Nu åker Carl Bildt dit!


Inte bara för sina folkmordskommentarer på bloggen, nu är t.o.m. skatteverket ute efter honom.

Att KU inte skulle anse att Bildts blogg är en ”regeringsblogg” var klart för mig hela tiden. Nu kommer Carl Bildt att få ett strafföreläggande och dömas till böter. Och – alla bloggare bör noga studera den s.k. BBS-lagen eftersom den gäller samtliga bloggar i landet, oavsett var någonstans servern finns.

Källor: DN DN1 Aftonbladet

Andra bloggar om: , , , , , ,

[tags]Carl Bildt, BBS-lanen, Folkmordkommentarer, Bloggosfären, Blogg, Bloggar, Politik[/tags]


32 svar till “Nu åker Carl Bildt dit!”

 1. Till skillnad från dig Jingen bedriver jag inte politik med polisanmälningar utan i öppen debatt.

  Det sagt tycker jag det är bra att saken prövas extra noga med anledning av att det är ett statsråd som är föremål för prövning, och att vi därmed kan ta ett första steg mot ett avskaffande av den vedervärdiga hetslagstiftningen, liksom den helt förlegade BBS-lagen. Fallet Bildt visar hur absurd lagstiftningen faktiskt är.

 2. Vad är värst?

  En ostädad blogg eller ett parti vars medlemmar inte kan hålla reda på sitt lösenord för intranätet?

  (Det kan ju hända att Bildten har lite mer att göra än t ex Jinge, och inte hann med. F övr verkar folk mer använda hans kommentarsfält för att kasta skit på varandra, inte kommentera hans blogposts.)

  :)

 3. Nu är begreppsförvirringen total igen.

  1) det var inte Carl Bildts egna kommentarer. Även om det inte juridiskt väsentligt så är det ju inte särskilt moget att skriva att det är hans kommentarer.

  2) kommentarerna uppmanade eller hetsade inte till något. En dåre som skriver att hans grupp ska döda x om han ges x antal dagar förstår jag inte hur man ska kunna bevisa är hets?

  Sen kan man fråga sig om ”blatte” är definierat som en folkgrupp enligt svensk lag?
  Dessutom är ”att riskera åtal” inte samma som att redan vara dömd…

 4. Vad händer på den här blogposten? Håller den på att bli samlingsplats för begreppsförvirrade moderater, rasister och neocons?
  Carl Bildt är inte oantastlig i sin roll som utrikesminister och medlem i Bilderberggruppen och nära vän till skull and bones-packet i USA.

  Karlen har inte modererat sin blog från tillmälen och hot utan i stället låtit dem, trots många påpekanden, vara kvar under en längre tid.
  Dödshot mot palestinier faller under hets mot folkgrupp hur gärna du inte vill att det ska vara så, David…

 5. I tre år har Bildt underlåtit att anmäla till skattemyndigheten att han äger en villa i miljonklassen i Kroatien, fastän han är skattepliktig för den här hemma i Sverige. Nu utreder Lokala Skattemyndigheten i Simrishamn ärendet.
  Det verkar som om talspråket – att genom sig själv känner man andra – är mer än tillämpligt på de moderata statsråden…

 6. ”Carl Bildt är inte oantastlig i sin roll som utrikesminister och medlem i Bilderberggruppen” säger Sara G och det vore naturligtvis önskvärt om hennes slutsatts vore med verkligheten överensstämmande.

  Men närmare sanningen är nog att just Carl Bildth är ”oantastlig i sin roll som utrikesminister och medlem i Bilderberggruppen” ty stor risk finnes att utredare och åklagare är ena riktiga baddare på att skydda personer som anses tillhöra rätt ”krets”, i alla fall är sådant inte ovanligt. Skulle det vara som så att en åklagare på lägre position inte har förmåga att skydda ”överheten” så får han nog lära sig det av äldre medlemmar i frimurar-logen eller rotary som har förmågan.

 7. Kas kommer närmare sanningen än vad många förstår.
  Det heter ju sveriges rikes lag och det märks ofta. För att uttrycka det lite krasst, blåstället fälls, manschetten går fri.

 8. Det är märkligt att tidningarna inte skriver mer än vad de gör. Mer blir det väl då åtal väcks. Fy fan en sån minister!?

 9. Jag hängav mig åt en önskedröm, Kask. Carl Bildt är naturligtvis oantastlig på grund av tillhörighet i klassamhällets yttersta världselit.

 10. Kask? Du menar KAS?

  Bildt kommer att nog att få ett strafföreläggande, det är mitt tips. Man kan inte släppa igenom brott mot BBS-lagen bara för att han är utrikesminister. Det skulle se – minst sagt – illa ut.

 11. KAS, naturligtvis.
  Men varför kan inte folk i större utsträckning använda sina vanliga namn?

 12. Efter att ha ögnat igenom förarbetena till BBS-lagen så känns läget inte så klart som Jinge vill låta påskina. När man läser Prop 1997/98:15 som ligger till grund för lagen, så ser jag två möjligheter för Bildt att slippa undan:

  1. Hur stor skylidghet han har som privatperson att hålla koll på bloggen

  samt
  2. Huruvida kommentarerna var uppenbart brottsliga.

  Skall bli intressant att följa.

 13. Faktiskt skulle det sitta fint med en kaffekask just nu men tyvärr är mina leverantörer långt borta långt borta i hälsingland.

  Nej Jinge jag tror att dom hittar ett sätt att smita undan på men jag hoppas att Du har rätt och jag hoppas att skattemyndigheterna kan klämma åt honom dessutom.

  En gång i tiden när jag var frisk och kunde leverera egenhändigt snickrade datorprogram åt mina kunder så fick alla som hittade ett fel hämta en tårta som jag betalade. Jag lovar dig Jinge att om jag har fel om Bildt och han på något vis får en påföljd så bjuder jag på valfri tårta.

 14. Erik! Jag har visserligen bara läst lagtexten och inte dess förarbeten, MEN: Aftonbladet fälldes enligt BBS-lagen på grund av att de inte tagit bort en kommentar inom fem dygn. I CB:s fall var det över 90 dagar, dvs tre månader.

  Även om det är en upptagen människa så är det långt över det rimligas gräns. Han har definitivt skyldighet att hålla tätare kontroll.

  Dessutom: Jag påpekade saken ett par gånger innan jag polisanmälde. Jag vände mig till UD direkt för att inte meddelandet skulle komma bort.

  Dessa mail finns oxo diarieförda så… F.ö. har redan åklagaren inlett en förundersökning. Det skulle han inte gjort om det förelåg några tveksamheter. Det borde du veta om du känner till hur det fungerar.

  Dock: Det skulle förvåna mig om det verkligen går till rättegång. Brottets art är sådant att jag tror att åklagaren kan lösa det med att Bildt erkänner viss ”försumlighet” och att åklagaren därefter ger honom ett strafföreläggande med några tiotusen i böter.

  Jag tror att vi får besked inom ett par veckor.

  Dessutom skulle åklagaren kunna ta upp förtal oxo, men det tror jag han släpper.

 15. Nja, Jinge.
  Att åklagaren har inlett en förundersökning är väl snarare beroende på att det föreligger tveksamheter. Naturligtvis hade han/hon även inlett en förundersökning om det hade varit helt klart att det förelåg ett brott (vilket är helt enligt lagen) men då han/hon är helt övertygad om att ett brott ej föreligger (helt utan tveksamheter) skall ingen förundersökning företas.

  Detta ger vid handen att, trots att det har inletts en förundersökning så kan man inte vara säker på att det föreligger ett brott och att den personen som förundersökningen gäller kommer att åtalas.

  MEN, i dina och många av dina gelikars ögon kommer Bildt att vara skyldig även om förundersökningen läggs ner på grund av att brott inte kan styrkas.

 16. Aftonbladet är inte en privatperson.

  I mitt jobb får vi regelbundet polisanmälningar av det slaget, och regeln är att vi har sju dagar på oss att eventuellt agera i frågan. Sju dagar efter ANMÄLAN, vill säga. I Bildts fall kan finnas anledning att vara mer generös.

  Bildt går därför fri, enligt gällande praxis, inte för att han tillhör eliten.

 17. Bildt åker dit!

  Strafföreläggande är oxo att åka dit.

  ”i dina och många av dina gelikars ögon kommer Bildt att vara skyldig även om förundersökningen läggs ner på grund av att brott inte kan styrkas”

  Kom ihåg dessa ord om två veckor… :-)

 18. I förarbetena gör man en distinktion mellan professionell och privat verksamhet och att högre krav kan ställas på den förra. Därför antar jag att AB kunde fällas (med reservation för att jag inte läst domen). Bildt bloggar som privatperson och då gäller andra krav. I proppen nämns en vecka som rimlig tidsrymd för att ta bort brottsliga meddelanden, men denna tidsgräns känns inte som definitiv enligt mitt tyckande. Där har vi en oklarhet.

  Ansvarsfrågan måste lösas först innan det kan bli fråga om att bedöma kommentarernas eventuella brottsliga art. Oaktsamhetsbegreppet kommer att bli centralt.

  50/50 att det blir rättegång och att i ev. process blir Bildt frikänd.

 19. Hur det nu än blir så kommer det här att ytterligare stänka smuts på Carl Bildts namn. Huset i Kroatien som han inte betalt skatt för under tre år är också något som belastar.
  Hans liering med skumma Lundin Oil i Sudan och aktier tillsammans med kanske ännu skummare olgiarker i Vostok Nafta ska inte heller glömmas bort…

 20. Carl Bildt – mannen som gac teflonpannan ett ansikte. Och bara för att alla är rädda för honom. Patetiskt, som han själv skulle ha sagt.

 21. Britta, rörde det sig inte om fyra resor i veckan till olika resmål uti världen?
  Bilderberggubbarna och förespråkare för irakkriget behöver så klart talas vid mellan fyra ögon och se till gynna att sina affärer i olja och vapenindustrin.

 22. Jäklar vad ni diskuterar. Kul! Men glöm inte bort att det viktigaste när det gäller Carl Bildt i dag och denna vecka är att han får påminnelser från oss alla om att agera öppet och kraftfullt i Burma-frågan.

  Med andra ord:

  Burma Carl Bildt!

 23. Jag tror ju Carl Bild fullständigt skiter i vad vi och andra tycker. Det rinner av honom som vattnet av en gås….hmm

  Om han nu inte har tid att moderera sin blogg, så tycker jag nog att han skall stänga den. alternativt stänga av kommentarsmöjligheterna.

  Sedan tror jag nog att man hitter något litet hål, som Bild och hans affärer kan krypa igenom, så han står där som vanligt, överlägset leende och tycker att världen är hans.