Nej skyll inte på SMHI, skyll på Bush och Kyoto..


Jag hade inte tänkt att skriva ett inlägg till om vädret, men detta hittade jag i min morgontidning..

För ska sanningen fram, och det ska den, så beror den globala uppvärmningen till stor del på att växthusgaserna i princip släpps ut obehindrat.

I SvDs artikel, som ännu inte finns på nätet, berättar befolkningen i Alaska hur

havet börjar erodera ut kusterna så att allt fler hus rasar och faller ner i vattnet.

Att förhållanden förändras är inte så ovanligt, men nu är det faktiskt så att den globala uppvärmningen beräknas kunna höja jordens medeltemperatur med upp till 11-12 grader enligt pessimistiska bedömningar. Av SMHI:s artikel som jag länkade till i förra inlägget så talas det om sex grader, medan SvD:s tabell visar på 11 graders ökning.

Allt är givetvis olika slags prognoser från olika vetenskapliga grupper. Det vi kan göra är givetvis att hoppas att det inte blir alltför dramatiskt.

Men när oljan tar slut så byter vi till kol för att värma upp våra hus, och kol resulterar i ännu mer växthusgaser. Prognosen är med andra ord dyster.

Att George W Bush inte gör något åt detta beror givetvis på att han är anställd av oljebolagen samt att familjen själva har stora ekonomiska intressen i branschen. Och Bush sitter ju bara tre år till och sedan kommer han undan..

Vad ska vi göra åt detta då? Jo vi måste omedelbart bygga ut kärnkraften så mycket så att vi blir helt självförsörjande när det gäller energi. Det vore en god start..

SvD:s artikel kommer på nätet under dagen..


26 svar till “Nej skyll inte på SMHI, skyll på Bush och Kyoto..”

 1. Det finns en liten bit i det här som man bortser från men som förbryllar många forskare. Hittills har haven tagit upp en oerhört stor del av den utsläppta CO2. I havsvattnet omvandlas den till kolsyra och det finns alltså inte till närmelsevis tillräckligt mycket CO2 i atmosfären för att förklara den värmeökning som skett under de senaste åren.

  Denna kolsyra i haven leder förstås till andra problem i stället, det fräter ur kalken ur reven och ställer till det, men det har inget med temperaturhöjning att göra.

  Frågan är då, vad är det som orsakar den temperaturhöjning som fler och fler rapporterar när det faktiskt är så att höjningen av CO2 i atmosfären är mycket liten och inte kan förklara vad som sker.

  Det finns många hypoteser men få teorier om det här och ännu färre av dessa stöds av observationer.

  Vi vet inte ännu.

  Troligen kan den del av det förklaras med att jorden naturligt blir varmare och kallare i cykler som sträcker sig över långa tider.

  Forskningen fortsätter och man har konstaterat att det finns både korta och långa cykler i det här, men man vet inte tillräckligt om de långa cyklernas dynamik för att kunna fastställa vad som egentligen orsakar den nuvarande uppvärmningen säkert.

  Det finns ju också andra växthusgaser än CO2, men utsläppen av dem är små i jämförelse.

  Exempel på kortvariga variationer i havets yttemperatur.

  Exempel på långvarig variation i det globala klimatet.

  Detta diagram visar en plot där CO2-halten i atmosfären plottas mot den globala temperaturen och visar tydlgt att det är många fler faktorer än CO2 som påverkar vår planets temperatur.

  Som slutkläm vill jag dock påpeka att CO2-utsläppen ÄR ett allvarligt problem och vi måste göra något åt det. Kyoto-avtalet är dock löjligt, det säger att vi skall begränsa utsläppen med 5%! Fem Procent! Det borde vara åtminstone 50% och det NU. Annars har det ingen som helst effekt. USA och dess oljebaserade ekonomi vägrar ens 5%.

 2. Bush o Kyoto eller ej: Skillnaden är mindre än 0,1 grader — om 50 år. Antagligen mindre än 0,01 grader förresten…

  (Här f ö NASA:s temperaturmätningar, justerade för värme från städer. Och under headern på min blog finns ett par länkar till inlägg om tveksamheter i växthuseffektdebatten.)

  Om – jag säger OM – koldioxiden spelar maximal roll enligt teorier om vad som reglerar jordens _naturliga_ uppvärmning (den som gör att …inte jorden är en stackars frysbox i vårt solsystem), men exklusive diverse fantasier om positiv återkoppling/”förstärkning” (teorier i FN:s SPEKULERANDE klimatpanel som påstår att dagens koldioxidnivåer kommer att pressa upp medeltemperaturen många gånger mer än vad de radikalaste teorierna om koldioxidens påverkan anger – vilket dock torde kunna avfärdas enkelt med historiska data på höga koldioxidnivåer och då aktuell global medeltemperatur!)… ja, alltså om dessa de radikalaste teorierna om koldioxidens betydelse gäller — och utan vare sig dämpande negativa eller instabiliserande positiva återkopplingar –, i så fall så innebär det kanske upp till 1,5 graders temperaturhöjning på grund av koldioxiden nästa århundrade. Det vore naturligtvis i sig mycket allvarligt. Skillnaden mellan Kyoto och den policy Bush har innebär alltså bråkdelen av en tiondels grad. Detta givet att Bushs policy begränsar långt mindre än vad Bush själv anser (han är ju anhängare av teorin om växthuseffekten p g a koldioxidutsläpp samt förordar radikala CO2-begränsningar), enligt vad Bushs främsta belackare hävdar.

  Slutligen så har ingen anhängare av koldioxid-teorin som en så kraftig genererare av växthuseffekten som t ex FN:s klimatpanel hävdar kunnat förutse några data med exakthet. Modellerna som där används implicerar en massa ogrundade antaganbden och utesluter med största sannolikhet okända effekter som man bara måste anta existerar i den naturliga regleringen av jordens temperatur – detta eftersom vi i dag vet så oerhört lite om detta område (allt enligt de allra främsta experterna på området – exempelvis den nu framlidne auktoriteten James Lovelock).

  MEN, DET FINNS DE SOM KUNNAT GE KORRELERANDE DATA MED SÅN PRECISION att angivelse av medeltemeperaturen har kunnat ges. Det är de som sysslar med solaktiviteten som gjort detta. Vattenånga är nämligen den HELT DOMINERANDE regleraren av jordens medeltemperatur (_ÄVEN_ ENLIGT FN:s KLIMATPANEL!), och korrelationen här gäller mellan förekomst av solfläckar och jordens medeltemperatur. Man är inne på att droppstorleken i vattenångan kan inverka här. Påverkan genom kosmisk strålning (p g a att jordens magnetfält varierar vid solfläckar) och därvis jonisering anses kunna ligga bakom. Algernas betydelse för molnbildningen var något som Lovelock var inne på att studera.

  Men forskare som sysslar med det jag här ovan beskriver anklagas ofta av FN:s datamodellspulande (så kallade) forskare för att vara ondsinta oljebolagsbetalda lakejer.

  Ibland undrar jag — iofs är detta nu en avvikelse från ämnet (men jag kan väl få orera? ;-) — om inte den vänster som under kalla kriget så hätskt ville avveckla all kärnkraft i väst samtidigt som man inte protesterade en enda gång mot socialistiska länders kärnkraft hade en dold agenda i skenet av humanism, men här verkar politiken ha gått i spinn på ett sätt som måste ses som mindre befogat än de stämningar som gett lite för långtgående antiterrorlagar. Detta känns trots allt som mestadels politik kryddad med kvasivetenskap från FN och den gamla västkritiska miljörörelsen som — understödd av många meterologer, diverse forskare och annars helt omdömesgilla människor i alla tänkbara yrkeskategorier — tillåts legitimera nästan vad som helst; stora tågprojekt i 25-miljardersklassen, en tågtunnel för 15 miljarder i Skåne, biltullar energiproduktionsmässiogt ineffektiva och direkt miljöförstörande vindkraftsnurror utmed alla våra känsliga kuster — för att bara ta några exempel.

  (Tack förresten, Jinge, för att du publicerade detta Jinge, om du gjorde det. Jag vet iofs inte om du har läsare som – eller du själv – har förmåga att ta till dig något i mitt budskap, men i alla fall: tack!)

 3. Magnus!

  Du hänvisar till inlägg du gjort om växthusdebatten, vad jag minns motbevisades nästan alla dina argument i det ena inlägget av Thomas Palm. Läs här!

  Sedan kunde du inte heller besvara frågan jag ställde om hur det kan komma sig att nästan hela världens samlade expertis på området anser att människan med sin verksamhet har haft en stor inverkan på växthuseffekten och att det finns stora risker om inget görs.

 4. Det finns inga motbevis där. Han hänvisar till en tabell som har något 10-tal värden med perfekt korrelation (den jag skriver om), men där de sista värdena inte har fullt så bra korrelation. Men statistiskt så är faktiskt korrelationen ändå mycket stark, och riktiga klimatforskare — de som verkligen är forslare och inte betalda FN-klimatpanel-pulare, aktiva i Greenpeace, eller är välutbildade duktiga yrkesmänniskor som tillhör den förkrossande majoritet som ropar i den allmänna miljö-kören om växthuseffekten och liknande — de häpnar snarare över vilken inskränkthet och ovilja att acceptera resultat som inte stöder FN:s teori om antropogen koldioxid som en mycket stark faktor för den globala medeltemperaturen.

  Oerhört många teorier som klimat-”forskningen” från i synnerhet FN och Greenpeace har framfört har för övrigt skutits i sank – teorier som man bakat in i sina datamodeller. Datamodellerna tycks ha gett cred bara av nament (”datamodeller”), men det är modeller som saknar oerhört mycket av faktorer och teorier i den oberoende forskningens framkant, där man nu snarare arbetar med solfläckarnas intensitet. Denna del av forskningen har man alltså inte – som Thomas Palm påstod – släppt, utan den är i dag starkare än någonsin, vilket bland annat togs upp i P1-programmet Naturbrul för några veckor sen.

  Palm försökte för övrigt att bemöta mig i swnet.politik för några månader sen och sa då att de två temperaturdiagram på NASA som jag hänvisade till på bloggen — OCH i kommentaren här ovan — fanns i fyra upplagor, och att jag hade valt de gynnsammaste för mig, där Thomas Palm också länkade de riktiga tabellerna. Men de tabeller Palm länkade var bara två stycken (NASA:s satelitdata för stratosfären och tropsfären) och HELT IDENTISKA (uppdaterade) med de NASA-diagram som jag själv länkade. De visar på en halv grads temperaturminskning i stratosfären (höga höjder) och 0,1 grads temperaturhöjning i troposfären. För några hundra år sen var det någon grad varmare än i dag (och långt mindre is på det då mycket uppodlade Grönland t ex) och för ett antal tusen år sen några grader varmare än i dag. Utan bilar och allt….. (Man vet mer och mer om klimatet i historien; det är forskning som gör nya upptäckter i våra dagar.)

  Vidare ser jag inte i Palms kommentar till mitt bloginlägg att han ens gör en ansats att försvara det diagram om historiska temperaturdata som jag diskutterar – och skjuter i sank – i bloginlägget. Ett diagram som Palm SJÄLV, på swnet.politik, flera gånger hävdat vara relevant för att påvisa växthuseffekten som ett resultat av antropogen koldioxid. Till dessa historiska data är även Patricks inlägg relevant (han med ”Är isen hal? Sanda!”), vilket jag länkar till sist i mitt blogginlägg. Men Patrick inriktar sig på den så kallade ”hockeyklubban” (diagrammets utseende), medan jag tar upp rent konkreta och direkt vilseledande felaktigheter i presentationen av det diagram som Palm så ofta använt i sin argumentation. (Snarlika felaktigheter finns återfinns ofta även i exvis Greenpeace matrial, men inte så många/alla samtidigt! Det diagram jag visar, och som Palm använt kom från ett privat amerikanskt meteorologiskt företag/institut, ett alls inte oävet sådant, men dock med det propagandistiskt förledande diagrammet med både statistiska och mätningsrelaterade alldeles horribla metodologoska fel – inte ens att acceptera på svenska högstadium! ;-)

 5. P1-programmet Naturbruk, skulle det stå förresten. Ursäkta änven en del andra missar på tangentbordet. (Borde kolla mina texter i Word, då jag flackar med blicken mellan tangentbord och skärm…)

 6. Men det du säger om att majoriteten av seriösa och skickliga forskare håller med dig i detta ämne stämmer ju inte. Det är endast en liten minoritet av både det totala antalet experter på området och av de absolut bästa på området som håller med dig. Nästan alla av de allra skickligaste forskarna på området säger att du har fel!

 7. Tack Magnus. Jag antar att du läser en del vetenskapliga tidsskrifter. Det är precis som du säger att värmereglerningen är intimt sammankopplad med vattnets kretslopp och vattenånga i atmosfären, detta har varit känt länge. Det man ibland glömmer bort i sammanhanget är att växthusgasen här på jorden är luften. Den har inte ändrat sig så mycket ens om man bortser från allt annat och koncentrerar sig på CO2.

  Det är väl lite som det där man blev itvingad i småskolan om hur läskigt det var med öknarna som bredde ut sig och att om man inte gjorde någon storinsats skulle Sahara år 2005 nå söder om ekvatorn. Det var också en myt, förstoring eller överdrift som väldigt många gick på. Öknar ”andas”, de växer och krymper igen med naturliga växlingar som naturligtvis hänger samman med klimat osv.

  Det jag är mer bekymrad över är kolsyran i haven. Där finns en påtaglig mätbar skillnad nu mot för ett par decennier sedan. Det finns möjligheter att mäta avkalkningseffekter och liknande. Det KAN betyda problem för flera stora arter plankton som är helt klart grundläggande för så många marina arter. Men detta talas det mycket lite om.

 8. Det här är ju helt sjukt, Magnus och Ichimusai talar som om ni har rätt fast än ni har typ 99% av de skickligaste forskarna innom detta område emot er. De som håller med er är enstaka mediokra individer och forskargrupper som gjort undersökningar som inte ens platsar i de stora vetenskapsmagasinen för att de har allför många brister.

 9. Det är ju helt sjukt. :) När jag läser yttranden som är såå tvärsäkra så blir jag misstänksam.. Både Ichimusai och Magnus låter som om de vet vad de pratar om, skumt. Misstänker att det är surrgubbar gör jag.. :)

 10. Jag undrar verkligen vilka dessa 99% av forskare är som Tobias har träffat, samtalat med eller läst publikationer av som påstår att vattenånga INTE är den viktigaste delen i växthuseffekten, som påstår att CO2-halten ökat signifikant?

  De publikationer jag sett och läst i välrennommerade tidsskrifter, som presenterat teorier och inte bara arbetshypoteser, har ingalundra trallat samma mantra.

 11. Återigen får jag en känsla av att det är samma 99% av forskare som citeras som kom med påståenden som att ”Saharas öken breder ut sig med 11 fotbollsplaner i sekunden” när jag gick i femte klass.

 12. Ichimusai! Vad du får för intryck spelar mindre roll. Jag, och säkert många fler än jag, har läst rätt mycket om ämnet och konsensus är att växthuseffekten är klart på gång.

  Sedan finns det alltid forskare som bjäbbar emot. Inget att undra på med tanke på de resurser oljeindustrin har att smörja dem med.. :-/

 13. Konsensusen gäller såvitt jag kan förstå att det sker klimatförändingar. Vad som däremot orsakar dessa är tyvärr fortfarande för spekulativt för att man skall kunna peka säkert och säga att ”CO2 är boven”. Personligen tror jag att det är att göra saker och ting alldeles för enkelt för sig eftersom i forntiden har man haft enormt mycket högre CO2-halter men ändå inte högre temperatur. Växthusgaser är ett samlingsnamn för många olika gaser, en sådan jag tycker man skall undersöka mer är t.ex. metan, och vattenångan är otvetydigt en helt avgörande del av detta.

  Alltså, vad jag försöker säga är att man bör inte stanna vid CO2 och nöja sig med att detta är problemet för jag har en känsla av att det är många andra faktorer, varav några är betydligt mer påverkande än CO2, som är inblandade.

  Jag vill absolut att man begränsar CO2-utsläppen, kanske inte av det skälet att jordens medeltemperatur höjs utan av mer påtagliga effekter som att haven försuras. Kolsyra är en bedräglig syra, för den har väldigt mycket effekter på det organiska livet.

  Om fem-tio år kommer vi förmodligen veta bättre vad det är och hur stor del som är ett normalt skeende för vår planet och hur stor del som vi påverkat det genom fossila bränslen.

  Inom miljöpolitiken går det tyvärr väldigt mycke trender från mer eller mindre väl underbyggda hypoteser och jag är inte beredd att kliva på något av tågen just nu. Jag tror inte det finns något patentsvar helt enkelt, världen är mer komplex än så.

 14. Ichimusai: Du har rätt i att vattenångan är den helt dominerande växthusgasen (**). Att förkomsten av vattenånga är ju något som regleras i det ytterst komplexa system som atmosfären är tycker man ju borde leda till en viss ödmjukhet bland dem som driver just CO2-teorierna i och med att det bör vara svårt att hävda CO2-halterna som en stark regulator. Den forskare på Naturbruk som menade att man har korrelans mellan solaktivitet och jordens temperatur menade vidare

  Hur anses att koldioxidhalten i haven ska påverka livet i dessa, och om koldioxidhalten har varit högre tidigare, delvis under varma perioder (jag antar för övrigt att man numera menar – eller snarare att de flesta anser – att växtligheten genom varmt och i övrigt gynnsamt klimat genererat koldioxiden och inte motseatsen), skulle inte koldioxidhalten i haven påverkats även då på ett sätt som inte gör dagens situation helt unik? Men man kan ju iofs tänka sig att det unika är en koncentration som inte drivs av en temperaturförändring (och jag undrar om kooldioxidhalten egentligen varit ens i närheten av de nivåer vi nu är på väg mot på kanske 10000- eller 100000-tals år… men trots högre nivåer så tror jag alltså att risken för att CO2-halterna ska så att säga ”styra upp” klimatet i denna komplicerade atmosfär är minimal).

  Jinge: du reagerar ju direkt med den dumhet som jag nämnde i ett av mina inlägg, nämligen påståendena att forskare som inte rakt av köper CO2 som genererande en katastrofal växthuseffekt är köpta av oljeintressen. Vad är din hållning – och de forskare och andra som intar densamma – om inte rabiat enkelspårig?

  Vad kommer dagens teorier om jordens uppvärmning av koldioxiden att vara om 15 år, om nu solaktiviteten minskar under det att den globala medeltemperaturen sjunker? Att du skulle släppa oljebolagen tvivlar jag starkt på (kanske nästan mycket stark, rent socialpsykologiskt vetenskapligt). Men sedan 1970 är trots allt ökningen av temperaturen högst 0,1 grader enligt NASA (de sänkte nyss frn en höjning med 0,2 sedan globala medeltemperaturen sjunkit under senare tid – för övrigt den tid när politiska CO2-snacket tagit fart). Att korrelationen mellan solaktivitet och medeltemparaturen inte är lika frapperande exakta i de senaste mätningarna (se den länk som Thomas Palm ger i svaret på mitt bloginlägg) kan nog bero på många faktorer, som att denna aktivitet ökat under hela mätperioden och en fördröjning sker även här eller helt enkelt på att den exakta korrelationen tidigare var mest en slump och att en något mindre exakt men solklar (ursäkta adjektivet ;-) korrelation naturligtvis ändå finns här.


  (**) det medger förresten även Thomas Palm, om nu Jinge skulle undra eller tycka att jag är rabiat; men Thomas Palm släpper ju aldrig teorin att CO2-halten som kommer sig av mänsklig påverkan stör någon/några — mest spekulativt gissade och på intet sätt specifikt hävdade — klimatstabiliserande faktorer så att klimatet ändrar sig kraftigt just på grund av dessa CO2-emmisioner; men det kan tilläggas att Palm även angett att han är beredd att även skylla ett kallare klimat på CO2-utsläppen, och det är _här_ inte så svårt att se vad som skiljer verklig forskning som förutsäger förlopop och rena …”kemiska häxjakter” (mot CO2 …om uttrycket tillåts).

 15. Öööh, Magnus! Thomas Palm är nog inte bekant för läsarna här..

  Kan inte du hålla dig till fågelinfluensan? :)

 16. Ichimusai (om du/någon ännu fortfarande läser här?):

  Du hävdar väl i din första kommentar ovan att cykler i (t ex) klimat (och temperaturer i haven) existerar, men det menar nog de flesta forskare inte är korrekt. Man kan se upprepningar, men några lagbundna cykler över många perioder (d v s kurvavsnitt med topp och dal (denna parentes, en förklaring för en ”vanlig läsare”)) har man inte kunnat se, och således kan man inte förutspå klimatet med hjälp av just perioder.

 17. Jinge: Jag har hänvisat till Palms kommentarer i klimatinlägget på min blog, och de kommentarerna av Palm har ju även du kommenterat här. Palm har nog för övrigt inget emot att uppmärksammas, men jag ska/måste (förstås) varsla honom om att jag kommenterar honom här!

  Ett tillägg till mitt senaste kommentar om Palm förresten: Att man kan ta utfall av temperaturmätningar i form av både höjningar liksom sänkningar av temperaturen som ett resultat av mänsklig påverkan genom utsläpp av CO2 är ju i sig ovetenskapligt, då man med genom att göra detta garderar sig med att I EFTERHAND med en delmängd av samtliga teorier om CO2-utsläpp som klimatpåverkare sno ihop ett scenario som man menar har intreäffat. Gör man på det viset så kan man inte hävda att man ens har ledit i bevis någonting, eftersom man INTE med auktoritet i en teoribildning PÅ FÖRHAND har förutsett vad som skulle inträffa. Och temperaturen har både stigit och sjunkit innan i historien, CO2 är en växthusgas av många, och alls inte dominerande som bidrag till (”den goda”, naturliga) växthuseffekten (om än starkast av de mer marginellt påverkande så att säga rena gaserna). Och den frapperande korrelationen i solfläcksaktivitet och global temperatur (vilken f ö, kan nämnas, ingen anser kommer sig av värmestrålning från solen), och som Palm länkar till i sitt svar på min blog, är på intet sätt (som Palm, liksom FN:s CO2-fokuserade/fixerade(!) klimatpanel påstår) falsifierad!

 18. ”Varslar” du honom så är det upp till dig. Jag har nog missat den diskussionen måste jag medge.

 19. Tänker du på att avskeda, Jinge? Göra honom varse, menade jag. (Närkingska va? Förhunnan!) Att varsla någon (om något) är alltså uppmärksamma någon (om det).

  Nej, detta är allt rikssvenska, men jag kräver inte att de som läst usle författaren och den både oblygt och uselt falskt konspirerande Brown eller platt pratande Liiiiiiza Marklunn’

  Uj-uj-uj… förböööövälänn…

 20. glömde avsluta meningen: Jag begär inte att de ska… klara av enkel svenska. Typ. (Oj vad jag måste imponera!!!)

 21. Magnus W, jag får inte upp din blogpost på den adress du anger (men jag kanske hittar den).

  Att de som får argument ofta väljer att svara med argumentet som även rubriken på ditt bloginlägg utgör (den som syns i URL:en) är ju inte tillfredsställande.

  Jag vet att man vanligen grundat på olika undersökningar säger att 80, 90 eller 100 procent av forskarna är eniga om den antropogena växthuseffekten, och förmodligen — eller snarast tämligen säkert!!! — så skulle även jag räknas in bland dem som anser att tillskotten av CO2 förmodligen bidrar och alldeles säkert kan tänkas bidra till en av människan orsakad global uppvärmning. Så vad är egentligen det för ett argument?

  Jag tror alltså på det forskarna är eniga om, att koldioxiden såsom växthusgas bidrar till mellan kanske 1,5 och 2 grader av de dryga 30 grader som är den naturliga uppvärmningen, samt tror att man inte kan utesluta att kraftigt höjda koldioxidhalter på exempelvis 100% (vilket är möjligt detta sekel) bidrar till ett s a s offset ovanpå den naturliga uppvärmningen. Men samtidigt så måste vi vara ärliga och uppriktiga i diskussionen och debatten och hålla oss till — samt i våra teorier och debatten _förhålla_ oss till — en massa fakta; fakta som de som varnat för en global katastrof ofta utelämnat (och ännu utelämnar), trots att den varit känd sedan länge. Exempelvis att _har_ haft lika varma, och sannolikt varmare perioder för endast 1000-talet år tillbaka i tiden (några grader varmare var det sannolikt i förhistorisk tid; mellan 10000 och 15000 år sedan, har jag för mig – kan kolla upp det om debatten fortsätter här, d v s om du tar upp denna diskussion på ett lite mer seriöst sätt). Vad har egentligen reglerat de stora temperaturförändringarna mellan t ex ”vikingatidens” värme och lilla istiden (när Karl X Gustav räddade Sverige genom att knalla över Stora Bält). Likaså har koldioxidhalterna varierat, där det vid värme har varit högre temperaturer, och detta anses väl bero på sådant som att temperaturen i sig samt högre, och vid förmultning koldioxidavgivande, växtlighet gör att atmosfären innehåller mer koldioxid. Men man kan inte bevisa att koldioxiden gett högre temperatur, och inte ens kan man visa att dagens kraftigt förhöjda nivåer på koldioxiden innebär en kraftig temperaturhöjning. (JAG VILL VÄDJA till dig att ta del av NASA:s temperaturdiagram, som är länkade på min engelska klimat-blogpost, som är länkad alldeles under headern på min blog http://magnusorerar.blogspot.com .)

  Men rent generellt så är det som vi har att ta ställning till alltså i vilken utsträckning som högre koldioxidhalter påverkar det globala klimatet. Mer specifikt kan man säga att vi antingen kan anta att temperaturhöjande effekten av högre koldioxidhalt efter all övrig och enormt betydelsefulla temperaturreglering som sker i atmosfären (d v s regleringen för de cirka 94 procent av värme-absorberingen som inte sker genom koldioxiden) resulterar i en direkt proportionell höjning av jordens medeltemperatur, d v s kanske mellan 1,5 och 2 grader, och i så fall så blir det ett tämligen tufft systematiskt skifte, men som jorden och mänskligheten rätt säkert kommer att kunna hantera under de kommande sekel som skulle påverkas — att mänskligheten tidigare i historien klarat väl så stora temperaturskiften visar ju detta. Eller också så blir temperaturhöjningen inte fullt så kraftig som motsvarande vad man anser att koldioxiden i dag bidrar med till den naturliga växthuseffekten. Detta eftersom den reglering av temperaturen som vi väl kan anta existerar och i hög grad bör grunda sig i atmosfärens helt dominerande värmeabsorberare, vattenångan, innefattar en reglermekanism som inte inom vissa känsliga temperaturintervaller (globala medeltemperaturen) är instabil. Vad menar jag med instabil reglering? Jo, det är det tredje scenariot, och det som egentligen drivs som normalfallet av alla dessa (lättförledda) ”katastrof-månglare” (att katastrofteorier rent generellt är ett substitut för religion såsom något slags konstruerat moraliskt incitament, med moralens ”gott och ont”, och därför så framgångsrika, utesluter jag inte alls), nämligen att temperaturen stiger långt mera än vad som motsvaras av koldioxidens naturliga inverkan på temperaturen. Men en sådan instabilitet skulle ju nämligen bland annat innebära att temperaturen stabiliserar sig på olika nivåer (där stabilitet finns), samt att temperaturen skulle vara tämligen stabil när den väl befann sig på en sådan nivå. Detta visar knappast data, trots att koldioxidnivån varit stabil under förindustriell historisk period! Och eftersom det skulle krävas väldigt mycket för att rubba en nivå, så skulle vi inte ha en aning om vad som skulle behövas för att rubba nivån eller vilket utfall en eventuell rubbning skulle ge.

  En intressant sak är alltså att det finns de CO2-katastrofvarnare som även varnar för en istid på grund av CO2. Så vi får alltså enligt dessa (hela) 6 grader (!) varmare eller flera grader kallare på grund av CO2-utsläppen, men vilket utfallet än blir så kommer CO2 att vara boven och om det inte sker något radikalt så är jag helt säker på att de ändå kommer att anse att CO2-utsläppen var väldigt betydelsefulla – ja, om det inte blir någon katastrof kanske de rent av kommer att mena att CO2 råkade rädda oss från en istid. Men dessa katastrofmånglare har ingenting med att 90 procent av forskarna menar att CO2-utsläpp höjer eller allvarligt riskerar höja den temperaturen i atmosfären (där ordet allvarligt inte behöver innebära allvarliga konsekvenser utan bara att man allvarligt anser sig mena att en höjning kan komma att ske).

  Något som t ex inte tyder på att vi har en global uppvärmning av CO21-utsläppen är ju att de stora utsläppen sedan efterkrigstiden endast gett en temperaturhöjning i atmosfären på cirka 0m1 grader, medan höjningen den första halvan av det förra seklet var cirka 0,5 grader. I jämförelse med detta vill jag påstå att solfläcksteorin är extremt trovärdig och pålitlig, trots att ett par värden inte har varit EXAKT lika precisa som alla de övriga (det som FN och en massa miljöorganisationer mycket propagandistiskt har hävdat).

  Som sagt, kolla in de två temperaturkurvorna från NASA. Ta även reda på temperaturförändringen före 1950 mm.

  Kan slutligen nämna en skrämselfras som bland annat journalisten P O Lindström skrivit i en artikel i GP (pappersupplagan, samt som finns här på SVT:s sajt, att:

  ”Forskarna räknar med att solinstrålningen kommer att öka på den redan existerande globala uppvärmningen med 0,6 grader fram till 2100, enligt en studie publicerad i tidskriften Sciences nätupplaga Science Express, uppger TT.

  Värmeöverskottet kan jämföras med den värme som en enwattsglödlampa sprider över en yta på en kvadratmeter. Futtigt kan tyckas, men i globalt perspektiv skulle värmen ha räckt för att under de senaste 10 000 åren smälta is som höjt havsnivån med 1 000 meter.”

  0,6 grader, som en glödlampa smälter outsinliga ismassor så att havet höjer sig 1000 meter… Teoretiska lekar, va… Skrämseltaktik? (Sjunker inte haven om de porösa och mestadels i vatten liggande isbergen smälter?) Kul va! :-)

  Om du vill visa att du är påläst så får kan du förresten bemöta mina argument med motargument. Istället.

  Vi kan väl alla medge att frågan är komplicerad och att ingen har något färdigt svar, samt att den därför förtjänas att i diskusisonen tas på allvar och genomlysas med relevanta och sakliga argument. Den blir inte vetenskapligare för att påståenden om att si och så många vetenskapsmän enligt åsiktsundersökningar ”kryssat för” ett eller annat alternativ (där alltså även min åsikt nog skulle vara till ”katastrof-scenarioförespråkarnas” tjänst! …att åsiktsalternativen som auktoriteterna inte alltid säger så mycket – och vars tolkningar naturligtvis kan vara helt åt helsike!!!).

  (Jag korrekturläser inte detta inlägg, utan kollar det endast detta inläggs med stavningskontroll – har inte tid – och har ju ingen lön! Långa meningar, svåra syftningar och styckeindelningen är kanske inte så kul…)

  MVH, Magnus Andersson

 22. Jinge:

  Eftersom den globala medeltemperaturen enligt NASA stigit med cirka 0,1 grader de senaste 50 åren samt att de lokala medeltemperaturerna på jorden varierar ganska kraftigt (t ex har medeltemperaturen i norra Europa sjunkit när den globala medeltemperaturen ökat och exempelvis det norra respektive södra halvklotet har enligt mätningar för länge sedan haft olika temperaturer, över eller under den globala medeltemperaturen; ”godtyckliga variationer som ej kunnat ”förutsägas” eller förklaras), så måste ju detta innebära att vissa områden har blivit lite kallare sen mitten på det förra seklet, medan andra blivit varmare. (0,1 grader varmare har dock allt blivit ”i snitt”.) Och detta innebär alltså att miljöorganisationer kan se utmed vilka ”isfronter” som temperaturen ökat kraftigast, samt negligera de övriga inklusive de där det blivit kallare, när de gör sina reportage om issmältning.

  Naturligtvis är sannolikheten inte så stor att det på 1000 eller 1000-tals år sedan varit varmare än på de platser där temperaturen stigit mest de senaste 100-150 åren efter den s k ”lilla istiden” (i synnerhet sedan den första delen av denna period, då temperaturförändringen var dramatisk i jämförelse med de senaste 50 åren).

  Eller har jag fel beträffande hur den _mot media arbetande_ (och av temperaturdata välförsedda) miljörörelsen kan tänkas gå till väga? Du har ju jobbat med den synliggörande delen inom media…

 23. Jaha, så har jag tydligen blivit så berömd att jag blir citerad som auktoritet. Tyvärr då bara av en skojare som Magnus. Jag orkar inte bemöta alla dumheter han säger den här gången, men ett par kommenterar kan jag väl slänga ur mig.

  ”Här f ö NASA:s temperaturmätningar, justerade för värme från städer.”

  Det där är en kurva från två forskare som visserligen jobbar på NASA men som på intet vis är representativa för organisationens åsikt. Andra personer som analyserat precis samma satellitdata har fått betydligt högre uppvärmning, och dessutom anser i stort sett alla att markdata är betydligt mer pålitliga. Dessutom har Magnus valt en mycket dålig tid till att presentera deras resultat som någon sanning eftersom Spencer och Christy just i veckan är på väg att uppdatera sina resultat från version 5.1 till version 5.2 efter det att de upptäckt ännu ett ”mindre” fel. Genom denna ändring i algoritmen stiger helt plötsligt deras uppskattade uppvärmning med 50%. (Enligt data som de av misstag la ut på sin website).

  Magnus idéer om att FN skulle ha några speciella forskare som uppskattar uppvärmningen som högre än några andra är bara idiotisk. IPCC har inga egna forskare anställda, de består helt enkelt av en samling av världens bästa klimatforskare som går ihop och skriver dessa rapporter med några års mellanrum, och dess resultat svarar därför mot vad forskarna i allämnhet anser.

  Magnus envisas med att tro på sina solkorrelationer, och det är nog naivt att tro att några fakta jag försöker presentera skulle övertyga honom. Här en artikel i ämnet i alla fall:
  http://www.realclimate.org/index.php?p=171

  VIsst har Magnus rätt i att vattenångan är viktig, även om de siffror han brukar dra till med är väldigt överdrivna. Vattenånga är dock en positiv återkoppling. Den absoluta mängden vattenånga man kan ha innan den faller ut som regn stiger kraftigt med temperaturen, och i en första approximation är den relativa fuktigheten konstant när klimatet värms upp. Så mer koldioxid ger lite uppvärmning som ger mer vattenånga i atmosfären som ger mer uppvärmning. Tyvärr begriper sig inte Magnus på hur återkopplingmekanismer fungerar vilket framgår tydligt i hans
  inlägg 3/8/2005/ @ 9:08 pm med tal om att ”temperaturen stabiliserar sig på olika nivåer”.

  ”Jag tror alltså på det forskarna är eniga om, att koldioxiden såsom växthusgas bidrar till mellan kanske 1,5 och 2 grader av de dryga 30 grader som är den naturliga uppvärmningen,”

  Det där är skitsnack! Tag bort koldioxiden så kyls klimatet, mängden vattenånga i atmosfären minskar och jorden skulle nästan frysa till helt och hållet. (Tidigare i jordens historia skedde det, men solen var lite svagare då)

  Ichimusai är ännu värre än Magnus. Han påstår rentav att CO2 halten inte öka signifikant. Från 280 till 380 pmm är då signifikant som jag ser det.

  Ber om ursäkt för bristande artighet i detta inlägg men jag blir så trött på folk som Magnus som bara upprepar samma dumheter i olika furum hur ofta man än förklarar för honom att det är dumheter. Ta och läs lite grundvetenskap, Magnus! Lite reglerteori så du kan fatta hur återkoppling fungerar, lite strålningsfysik och framförallt lite seriös klimatvetenskap. Det räcker inte att bläddra runt på några strategiskt valda websidor, man måste ha grundkunskaperna för att förstå vilka som är värda att lita på!

 24. Thomas Palm. Jag har gett några svar på en som antydde att du visat allt jag skrivit är osakligt och icke trovärdigt på http://www.haja.nu/2005/08/glm-inte-miljfrgorna.html#comments .

  Jag menar att du på många sätt missleder (okunnigt eller ej) i bland annat ditt svar här på jinge.se.

  T ex finner inte de forskare som uppdaterat NASA:s satellit-data att sattellitdata är en dålig metod, utan tvärtom. T ex i detta citat från NASA som du lätt googlar fram: ”Spencer and Christy remain confident of the satellite record’s integrity, and argue that sufficient temporal overlap of instruments occurs during satellite transitions. Moreover, the atmospheric temperatures are validated, they said, by thermometer measurements made from weather balloons called radiosondes”.

  Markmätningar har jag inte sett någon som seriöst förordat.

  Du är uppenbarligen duktig på att debattera på ett misskrediterande sätt. Men det är allt annat än snyggt. Jag återkommer med mer om vad jag anser om detta ditt svar; Har nog inte tid mer i dag; viktigare saker att prioritera.

  hälsningar, skojaren och skitsnackaren Magnus Andersson :-/

 25. Thomas:

  http://www.globalwarming.org/article.php?uid=897
  Här är förresten en länk till en artkel som är undertecknad just Spencer och Cristy. Där anges temperaturökningen t o m 2004 till just 0,08 gracer C, vilket är detsamma som NASA:s officiella diagram anger på den länk jag gett (och som du anser är felaktig).

  För övrigt har jag funnit ett antal identiska NASA-diagram med mitt där just Spencer och Cristy refereras. Tydligen så har deras upptäckt 1996 gett avtryck i NASA:s diagram (alltså i det diagram som jag länkat) sedan sent 80-tal. Dessa websidor återger alltså de diagram jag återger, refererar till (bl a) Spencer och Cristy samt är — till skillnad från mig — hängivna förespråkare av en koldioxiddriven klimatförändring. (Vad kan du mera begära?)

  Uppdateringen från 5.1 till 5.2 innebär som sagt inte ehller något dramatiskt, och Spencer är för övriogt, trots att han är betald av staten och inte alls av några oljeintressen, en kritiker av ”global warming”-teorier.

  Förutom att du rör till det med att det hade varit iskallt på jorden utan den koldioxid som står för 2 grader av de 33 grader av den värmde som jordens atmosfär absorberar, så finner jag ditt påstående att jag inte begriper återkopplingar märkligt. Just positiva återkopplingar är ju något som har förmågan att skapa stora förändringar i temperaturen. Dock förekommer ju en stor uppsättning av återkopplingar, positiva som negativa, på just temperaturen. Och det finns även andra faktorer som kan återkopplas. Det finns vidare katalysatorer som kan underlätta olika processer och så vidare. Det är för övrigt inte alls jag som haussar positiva återkopplingar, utan det är ju ni som varnar för en katastrof som gör det. Du anger ju själv här att vatten är en positiv återkoppling vad klimatet beträffar, och menar väl därmed att ett ökat innehåll av vatten i luften innebär en ökad absorbtion. Det låter iofs rimligt, men hur kan du samtidigt mena att denna effekt skulle försvinna om koldioxidhalten minskade? Redan för cirka 50-60 miljoner år sedan var det ju varmare utan att för den skull koldioxidhalten var högre. http://www.fof.se/?id=04116 Vad denna artikel säger är inte att atmosfären sedan dess förändrats och skiktats o s v, liksom att en samvariation mellan koldioxid och klimat har rgistrerats de senaste 10000-tals åren. Detta anser de flesta dock inte beror på att koldioxiden reglerat. Även andra ämnen, liksom det viktigaste faktor, vatteninnehållet i luften, varierade ju under de här kalla och varma perioderna.

  Men enligt sentida forskning har alltså molnen blivit en nyckelfaktor. Även enligt den metereologiprofesser som intervjuades i P1:s Studio Ett häromdagen; en person som sa att han inte var orolig att vi skulle klara växthuseffekten, förespråkade Gaia-hypotesen men ändå – märkligt nog – varnade oss för att vi måste kraftigt sänka koldioxidutsläppen. Det märkliga var här kanske att molnbildningen som nu anses så viktig — läs gärna detta från januari i Forskning och framsteg: http://www.fof.se/?id=05138 — var det han forskade om, och denna teori är ju på intet sätt kopplad till koldioxidhalterna i atmosfären utan snarast till just förekomsten av solfläckar. Inte sant? (Läs t ex här: http://www.fof.se/?id=02208 Citat ”…visat att jordens molntäcke samvarierar med den kosmiska strålningen.
  Mängden, tjockleken och höjden på molnen har stor betydelse för värmebalansen på jorden. En koppling till den kosmiska strålningen skulle alltså kunna binda samman klimatet på vår jord med skeenden i rymden.”)

  Du får gärna förklara, eller i alla fall indikera, vad i reglerteori som säger att koldioxidens betydelse för klimatet är så avgörande. Men det är jag kanske för dum för att fatta, Ja, det är jag säkert!