Öppet brev till finska och svenska ministrar om kärnvapen


Jag vill gärna sprida kännedom om detta öppna brev. Blir spännande att se hur det besvaras.
Öppet brev till finska och svenska ministrar
Löfven och Sipilä IIStatsministrarna Löfven och Sipilä

ÖPPET BREV till


Finlands president, Sauli Niinistö
Sveriges statsminister, Stefan Löfven
Finlands statsminister, Juha Sipilä
Sveriges utrikesminister, Margot Wallström
Finlands utrikesminister, Timo Soini
Sveriges försvarsminister, Peter Hultqvist
Finlands försvarsminister, Jussi Niinistö
Sveriges nedrustningsambassadör, Eva Walder

Ärende: Konventionen om kärnvapenförbud , som 122 av FN:s 193 medlemsländer stöder.

Den 7.7.2017 röstade 122 av FN:s 193 medlemsländer för Konventionen om kärnvapenförbud, som då den har ratificerats av 50 nationer blir juridiskt bindande. Europeiska länder som tradionellt anses neutrala; Irland, Sverige, Schweiz, Österrike deltog i förhandlingarna och hörde till de 122 nationer som röstade ja till konventionen i FN:s generalförsamling. Finland höll sig utanför och deltog inte i röstningen. Den 20.9.2017 inleddes ratificeringsprocessen. Vid dagens slut hade redan 50 länder signerat avtalet. USA har kraftfullt drivit motstånd mot avtalet. Även de övriga atomvapenländerna; Ryssland, Frankrike och Storbritannien har aktivt agerat mot avtalet. Kina har än så länge avhållit sig från kommentarer.

Röstningarna mottogs med stor glädje på många håll.

Setsuko Thurlow, Hiroshima-överlevande, 13 år då USA fällde världens första atombomb, konstaterade inför FN den 7.7.17 att hon har väntat på den här dagen i sju årtionden och att detta är början på slutet för atomvapnen.
Setsuko Thurlow
Irlands minister för utrikesfrågor och handel, Simon Coveney kallade i sitt tal inför FN röstningsdagen för en verklig historisk dag och påminde om att den allra första resolutionen från FN:s generalförsamling kom år 1946 och uppmanade till ”avskaffande av atomvapen och alla andra vapen som kan användas för massförstörelse”.

Zia Mian, professor vid Princeton universitetet, skrev i Bulletin of the Atomic Scientists 7.7.17 att konventionens förpliktelser ”bryter ny mark. Till exempel förbudet mot att hota att använda atomvapen, skapar en grundläggande utmaning för all politik som grundar sig på atomvapenavskräckning. Från och med nu står avskräckningsförespråkarna på fel sida av lagen, såsom den förstås och accepteras av majoriteten av världens länder”.

Beatrice Fihn, chef för International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN, en av civilsamhällets aktivaste förespråkare för en atomvapenfri värld, uttryckte sig så här: ”Vi hoppas att denna dag markerar början på atomålderns slut. Atomvapen bryter utan tvekan mot krigslagarna och utgör ett klart hot mot den globala säkerheten.”

År 1963 förslog Finlands dåvarande president Urho Kekkonen att Danmark, Finland, Norge och Sverige skulle bilda en atomvapenfri zon. Denna förverkligades inte på grund av Danmarks och Norges Nato-medlemskap. År 1978 upprepade Urho Kekkonen sitt förslag då även Färöarna, Grönland och Island visade intresse för förslaget. Inte heller detta förslag ledde till resultat. President Urho Kekkonen agerade helt i FN-resolutionens (1946) anda.

Medborgarnas rätt till säkerhet finns starkt förankrad i Finlands grundlag och bör respekteras:
Finlands grundlag 1 §: ”…Finland deltar i internationellt samarbete i syfte att säkerställa fred och mänskliga rättigheter samt i syfte att utveckla samhället.”

Kärnvapen 171016

Sverige har en lång tradition som fredsbefrämjande nation. Sveriges och Finlands stegvisa avståndstagande från neutraliteten utgör ytterligare ett nytt hot mot världsfreden.

Det behövs neutrala stater som förmedlare i konflikter. Det visar tydligt USA – Nordkorea konflikten.

Vi som har undertecknat det här öppna brevet – och som utan tvekan representerar majoriteten av världens befolkning – hoppas innerligt att våra regeringar inom kort skall ratificera konventionen för ett globalt förbud mot atomvapen och sålunda agera enligt den första FN-resolutionen samt röstningen i FN den 7.7.2017.

14.10.2017

Maria Mårsel, vice ordförande partistyrelsen, Feministiskt initiativ, Sverige, maria.marsell(at)feministisktinitiativ.se

Pelle Sunvisson, ordförande Folket i Bild /Kulturfront, Sverige, pelle.sunvisson(at)gmail.com

Jan Strömdahl, Folkkampanjen mot kärnkraft – kärnvapen, Sverige, jfstromdahl(at)gmail.com

Kersti Wistrand, Humanism och Kunskap, Sverige, kwistrand(at)gmail.com

Kirsti Kolthoff, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF Uppsalakretsen, Sverige, kirsti.kolthoff(at)spray.se

Titti Wahlberg, ordförande, IKFF Göteborgskretsen, titti.wahlberg(at)hotmail.com

Lotta Sjöström Becker, Generalsekreterare, Kristna Fredsrörelsen, Sverige, lotta.becker(at)krf.se

Susanne Gerstenberg, Kvinnor för Fred, Sverige, susanne.gerstenberg(at)telia.com

Eva Goës, Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken, Sverige, eva(at)goes.se

Staffan Ekbom, ordförande, Riksföreningen Nej till Nato, Sverige, ekbom.staffan(at)gmail.com

Ianthe Holmberg, ordförande, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, ianthe.holmberg(at)telia.com

Frank Johansson, Amnesty International, Finland, frank.johansson(at)amnesty.fi

Anni Lahtinen, De hundras kommitté, Finland, anni.lahtinen(at)sadankomitea.fi

Laura Lodenius, Finlands Fredsförbund rf, laura.lodenius(at)gmail.com

Timo Virtala, Finlands kristliga fredsrörelse, info(at)kristillinenrauhanliike.fi

Teemu Matinpuro, Fredskämparna i Finland rf., teemu.matinpuro(at)gmail.com

Riikka Jalonen, Institutet för Fredsfostran rf., Finland, riikka.jalonen(at)rauhankasvatus.fi

Lea Launokari, Kvinnor för Fred, Finland, lea.launokari(at)nettilinja.fi

Ulla Klötzer, Kvinnor Mot Atomkraft, Finland, ullaklotzer(at)yahoo.com

Leena Viikari, Lovisa Fredsforum, Finland, leena.viikari(at)rauhanfoorumi.fi

Kati Juva, Läkarens sociala ansvar rf., Finland, katijuva(at)kaapeli.fi

Antti Seppänen, Pand – Konstnärer för fred, Finland, Pandtalo(at)hotmail.fi

Elisabeth Nordgren, Svenska Fredsvänner i Helsingfors rf., Finland, elisabeth.nordgren(at)pp.inet.fi

Riitta Wahlström, Tekniken i livets tjänst rf., Finland, riitta.wahlstrom(at)gmail.com

Kaj Raninen, Vapenvägrarförbundet rf., Finland, toimisto(at)akl-web.fi

Arja Laine, WILPF (Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet), Finland, arjahlaine(at)gmail.com

i Andra om: , , , , , , , , , , , , , ,,


3 svar till “Öppet brev till finska och svenska ministrar om kärnvapen”

 1. Min kritik till ovanstående brev är att det som är en allmän uppfattning, hos både män och kvinnor i Sverige och i världen, förminskas till kvinnliga, religiösa, kommunistiska organisationer, som de facto i sin gärning inte tar sitt politiska ansvar och därför inte valsamverkar sig in i riksdagen och ersätter korruptionen där.

  Brevet försmutsas kanske speciellt eftersom en riktigt vidrig organisation i George Soros tjänst ingår i denna lista. Du vet vilken jag menar, Anders.

  Det kanske inte var syftet att försmutsa meddelandet med en monopolkapitalistisk lydorganisation till George Soros, men det är tyvärr resultatet. Skulle man däremot samlat in namnunderskrifter och lämnat in från hela svenska folket som underskrift hade brevet kommit i bättre dager, anser jag.

  Nu framstår det enbart som en liten egotripp som säger hurra vad vi är bra som inte vill ha kärnvapenkrig, sedan bärgar de sitt på det torra. Pampiga och värdiga, men skrapar man på fernissan, så att sanningen tittar fram, så ser man tydligt att dessa individer, inte någon av dem, gör någonting som helst åt vårt korrupta politikeradel-problem i Sverige, det politikeradel-system som ligger bakom de folkrättsvidriga invasionskrigen, uppmuntrandet av terrorism mot suveräna stater, även demokratiska sådana, det fria flödet in och ut av terrorister, gödandet av terrorismen och t.o.m. militärövning tillsammans med världens i särklass mest kriminella och folkrättsvidriga militär som någonsin existerat på planetens yta.

  Visst är de säkerligen emot det, men vad är de egentligen som dessa individer gör för att attackera problemet effektivt? – Absolut ingenting. Det går nämligen inte att övertyga psykopatisk korrupt politikeradel med ett brev. De måste bytas ut.

  • ”en riktigt vidrig organisation i George Soros tjänst ” – Kan du förklara för oss andra vilken organisation du avser?

 2. Tyvärr har det gått brant utför för fredsrörelsen sedan 80-talet då den demonstrerade mot medeldistansrobotar och kryssningsmissiler. T.o.m. i Norge har den försvunnit, sägs det, trots att de hade den starkaste demonstrationen mot Irakkriget 2003. Helsingfors fredsmarsch 2003 var närmast en liten parad av lokala anarkister, puh.
  Medan uppropet är lovvärt i sig sker det väldigt litet på gräsrotsnivå, och när det sker är det konstiga seminarier där arrangörerna diskuterar aktuella kriser men förväxlar förövare och offer. De har inga problem med hetsen mot Syriens regering och ser ingen västlig inblandning som utlösare för Ukrainakrisen. Om de diskuterar kärnvapen sker det i tekniska termer där de politiska realiteterna noga sanerats bort. Flyktingar kan man ömma över men inte förklara vems krig eller ekonomiska politik som satte dem i rörelse.
  Fredsrörelsen har urartat till en byråkrati som lyfter statliga bidrag.