Lilla fröken Rita kan bli en jättelady!


Nu är en ny orkan på väg in mot USA som ni vet. Orkanen heter denna gång Rita och utrymningarna har börjat i Louisiana och Texas.

Den amerikanska presidenten sade för några dagar sedan i ett tal att ”Jag lovar att vi ska bygga upp New Orleans igen”. Och det är möjligen kortsiktigt sett politisk taktisk att säga en sådan sak, men att genomföra det i praktiken är knappast förnuftigt.

En stad, där stora delar ligger under havsnivån, har inte förutsättningar att bli kvar på samma plats. För om forskarna har rätt om växthuseffekten, och de har de nog, så kan havets nivå öka med upp till sex meter jämfört med idag. Man måste i så fall bygga gigantiska vallar så att staden i praktiken blir en ö i havet, en grop. Vallarna blir så stora att de är synliga från månen.

Det är givetvis inte vettigt. Nu har vi förhoppningsvis rätt lång tid på oss innan en vattennivåökning av det slaget kommer. Förhoppningsvis är forskarna bara publicitetshungriga dysterkvistar, men är uppgifterna korrekta så är det många kuststäder som kommer att drabbas hårt.


Snart stora damen?

Att människor ändå väljer att bo på platser med återkommande orkaner och andra livsfarliga naturfenomen undrar jag en del kring. Många har inte ekonomiska möjligheter att flytta, men de som har gör det inte ändå. På vissa ställen måste man genomföra utrymningar varje år, ibland flera gånger om året.

Men om inte de politiskt ansvariga säger som det är – att det snart händer en liknande eller värre katastrof, är det då underligt att folk blir kvar?


5 svar till “Lilla fröken Rita kan bli en jättelady!”

  1. Jag tycker att dom skall överge staden eftersom den redan är förstörd och kommer troligen att bli det flera gånger om året framöver också.

  2. Men nu är det ju så att Bush och Gud samarbetar, så visst kommer man att klara både att ha kvar New Orleans där det ligger och att slippa konsekvenserna av växthuseffekten. Varken Gud eller Bush kan ju förväntas ställa till det så illa som forskarna, dessa vilseförda ogudaktiga och av djävulen förförda figurer, spår.
    Lyckades inte Moses, med hjälp av Gud, öppna Röda havet kanske och gå torrskodda genom det! Fast man får förstås suta synda i New Orleans.

  3. Kan man resa till månen och bygga en tunnel i genom en ås i Sverige kan man väl fixa vallar mot vattnet runt New Orleans? (Det senare kostar heller inte de 2000 miljarder kronor som kanske återställningen av New Orleans kostar. Nu har man fått sota för snålhet, så nu gör åtgärdar man nog vad som krävs.)

    Växthuseffekten ger väl sådär max 2 meter havshöjning. Kan bli knepig arkitektuppgift med invallningen… men omöjlig? Kanske…

  4. (Rätelse: Okej, sex meter havshöjning! Men detta är väl föremål för spekulation bland forskare. Upp till två meter är ett annat förekommande scenario.)