Miljömöte och Bensinpris


Egentligen tycker jag att det är lite udda att förlägga ett världsomspännande klimatmöte på Bali. Enbart flygresan dit orsakar åtta ton koldioxidutsläpp per person från Arlanda.

Omräknat i att 40 svenskar åker dit blir det 340 ton utsläpp bara på resan för svenskarna. Det innebär att det handlar lite om dubbla budskap. I ärlighetens namn så hade det kanske ändå inte inneburit så mycket eftersom oavsett plats så hade 99 procent av deltagarna flugit dit.

I Sverige så pratar nu Göran Hägglund och kristdemokraterna om en höjning av bensin-
skatten. Det är givetvis bra. Man säger samtidigt att man är för ett förbud att sälja bilar som enbart går på bensin redan till år 2015, också det ett klokt förslag. Att man verkar för att samtliga motorfordon i framtiden ska drivas på ett sätt som inte orsakar utsläpp av växthus-
gaser är inte bara självklart, det är livsnödvändigt för oss som art, sannolikt också för alla djurarter på planeten.

Så långt är allt gott och väl. Tyvärr så verkar det som om den högerregering vi nu har säger en sak och gör en annan. För samtidigt som Hägglunds väna stämma möter oss på DN Debatt så visar verkligheten något annat. Högerregeringen satsar betydligt mer på att bygga trafikleder i och runt Stockholm medan de satsar i sammanhanget minimala belopp på utbyggnad av järnvägen.

I Stockholm så höjer landstinget priset för kollektivresandet samtidigt som det vore önskvärt att alltfler ställde bilen vid närmaste pendeltågsstation eller annan knutpunkt för kollektivtrafiken. Jag har tidigare pläderat för nolltaxa vilket på allvar skulle göra kollektiv-
resandet mer attraktivt för bilisterna. Visst är det skönt och mysigt att sitta i en varm och ombonad bil, men kostar det för mycket och en varm och ombonad buss finns till hands så resulterar det i mindre utsläpp av växthusgaser. Och det är ju vad högerregeringen säger sig förespråka.

Men nu skiljer sig kartan från verkligheten som bekant. Det går an att ta ut mer skatt från biltrafiken, men ingen talar på allvar om att fördela satsningarna så att de gynnar miljön. När Hägglund talar om kollektivtrafik konstaterar han bara att den inte fungerar, någon analys gör han inte.

En lustig detalj i sammanhanget är att Göran Hägglund och Anders Wijkmans debattartikel

tydligen är ett resultat av en arbetsgrupp som finns inom Kristdemokraterna för att arbeta fram nya käcka förslag på miljöområdet. Igår var det Filippa Reinfeldts arbetsgrupp om sjukvården som presterade diverse förslag, och nu kristdemo-
kraternas.

Eftersom vi inte har några bränslecellsbilar på marknaden än, eftersom mycket av den energi vi förbrukar kommer från kol och olja så har jag ett par tunga förslag till de olika arbetsgrupper som finns inom regeringens olika partier.

Sätt omedelbart igång med att bygga ut den enda rena energiform vi har i praktiken, kärn-
kraften. Se också till att bygga ut järnvägs-
kapaciteten i landet och kombinera det med att låta respektive landsting införa nolltaxa i kollektivtrafiken. Låt dessa reformer finansieras via skattsedeln, då kan ni i alla fall stå rakryggade år 2010 då ni tvingats bort av väljarna.

– Vi gjorde i alla fall något bra, kan ni säga.

AB DN 1 2 3 SvD 1 2 Svensson

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

[tags]Bali, Miljö, Koldioxid, Kärnkraft, Kollektivtrafik, Nolltaxa, Miljö, Växthusgaser, Högerregeringen, Kristdemokrater, Politik[/tags]


27 svar till “Miljömöte och Bensinpris”

 1. nja, bensinskattehöjningar har väldigt lite med miljö att göra, handlar mest om att dra in mer pengar…

  Om man vill förbättra miljön lokalt, skulle det vara enkelt att i de större städerna ställa upp krav på renare fordon för taxi, buss, budbilar, arbetsfordon osv… dvs alla de fordon som arbetar i stan och som alltid byts ut var 3 år ca…

  Enligt DN, minns inte numret, så ligger hela höjningen av miljöskadliga utsläpp på den komersiella trafiken, privattrafiken minskar redan medan den tunga trafiken ökar…

  Vill man ha bättre miljö och inte bara mer skattepengar så är det utbyggd järnväg och tuffare krav på den tunga trafiken samt kanske färre transporter som måste till.

  /s

 2. En lärdom är att vad nu än de borgerliga partierna lovar inför ett val, bör man vara medveten om att ” i en fyrpartiregering måste man kompromissa ”. Det i sin tur ger som nu, tex KD möjligheten att smöra om både fastighetsskatt och bensinpriser helt ur det blå i en valrörelse. De vet mycket väl att sannolikheten för genomslag är noll- osannolikt.
  Själv tillhör jag inte alliansens väljare, men ack vad besvikna de skall vara.
  (personligen är jag som stockholmare för höjd bensinskatt och även trängselavgifter, till skillnad från flertalet alliansväljare).

 3. Roope! Det är SJÄLVKLART att stockholmare är för trängselavgifter.

  När jag var liten behövde man knappt se sig för när man gick över gatan. Mina föräldrar tillät mig vara ute och cykla, det säger väl allt om trafiken?

 4. Hur kan man påstå att kärnkraften är en ren energikälla?
  Vet skribenten inte hur brytning av uran går till?
  Eller hur länge man måste lagra avdfallet?
  Eller varför kärnkraftverk har skorstenar?
  Eller hur många som dör i Sverige varje år p g a utsläpp av radioaktiv strålning från körnkraftverk?

 5. vi gjorde i alla fall någonting bra, sa dom i harrisburg

  vi gjorde i alla fall någonting bra, sa dom i tjernobyl

  solen

  vinden

  vattnet

  och: inför istället bilfria söndagar: ah att sträcka ut benen och gå en mil i komplett tystnad

  framtidens melodi är dåtiden: att gå tillbaka till gå

 6. #6

  Vet du?
  1. Brytningen av uran är lika smutsigt som alla andra gruvor där man tar upp tungmetaller. Är också skadligt för de anställda pga radonhalterna i berget som ger 50% större risk för cancer. Om man inte renar luften då, precis som man gör i de gruvorna som finns i västvärlden sen 70-talet.

  2. Åk till KLAB och ta gärna en titt på den tillfälliga lagringen och ta sedan en tur i Aspölaboratoriet för att se hur lagringen kommer fungera. Varför vi ska djuplagra ”avfallet” vet jag inte, med kommande/existerande teknik är det fortfarande kärnbränsle. Om man vågar upparbeta det det vill säga.

  3. Skorstenar har vi inte på kärnkraftsverken i Sverige. Vi kyler reaktorerna med havsvatten istället. Det är nämligen inte skorstenar egentligen, det är kyltorn där man släpper ut restvärme (ånga).

  4. Det torde väl vara noll, har du några källor på annat?

  #7..

  Harrisburg dödade ingen, reaktorinkapslingen fungerade precis som den var tänkt och är ett bra exempel på varför man inte behöver vara speciellt rädd för lättvatten-reaktorer. De kan nämligen inte göra mer än att smälta.

  Tjernobyl orsakades av en lek med reaktorn som fick en explosiv brand att sprida massa radiaktivitet i hela Europa. Inte bra alls, men man ska veta att reaktortypen enbart fanns i Soviet, våra västliga reaktorer är vattenkylda tingestar som inte kan orsaka något annat än en härdsmälta. Tillskillnad från de västerliga reaktorerna så körde man utan inkapsling också.

  Allså.. Kärnkraft är inte bra, men det är bra mycket bättre än olja/kol. Ska vi nå målen att ta ner koldioxid-utsläppen så måste vi lyfta tabuet på kärnkraft i Sverige och följa Finlands exempel.

 7. Anders E, det är vattenånga som släpps ut i kyltornen på kärnkraftverk. Det är i och för sig en svaghet på många håll: kärnkraft är mer vattenkrävande än annan energiframställning eftersom man får mer spillvärme som måste kylas bort. I Frankrike fick man stänga ett antal reaktorer under värmeböljan för fem år sedan.

  Det är ingen som vet hur många som dör i Sverige av utsläpp från kärnkraftverk eftersom det är alldeles för få för att vara mätbart (det skulle kunna dö några i sviterna av Tjernobyl).

  Sen är biobränslen i bilar bluff. Det finns inte tillräckligt med biobränslen utan det leder bara till att vi får hugga ned mer regnskog.

 8. ”våra västliga reaktorer är vattenkylda tingestar som inte kan orsaka något annat än en härdsmälta”

  åhå ingenting annat än en härdsmälta: bara att bygga ut och vänta på att de ska implodera

  ”reaktorinkapslingen fungerade precis som den var tänkt”

  så egentligen är de alltså byggda för att gå sönder: praktiskt

  då kan man ju slutförvara avfallet lite här och var på samma gång eftersom det bryts ju ändå aldrig ner

 9. Det verkar som om kärnkraftsförespråkarna total har glömt katastroferna vid Harrisburg och Tjernobyl, det är som om de aldrig har inträffat…
  Och som sagt, uranbrytningen är extremt farlig för omgivningen och slutförvaringen är inte på något sätt löst.

 10. Kortsiktigt (för att balansera CO2-halten på 350 ppm): Satsa på kärnkraft och bered marknaden för en övergång från olja till el. Förbjud bilar med bränsleförbrukning över 0,5 l/mil, använd bioenergi främst för uppvärmning men även som övergångsbränsle för fordon. Satsa på utveckling av riktad solvärme och PV fokusera på storskalighet i solrika områden jorden runt. Vindkraft på marginalen. Förbjud vanliga glödlampor, fördubbla elpriset för all kommersiell förbrukning. Energieffektivisera!!!

  Långsiktigt: Fasa ut fossila bränslen samt kärnkraften (upparbeta och använd befintligt bränsle/avfall så långt det är möjligt och behovet finns) och ersätt med sol-, våg-, vind-, RO-, vattenkraft etc. Bilar drivs på miljövänlig el samt bränsleceller. Fasa ut biobränslen helt (kan dock behållas småskaligt för uppvärmning).

 11. Tyvärr, Jinge. Skulle kärnkraften byggas ut så mycket att den ersätter oljan tar uranet slut på två år (http://www.sonnenseite.com/index.php?pageID=80&news:oid=n6541&template=news_detail.html&flash=true eller http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/industrials/article555314.ece).

  Kanske kan tekniken förbättras, men det blir i alla fall en extremt kortsiktig lösning.

  Det enda som håller på sikt är att avvecka de stora energislösarna, främst bilism och flyg, samt värma upp våra hus på nåt bättre sätt än med olja och el.

 12. Sara, Harrisburg var bara en ekonomisk katastrof för ägaren, det var ingen miljökatastrof. Den dag någon vill bygga en reaktor av Tjernobylmodell i Sverige skall jag också gå ut och demonstrera.

  embryo, reaktorer är byggda med hängslen och livrem, för att även om värsta tänkbara olycka sker radioaktiviteten i alla fall skall förbli innesluten i reaktorbyggnaden.

  Jan, tillgången på uran är lite förrädisk. Man har länge haft överskott så ingen har brytt sig om att prospektera. Vi vet inte så mycket om hur mycket brytvärt uran som finns. Skall vi ha en storskalig utbyggnad av kärnkraften får vi övergå till breederreaktorer och upparbetning. Dessa har sina egna problem, men är så bränsleeffektiva att man kan utvinna uran ur havsvatten, och där finns så det räcker hur länge som helst.

 13. Staffan V,

  Helt fel.

  Koldioxidutsläppen för kärnkraft, i hela produktionskedjan, är samma som för vindkraft och betydligt lägre än för solkraft. Solkraften är en miljöbov i jämförelse med kärnkraften och släpper faktiskt ut 10(!) gånger så mycket CO2 per kilowattimme.

  Källa FN: http://www.world-nuclear.org/images/info/co2.gif

 14. Fascinerande hur stor inflationen av koldioxidutsläpp från flygbränsle är. Du skriver att en enkelresa till Jakarta släpper ut 8 ton, medans DN menar att det är 3 ton tur och retur. I verkligheten borde det vara mindre än 1,5 ton tur och retur.

  Men å andra sidan, vill man bevisa något får man väl ta i lite…

 15. om kärnreaktorerna är byggda med hängslen och livrem skulle inte jag vilja jobba ombord på en sån där reaktor det säjer jag nu verkeligen

  knäpp skräpet ett hål till eftersom nu smäller det på riktigt allvar grabbar och tjejer

  på med hjälpen på huvudet eftersom nu kommer en sån där svårsmält härdsmälta igen

  det historiska minnet är så kort: men jag minns tjernobyl renarna svamparna stränderna barnen som inte kan gå ut och leka

  det är deras värld vi bygger

  människan är på tok för fiffig för att fastna i sådan där gamla nittonhundratalsapparater: framåt kamrater mot nya framsteg

 16. #12.
  Med ditt resonemang kommer man till att bilar är avsedda att kollidera för att krockkudden fungerar eller att vissa flygplan är byggda för att störta eftersom fallskärmen fungerade.
  Jag kan inte inse att det är fel att skaffa sig säkerhetsmarginaler som fungerar ungefär som livrem & hängslen eller, som G Sträng, som knäppte fickan med plånboken och sedan säkrade med en säkerhetsnål.
  Jag hör till dem som varit för kärnkraft sedan 1960-talet, och hade röstat ”JA” i folkomröstningen om det gått. Jag beklagar att motståndarna till och med förbjöd forskning om utveckling (tankeförbudslagen), vilket även drabbade säkerhetsutvecklingen. Risken för härdsmälta går att eliminera. ASEA utvecklade Secure som stängde av sig själv om något hände.
  Eftersom man använder så lite av uranet under en cykel är det ett stort slöseri att gräva ned det ”utbrända” kärnbränslet. Vi måste på ett säkert sätt lära oss upparbeta använt bränsle. I en Rubbia reaktor kan vi även använda torium. Det går att utvinna uran och andra metaller på ett säkert sätt för både människa och miljö. Det kostar lite mer, men det måste vi betala.
  Att jag så länge varit för kärnkraft att jag borde kallas kärnkraftskramare innebär inte att jag är motståndare till effektivare energianvändning, vågkraft, vindkraft, solenergi. Biobränslen till fordon blir däremot bara en parentes. Att det är så favoriserat beror på att det kräver en minimal omställning både för fordonskonstruktörer och drivmedelsdistribution.

 17. …och siffran från Atmosfair är 5,7 ton för en resa fram och tillbaks till bangkok, vilket borde vara ganska approximativt för bali, så ni tog båda i för mycket!

 18. jag röstade nej; jag var bara ett embryo den gången

  och aldrig att jag sviker det embryot som inte ville ha en framtid elförsörjd av kärnkraft

  vi levde i den långa slagskuggan av svampmolnet i skuggan av det kalla kriget

  människan behöver nya tankar nu: rediga och funktionella

  som soltornet!

 19. #20

  Alltså, du verkar inte ha speciellt bra koll på ämnet. En härdsmälta _ÄR_ värstascenariot, något som inte _FÅR_ hända. Därför bygger man reaktorer inslutna i ett par meter betong, för att förhindra att radioaktivitet når utanför anläggningen. Harrisburg var en katastrof, men visade att om värstascenariot händer så kan man hindra katastrofen att nå ut.

  Tjernobyl var en annan typ av kärnreaktor byggd för att ta fram vapenvärdigt plutonium. Kärnreaktionen modererades med grafitstavar, vilket till skillnad från våra vattenmodererade lättvattenreaktorer inte är självreglerande. Det vill säga, när man tar bort moderatorn så slutar inte reaktionen utan den fortsätter.
  Försvinner vattnet i lättvattenreaktorn så träffar inte neutronerna atomkärnorna, vilket gör att reaktionen avslutas.

  Det var när man lekte med spakarna i kontrollrummet som det spårade ur. Reaktionen ökade temperaturen tills att trycket sprängde hål i reaktorn (ingen fissionsbomb!) och branden som startade i grafiten gav en radioaktiv rök som spred sig med luften över hela Europa.

  Tjernobyl är bara ett argument mot den typen av kärnreaktor och för strikt hållna säkerhetssystem.

  För läsning om Tjernobylolyckan kan man besöka: http://www.world-nuclear.org/info/chernobyl/inf07.htm

 20. Vi borde få en ny folkomröstning om kärnkraften. Det är 27 år sedan sist och där är en ny generation människor som har rösträtt med en annan syn på det hela.

 21. Det kommer en liknande koldioxidskatt på våran utandningsluft, samma dag som avgiften för inandning börjar tas ut.

  Låter det oroväckande och troligt? Nej, trodde inte det heller.

 22. el persson, något förbud mot forskning på kärnkraft har aldrig funnits, den sk ”tankeföbudslagen” handlade enbart om att man inte fick projektera om uppförande av nya reaktorer i Sverige. Forska fick man göra så mycket man ville, och bl a har svenskar varit involverade i forskning i de acceleratordrivna reaktorer du nämner.

 23. Det finns teknik som kan omvandla koldioxiden från ett kolkraftvert till metanol. Ett utmärkt fordonsbränsl som i förlängningen fungerar bra i bränsleceller. Referensverk
  ”bortom olja och gas” av nobelpristagaren George A Olah. Industrilitteratur. Förutom koldioxiden behövs vätgas. Vätgasen kan man få från en PDC-solfångare. Tyvärr kar dom aldrig byggt en PDC-solfångare i det här landet. Det beroende på att energimyndigheten är beställarstyrd och kan inte ta egna initiativ. Utan måste ha en beställare och det har aldrig funnits en beställare. Det här är ett alternativ som varit känt i minst 30 år. Men det har aldrig funnits ett intresse att undersöka tekniken.