Jag borde JO-anmäla JO!


Justitieombudsmannen har kommit fram till att de bägge avvisade egyptierna utsattes för brott mot de mänskliga rättigheterna.

JO: ”Det kan ifrågasättas om inte verkställigheten genomfördes på ett sätt som utgjorde en kränkning av artikel 3 i Europakonventionen.”

Att bristen på agerande kan ifrågasättas är ett understatement.

Att svensk säkerhetspolis är så undfallande inför CIA-agenter är pinsamt.

Men att Justitieombudsmannen inte åtalar Säpochefen och/eller de poliser som var på Bromma är ännu mer pinsamt.

Institutionen JO är uppenbarligen på väg att avskaffa sig själv.

Läs JO:s bortförklaring!


2 svar till “Jag borde JO-anmäla JO!”