Mer och mer talar emot en fri marknad!


Marknadsliberalism och nyliberalism biter i gräset att oftare verkar det som. Man behöver knappast vara en Einstein för att se händelserna i Frankrike som en del av detta.

Våra kravaller i Ronna i Södertälje har liknande koppling. Men kopplingen mellan utanförskap, arbetslöshet och alienation är inte uppenbar för alla.

Dick Erixsson lär enligt uppgift ha skyllt de franska kravallerna på ”Muslimer”, men jag är inte säker eftersom jag inte läser hans propaganda.

Men att vi avreglerat för mycket tror jag att många börjar bli varse idag. Min egen uppfattning har alltid varit att de infrastrukturella samhällsfunktionerna ska vara just samhällsstyrda. Dvs, tåg, kollektivtrafik, skola, vård och omsorg.

Vi som reser med Stockholms Lokaltrafik är pinsamt medvetna om detta. De som är anställda inom något av dessa trafikföretag känner det inpå skinnet. Och nu kommer Stockholmarna i gemen att få känna på det. Så här skriver Arbetaren:

Vild strejk planeras i t-banan. Den 18 november kan tunnelbanan komma att

stå still i Stockholm när anställda återigen planerar en vild strejk. Samtidigt fortsätter Seko klubb 119:s kampanj för en varslad, politisk strejk. I måndags skickade klubben ut en budkavle som uppmanar andra fackklubbar att ställa sig bakom kravet.

Detta kommer givetvis att drabba näringslivet extra hårt. När folk inte kan ta sig till sitt arbete så kan de inte. Om SL och Connex inte löser den här situationen på ett smidigt sätt så kanske all lokaltrafik stoppas..


21 svar till “Mer och mer talar emot en fri marknad!”

 1. Om Du med omsorg och menar omsorg om dessa som slits ut av marknaden i dess produktionsapparat samt alla som då och då ersätts av maskiner eller kineser så är du på rätt väg jinge.

  KAS

 2. En av de största matematikerna analyserade varför fri marknad inte fungerar i The Misbehavior of Markets
  by Benoit Mandelbrot, Richard L. Hudson (finns amazon.com). ÄVEN Einstein var emot fri marknad och för socialistisk ekonomi, dvs av var och en efter förmåga och behov (dvs omsorg om alla och krav på alla). Givetvis är detta ett bättre system. Men nu är vi inne i ett kapitalistiskt system vars ”kreativa effekter” (inte minst IT och bioteknik) helt enkelt inte är slut ännu (för mänsklighetens större väl). Att Karl Marx analys fortfarande håller behöver man inte vara någon Einstein för att fatta, den dagen då människan inte behövs till följd av robotar etc (och represssionen inte klarar att hålla tillbaka trasproletariatets krav): då öppnar sig en bättre värld. Detta gör givetvis Bush mfl allt för att dölja, med tex johannes uppenbarelse som alternativ (bättre å hoppas på Guds återkomst än en socialistisk ekonomi, som ju i detsamma faktiskt förespeglas).

 3. Kräv rätten till arbete. Ge alla människor samma förutsättningar att nå jobben på den dolda arbetsmarknaden där 97% av alla landets nyrekryteringar sker. Se till att alla oavsett etnisk tillhörighet och efternamn får en chans att nå jobben som aldrig annonseras. Att söka lediga platser innebär att ställas i jämförelse med hundratals andra till EN och samma plats. Tjänsten kan därtill redan vara tillsatt av arbetsgivaren redan i samma stund som platsannonsen publiceras. Lär människor hur man klarar sig på arbetsmarknaden idag. Uppdatera AF till 2000-tal.

  E Eklund

 4. Kapitalismen kan bara utvecklas genom att förstöra all rikedoms urkälla, arbetaren och naturen – sade Karl Marx :-)!

 5. Franrike är antagligen västeuropas minst marknadsliberala land. Enligt Fraser Institutes frihetsrankning av ekonomier så kommer de först på en 40:e plats av världen. Som jämförelse kan jag nämna att Sverige kommer på plats 27, Storbrittanien på 6 och USA på 4.

  Frankrike har välfärdstatssjukan: gigantisk arbetslöshet, usel tillväxt, högt skattetryck, förlamande strejker, regleringar, byråkrati, jordbrukssubventioner, arbetstidsförkortningar osv.

 6. Välfärdssjukan?? Det handlar om kapitalismens sjukdom, inget annat!

  Och att ligga 40:a idag är inte illa. Men rycker man i handbromsen när det gäller globaliseringen så kanske man kan klara av alla strukturomvandlingar mer smärtfritt än vad som sker idag.

 7. Visst, 40:e plats är bättre än nästan alla afrikanska och sydamerikanska stater, men de flesta av dessa länder har ju ännu större problem.

  I Hong Kong, som antagligen är den mest kapitalistiska ekonomin efter andra världskriget, så hade man fullständig frihandel och nästa fri invandring. Befolkningen fördubblades på några decennier. Det var inga problem. Arbetslösheten var 1-2% tills Kina tog över.

  På en fri makrnad så skapas det nya jobb snabbt när gamla försvinner. I en oflexibel och söndereglerad ekonomi så blir det bara massarbetslöshet och utslagning.

 8. ”På en fri makrnad så skapas det nya jobb snabbt när gamla försvinner. I en oflexibel och söndereglerad ekonomi så blir det bara massarbetslöshet och utslagning.”

  Fri? Du menar att det skapas jobb med extremt låg lön. javisst, vill man städa åt folk för 30.- i timmen så får man jobb. Men du ska inte försöka hacka i någon att en ”fri” marknad gynnar andra än företagarna.

  En globaliserad ekonomi och marknad kommer vi nog inte ifrån. Men jag menar att man ska sätta tyglar på den kusen och styra den medvetet och inte som nu, piska den i sken..

 9. Lönernas nivå bestäms av hur lång kapitalistisk historia man har haft, ju längre desto högre löner. En städare i USA tex. tjänar mer än 10 ggr så mkt som sin kollega i tex. Egyptien. Båda gör samma fysiska arbete men den mera marknadsliberala ekonomin ger mer betalt. Likadant i Hong Kong. Det var en fattig ekonomi medan de idag har högre BNP/capita än många europeiska länder.

  Frankrikes tillväxt har legat under 1%/år i snitt de senaste 10 åren. Detta är självklart förödande.

 10. ”Lönernas nivå bestäms av hur lång kapitalistisk historia man har haft..”

  Nu får du väl allt ta och kamma till dig lite?

  En nyliberal som inte påstår att det är tillgång och efterfrågan..?

  :-)

 11. Ett förtydligande av vilka tecken du anser tyda på att liberalismen inte fungerar vore trevligt. Det enda argumentet jag med viss fantasi kan tolka av den väldigt luddiga artikeln är att de som jobbar i tunnelbanan/kollektivtrafiken inte trivs på jobbet, förment pga stress och dåliga arbetsförhållanden.

  Problemet är att detta inte är ett argument mot liberalism och avreglering. Om man antar att detta är ett symptom på att driften har konkurrensutsatts kan man dra två slutsatser: 1:Tunnelbana/kollektivtrafik är inte ett konkurrenskraftigt transportmedel, vilket för med sig att de som försöker få driften att gå runt snålar in på löner och tvingar de anställda att jobba hårt och länge. 2:Arbetsmarknaden är för hårt reglerad, vilket får folk att stanna kvar på dåligt betalda jobb som de inte trivs på för att de vet att det är svårt att få ett nytt jobb. En avreglerad arbetsmarknad ger anställda möjlighet att rösta med fötterna om arbetsförhållandena är dåliga.

 12. ”Ett förtydligande av vilka tecken du anser tyda på att liberalismen inte fungerar vore trevligt.”

  En sådan fråga får med självklarhet det svar den förtjänar..

  Finns det något som tyder på ATT den fungerar?

  Sedan kan man ju peka på landets ”liberala” parti, men det kanske vore taskigt. De har ju övergett liberalismen som råttor som överger skeppet. Det blir ju lite trist för de har haft ganska starka ideologiska traditioner att falla tillbaka på annars.

  Men exemplet med kollektivtrafiken visar på att det är marknadsliberalismen som inte fungerar, i vart fall inte inom kollektivtrafiken. Nu skulle man ju kunna invända att det är fel på upphandlingen etc, men jag är helt övertygad om att stadens kollektivresenärer inte resonerar på det sättet.

 13. Det hör ju till att ”man tar seden dit man kommer”. Att komma hit till Sverige och börja tumma på säkerheten och bete sig illa mot personalen är inget som passar in i Sverige. Folk och företag som kommer till Sverige får rätta sig efter de seder vi har jobbat fram under lång tid i vårt land och som passar oss, precis som vi får göra om vi kommer till ett annat land. Avregleringar och globalisering är inget skäl till att strunta i det här. Marknaden får anpassa sig efter de förutsättningar som finns i varje land så att man inte stöter sig med befolkningen.

 14. Connex vd Pelle Svensson påstår att de agerar på en avreglerad marknad och tydligen tror de att de får göra hur som helst då. Om det är på det viset visar det att kollektivtrafiken inte alls hör hemma på en avreglerad marknad. Kunderna har ju ingen val de kan göra när de skall åka kollektivt. De kan ju inte välja att åka med ett annat bolag om de inte gillar t.ex. Connex. Samma sak när det gäller vatten, vägar och annat samhällsstrukturellt. Vinstdrivande utländska företag borde inte få agera på sådana här funktioner, möjligen svenska.

 15. Det mest renodlade socialistiska experimentet är kibbutzerna i Israel. Tyvärr har det visat sig att systemet inte fungerar. De unga röstar med fötterna, många kibbutzer har en medelålder långt över 50 år. Efterhand som kibbutzerna hotas av konkurs, så liberaliseras den interna ekonomiska modellen. De senaste åren har till och med några kibbutzer upphört – egendomen har eller håller på att fördelats. Det visade sig helt enkelt att axiomet ”to each according to need, from each according to ability” med tiden förvandlades till ”to each according to ability, from each according to need!” När konsumtionen överstiger produktionen fungerar socialismen inte längre – och det är tyvärr fallet för sammhället i stort.

 16. Svar Gus, ja så fungerar människan! Men vetenskapen gör det inte. Dvs med fri energi (”hydrogen economy”, solceller och annan civilisation 1 nivå enligt kardastev) o mer applicering av teknik o kunnande hos alla – då blir 1. rolighetsfaktorn, intresset 2. delvis via hjärnteknik etc och 3. moralen ökar. Vi kommer mao INTE att leva i medeltida kibbutzer i framtiden, och det sa heller INTE Marx.