Nu ska rättssäkerheten skjutas i sank


Den individuella lönesättningen har sedan 80-talet gällt de flesta akademikergrupperna inom SACO.

Idéerna gick igenom utan allt för mycket motstånd eftersom fack och arbetsgivare var överens om att det skulle leda till högre löner.

Nu blev det inte så utan den främsta förändringen var att manliga akademiker direkt gick ifrån sina kvinnliga kollegor lönemässigt. Tidigare under den fastställda lönegradsskalan så var detta omöjligt.

Nu är det domarkåren som ska få individuell lönesättning. Det är inget de vill ha, och de har stöd i detta från sina kollegor runt hela EU.

Risken med individuell lönesättning inom domarkåren är nämligen att man framöver kan komma att premiera jurister som skriver politiskt korrekta domar.

När värderingen av en enskild individs arbete ska ske en gång årligen så är det svårt att bortse från möjligheten att enskilda ska påverkas att fatta “rätt” beslut i sin arbetsgivares ögon.

Att inbilla sig att domare automatiskt står över ett sådant handlande är utomordentligt naivt. Domare är faktiskt människor av kött och blod, med samma fel och brister som alla vi andra.

Placerar man domarkåren på en piedestal så kommer garanterat en del av dem att falla ner och göra sig illa.

Men domstolsverkets Thomas Rolén ruskar av sig kritiken och säger till SvD:

“- Vi har kompetenta domare med hög integritet och jag har mycket svårt att tro att de skulle döma annorlunda för att de har individuella löner.”

Thomas Bodström viftar också bort kritiken och säger att individuella löner inte på något sätt är ett hot mot domares självständighet.

Att till och med undersköterskor väljer att demonstrera mot sin arbetsgivare med påsar över huvudet har tydligen aldrig Bodström och hans politikervänner uppfattat, och än mindre har de förstått varför..

Internationella domareunionen uppmanar skriftligt regering och departement att ompröva sitt ställningstagande “på grund av grundläggande demokratiska principer såväl inom FN som EU”.

Men det bortser Thomas Bodström från..


3 svar till “Nu ska rättssäkerheten skjutas i sank”

  1. Visst är det trist!
    Det är förfärande lätt att förstöra de institutionella hindren för korruption, godtycke och rättsotrygghet och mycket svårt att återställa ett mer robust system, i detta hänseende, när man väl skadat eller rivit välfungerande sådana.
    Jag misstänker att vi levt så länge i ett gott och rättssäkert samhällssystem (relativt sett) att ingen längre inser varför vi gjort det och ingen längre förstår vad man öppnar dörrar för när man börjar riva de institutioner som utgjort goda garanter för detta system, eller när man ändrar grundläggande strukturer inom dem.

  2. Det märkliga är att Bodström blundar med båda sina öron. DEt spelar uppenbarligen ingen roll alls att domarna inte vill. Att EUs jurister är mot idén.. Märklig man..