Redo för Ragnarök? Planerar inte USA kärnvapenangrepp mot Ryssland och Kina?Har här haft nöjet att presentera flera gästblogginlägg av journalisten och författaren Åke W Bergh, senast 8 juni om USA:s ”Federal Reserve – en bedragare”, baserad på en artikel av Dr. Paul Craig Roberts. Denne var biträdande finansminister under Reagan och självaste arkitekten av Reagans så kallade ”supply-side economics” . Han är känd som Washingtons idag kanske bitskaste kritiker. Roberts var tidigare en kolumnist i Wall Street Journal och Business Week och har kanske ändrat sin syn på ett och annat inom ekonomin. Han har skrivit ett flertal böcker och innehar flera akademiska utmärkelser.

Vätebomb images

Åke W Bergh har tipsat mig om en artikel på förre finansministern Paul C Roberts hemsida ”Are You Ready For Nuclear War?” samt artikeln ”The Lethality of Nuclear Weapons” på dennes hemsida av kärnvapenexperten Steven Starr. (Länkarna finns efter artikeln.) Jag har översatt och kondenserat deras artiklar och lagt till uppgifter om Sveriges olycksbådade position, rakt motsatt den som hävdats tidigare av politiker som Olof Palme, Alva Myrdal, Inga Thorsson och Maj-Britt Theorin, och som en gång gjort mycket aktat internationellt. Nu har särskilt USA:s stöttepelare Carl Bildt fått ändra denna politik, utan klart alternativ från socialdemokraterna. Jag harsvårt att bedöma sannolikheten för Roberts bedömning, men återger från tidigare blogginlägg en summering av uppgifter om USA:s kärnvapenupprustning och det ökade stödet för kärnvapennedrustning i världen. Ämnet har behandlats här flera gånger, bl.a. 2/6 av John Pilger.

Artikeln av Roberts
Washington tror att man kan vinna ett kärnvapenkrig och planerar för ett första anfall på Ryssland, och kanske Kina, i syfte att förhindra varje utmaning för Washingtons världshegemoni.
Kongressbyggnanden untitled

Planeringen har kommit långt. Som jag tidigare har rapporterat, så har USA:s strategiska doktrin förändrats och kärnvapenmissiler har uppgraderats från att användas för att slå tillbaka vid angrepp till att användas som första vapen vid anfall. Baser för USA:s anti-ballistiska missiler (ABM) baser har etablerats i Polen nära den ryska gränsen, och andra baser planeras. Ryssland kommer att bli inringat av amerikanska missilbaser.

Anti-ballistiska missiler, så kallade ”star wars”-vapen är vapen som är avsedda att fånga upp och förstöra andra länders interballistiska missiler (ICBM). I Washingtons krigsdoktrin så angriper USA Ryssland i ett första anfall, och om Ryssland försöker slå tillbaka med ICBM så förhindras dessa att nå ut genom USA:s sköld ABM.

Skälet som USA givit för förändringen i krigsdoktrin är möjligheten att terrorister skulle kunna få tag i kärnvapen för att förstöra en amerikansk stad. Denna förklaring håller inte. Terrorister är individer eller grupper av individer. Att använda kärnvapen mot terrorister skulle förstöra mycket mer än terroristerna och skulle vara meningslöst eftersom en drönare med en vanliga missil skulle räcka.

Skälet som Washington givit för ABM-basen i Polen är att skydda Europa från iranska ICBMs. USA och varje europeisk regering vet att Iran inte har några ICBMs och att Iran inte indikerat någon avsikt att attackera Europa.

Ingen seriös regering tror på Washingtons påstådda skäl men att detta indikerar att Washington tror att man kan vinna ett kärnvapenkrig.Den ryska regeringen förstår förändringen i USA:s krigsdoktrin, att USA:s ABM-baser vid dess gränser är riktade mot Ryssland och ser indikationer på att Washington planerar ett första kärnvapenangrepp på Ryssland.Kina förstår att Washington har liknande avsikter mot Kina. Som jag rapporterade för flera månader sedan, så har Kina som svar på USA:s hot klargjort för världen att Kina kan förstöra USA om Washington initierar en sådan konflikt.

Men Washington tror – enligt Roberts – att man kan vinna ett kärnvapenkrig med liten eller ingen skada på USA. Denna tro gör kärnvapenkrig troligt.

Som Steven Starr klargör, bygger denna uppfattning på okunnighet. Kärnvapenkrig har ingen vinnare. Även om amerikanska städer räddades från repressalier genom ABM, skulle strålningen och den nukleära vintern efter ett kärnvapenanfall också förstöra USA.

Medierna, koncentrerade på några få händer, är medansvariga genom att ignorera problemet. Regeringarna i Washingtons allierade i Europa, Kanada, Australien och Japan är också medansvariga, eftersom de accepterar Washington plan. Den polska regeringen har möjligen skrivit under dödsdomen för mänskligheten. Den amerikanska kongressen är medskyldig, eftersom inga utfrågningar har hållits om planerna på ett kärnvapenkrig.

Washington har skapat en farlig situation. Eftersom Ryssland och Kina är tydligt hotade av ett första kärnvapenangrepp, kan de besluta att slå till först själva. Varför skulle Ryssland och Kina sitta och vänta på det oundvikliga medan deras motståndare skapar möjligheten att skydda sig genom att utveckla sin ABM sköld? När Washington fullbordat sin ABM-köld kan Ryssland och Kina vara säkra på att bli attackerade, om de inte kapitulerar i förväg.

En 10 minuters rapport från Ryssland klargör att USA:s hemlig plan på kärnvapenangrepp på Ryssland inte är hemlig. Rapporten klargör klart att Washington är berett att eliminera alla europeiska ledare som inte behagar. (http://rt.com/shows/the-truthseeker/162864-us-plans-strike-russia/; http://www.globalresearch.ca/us-plans-first-strike-attack-on-russia-or-china/5384799.)

Läsare frågar mig ”Vad kan vi göra?” Du kan stänga av propagandaministeriet genom att stänga av Fox News, CNN, BBC, ABC, NBC, CBS, genom att upphöra att läsa New York Times, Washington Post, LA Times. Lämna de officiella medierna och tro inte alls vad regeringen säger. Rösta inte. Inse att det onda är koncentrerat till USA:s president, regering och kongress i Washington. PÅ 2000-talet har USA helt eller delvis förstört sju länder. Miljontals människor har mördats, lemlästads ellerfördrivits och Washington har visat någon som helst ånger. Inte heller har de ”kristna” kyrkorna gjort det. Den förödelse som Washington har tillfogat framställs som en stor framgång. Washington är fast beslutet att härska, och det onda som Washington representerar leder världen mot undergång.”

Utdrag ur Steven Sparrs artikel.
Ett kärnvapenkrig har ingen vinnare. Sedan år 2006 har flera av världens ledande klimatforskare utvärderat de långsiktiga miljökonsekvenserna av ett kärnvapenkrig, inklusive scenarier med endast 1% av den explosiva kraften hos USA:s och/eller Rysslands kärnvapen. Slutsatsen blev att även ett ”litet” kärnvapenkrig medförkatastrofala störningar i klimatet och en massiv förstörelse av jordens skyddande ozonskikt. Dessa studier förutspår att den globala jordbruket skulle skadas av ett sådant krig att en global hungersnöd skulle medföra att upp till 2 miljarder människor att svälta ihjäl.
Frihetsgudinna gråter bild

Dessa fackgranskade studier – som analyserats av de främsta forskarna i världen – förutspår också att ett kärnvapenkrig som utkämpas med mindre än hälften av USA:s och Rysslands strategiska kärnvapen skulle förstöra den mänskliga rasen och de flesta djurlivsformer.

Tillägg av Anders Romelsjö.
Icke-spridningsavtalen (Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT) är internationella överenskommelser som trädde i kraft 1970 och är underskrivna av de flesta staterna. De tre grundpelarna är icke-spridning av kärnvapen, kärnvapensavrustning och möjlighet till fredlig användning av kärnteknologi. Enligt avtalet har alla stater rätt till utveckling och användning av kärnkraft för fredliga ändamål, alltifrån anrikning av råmaterial till anrikning och klyvning av kärnbränsle. NPT-avtalet säger att anslutna kärnvapenstater ska genomföra: ”allmän och fullständig avrustning under strikt och effektiv internationell kontroll”, vilket inte skett i någon nämnvärd grad.

USA:s upprustning av kärnvapen.
Dagens Nyheter skrev 16/9 förra året: ”Trots rasande ekonomisk kris och hårda sparkrav även för militären ska USA storsatsa på en modernisering av sin nukleära arsenal, skriver The Washington Post. Kostnaden över den kommande tioårsperioden beräknas till enorma 352 miljarder dollar, 2,3 biljoner kronor.” Liknande information fanns i andra massmedia.

USA:s hycklande kärnvapenpolitik.
Kärnvapen I untitled
USA ingick visserligen ett nytt START-avtal med Ryssland i april 2010, som många tolkade som en framgång. Antalet kärnvapen skulle minska med 30 % under ett antal år. Samtidigt infördes ett nytt sätt att räkna kärnvapen. Om ett plan tidigare hade 5 kärnvapen räknades detta just som 5 kärnvapen, men nu började man i stället att räkna antalet kärnvapenbärare och får då i stället ett kärnvapen. Enligt avtalet ska USA och Ryssland få ha kvar 1 500 kärnvapen, tillräckligt mycket för att utplåna livet på jorden flera gånger om.

Enligt Obama’s SSM-plan ska många miljarder US dollar spenderas varje år i c:a 15 år för att söka förlänga användningstiden för kärnvapen. USA:s militärutgifter uppgick år 2010 till 791 miljarder US dollar enligt svenska fredsforkningsinstitutet SIPRI, 49 %, av de totala i världen på 1 620 miljarder. USA har mer än 900 militärbaser i mer än 100 länder.
Vem tror fortfarande att USA, den i särklass mest aggressiva staten efter andra världskriget, rustar upp kärnvapnen för fred?

Och krigsorganisationen NATO:s militära program vilar till syvende och sist på kärnvapeninnehavet.

Vi har här nyligen rapporterat om kraftigt ökat stöd internationellt för en kärnvapenavrustning, senast vid möte i FN:s generalförsamling. Sverige ställde sig utanför. Medan NTP-avtalet från början av 1970-talet just stipulerar avrustning gör vissa stater (främst USA) tvärtom, samtidigt som landet genomför sanktioner mot länder som vill bygga ut kärnkraft legalt (Iran), och bidrar till att dölja andra länders kärnvapeninnehav (Israels).

Låt oss stärka arbetet för att bilda en mäktig opinion för att avskaffa kärnvapen i världen! I en värld med utökad demokrati skulle en världsomfattande folkomröstning ordnas i denna centrala fråga.Vem tror inte att minst 90 % av jordens befolkning ställer sig bakom?


i Andra om: , ,, , ,Andra om: , ,, , , , , , , , , , , , ,

Paul Craig Roberts artikelSteven Sparrs artikel John Pilger 2/6 DN 24/11 Pierre Gilly i FIB-K 23/11 DN 24/11 Israels kritik DN 25/11 Björnbrum 24/11 Pierre Gillys blogg 23/11Fotolasses blogg DN 24/9 Counterpunch DN 18/6 Blogg -politisk jordbävning Per Jönsson DN 14/6 DN 14/6 SvD 14/6 Globalresearch 7/6 Annarkia Globalresearch 25/3 Gunnar Westberg Newsmill 2011-11-10Björnbrums rescension 2/4 Pierre Gillys hemsidaBjörnbrums rescension av boken ”Bombdiplomati” Verbal förlag Globalresearch 22/9 2012 Globalresearch 27/5 2012 Nils Bowie Russia Today 8/4 2013 Björnbrum 13/4DN1
DN2
Svenska Dagbladet
Expressen
Aftonbladet
Dokument utifrån 30/9 FIB-Kulturfront DN 22/8 Economy Watch 24/8 Globalresearch 21/8 SvD 22/8 Aftonbladet Expressen 23/8 New York Times 3/8 SvT GP Pierre Gilly


19 svar till “Redo för Ragnarök? Planerar inte USA kärnvapenangrepp mot Ryssland och Kina?”

 1. Som vanligt går verkligheten stick i stäv med den propagandabaserade bild som försöker förmedlas här

  1. Antal kärnvapenstridsspetsar minskar i världen

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19063544.ab

  2. Ryssland har fler kärnvapen än USA

  http://www.sipri.org/yearbook/2013/06

  3. Ryssland tog initiativet redan i början på 2000-talet till att rusta upp och förnya sina kärnvapen

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=506037

  4. De försvarssystem som USA bygger upp klarar enbart (om ens det) att skjuta ner enstaka kärnvapen. Det är helt omöjligt att bygga ett system som skulle kunna skydda USA mot alla de kärnvapen som Ryssland/Kina besitter. Framförallt när de kan anfyras från så många olika enheter, till lands, från flyg, från ubåtar och från båtar. Dessutom även om USA (trots alla säger det är helt omöjligt) skulle lyckas stoppa 99% av alla Rysslands kärnvapen, så kommer ändå drygt 80 amerikanska städer att förstöras och flera milijoner amerikaner att dödas.

  • 1. Ja, men mycket sakta. Även vid 90 % minskning räcker återstoden väl för att sannolikt att utplåna mänskligheten.
   2. Ja, möjligen. Uppgiften säger inget om kvalitet eller kärnvapenpolicy.
   3. Ja, möjligen. Från ett klart försvagat läge.Efter kalla krigets slut genomförde bl.a president George Bush en reell kärnvapennedrustning, vilket även skedde i Ryssland. Kärnvapenindustrin stod inför problem, och började lobba och försökte lansera vad som kunde vara nya typer av kärnvapen enligt en artikel i Counterpunch hösten 2011, bl.a ”The Robust Nuclear Earth Penetrator” och ”The Reliable Replacement Warhead”.

   Förre presidenten Georgw W Bush var positiv till detta, men kunde ej få stöd för kärnvapenupprustning, tvärtom, men det har nu Obama lyckats med. Visserligen höll Obama i april 2009 ett tal i Prag som tolkades som ”anti-kärnvapenretorik”.

   Visserligen ingick ett nytt START-avtal med Ryssland in april 2010, som många tolkade som en framgång. Antalet kärnvapen skulle minska med 30 % under ett antal år, enligt Obama, som enligt Counterpunch ”lied” (ljög).

   4. Uppgifterna i denna fråga varierar.

   Stödjer du krav på total kärnvapennedrustning?

   • 1. Sant, men verkligheten visar att den propaganda du försöker föra ut att USA genomför en kraftig upprustning av kärnvapen inte stämmer då antalet kärnvapenstridsspetsar i världen konstant fortsätter att minska.

    2. Nej, det gör det inte men faktum kvarstår att Ryssland har fler kärnvapenstridsspetsar än USA.

    3. ”Ja, möjligen. Från ett klart försvagat läge” På vilket sätt skulle Rysslands kärnvapenupprustning ha skett från ett försvagat läge då Ryssland fortfarande har fler kärnvapenstridsspetsar än USA?

    Sen kan du naturligtvis tolka START-avtalet från 2010 som du vill, men faktum kvarstår att antalet kärnvapenstridsspetsar minskar i världen

    4. Som vanligt så finns där ingen egentlig variation i denna fråga. Där finns visserligen några individer som har någon konspirationsteori om att USAs mål är att med militära medel erövra världen och för att lyckas med detta måste de angripa Ryssland/Kina militärt. För att denna idé inte skall falla platt direkt måste dessa konspirationsteoretiker först lösa problemet med Ryssland/Kinas kärnvapen. Därför för de fram idén att USA har byggt ett försvarssystem mot kärnvapen för annars faller deras konspirationsteori om att USA skulle erövra världen militärt platt. Alla andra som däremot är det minsta insatta i ämnet säger att det är tveksamt om systemet ens har möjlighet att skjuta ner några enstaka kärnvapen. Därmed blir det helt befängt att påstå att USA har möjlighet att skydda sig mot ryska kärnvapen och som jag skrev tidigare i min kommentar att även om enbart 1% av de ryska kärnvapnen tar sig igenom så innebär det ändå milijoner döda amerikaner.

    När det gäller kärnvapen är jag delad i frågan. Utan kärnvapen är jag övertygad om att vi redan hade utkämpat både ett tredje och ett fjärde världskrig.

    • USA vill troligen inte erövra vä2rlden, men man vill ha kontroll över så stor del av världens resurser som möjligt. Med 5 % av världens befolkning svarar man för 40 % av militärutgifterna, har 700+ militärbaser utomlands (olika uppgifter finns om antal baser, vilket bl.a. beror på definition av baser) och har varit den i särklass mest krigiska nationen. Det passar utmärkt att ha vänliga allierade, bättre och enklare än att ockupera länder. Jag tycker att Z Brzezinskis texter ger underlag för en beskrivning av USA som den jag just sökt lämna i kondenserad form. Deras ABM, som man hör tom i mer än 30 år är en del av deras militära kapacitet. Fungerar det väl och saknar andra länder motsvarande har man stort försteg.
     I ett tillspetsat läge kanske vissa ledare kan tolerera sig att 5-10 % av befolkningen dödas (i USA:s fall 15-30 miljoner) om man får definitivt världsherravälde. Men vi är nu inne litet för mycket på spekulationer.

     • Jag ser att du fortfarande inte har svarat på mina påpekanden att

      1. Trots dina försök att ge sken av att USA har startat någon gigantisk kärnvapen upprustning så fortsätter antalet kärnvapen i världen att minska.
      2. Ryssland har både fler kärnvapen än USA och de påbörjade också sin kärnvapenmodernisering före USA, vilket är tvärt emot den bild du försöker sprida.
      3. V.g redovisa någon serriös debatör som påstår att USA har någon som helst möjlighet att försvara sig mot Ryssland/Kinas kärnvapen

      http://www.nucleardarkness.org/nuclear/nuclearweaponsintheusandrussia/
      http://www.forbes.com/sites/lorenthompson/2013/04/05/can-u-s-defenses-cope-with-north-koreas-missiles/

      • 1. Ger ej sken av detta, men redovisar uppgifter från USA, DN och SvD om en stor satsning på modernisering av dessa vapen.
       2. Gör ingen jämförelse. Har ej uteslutit liknande planer från Ryssland, men anser det mycket osannolikt. Det är USA som under senare år startat brutala krig, ibland via allierade (Libyen, Irak, Afghanistan, Syrien) och byggt upp baser runt Ryssland och Kina – inte tvärtom.
       3. Återkommer, ska till ”landet” om en stund, det är visst midsommarafton idag.

       • 1. Inte sant. Själva syftet med din blogg är just att demonisera USA och att försöka framställa USAs fiender, diktatoriska skurkstater så som Ryssland, Kina, Iran, Syrien, Nordkorea och Kuba, som demokratiska föredömen och fredens och de mänskliga rättigheternas beskyddare.

        2. Den som verkligen är motståndare till kärnvapen hade i ett stort antal blogginlägg fördömt Ryssland för att landet har flest kärnvapen i världen, samt att de sedan mer än 10 år tillbaka kraftigt rustar upp sina kärnvapen. Allt annat av en kärnvapenmotståndare är bars hyckleri.

        • 1. Som jag framhållit i svar till dig har jag ofta varit i USA, trivts bra där med vänner, kolleger och släktingar – har du glömt mina tidigare svar. Jag kritiserar främst USA:s utrikespolitik på basis av vanligen olika fakta som presenteras med referenser. De nämnda staterna är inte demokratiska föredömen, och det är verkligen inte heller USA som störtat demokratiskt valda regeringar. Men USA har deltagit i flera krig än dessa stater sammantaget.
         2. Som medlem av SLMK (Svenska Läkare mot Kärnvapen) är jag för fullständig kärnvapennedrustning. Vem tror att inte en stor majoritet av världens befolkning ställer sig bakom.

         • Den som är emot kärnvapen bör rikta skarp kritik mot Ryssland då Ryssland sedan över 10 år tillbaka investerar i nya kärnvapen och är idag det land som har flest kärnvapen. På samma sätt bör den som är emot kärnvapen kraftigt fördöma Nordkorea och Irans försök att skaffa sig kärnvapen och berömma de ansträngningar som görs för att hindra dessa bägge länder. Hittills har jag inte läst något inlägg där Ryssland kritiseras för sina kärnvapen eller Nordkorea/Iran fördöms i deras försök att skaffa sig kärnvapen, men det kansler kommer…..

          • Ryssland var starkt försvagat i olika avseenden, även militärt och har beklagligtvis känt sig tvungna att rusta upp. I motsats till USA har man inte hotat med eller vad är känt övervägt att anfalla med kärnvapen. USA har gjort det mot fattiga länder som saknar kärnvapen: Koreakriget, i fransmännens krig mot den vietnamesiska befrielserörelsen, mot Iran och Nordkorea. Uppgifterna om detta är av varierande tillförlitlighet, bl.a. då man vill hemlighålla och förneka det.

         • Anders, om du har missat det så kan jag upplysa dig om att Ryssland så sent som för bara något år sedan hotade Sverige med kärnvapen och genomförde en simulerad kärnvapenattack mot svenska mål.

          http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18162289.ab

          Vad jag vet har USA aldrig anfallit Sverige eller ens hotat anfalla Sverige, vilket man dock knappast kan säga om Ryssland som de senaste 400 åren ett stort antal gånger anfallit och hotat vårt land.

          • Det var nog knappast någon annan som uppfattade att Ryssland hotade Sverige med kärnvapen. Den uttalade USA-vännen Carl Bildt tonade ned övningen till något normalt.
           Även Sverige var aktivt i krig mot Ryssland: Karl XII i början av 1700-talet, Gustav III under 1980-talet, kriget 1808-1809 handlade knappast om ensidig rysk aggression, om jag minns rätt från skolundervisningen för drygt 50 år sedan.

  • Tom Jensen
   Den ensidiga demoniseringen av Usa är synnerligen motiverad och många erfarna amerikaner instämmer i denna demonisering. Måste kännas underligt för dig men jag antar att du undviker sån info. Det är också en extrem hållning från din sida att blunda för Usas inringning av Asien med militärbaser och deras långa rad av otillbörlig inblandning i andra länder med många miljoner döda som följd.
   Tom Jensen det måste handla om intellektuell isolering från din sida om du inte uppfattat detta. Sök dig bort från dina vanliga vattenhåll(infokällor) till andra ställen där du får mer perspektiv. Det kommer antagligen att kännas omskakande för dig om du vågar ändra åsikt och du kommer att undra hur det var möjligt att föra dig bakom ljuset så till den milda grad.
   Usas aggressivitet är logiskt sammanhängande med att Usa parasiterar på omvärlden och därför behöver våld för att upprätthålla dominansen. Ryssland Kina Indien mfl däremot behöver fred för att bygga upp sina samhällen. Särskilt Ryssland har intresse av fredligt samarbete med tex tyska företag. Tyska företag som samarbetar med Ryssland gillar inte den roll som Tyskland i egenskap av satellitstat tvingas spela.
   Men Usa har alltså makten att tvinga med EUs största stat i något som de förlorar på och som utsätter Tyskland för fara från de konflikthärdar som Usa nu underblåser.
   Beträffande det du skriver i kommentarer längre ned håller jag med dig beträffande bedömningen att miljoner amerikaner kommer att stryka med. Men Usa har numer väderkontrollmetoder som möjliggör utspädning av nedfallet och det tycks vara fallet att de testade det i samband med 9/11 då märkliga väderanomalier inträffade.
   Tillgången till den teknologin ökar sannolikheten för att Usa vågar ta risken.
   Ett motiv till väderkontroll vid 9/11, om det var det, var att det sannolikt släpptes ut stora mängder radioaktivitet vid byggnadernas demolering. Cancerrisken per tidsenhet hos räddningsarbetarna var flera storleksordningar över normalt. Och flera fysikaliska omständigheter stämmer överens med underjordisk kärnsprängning men är svårt att förklara på något annat sätt. Räddningsarbetarna varnades inte och hade ingen effektiv skyddutrustning.
   Usas eliter är inte främmande för att ta risker med befolkningen.

  • Läser just ”The Saker”. Ger ett balanserat intryck. Han menar att ett kärnvapenangrepp av USA eller Ryssland är osannolikt. Jag har inte sakskäl mot hans bedömning. Men kärnvapenmoderniseringen är oroväckande. Man övertolkar betydelsen av kärnvapennedrustningen. Även om 90 % av kärnvapnen förstörs så kan man förstöra mänskligheten snabbt med återstoden.
   * Sveriges markant ändrade uppfattning är djupt oroande
   * Att man inte alls nedrustat reellt är ännu mer oroande
   * Ökad opinion mot kärnvapen är glädjande.

 2. ”DEBATT Nio av tio svenskar vill se ett globalt kärnvapenförbud, skriver Andreas Tolf, ordförande i Svenska läkare mot kärnvapen. (http://www.unt.se/asikt/debatt/forbjud-karnvapen-3168304.aspx)

  Nio av tio svenskar anser att Sverige ska arbeta för ett globalt förbud mot kärnvapen, och av riksdagens partier anser en majoritet att Sverige i dag inte gör tillräckligt i kärnvapenfrågan.
  Flera partier ställer sig positiva till att Sverige bör arbeta för ett kärnvapenförbud. Detta visar en Sifo-undersökning gjord på uppdrag av Svenska läkare mot kärnvapen och en enkätundersökning bland riksdagens partier.

  I Sifo-undersökningen, som genomfördes i mars–april, svarade 1 000 personer på följande fråga: ”I dag har fem länder rätt att ha kärnvapen, på villkor att de arbetar på att avskaffa dem. Många andra länder anser nu att dessa vapen minskar för långsamt i antal och vill skapa ett globalt förbud mot att ha kärnvapen. Anser du att Sverige bör stödja ett sådant förbud mot kärnvapen eller anser du inte det?” En överväldigande majoritet på 89 procent av de tillfrågande svarade ja. Under våren har Svenska läkare mot kärnvapen även genomfört en enkätundersökning hos riksdagens partier. Undersökningen visar tydligt att partierna inte anser att Sverige i dag gör tillräckligt för att driva kärnvapennedrustningen framåt.

  Det finns alltså ett brett stöd för en mer kraftfull svensk nedrustningspolitik både bland allmänheten och bland våra folkvalda.

  Sveriges nuvarande arbete i kärnvapenfrågan får underkänt av partier både i opposition och i regeringsställning. Vi frågar oss varför den nuvarande politiska handlingskraften är så svag när viljan bland svenska folket och i riksdagen är så kraftfull och samstämmig.

  Kärnvapen är det enda massförstörelsevapen som ännu inte har förbjudits genom ett globalt avtal. Sverige, som tidigare var inflytelserikt i arbetet för nedrustning, grupperar sig nu okritiskt med kärnvapenländerna och deras allierade.”

 3. Anders, Ryssland har hotat ditt och mitt land genom att genomföra en kärnvapenövning riktad mot Sverige. Denna typ av aggression bör kritiseras och kraftigt fördömas och inte som du försöker göra, bagatelliseras.
  När det gäller Sveriges krig mot Ryssland är din uppfattning återigen inte i samklang med verkligheten. Det så kallade stora nordiska kriget under Karl XII startade med att Polen, Danmark och Ryssland bildade en anfallsallians mot Sverige, vilket resulterade i att Sverige tvingades avstå stora landområden till Ryssland. Gustav III krig mot Ryssland handlade dels om att Sverige ville ta tillbaka de områden Ryssland hade tagit tidigare, men framförallt ville kungen hävda Sveriges suveränitet då landet under 1700-talet allt mer kommit att bli ett lydrike åt Ryssland där Ryssland mer och mer hade börjat blanda sig i Sveriges inre angelägenheter. Det sista riktiga svensk/ryska kriget stod 1808-09 då Ryssland som var i allians med Napoleons Frankrike återigen anföll Sverige, varpå Sverige tvingades avstå hela Finland till Ryssland.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Stora_nordiska_kriget
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Gustav_III:s_ryska_krig
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Finska_kriget

  • Det är knappast troligt att Ryssland hade en kärnvapenövning riktad mot svaga Sverige. Har inte sett något stöd för detta. Din beskrivning av krigen, från Wikipedia, stämmer nog med min skolkunskap, som avtagit efter drygt 50 år. Saknar närmare kunskap om detta för dagen.