och det är ju klart när vederbörande fortfarande går i skolan. Det är en självklarhet att man ska utnyttja frivilliga krafter i mån av möjlighet, men nu kommer det att ske i första hand för att förbilliga den vård som de flesta av oss anser ingår i begreppet ”välfärdssamhället”.

Hade vi varit fransmän så hade tusen bönder tippat sin koskit utanför Rosenbad. Nu är vi i Sverige och här håller vi käft och knyter näven i byxfickan.

Dagen: ”Den lilla skrift som sammanfattar förslaget presenterades i går i Rosenbad, med cider och snittar, tal av två statsråd och en stor mängd representanter närvarande för de ideella organisationerna. Det blev många vackra ord mellan politiker och folkrörelsefolk. Socialminister Göran Hägglund kallade det en ”milstolpe i relationerna mellan staten och de idéburna organisationerna”. ”Folkrörelseminister” Nyamko Sabuni hoppades på många lokala avtal och att ett stort stöd från organisationer. Självständighet, oberoende, mångfald och dialog var några av nyckelorden.”

Det här var väl det bästa en sparkad radiochef kunde prestera antar jag. Som en parentes kan nämnas att tidningen Dagen är en av de tidningar som kommer att försvinna tack vare den borgerliga regeringen. Presstödet, som är livsavgörande för tidningen, kommer säkerligen att försvinna som ett av resultaten av vår nuvarande regering. Hoppas att de gillar det när den informationen kommer från Rosenbad, med Cider och Snittar…

SvD Dagen DN HD

Andra om , , , , , , , , , , , ,

[tags]Göran Hägglund, Nyamko Sabuni, Peter Örn, Hemtjänst, Frivilligorganisationer, Rosenbad, Högerregeringen, Val 2010, Politik, Välgörenhet, Folkrörelse, Röda Korset, Välfärd[/tags]

  14 comments for “Regeringen arbetar på att – privatisera välfärden

 1. Bengt Nilsson, gräsrot och röd gråsosse
  1 april, 2008 at 09:46

  Vår en gång offentlligt drivna välfärdssamhälle, styrt av människors behov inom skola, sjukvård och åldringsvård och lika för alla, har av högeralliansen i stat, landsting och kommun i rasande fart, med våra skattepengar som inträdesbiljett, förts över till och ersatts av ett av privata företag kommersiellt drivet servicesamhälle där den primära drivkraften för förtagen enbart är ett lönsamhetskalkylerat vinstutnyttjande av ekonomiskt attraktiva, numera sk kunder, och deras efterfrågebehov.
  Brian Palmer,amerikansk antropolog och religionsvetare, bl.a verksam vid Harvard-universitetet i Cambridge i USA samt Uppsala och Göteborgs Universitet, skriver i sin debattartikel i GP från igår bl.a att Sverige av idag kännetecknas av en ångestskapande nyliberalism, lånad från hans hemland. Dessutom citerar han Reinfeldts bok från 1993…..
  ”Fredrik Reinfeldt beskrev välfärdsstatens effekt som ”fullt jämförbar med pest, smittkoppor eller aids” och som i sin vision av det goda samhället deklarerade: ”Vi vill inte se ett samhälle där människor svälter, men i övrigt skall inga standardkrav skattefinansieras.” När hans bok kom ut 1993 tillfrågades han i tv om var gränsen för socialbidrag borde dras, och han svarade vid ”svältgränsen”.

 2. Bengt Nilsson, gräsrot och röd gråsosse
  1 april, 2008 at 09:52

  Jag glömde tillägga att Palmer noterat att…
  ”Reinfeldt har aldrig riktigt tagit avstånd från sina ord eller på något vis tillstått att det finns något människofientligt i att som han beskriva socialbidragstagare som ”döva kravmaskiner”.

  Och en sådan cynisk och människofientlig person röstade svenskarna fram till statsministerposten 2006.

 3. Kurt
  1 april, 2008 at 10:21

  När Björklund är klar med alliansens storsatsning på skolan så kommer han ha återinfört en 6-årig grundskola för det stora flertalet som skall jobba i servicesektorn, alliansen vill inte slösa skolresurser på folk som skall städa, vända hamburgare eller jobba i hemtjänsten. Så efter nedskärninga i komvux, grundskolan och nu gymnasiet, står universitet och högskolor på tur. Antalet universitet kommer nog halveras.

 4. Daniel
  1 april, 2008 at 15:27

  Snart kanske man tar in ”affärsmän” från Västafrika i upphandlingarna.
  Såna som var med i Uppdrag granskning och jobbade gratis.
  Det är väl snart lagligt med slaveri?

  Det är väl ingen förresten som har missat sambandet mellan ”minskat skattetryck” och att pengarna fortfarande ska in i statskassan?
  Om man gör om en skatt till avgift så minskar skattetrycket, samtidigt som statens inkomster är oförändrade. Som exempel: Lägre löneskatter men högre arbetsgivaravgifter leder till lägre skattetryck men oförändrat flöde in till staten.
  Bara ett sidospår :)

 5. Daniel
  1 april, 2008 at 15:29

  Ang Björklund.

  Är det ingen som kan luska fram det repotage som antingen per unkel eller ulf dinkelspiel sade för cirka 10 år sedan om skolan.
  Det skulle bara utbildas en elit.
  Det var i dom flesta nyhetsprogrammen. Bl.a. aktuellt, men även rapport och många tidningar.

 6. 1 april, 2008 at 18:02

  Vem tusan skulle sörja ”Dagen” då, förutom ett fåtal bibelviftare i Småland?

  Nä men annars är det väl inte underligt att folkpartisten Örn anser det?

 7. Joakim Persson
  1 april, 2008 at 18:23

  Det räcker tydligen att föreslå lärlingsutbildningar och hårdare krav i skolan för att man ska vara antiintellektuell. Lägg krutet på de konkreta förslagen istället? Problemet nu är ju att skolan utbildar fel, det vill säga för mycket inom vissa områden och för lite inom vissa.

  Daniel: En sakupplysning är att arbetsgivaravgifter givetvis räknas in i beräkningar över Sveriges skattetryck. Man kan jämföra med Danmark, som har ungefär samma skattetryck som i Sverige, men väldigt låga arbetsgivaravgifter och istället hög direkt inkomstskatt. Slutsumman blir på ett ungefär detsamma.

 8. Daniel
  1 april, 2008 at 19:31

  Arbetsgivaravgifterna räknas vad jag vet inte som skatt, annars hade det inte fått kallas avgift.
  Det var därför man inte ville kalla fastighetsskatten för skatt, utan för avgift. Men det här med skattetryck är fiffel egentligen. Låt oss säga att en pensionär får ut 8000 efter skatt.
  Hade pensionen varit skattefri (men fortfarande 8000) så hade genast skattetrycket sjunkit med 2-3 procentenheter.
  Man säger att skattetrycket sjunker, men ändå ska staten ha in samma summa.

 9. Daniel
  1 april, 2008 at 19:41

  Jinge får ursäkta mig, men jag måste förtydliga mig om varför arbetsgivarna antagligen inte räknas in i skattetrycket. Anledningen till det är att skattetrycket hade då varit mycket högre.
  Man betalar 20-30% av lönen i skatt. Sedan tillkommer ung. samma summa i arbetsgivaravgift.
  Sedan har vi ju moms som räknas till i skattetrycket så då är vi väl egentligen uppe i 60procentigt skattetryck.

 10. Joakim Persson
  1 april, 2008 at 20:06

  Arbetsgivaravgifterna räknas helt säkert in i skattetrycket. Ett lätt sätt att se det på är genom att ex läsa budgetpropositionen, där sociala avgifter faller under kapitel 5, ”skatter”, och i övrigt räknas in bland skatteintäkterna. Det är fakta (ofta heter det ”skatter och avgifter”, men när man räknar ex skattetryck så slår man ihop dessa poster).

  Exempel: Bilagan ”Svensk ekonomi”, sid 69, tabell 5.2, ”Skatter och avgifter” (i procent av BNP):

  2006 2007 2008 2009 2010
  Skatt på arbete
  30,3 29,0 28,6 28,5 28,3
  …varav inkomstskatt
  17,3 16,0 15,8 15,8 15,7
  …varav arbetsgivaravgifter
  13,0 13,0 12,8 12,7 12,6
  Skatt på kapital
  6,8 6,6 6,0 6,1 6,3
  … varav hushåll
  1,3 1,2 0,9 0,9 0,9
  … varav bolagsvinster
  3,6 3,6 3,4 3,5 3,6
  … varav fastighetsskatt
  0,9 0,9 0,7 0,7 0,7
  … varav övrigt
  1,1 0,9 1,0 1,1 1,1
  Skatt på konsumtion och insatsvaror
  13,2 13,1 13,5 13,0 12,9
  … varav mervärdesskatt
  9,3 9,3 9,6 9,3 9,3
  … varav övriga skatter
  3,9 3,8 3,9 3,7 3,6
  Restförda skatter mm
  -0,2 0,0 -0,1 -0,1 -0,1
  Totala skatteintäkter
  50,1 48,7 48,0 47,6 47,4
  … varav offentlig sektor
  49,8 48,4 47,7 47,3 47,2
  … varav EU
  0,3 0,2 0,2 0,2 0,2

  … inte så snyggt på bloggen kanske, men där har du fakta.

  Att skattetrycket summerar till under 50% hänger enkelt ihop. BNP 2007 var cirka 3074 mdr. Skatterna blev cirka 1458 mdr, lite mindre än 50%.

 11. palle
  1 april, 2008 at 20:56

  Mycket riktigt. Denna borgarregering har lyckats mer än nån annan borgerlig regering någonsin. Antalet fackanslutna rasar (rasar på riktigt – inte som i aftonblaskans rubriker!), utförsäljningar av statlig egendom går som tåget, välfärd läggs ut på entreprenad till första bästa lågkonjunkturen då man kommer tvinga folk till privata försäkringar, peengar från utförsäljning används för skattesänkningar till de redan rika (ok, några smulor går till låginkomsttagare med – men bara smulor). Då har vi bara vården och försvaret kvar – än så länge. Vården kommer man försöka sälja ut med så snart man bara kan och försvaret är så misskött att vi i ett skarpt läge inte kan försvara oss själva. NATO anslutning och även anlitning av privata militära tjänsteleverantörer som Blackwater står inför dörren. Detta kallas för de multinationella företagens diktatur och vissa menar att vi är på väg dit. Vi brukar ju följa utvecklingen i USA med sisådär 10-15 års tidsskilnad.

  Vem vågar påstå att regeringen har misslyckas med sin agenda?

 12. 1 april, 2008 at 23:56

  Det finns inget som heter skattetryck, det är en ensideskonstruktion från Svensk Näringsbrist precis som arbetsgivare. Tyvärr har båda anti-orden blivit allmänt accepterade. Skatteuttag och arbetsköpare är de korrekta termerna.

 13. Sara G
  2 april, 2008 at 07:47

  Naomi Kleins bok Chockdoktrinen beskriver utförligt och mycket skickligt hur nyliberalernas taktik fungerar.
  Hur de tänker och vad som är avsikten…
  Mycket viktigt är att genomföra ”reformerna” i höga takt.

 14. Danne
  2 april, 2008 at 22:47

  Tack Nicklas. ”Skattenivå” är ett annat alternativ. Jag blir så trött när jag hör eller ser vänsterdebattörer använda ordet ”skattetryck”. Det är tyvärr otroligt vanligt.

Comments are closed.