Ordfrontaffären snurrar vidare nu på www.fib.se


Johannes Wahlström hävdade i sin numera omskrivna artikel i Ordfront Magasin att det finns en judisk medialobby som försöker påverka tidningsredaktionerna att avhålla sig från Israelkritik.

Det ledde till ett ramaskri av förfäran från diverse judiska bloggare i Sverige och när ett par kända journalister hävdade att de var felciterade så ropade samtliga bloggare i falsett: – Vad var det vi sa, det var lögner från början till slut!

Nu skriver Folket i Bild/kulturfront på sin hemsida:

Hur dåliga intervjuerna som Wahlström gjort är kan man inte veta något om. Men att både Peter Löfgren och Lotta Schüllerqvists åsikter är viktiga för Israels anseende kan vi alla vara övertygade om. När en seriös tidskrift som Ordfront magasin för fram åsikter från dessa tunga nyhetsjournalister med Mellanöstern som specialitet blir det oro i sionistkretsar. Därmed sätts effektiva påtryckningar in. Vi ser nu resultatet. Och det var ju detta Johannes Wahlströms artikel handlade om.

Man talar givetvis om exakt det som hände. Effektiva påtryckningar sattes in. Men hur är det i sakförhållandet då? Ljuger Johannes Wahlström? Döm själva av dessa citat från Magnus Lindberg på Boring-Mossad:

Enligt Johannes Wahlströms artikel i Ordfront Magasin,som Mike Kushner skrivit en del om är på al-hamatzav, känner TT till 22 olika personer som konsekvent hör av sig till media med anledning av mellanösternrapporteringen. Min första reaktion när jag läste detta var besvikelse. Är vi bara 22 personer? …

…Jag har sedan flera år mailat och ringt journalister världen över för att påpeka de ofta förekommande sakfelen, generaliseringarna eller slutsatserna byggda på fördomar.

Det är oerhört viktigt att göra det och vi behöver uppenbarligen bli fler. Jag skulle därför vilja uppmana folk att ofta höra av sig till journalister,(som oftast svarar och förklarar sin ståndpunt, alternativt ursäktar sig) samt bistå med några tips på hur man bör gå tillväga.

Det kanske inte är så märkligt att man hör av sig till media på ett organiserat och medvetet sätt, men att påstå att en journalist som berättar detta är en lögnare är lite väl magstarkt. För just det var essensen av Johannes Wahlströms artikel, och att påståendet stämmer kan man se på bland annat kommentarerna till ”Ordfrontavslöjandet”:

Björn G i kommentar på Boring Mossad: Ett stort tack till alla er som hjälpt till att pressa fram det aktuella avståndstagandet och ursäkten från Ordfront!

Med andra ord, en liten men synnerligen gapig lobbygrupp..

[i] Folket i Bild/Kulturfront


27 svar till “Ordfrontaffären snurrar vidare nu på www.fib.se”

 1. När tidningen först utsattes för aggressioner från bombhögern var när man försökte ge en mer nyanserad bild på det av €U/USA påeldade inbördeskriget i Jugoslavien och den hysteri av ryktes och hörsägen-uppgifter västmakterna spred inför och efter terrorbombningarna. Bonnierpressen med bl.a Maciej Zaremba försökte då med hot förtal och taskspel bestämma vad som får och inte får diskuteras i fria och alternativa medier.

  NATOs aggressionskrig mot en suverän socialistisk marknadsekonomi var ett sådant och fortfarande jämnställs alla försök att ifrågasätta aggressionspaktens och västmakternas uppgifter med förintelseförnekelse och stort hallå i papegojmedia.

  Ordfront ( se mer om ”affären” härvalde att böja sig och förlorade förutom sin trovärdighet ett stort antal medlemmar.

  Spillrorna av en till mainstreammedias totala dominans oliktänkande tidskrift utsätts alltså nu för dödsstöten, denna gång från ultrahöger-sionister, igen väljer man att göra avbön och vi kan konstatera att man än en gång självmant gör sig till åtlöje.

  Detta visar om inte annat vilka massiva resurser bombhögern av valfri kulör sätter in för att tillintetgöra det lilla ideologiska motsånd som finns kvar sedan Persson drog in presstödet för oliktänkande och alternativa medier, ribban ligger på marknivå och nästa attack kan med stor sannolikhet förväntas drabba även FIB i takt med att tidskriften vinner ökad popularitet.

  Bloggosfären med Jinge i spetsen må stå på sig det kommer att storma orkaner framöver….

 2. När jag läser igenom de olika kommentarerna på den här bloggen och framför allt i de postningar som handlar om antisemitism uppstår en fråga. Det handlar om hur vi använder oss av begrepp. Diskussionen handlar om hur antisemitism skall tolkas, vem som är antisemit osv. Samtidigt används begreppet sionism friskt, oftast som något negativt. Jag får inte riktigt klarhet vad de olika kommentatorerna menar med sionism, vad de bygger sin användnig av begreppet sionism på.

  Vad menar ni med Sionism? Var har ni hämtat er information av ordet? Precis som med antisemitism behövs det klarhet hur begreppet används. Rätta mig om jag har fel.

 3. Anders! Som du förstår så används begreppen efter var och ens gottfinnande. Det betyder givetvis att olika begrepp kan urvattnas, feltolkas eller överdrivas. Själv brukar jag kolla i NE då jag är tveksam..

 4. Jinge! NE är en bra källa. Begrepp används naturligtvis efter eget gottfinnande. Problemet blir ju när någon kallar någon något eller uttryckligen kallar sig anti något. Om vi inte vet vad den andre menar så blir det ganska meningslöst att föra en diskusion, eller inte?.
  Ang sionism så kan det tolkas på många olika sätt och därför är jag nyfiken vad de som änvänder det faktiskt menar.
  Det finns en defination av sionism som säger att de som lever i Israel inte kan vara sionister efterom de redan har uppfyllt sionisternas mål att avsluta sin Galut/diaspora och återvänt till Zion. Sedan finns det givetvis de som inte håller med om detta.
  Så åter igen: Sionism? Ge mig en förklaring vad du anser Jinge och andra också givetvis.

 5. Eftersom ”Anders Englund” nämner ”någon som kallar sig anti något”
  förmodar jag att det är mig han menar och om det valet får ”AE” att känna sig obekväm i saken bör han som sagt redogöra varför….

 6. Menar du att det är inlägg på xxxxx.yyy.com och liknande bloggar som utgör de effektiva påtryckningar du skriver om? Om inte, vilka är det då som utgör denna pro-israeliska, eller som du tycks föredra att benämna den, judiska, lobby och vad är det som tyder på att det är den här lobbyn som har tvingat fram reaktionen från Ordfront och de intervjuade journalisterna?

 7. Gustav. Nej ”Agent-Magnus” är bara en av dessa. Den lobby jag talar om består inte av bloggare huvudsakligen. Men bloggar är en del av den.

 8. Intressant att du väljer att censurera mig. Varför gör du det?

  Du får gärna berätta mer än att den inte huvudsakligen består av bloggare. Vidare undrar jag fortfarande vad du menar tyder på att det skulle vara någon lobby vilken som helst som har påverkat journalisterna att agera efter att artikeln i Ordfront publicerades.

 9. Tycker du det?

  I mina kommentarsregler står: ”När det gäller länkar så kan du länka till din blogg/hemsida i utrymmet som anges för URL: I övrigt bör du vara ytterst sparsam med länkar.”

  Skälet är att jag inte vill länka till sidor som bryter mot svensk lag, och det gör den sidan du länkade till.

 10. Jinge, jag har inte sett att du anvant det utan ar bara nyfiken hur du definerar sionism. Det var bara det.

  Anti-Sionism: Jag skulle val inte kalla de lankar du gav heltackande. Men jag forstar ganska val trots att du inte vill definera pa vilket satt du uppfattar begreppet, eller? Min definition av Zionism:
  Jag ser sionism som mangfaciterad, det ar inte en enhetlig rorelse – ideologi. Historiskt sett var Sionismen nagot som fungerade som ett paraply for manga ideologiska rorelser, allt fran vanster till hoger och sa ar det nog egentligen idag ocksa. Om du fragar nagon fran Nora Oved – labors ungdoms rorelse om vad sionism ar skulle du fa ett annat svar an fran nagon fran Betar – ungdomsrorelse forknippat med Likud.
  Som sagt jag ar bara nyfiken pa hur folk som anvander sig av detta begrepp uppfattar det. Det ar kanske ar en svaghet att inte ha sin begrepps varld helt klart for sig. Det kan ocksa vara en styrka eftersom man da heller inte forblindas av ideologiska skygglappar.

 11. Anders!

  Jag har inte bemödat mig att fundera speciellt mycket över den saken. NE är det som gäller för mig om jag skulle drista mig.. :-)

  NE: ”sionism, zionism, politisk strävan att åstadkomma judarnas återvändande till Eretz Yisrael, Landet Israel.”

  Det duger gott åt mig. Har du någon annan synpunkt utifrån ditt perspektiv i .is ??

 12. Jinge: Det ar ju egentligen vad det ar. Det ar sa enkelt men med tiden urvattnas begrepp och far annan betydelse precis som skrev tidigare. Israel finns idag, sa jag tror nog att det ar battre att egentligen anvanda nationalism istallet – visst det emigrerar manniskor till israel idag men det ar sallan av sionistisk overtygelse utan av helt andra skal sa som radsla for antisemitism, ekonomiska orsaker osv.

 13. Gustaf Lindström

  Som svar på din fråga om vilka som utgör Israel-lobbyn passar det bra att blicka tillbaks på en artikel skriven av den erfarne journalisten Jan Guillou i Metro, 28/5-2002. I slutet av artikeln pekar han ut rad Israelvänliga organisationer i Sverige samt de judiska församlingarna som delaktiga.

  Läs artikeln!:

  ”Organiserad kampanj
  När Israel får kritik internationellt utbryter alltid en organiserad motkampanj om att medierna är antisemitiska, hävdar journalisten och debattören Jan Guillou (lilla bilden), Publicistklubbens ordförande och mångårig kritiker av den israeliska politiken.

  – Det är irriterande med den typen av förfärliga anklagelser. Samtidigt vet alla journalister som har sysslat med Mellanöstern att det är omöjligt att inte bli kallad antisemit. Det är Israeladvokaternas yttersta försvarslinje, den som de alltid kan återvända till, säger han.

  Enligt Jan Guillou är det typiskt att Palestinagrupperna demonstrerar på gatorna, medan de Israel-stödjande organisationerna koncentrerar sig på att påverka medierna. Den påverkan sker genom insändare, telefonsamtal, e-brev. vad Jan Guillou kallar ”ständig forechecking”.

  – Det är en ganska effektiv metod, för det är oerhört störande efter ett tag. Och det är svårt att inte låta sig påverkas.

  Bakom kampanjen ligger, hävdar han, en rad Israelvänliga organisationer i Sverige samt de judiska församlingarna.

  Jan Guillou, Metro 28/5-2002″

 14. Herman Lindqvist har också talat om problemet i följande läsvärda artikel i Aftonbladet:

  http://aftonbladet.se/nyheter/0011/26/herman.html

  ”Alla som vill se sanningen, upptäcker detta omedelbart. Under min egen drygt trettioåriga erfarenhet av konflikten har jag gång på gång fått uppleva hur nästan alla svenska journalister, politiker och vanliga turister som kommer för att studera problemen från bägge sidor mycket snart chockeras av den israeliska arrogansen och rasismen mot araberna.
  Få vågar eller orkar skriva detta då de kommer hem, för de som gör det blir omedelbart giftbesprutade av mäktiga och inflytelserika pro-israeliska lobbygrupper. Då är det bekvämare att tiga.”

 15. Anders Englund:

  Du försökte adressera mig genom ombud vilket var löjligt då de flesta här förstår vem du angriper, det var också därför jag bad dig vara specifik och definiera din ”version” av sionism utan insinuationer.

  Och nej, mina länkar gör inga anspråk på att vara heltäckande och det sade jag inte heller utan de täcker delvis min (och många andras som du såg) definition av sionism. Min uppmaning var att inte enbart låta sig tillfredställas med ett snävt och kortfattat perspektiv ur NE, när man diskuterar denna parasitära och fascistiska gren av judendomen.

  Jag uppfattar inte dig som ”nyfiken” utifrån dina två inlägg ovan Anders, du verkar ha ganska klart för dig vad du är ute efter, men tycks ha svårt att vara konkret och direkt.

  Möjligen kan det bero på ”ideologiska skygglappar”?
  ;)

 16. Anti-Sionist!

  jag har ett par kommentarer till på samma tema som ligger på ”hold” här eftersom jag mailat författarna för att se om de verkligen ligger bakom kommentarerna. Typ samma fråga men tveksam origin..

 17. anti-sionist: Jag har klart for mig vad jag vill. Jag vill veta vad manniskor som anvander sig av begreppet sionism menar. Jag ar nyfiken och orsaken till det ar for att jag vill se vad manniskor tanker och tycker. Det galler ocksa de som kallas Likudbloggar, men dar ar det ganska tydligt vad dessa star. Jag tar inte parti for nagon av asikterna. Jag tror pa en judisk stat men jag tror ocksa pa en palestinsk sadan. Om du darfor skulle vilja kalla mig sionist och med alla de attribut du lager till detta begrepp da far du garna gora det for mig.
  Jag har inga ideologiska skygglappar, iallafall inte sa stora.
  om att jag forsoker adressera till dig genom ombund ar ett ganska lojligt pastende och faktiskt ganska narcistiskt. Jag har sett manga fler an dig utala sig har saval pa andra stallen. Att du kallar dig anti-sionist kan ju inte jag hjalpa. Jag angriper inte dig. Jag fragade en fraga – det ar inte ett angrepp. Dessutom ar jag inte radd for att stalla en fraga direkt. Varfor skulle jag vara det?

  Till sist Jinge finns det inte en regel om att inte uppge information om en bloggare. Nu gor det inte sa mycket men jag bara undrar.

 18. Nej sådana regler finns inte. Möjligen är det tveksamt att lämna ut IP-numret. F.ö. är du väl inte bloggare? Men det är lite märkligt, idag har 10 stycken .is läst denna blogg. DEt är rätt mycket. Beror det på att jag släpper fram kommentarer med uttalanden som Herman Lindqvists:

  ”Få vågar eller orkar skriva detta då de kommer hem, för de som gör det blir omedelbart giftbesprutade av mäktiga och inflytelserika pro-israeliska lobbygrupper. Då är det bekvämare att tiga.”

  ??

 19. Nej jag ar ingen bloggare, ialla fall inte nu. Om jag skulle vara bloggare tror jag inte jag skulle skriva om Israel. (Jag maste ha skrivit bloggare bara av farten. Jag menade forstas om de som kommenterar eftersom skrev ut is) Nar det galler ip nr sa ar jag bara skyldig till tva.
  Om det stora antalet ip adresser beror pa Herman kan jag inte svara pa.

 20. :-) Jag tror inte att Herman Lindqvist är kapabel att påverka ipnummer. Sannolikt är hans yttrande sådant att det tilldrar sig ett visst intresse iaf.. På tal om Wahlström alltså..

 21. Anders Englund:

  Jag har inte kallat dig någonting förutom ditt ”namn” överhuvudtaget, mitt nick. är mitt eget och det står jag för, ettiketteringen däremot står du för vilket tydligt framgår ovan.

  Mig veterligen kallar sig ingen annan här anti-fascist anti-apartheid eller anti-sionist eller anti något annat odemokratiskt heller så vad är det exakt du smyger med ”Anders”?

  För din egen trovärdighets skull på ett diskussionsforum borde du som sagt vara mer konkret och inte ägna dig åt insinuationer.

  ”visst det emigrerar manniskor till israel idag men det ar sallan av sionistisk overtygelse utan av helt andra skal sa som radsla for antisemitism, ekonomiska orsaker osv.”

  Lägger man ihop den ”upplysningen” med övriga inlägg från dig idag så framgår en tydlig ståndpunkt, varför intog du inte den från början? Du verkar ha stillat din ”nyfikenhet” själv….

  Detta trams är ganska utmärkande, så fort man diskuterar sionism på nätet dyker det upp tio eller hundra ”upplysande” och ”nyfikna” troll och tillfälliga meningsmotståndare med den gemensamma nämnaren att de aldrig tilltalar en direkt utan i vida omsvep.

 22. Anti-sionist. Jag har inte etikerat något, vad är föresten troll i cyber världen?
  Jag skrev en allmän fråga? Du tog illa vid dig för att du känner dig utpekad. Det var inte min mening. Men det är inget jag kan göra något åt.
  Så anti-sionist kan du tala om för mig vilken ståndpunkt jag har. Eftersom jag inte är övertygad att jag vet det själv.
  Jag har inte stillat min nyfikenhet. Jag skulle vilja veta vad fler än du anser att sionism är.
  Detta är inte trams utan det är en seriös frågeställning, sedan om du inte kan handskas med den, vad kan jag göra?

 23. Jinge:

  ”Tycker du det?

  I mina kommentarsregler står: “När det gäller länkar så kan du länka till din blogg/hemsida i utrymmet som anges för URL: I övrigt bör du vara ytterst sparsam med länkar.”

  Skälet är att jag inte vill länka till sidor som bryter mot svensk lag, och det gör den sidan du länkade till.”

  Utan någon ambition att ifrågasätta dina regler trodde jag eftersom du använt text som lagts upp på bloggen i fråga i vilket namnet på bloggen förekommer att det var okej att lägga toppdomänen till det som redan fanns givet. Jag ber om ursäkt för detta.

  För att återgå till det du skrivit om i ditt inlägg kan jag bara upprepa samma frågor igen; vilka består lobbyn du skriver om av och vad menar du tyder på att det skulle vara denna lobby eller någon annan som har påverkat journalisterna att agera efter att artikeln i Ordfront publicerades?

  Hej:

  Jag har inte lyckats hitta Guillous kolumn så du får gärna länka till den åt mig. Angående det Herman Lindqvist skriver är det en till som upprepar att det finns en lobby men ingenting om vilka som skulle finnas organiserade i den eller hur de lyckas påverka svensk media. Även Lindqvist skriver att de är mäktiga och inflytelserika men ännu har jag inte läst någonting om att de skulle utnyttja andra maktmedel än att göra inlägg i debatten och att de hör av sig till svensk media. Det är väl ändå att betrakta som någonting högst normalt om ett fritt debattklimat råder och inte någonting i närheten av ännu en variant av de otaliga konspirationsteorier som pekar ut judar som del av något slags sammansvärjning, vilket jag får intryck av är det som åsyftas när olika människor som påstår sig kämpa för palestinierna utrycker sig om saken.

 24. Gustaf: ”Utan någon ambition att ifrågasätta dina regler trodde jag eftersom du använt text som lagts upp på bloggen i fråga i vilket namnet på bloggen förekommer att det var okej att lägga toppdomänen till det som redan fanns givet. Jag ber om ursäkt för detta.”

  Det är inte lätt att veta om man inte läst igenom innan. F.ö. vet jag inte om jag använde orden ”lagligt” där ens..

  ”vilka består lobbyn du skriver om av och vad menar du tyder på att det skulle vara denna lobby eller någon annan som har påverkat journalisterna att agera efter att artikeln i Ordfront publicerades?”

  Jag citerade några texter från en olaglig hemsida, där framgår det att deras ambition är att lobba. Man t.o.m. tackar varandra efter väl genomfört värv. Herman Lindqvists text är citerad senare. Johannes Wahlström har oxo skrivit om det så du behöver knappast fråga mig. Guillou har oxo skrivit om saken och den texten återkommer jag till.

  Kanske redan i morgon..