Har Vänsterpartiet rena underkläder?


Som trogna läsare vet så är jag lätt kritisk till Göran Persson och hans regering.. (…) Själv betraktar jag mig som demokratisk socialist trots att jag har både en del nyliberala samt, i vissa frågor, rent miljökonservativa åsikter.

Det väsentliga ställningstagandet är dock att jag är emot ekonomisk och politisk orättvisa mot landets befolkning, vilket gör att valet i vallokalen aldrig är något egentligt val. Jag röstar likadant i varje gång.

Men det finns en förändring som verkar har kommit krypande på oss utan att vi märkt det, och det är marknadsfundamentalismen.

Alla partier är idag underordnade de ekonomiska idéer som i praktiken styr landet. Vi röstar visserligen på olika partier men partierna styrs inte av oss väljare utan av ”marknaden” vars värderingar och ideologi inte redovisas öppet.

Och det är så långt ifrån demokrati man kan komma.

Min väsentliga kritik av Vänsterpartiet bottnar i det faktum att de stöder Socialdemokraterna. Genom att göra det så hamnar vänstern i samma fålla och bidrar aktivt till att stödja den marknadsekonomiska ideologin.

Någon skrev i en kommentar här: ”Hellre Storpotäten än Reinfeldt” och det kan ju vid förstone låta som en klok tanke. Men då måste man först fundera på hur (s) agerar i praktiken.

Persson och Nuder kör sitt eget race och på agendan finns bland annat att godkänna EU:s konstitution utan att folket ska få säga sitt. Det är ett grovt brott mot landets traditioner eftersom det alltid varit folkomröstningar om stora och viktiga frågor.

Man har redan börjat privatisera pensionerna, vilket innebär att man pytsar ut pensionssparandet till börsen och låter folk ta individuellt ansvar för utvecklingen. Det är givetvis inget annat än att flytta pengarna till olika riskkapitalister, marknaden och börsens golv. När vi behöver ta ut vår ATP och pengarna är borta kan Persson & Co rycka på axlarna och säga ”- himla otur hörru..”

Min uppfattning är att det inte är någon principiell skillnad om moderater eller socialdemokrater har regeringsmakten. Den politiska kursen är fastlagd och vi kan inte göra så mycket för att påverka den.

Det är ur det perspektivet man ska se min kritik av Vänsterpartiet. Genom att aktivt stödja en sosseregering så lägger de ner vapnen inför den verkliga motståndaren, marknadsfundamentalismen.

(v) säger att de påverkat budgeten på ett bra sätt. Ok, det är ju möjligt. Men jag hade hellre sett att de skulle ha rena underkläder och kunnat hävda att de, som socialister inte stöder den negativa utveckling som landet befinner sig i sedan många år.


3 svar till “Har Vänsterpartiet rena underkläder?”

  1. Men snälla Jinge! Kan hålla med rent principiellt men… samarbetet är svalare nu än på mycket länge, dessutom ifrågasatt från vänsterhåll, spesiellt sedan Ulvskog gjort sina utspel. V stödde sossarna på ett helt annat sätt under Schymans tid, där tror jag alla håller med mig. Min kritik bottnar alltså i att du framför kritiken nu när detta samarbete håller på att svalna och är ifrågasatt, när det var så mycket närmre och mer givet, vad tänkte du då? Utvecklingen går ju åt ”ditt håll”.

  2. Ang. en eventuell folkomröstning om EU:s konstitution så tror jag att det i så fall skulle vara ytterligare en folkomröstning för eller mot EU i stort. Folk kommer inte att sätta sig in i det 200-sidiga dokumentet utan resonera som de gjort tidigare. ”Ska Sverige vara med i EU eller inte” – vilket i så fall blir helt fel.
    Ang folkomrötsningar så är de de facto enbart rådgivande – däremot har Riksdagen som tradition att följa dess resultat (vilket kanske inte går att säga om kärnkraftsomröstningen).

  3. (v) stöder den socialdemokratiska regeringen lika mycket nu som då. Att Persson nu agerar för sympatisörerna att dra åt sig öronen och det är bra. F.ö. har jag aldrig sympatiserat med (v):s samarbete med (s) annat än på lokalplanet. Utvecklingen går inte åt ”mitt” håll, vilket DET nu kan vara. Att (v) fräser åt (s) som en ilsken katta innebär inte något annat än partitaktik. Pernilla Z anser att (v) gjort ett gediget arbete..