Nu bygger vi ghetton!


Folkpartiet har gjort en undersökning som enligt dem visar att antalet s.k. problemområden ökat från 3 till 136 på fjorton år.

Jag kanske bör nämna att det är en partsinlaga som presenteras av folkpartiet själva. De har väl knappast för avsikt att smickra den sittande regeringen, om
man säger så..

Men jag inbillar mig ändå att det kan finnas en sanning i dessa uppgifter som är värd att ta på fullaste allvar. Vi har sedan arbetskraftsinvandringen på 50 och 60-talen saknat en medveten politik för hur vi ska slussa in våra nya svenskar i samhället.

De socialdemokratiska regeringarna har haft en, jämfört med omvärlden, liberal inställning till flyktingar men de har saknat en genomtänkt politik. Idag finns det massor av invandrare som inte kommer in på arbetsmarknaden och som hänvisas till att bo i olika ghetton runt landet.

Effekterna av det blir förstås att mängder med människor far illa och blir helt alienerade från det övriga samhället. Vilket i sin tur leder till skolproblem, ökat missbruk och kriminalitet.

Olika främlingsfientliga grupperingar är givetvis inte sena att slå mynt av detta faktum. Bland annat har de nynazistiska grupperna i Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna börjat organisera kampanjer för att driva upp främlingsfientliga attityder.

Till att börja måste regeringen lagstifta om att kvotera in nya svenskar på jobben. Sossen Ilmar Reepalu i Malmö berättade i Ekot igår att arbetslösheten i Rosengård är 90 procent.

Det är en politisk skandal och en tickande bomb.

Man behöver knappast vara folkpartist för att inse att regeringen borde ha agerat kraftfullt för många år sedan.

Men det verkar som om det viktigaste för (s), (v) & (mp) är att klamra sig kvar vid makten.


Ett svar till “Nu bygger vi ghetton!”

  1. va? Gör de?

    Nää, jag kollar inte den siten så ofta efter att de börjat köra en alltmer regeringstrogen inriktning. De säger obunden vänster men det låter himla märkligt. Obunden (s) möjligen.. :D