Medvetet oljeutsläpp – BH på hakan?


Jag tror inte att Statoil släpper 174 kubik dyr olja i havet medvetet, men hur resonerar man vid oljehamnen i Nynäshamn?

Enligt uppgifter i medierna så har en tank eller en ledning brustit och oljan har runnit ut i området. Tankar brukar vara invallade för att ta hand om en liten del av det spill som kan bli i en sådan verksamhet, men hur kommer det sig att dagvattenledningarna från gatubrunnarna leder ut i havet?

Det är utomordentligt märkligt att en oljehamn låter dagvattnet ledas ut i havet, inne i städer brukar alltid avloppsvatten gå till reningsverk för att sedan rinna vidare, förhoppningsvis renat från miljöskadliga föroreningar. Men i Nynäshamn så leder dessa ledningar direkt ut i havet. Jag undrar förstås varför ingen listat ut att det kan få negativa konsekvenser, vore det vardag skulle jag ringa och fråga.

Nynäshamnsborna har länge varit drabbade av dåliga kommunikationer med pendeltåg som inte går, men de tycks också vara drabbade av stadsplanerare och miljöansvariga som saknar de mest elementära insikterna om hur vätskor rör sig.

Eller trodde man att det var helt uteslutet att man skulle drabbas av en läcka? Jag fattar ingenting?

Andra bloggar om: , , , , ,

[tags]Oljeutsläpp, Nynäshamn, Dagvattenbrunnar, Miljöbrott, Hydralolja, Vit Olja[/tags]


9 svar till “Medvetet oljeutsläpp – BH på hakan?”

 1. Centralplanerade system kommer alltid funka illa. Privatisera vattnet och gör sen så vattenägarna kan stämma de som släpper ut skit på deras egendom. Låt privata tåg och bussbolag ta över kollektivtrafiken, inte bara driften utan även ägandet. Tycker man ett bussbolaget är dåligt så går man till ett annat.

  Makten att bestämma ska finnas hos konsumenetn eller de som drabbas av miljöutsläppen och inte hos byråkrater, politiker och centralplanerare.

 2. Du gör knappast nyliberalismen någon tjänst genom ditt kacklande. Nu har ett flygplan med 155 personer ombord gått i backen, och det var ett privatägt bolag som ägde kärran. Den lär ha krockat med en affärsjet.

  Var snäll och berätta för mig hur de 155 ombordvarande skulle kunna ha någon glädje av att det var ett privatägt flygbolag?

  De anhöriga?

 3. Det är privatiseringen som gjort det sämre. Se bara på kollektivtrafiken. Där gick det åt skogen fullständigt.

 4. Hur skulle problem av denna typ kunna lösas bättre genom privatisering? Det har jag väldans svårt att inse. Det är Ansvar som är nyckeln till det hela och det ska man kunna kräva att stadsplanerare och kommunanställda tar också. I Nynäs verkar det ha varit stillestånd på ansvarsfronten ett bra tag nu.

 5. Privatisera vattnet och gör sen så vattenägarna kan stämma de som släpper ut skit på deras egendom.
  ————————————————–
  Vore intressant att se hur Östersjön, Nordsjön, Atlanten m.m. skulle kunna ha privata vinstdrivande ägare intressen. Skulle alla våra hav vara indelade i olika ägare rutor och skulle då fiskeflottan och handelsflottan betala avgifter för varje ruta de gick genom. Oljebolagen idag vill inte överhuvudtaget vara inblandade i något utsläpp och detta beror inte på kostnaden för utsläppet utan den negativa publicitet det medför. BP,Shell,Exxon m.fl. har ägt stora tankflotter som man sedan sålde ut just för att inte anknytas till de stora utsläpp som kan orsakas vid grundstötning och kollisioner m.m. Hårda krav ställs på de rederier och dess besättningar som har kontrakt med oljebolagen idag och där är det kunden som styr med järnhand.

 6. En sakfråga i din artikel.
  Det är skillnad på dagvatten och avloppsvatten.
  Dagvatten går i princip alltid orenat ut i sjöar, hav och vattendrag medans avloppsvatten alltid går till reningsverk.
  När det gäller en plats som en oljehamn brukar det finnas oljeavskiljare kopplat till dagvattenledningarna,men dessa har begränsad kapacitet och vid större utsläpp svämmar dessa över.
  Men annars är så att dag och regnvatten går orenat ut i östersjön men avloppsvatten renas först.
  Lars

 7. Helt riktigt som Lars säger och jag kan se problemet med att ta hand om de stora mängder regnvatten som kan ansamlas på ett stort område.
  Tyvärr är förebyggande åtgärder oftast utförda i efterhand och jag tror Statoil kommer att både jobba hårt och satsa för att detta inte skall ske igen. Fu Shan Hai olyckan i Bornholmsgattet resulterade i att där blev en länge efterlängtad separering för att förhindra ännu en sådan katastrof. Oljebolagen har strikta regler för att försöka undvika spill och utsläpp men tyvärr händer ibland saker som man ej kan förutse.

 8. Dagvatten från en oljeterminal ?

  Jo, det regnar ju även över en oljeterminal och någonstans måste det vattnet avledas. Vad man skulle kunna kräva av ett bolag som driver ett oljelager (och detta görs säkert nu av räddningsverket) är bättre övervakning och larmfunktioner.
  Man kan nästan säga att den här olyckan var en bättre oljekatastrof än många andra. Att jag säger så beror på att oljan hamnade i hamnbassängen där den var relativt lätt att stänga in med länsar och sedan pumpa upp igen.
  Om oljan trängt ned i marken och kommit vidare med grundvattnet hade det blivt mycket mycket värre. Även oljeutsläpp till havs blir givetvis mycket mer förödande, men inne i en hamn är vattnet nästan stillastående och omhändertagandet blir enklare och går snabbare.
  Men givetvis är inte oljebolaget ursäktat med detta.
  Lars