Norska Nobelkommttén kör över Alfred NobelSom framgår av ett föregående blogginlägg riktar en tidigare mottagare av Nobels fredspris skarp kritik mot beslutet att ge EU ett fredspris. Jag återger här synpunkter av professor Michel Chossudovsky (MC), Montreal Canada som är huvudman till www.globalresearch.ca en oumbärlig site för den som vill följa händelseutvecklingen på olika håll i världen. Vanligen skriver Chossudovsky om de stora händelserna och kriserna i världen, här skriver han om något som åtminstone är en kris. Det är en vecka sedan beskedet kom om Nobelpriset till EU. Många synpunkter har framförts, här är en som jag inte sett penetrerad förut.

Årets Nobels fredspris gavs till Europeiska unionen (EU) för dess outtröttliga bidrag till ”att främja fred och försoning, demokrati och mänskliga rättigheter i Europa.”

Medan EU: s bidrag till fred kan diskuteras, är den centrala frågan huruvida en union av nationalstater, vilket utgör en politisk, ekonomisk, monetär och skattemässig enhet är en ”möjlig, relevant kandidat” för fredspriset, i enlighet med mandatet för den Norska Nobelkommittén. De olympiska spelen är tilldelas länder. Men Nobels fredspris kan inte under end med den vildaste fantasi ges till en nationalstat, än mindre en union av nationalstater.

Den norska Nobelkommittén har ett ansvar att ta reda om kandidaterna är berättigade kandidater för fredspriset i enlighet med vilja Alfred Bernhard Nobel (Paris, 27 November, 1895).

”Hela min återstående realiserbara förmögenhet skall behandlas på följande sätt: kapitalet ska vara investerat i säkra värdepapper av mina testamentsexekutorer, skall utgöra en fond, där räntan skall årligen fördelas i form av priser till dem som, under föregående år, har ska tilldelas den största nyttan för mänskligheten ….
Denna ränta ska delas i fem lika delar som ska fördelas på följande sätt: en del går till den person som har gjort den viktigaste upptäckten eller uppfinningen inom området fysik, en del till den person som har gjort viktigaste upptäckten eller uppfinningen inom området fysik; en del den som har gjort den viktigaste upptäckten inom området fysiologi eller medicin, en del till den person som skrivit det mest enastående arbetet inom litteratur i en idealisk riktning; och en del åt den person som har mest eller bäst arbete för nationers förbrödring för att avskaffa eller minska stående arméer samt hålla eller stimulera till fredskongresser. …”

Fredspriset ska delas ut av en kommitté av fem personer som väljas af Norska Stortinget. Det är min uttryckliga vilja att vid tilldelning priserna ingen hänsyn helst skall tas till nationaliteten hos de kandidater, men att den värdigaste erhåller priset, antingen han är Skandinav eller ej. Alfred Bernhard Nobels testament , November 27, 1895.

De villkor som anges i Alfred Nobels testamente har vridits upp och ned.
Nobels testamente är kristallklart. De fem priser ska beviljas ”personer”.

Sedan starten har dock flera av priserna gått till ”personer” och organisationer / institutioner som de varit anslutna som i fallet med Henry Dunand (Röda Korset) eller Mohamed ElBaradei, FN: s internationella atomenergiorgan (IAEA). I andra fall har priset beviljats organisationer som består av ett kollektiv av människor (t.ex. FN: s mellanstatliga panel om klimatförändringar). Att ge Nobelpriset till Europeiska unionen, som är en politisk enhet, en union av nationalstater, är i uppenbar strid med Alfred Nobels testamente.

Dessutom antyds i Nobels testamente att kandidaterna skall vara medborgare utan hänsyn till nationalitet:
Det är min uttryckliga vilja att vid tilldelning priserna ingen hänsyn helst skall tas till nationaliteten hos de kandidater, men att den värdigaste erhåller priset, antingen han är Skandinav eller ej”. (Alfred Nobels testamente, Paris, 1895) EU kan inte med den vildaste fantasi uppfattas som en ”person”, ”en grupp av personer” eller ens en ”organisation” utan är en union av nationalstater som består av medborgare. EU kan inte vara medborgare i sig, inte heller EU har en nationalitet. Medborgare i EU är ”behöriga sökande”, men EU kan inte vara ”en stödberättigande kandidat”.

Vidare kan inte ”behöriga kandidater” för fredspriset som är ”personer” rimligen jämföras med EU som är en ”icke-person” Detta en viktig faktor: Hur jämföra äpplen och päron?
Priset består av ”en medalj, ett personligt diplom och en prissumma.”. Ska man ge ett ”personligt diplom” till EU och ”en prissumma för att finansiera EU: s budget underskott och för att rädda banksystem?
Beslutet av den norska Nobelkommittén är diaboliskt och illegalt, i uppenbar strid med mandatet.


i Andra om: , , ,, , , , , , ,

Chossudovsky i Globalresearch 15/10 Counterpunch 15/10 DN Wolodarski ledare 12/10 DN 14/10 DN 12/10DN:s ledare 12/10 Folkrörelsen nej till EUMotvallsbloggen 12/10
SvD 12/10 Aftonbladet 12/10Expressen.seSvT 12/10 Nobelpriset till NATO 2013 – Counterpunch 12/10

.

  4 comments for “Norska Nobelkommttén kör över Alfred Nobel

 1. 19 oktober, 2012 at 10:11

  Hur gör man med en stiftelses styrelse som bryter mot stiftelseurkunden? Går en sån styrelse att avsätta? Av vem?

  • 19 oktober, 2012 at 13:20

   Vet inte. Det finns en bok ”Nobels fredspris : visionen som försvann”
   av Fredrik S. Heffermehl, som verkar intressant. Jag har den hemma, är nu södra Frankrike. Kanske har han något förslag?

 2. Ronny
  19 oktober, 2012 at 11:25

  Har du nån aning om varför http://www.globalresearch.ca ej är tillgänglig? Bara tillfälliga problem (11.25) eller handlar det om nåt annat?

  • 19 oktober, 2012 at 13:21

   Vet inte. Är nere nu kl 13.20 då jag når internet efter några timmars avbrott där jag är. Har aldrig haft problem att nå den tidigare.

Comments are closed.