Mats Odells politiska heder


Att högerregeringen använder lögner för att driva på den sociala nedrustningen är ingen nyhet, men nu har ändå Mats Odell gått för långt.

DN Fakta: ”Kommunminister Mats Odell menar att Sverige inte längre kan behålla det nuvarande systemet med hyrestak baserat på allmännyttans självkostnadsprincip. Han hänvisar till EU:s regler för statsstöd och konkurrensrätt.

Utifrån det har Odell gett nya tilläggsdirektiv till utredningen om allmännyttans framtid. Utredarna har i sina utkast redan börjat förespråka mer ”marknadsmässiga”, ”påtagligt högre” hyror.”

Att använda ren lögn för att driva igenom sin politiska linje är givetvis inte en acceptabel metod. Är man dessutom så okunnig att man helt fantiserar ihop en låtsasverklighet för att på det sättet motivera sina politiska handlingar så är det inte bara ett fall för KU, det är ett fall för hela svenska folket. Mats Odell bör givetvis befrias från alla sina politiska uppdrag. Men är det någon som tror att det kommer att ske?

SvD: ”Enligt kommunminister Mats Odell tvingar EU:s regler Sverige att avskaffa hyrestaket och införa mer marknadsmässiga hyror i allmännyttan.

Men några sådana krav ställer inte EU.

Med hänvisning till EU:s regler för statsstöd och konkurrensrätt har Mats Odell ändrat direktiven till utredningen om allmännyttans framtid. I sina utkast förespråkar nu utredarna marknadsmässiga, påtagligt högre hyror, skriver Dagens Nyheter.

Detta är dock inget EU-krav, enligt de EU-
tjänstemän som DN talat med – även om de inte direkt vill kommentera Odells uttalande.”

Se där. Ytterligare en minister i höger-
regeringen som ljuger för att motivera ett genomförande av sin egen politiska agenda, en agenda som klart strider mot folkviljan. Nu lutar det väl åt att kristdemokraterna inte kommer att finnas kvar i riksdagen efter nästa val oavsett om det kommer i förtid eller om det blir först 2010.

Men att använda lögner för att ändra en utrednings direktiv är lite väl magstarkt kan jag tycka. Har just kristdemokrater speciellt svårt med moral och etik?

För övrigt är Mats Odell också en av de ”drop outs” från högre utbildning som regeringen tycks vara fylld av. Enligt regeringens hemsida har han studerat nationalekonomi och företagsekonomi på universitetsnivå men han har inte lyckats ta någon examen.

Att reflektera över: Vad skulle ha hänt om en socialdemokratisk minister ljugit för att ändra en utrednings direktiv? Någon?

Källor: SvD DN

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

[tags]Mats Odell, Lögner, Kristdemokraterna, Högerregeringen, Moral, EU, Hyresrätter, Allmännyttan, Utredningsdirektiv, Politik[/tags]


15 svar till “Mats Odells politiska heder”

 1. Bra Jinge!

  Din blogg är alltid lika klar och logisk när det gäller att hålla nuvarande borgarregering kort.

  Odell är en ruskig figur. Inte bara en förskingrare utan tydligen också en lögnare av rang.

 2. Vet inte om en examen i ftg ekonomi eller nationalekonomi skulle förändrat något, de är ju bara propagandainstitutioner för indoktrinering. Kanske bet propagandan snabbare på Odell, han lärde sig kanske alla marknadsekonomiska glosor och slagord snabbare än de ändra kurskamraterna och behövde inte gå till kursens slut!;)

 3. Politiker från höger till vänster har ovanan att skylla på EU när något impopulärt beslut skall fattas.
  Inte undra på att EU skeptisismen är så utbredd i Sverige.
  Vi behöver lägre skatter och fler människor i jobb i Sverige. Sverige har halkat ner i välståndsligan, från 4 till 15 plats.
  Så långt har alliansen rätt i sin analys.
  Ändå är jag besviken: Tusenlappen i sänkt skatt äts med råge upp höjda avgifter på bilförsäkring, utförsäljning av lönsamma statliga bolag som SBAB, som bevisligen agerat prispressare på bolånemarknaden, högre a-kassa, och med Odells senaste förslag där han lögnaktikt skyller på EU, högre hyror.
  Däremot gör man inget åt Vattenfalls övervinster, utan verkar luta åt de rödgrönas linje att el skall vara dyrt, trots att den elintensiva industrin kanske flyr landet, man aviserar höjda bensinskatter, trots Sveriges försumbara bidrag till växthuseffekter.
  Allt detta sänker levnadsstandarden.
  Sverige verkar ha impregnerats av sossetänkandet, oavsett regering, idag hade jag röstat blankt!

 4. En intressantare fråga är för mig och med tanke på ett blogginlägg längre ner varför är det SVD och inte oppositionen som påpekar att EU inte alls kräver marknadshyror?

 5. De har inte alls svårt med etiken och moralen, varje kväll ber de om sina synders förlåtelser.
  Sedan är det bara att börja på en kula nästa dag.

 6. Jinge, jag antar att du redan har en lägenhet? Tyvärr förs marknadshyresdebatten mest av de redan besuttna som redan har en lägenhet i Stockholms innerstad och vill värna om sin ”rättighet” att bo billigt i Stockholms centrum.

  De som antingen inte har råd med de för dyra lägenheterna i förorten eller är tvungna att ta till helt rättslösa andrahandskontrakt pga hyresregleringen har inte många förespråkare :-(.

  Att vilja införa marknadshyror med motiveringen att det krävs pga någon EU-regel som eventuellt inte kräver det är förstås fel; det är av moraliska och av rättviseskäl de är nödvändiga!

 7. 1968-1973
  Studier vid Stockholms Universitet, bl.a. nationalekonomi och företagsekonomi.

  5 års studier utan att ta någon examen i ekonomi ger tydligen Mats Odell rätten att sälja ut Sverige. Trots att riksrevisionen anser att finansmarknadsminister bryter mot grundlagen.
  Han har inte gjort den utlovade genomgången av sex statliga bolag som regeringen utlovat.

  Studier vid Stockholms Universitet, bl.a. nationalekonomi och företagsekonomi.

 8. Sara G, det är inte hans utbildning som givit Odell ”rätten att sälja ut Sverige”. Skyll istället på väljarna. Borgarna var tydliga före valet om att de statliga företagen skulle säljas, utom Vattenfall och LKAB.

  För övrigt är ”drop-outs” i regeringen något som även präglade den förra regeringen, ett ganska typiskt svenskt fenomen.

 9. Naturligtvis inte, daho – men de misslyckade studierna har kanske gett honom titeln finansminister.
  Mats Odell ska inte enbart att betraktas som en drop-out.
  Snarare en överliggare.
  Med inlärningsproblem?
  Jag har inte sett statistiken, men nog verkar det som alliansen består av fler drop-outs än den förre regeringen.
  Särskilt på de näst viktigaste regeringsposterna, utrikesminister och finasminister…

  Jag håller inte med dig om att att alliansen
  var särskilt tydlig före valet om att de var SÅ NÖDIGA att sälja ut skattebetalarnas mycket, mycket inkomstbringande företag för underpris. Som i fallet Telia…

 10. Tja, Sara, den statistiken skulle möjligtvis vara intressant att se. En relativt viktig minister i den förra regeringen, Göran Persson ,var en drop-out. Bosse Ringholm var det inte, men han påbörjade aldrig heller någon högre eftergymnasial utbildning.

  Jag är inte av uppfattningen att akademisk examen är ett absolut krav för att vara stadsråd. Jinge tar dock ofta upp ”drop-outs” i regeringen. Jag trodde att metoden att förminska folk pga deras utbildningsgrad var något som främst hörde hemma i vissa högerkretsar, jag kan ha haft fel.

  Om man ideligen drar upp detta i debatten för att attackera dessa personer, gissa då hur det kan slå tillbaka på Mona Sahlin i nästa valkampanj, hon har inte heller någon akademisk examen (vilket dock Reinfeldt har).
  Borgarna har alltid varit tydliga på att de inte vill ha statliga företag, av ideologiska skäl.

 11. Tja, själv – men de har inte heller låtsas-examina från amerikanska strunt-universitet.
  Odell är finansminister och därmed en officiell person som bör tåla granskning från alla läger.
  Hans fem års högskolestudierstudier utan något resultat ger anledning till frågor…
  En normalstudent ska klara en högskole-examen efter 3-5 år.
  Men inte Odell!
  Fastän han inte började med politiken förrän efter sina ”studier.”

  Läste i AB:s Klubbat i EU:

  ”EU öppnar för statligt stöd för allmännyttiga bostadsföretag. Enligt EU-kommisioneninnebäf EU:s nya
  fördrag att länder ska garantera allmännyttan sådana ekonomiska villkor att de, med tanke på sin sociala roll, ska kunna fullfölja sina uppdrag.”

  Det går stick i stäv med finanminsterns intentioner, eller hur?

 12. Sara, det verkar som att Odell antingen ljugit eller fått felaktig information från sina medarbetare när det gäller EU:s syn på ”hyrestaket”. Det är ska man uppmärksamma!

  Att en minister skaffat ”examen” från ett postorderuniversitet ska också uppmärksammas.

  Jag tycker också det är helt okej att ta upp utbildningen för stadsråden i ett ämne för sig.

  Vad jag inte ser relevans i är att i det här ämnet, om hyrorna, dra upp att Odell ”för övrigt” är en ”drop-out”. Det görs bara för att förlöjliga personen (på klassiskt högersätt?). Det kommer bara slå tillbaka på socialdemokratin.

 13. En regering där en majoritet av ministrarna hade direkt arbetarbakgrund skulle kännas mycket förtroendeingivande, oavsett tidigare utbildning. Enbart vetskapen om att de kommer från golvet vore en garanti för vettiga beslut.
  Om Odell så vore professor från handelshögskolan skulle han som politiker inte bli mer fötroendeingivande – snarare tvärtom.
  Bildning och kunskap är en sak och finns i hög grad bland landets arbetare. Titlar, diplom och examina – det är en annan femma.
  Vad man kan irritera sig på är när dessa borgarministrar försöker briljera med sina halvfärdiga studier.

  Men en stark opposition kan snabbt se till att Odell, Littorin och de andra studietrötta i regeringen,får fortsätta med och fullgöra sina studier – nyval!

 14. ”…för att förlöjliga personen (på klassiskt högersätt?)”
  Just det, Daho – som man ropar i skogen får man svar.

  Jag kom ihåg när Bildts regeringen bildades så sa han malligt någonting om att hans regering var den mest kvalificerade regering som Sverige någonsin haft.
  Vi fick snart se resultatet – och sedan leva med ekonomisk åtstramning under åratal.

  Det är inte särskilt hedrande för en kristdemokrat från Jönköping att använda rena lögner för att nå sina
  mål som det här med bostadspolitiken.
  Som sagt:”EU öppnar för statligt stöd för allmännyttiga bostadsföretag” osv

 15. Förlåt, det blev galet – Odell är inte finansminister, utan kommunminister. Det är figuren Borg som är finansminister! Som om jag inte visste det…