New Orleans har skaffat fram 10 000 burar till husdjur


Måns, lilla Felins företrädare på posten som huskatt hos förf..

När myndigheterna försökte evakuera folk från New Orleans så träffade de på många som vägrade att följa med om de inte fick ta med sig sina husdjur.

Räddningsmanskapet blev helt ställda inför detta och tvingades lämna åtskilliga människor bakom sig, trots att de befann sig på hustak eller i andra utsatta lägen. Uppenbarligen var inte de som ledde arbetet förberedda på detta.

Förhoppningsvis så kommer lednings-grupper framöver, vis av skadan, ha många brandmän i sina led. För brandkåren kan vittna om att djurägare omkommer i extremt hög utsträckning då de kastar sig in i sina brinnande hem för att rädda sin katt eller hund.

De flesta av oss som lever med husdjur vet att man inte kan överge sin vän bara för att den har tassar och svans. Att det kom som en överraskning för myndigheterna är förvånande..


2 svar till “New Orleans har skaffat fram 10 000 burar till husdjur”

  1. Jag skulle aldrig lämnat min hund kvar, hellre hade jag stannat. Det är allmänt känt att människor är fästa vid sina husdjur, så att det skulle komma som en total överraskning verkar underligt.

    Annica