Läs om Reinfeldts & Bildts sköna värld – men tippa TTIP!


På DN Debatt igår 23/5 2014 skrev statsminister Reinfeldt i positiva ordalag om TTIP-förhandlingarna. Jonas Sjöstedt i vänsterpartiet genmälde. Mot bakgrund av detta en uppdatering av tidigare inlägg i frågan.

På DN Debatt publicerades på nyårsafton inlägget ”Främlingsfientlighet och Europafientlighet är släkt” av utrikesminister Carl Bildt. Han skriver förskönande att ”Framgångarna sedan dess (EU:s bildande) har varit enorma”. Han undviker att beröra den höga arbetslösheten (officiellt 20 miljoner arbetslösa inom EU), den misslyckade ekonomiska politiken med av USA & IMF dikterade hårda privatiseringskrav i Grekland och andra EU-länder, vilket gynnat framväxten av främlingsfientliga organisationer, och av fascistiska organisationer. Den minskade demokratin som EU innebär berörs inte. Närmast i förbifarten skriver han ”Tillsammans med USA arbetar vi nu på att foga ihop en miljard människor på bägge sidor om Atlanten i ett frihandelsområde som kan ge vår och världens tillväxt ny kraft.” Vem har läst stora nyhetsartiklar och debatt om detta? Förekommer knappast. Denna fråga om det hemliga frihandelsavtalet TPIP som bygger på det hemliga handelsavtalet TTP behandlas i detta blogginlägg.
Carld Bildt untitled

Ledaren i Flamman 19 december behandlar frågan under titeln ”Vi lämnar över makten till företagen”. Där nämns att frihandelsavtalet TTIP beskrivs som ”ett av de största hoten under vår livstid mot vår vision av ekologisk hållbarhet och social orättvisa på våra kontinenter” av företrädare för Jordens Vänner i Europa och USA. ”Den tyngsta kritiken riktas mot att företag kommer att kunna stämma länder som inför lagstiftning som innebär ekonomiska förluster för dem”, t.ex. skärpt miljö- eller konsumentlagstiftning eller förbud mot vinster i välfärden.”

Tvister kommer inte att behandlas i en domstol under demokratisk kontroll utan av särskilda tribunaler med begränsad insyn av allmänheten – Investor-State Dispute Settlements (ISDS). Med detta i ryggen stämde Philip Morris Australien för fräckheten att lagstifta om avskräckande bilder på alla tobakspaket på sjukdomar som orsakas av rökning. TTIP har fått kritik från vitt skilda håll, vid sidan av miljörörelsen och vänstern även från Vatikanstaten medan det i stort sett varit tyst varit tyst från Sverige.

ETC påpekarr att TTIP urholkar demokratin ”En av de mest kritiserade delarna i förhandlingarna syftar på den rätt företag väntas få att stämma regeringar för uteblivna vinster – i hemliga, autonoma företagstribunaler” -ISDS. Och att föra samtal i hemlighet för medborgare och valda parlementariker – vad har de med demokrati att göra?
TTIP 2 thumb-timeline-horiz_10

Frågan har även intresserat president Obama. Han kallas ibland för världens mäktigaste hen/människa, men det stämmer inte. Han utför bara en politik som allr mest gynnar en mycket liten,liten minoritet av stenrika (troligen färre än 1000 personer) som kontrollerar större delen av kapitalismen (enligt officiell statistik, som kan återfinnas i tidigare blogginlägg) och som fattar beslut utan demokratisk insyn och utan mänsklighetens behov som främsta måttstock.

Globalresearch rapporterar att Obama som presidentkandidat 28/2 2008 sade att ”jag röstade mot CAFTA, kommer inte att stödja handelsöverenskommelser som NAFTA i framtiden. NAFTA:s brister var uppenbara när det undertecknades och vi måste nu ändra avtalet för att åtgärda dem. Medan NAFTA innebar stora rättigheter för investerare var det bara tomma ord (”lip service”) då det gäller rättigheterna för arbetskraften och vikten av miljöskyddet”. CAFTA (Central America Free Trade Agreement är ett nytt frihandelsavtal mellan USA och några länder i centralamerika.

Obama images
Däremor sa Obama 12/2 2013 ”För att öka USA:s export, ge stöd för amerikanska jobb, och skapa lika villkor på de växande marknaderna i Asien, har vi för avsikt att slutföra förhandlingarna om TTP (Transpacific partnership). Och i kväll kommer vi att inleda samtal om ett omfattande handels- och investeringsöverenskommelse med Europeiska unionen (TTIP) – eftersom fri och rättvis handel kan ge miljontals bra och välbetalda amerikanska jobb”.

TTP är alltså en föregångare till TTIP och är den största ekonomiska överenskommelsen någonsin, då den omfattar länder mer än 40 % av världens BNP. WikiLeaks har kommit över och i demokratins namn släppt ett viktigt dokument inför ett avgörande möte mellan chefsförhandlare i TIP i Salt Lake City i november.

Dokumentet visar att TPP kommer att få stor betydelse för användning av mediciner, för publicister, internet, medborgerliga rättigheter och biologiska patent. Dessutom visar dokumentet förhandlingspositioner och oenighet hos alla 12 tilltänkta medlemmar. Förhandlingarna om TTP har varit mycket hemlighetsfulla, och medlemmar i USA:s kongress har bara fått se utvalda delar fram till november 2013, varför de kan ha glädje av Wikileaks dokuments, liksom invånarna i USA och andra länder. Enligt en källa har 170 kongressledamöter protesterat mot hemlighetsmakeriet i TPP:s förhandlingar.

TPP-avtalets utkast till avtal om immaterialrätt belyser meningsskiljaktigheter mellan de förhandlande parterna, ofta mellan USA och Australien å ena sidan och Brunei, Kanada, Chile, Japan, Malaysia, Mexiko, Nya Zeeland, Peru, Singapore och Vietnam å den andra. Immateriella rättigheter (IPR) avser ofta patent, upphovsrätt, varumärken och företagshemligheter. Länderna slåss om regler som skulle kunna förlänga upphovsrätten, begränsa undantagen till upphovsrätten, höja nivån på skadestånd och stärka patent för läkemedel, medicinska procedurer och levande organismer.

”TPP:s föreslagna IP-regim begränsar individuella rättigheter och yttrandefrihet, samt inkräktar pår allmänna intellektuella och kreativa aktiviteter” säger Wikileaks chefredaktör Julian Assange i ett uttalande.

Knowledge Ecology International (KEI), en grupp som arbetar för rättvisare fördelning av information menar att ”Dokumentet bekräftar att parterna är beredda att utöka räckvidden för immateriella rättigheter och minska konsumenternas rättigheter.”

Chefsförhandlare från de 12 stater som deltar i TTP-förhandlingarna sa 17/10 i ett gemensamt uttalande att de hade ”gjort stora framsteg under de senaste månaderna på alla lagtexter och bilagor ”. Bland målen är ”bredaste möjliga liberalisering av handel och investeringar”. TPP kommer att innebära ”banbrytande ny standard för handelsavtal. I ett gemensamt meddelande från ett möte i Singapore talade man åter om stora framsteg.

TPP är föregångare till den likaledes hemliga USA-EU-pakten TIPP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), där President Obama initierade förhandlingar för ett är sedan. Tillsammans täcker TTP och TTIP mer än 60 % av jordens BNP. Både TTP och TTIP utesluter Kina, den ledande ekonomiska konkurrenten till USA.

Sjukdomsdiagnos kapitalism

Och som framgår i böcker av Nobelpristagaren Joseph Stiglitz och av kapitel 3 i boken ”USA som världspolis” har liberaliseringarna av handel väsentligen gynnat de rika länderna på fattiga länderna bekostnad. Vi behöver ett socialistiskt demokratiskt system, som beskrivit och diskuterats i flera tidigare blogginlägg.

Extraavsnitt om NAFTA (North America Free Trade Agreement).I avsnitt 4.7.4 NAFTA i ”USA som världspolis” står att läsa att 199 skapades Nafta, världens största frihandelsområde med 376 miljoner invånare i USA,Kanada och Mexiko. USA:s BNP per invånare var då sex gånger större än Mexikos, och löneskillnaderna mellan länderna låg på samma nivå. Under Naftas första decennium ökade löneskillnaderna med mer än 10 procent, och realtillväxten på 1,8 procent per år i Mexiko blev långt sämre än tidigare (under tjugofemårsperioden 1948–73 var tillväxten 3,2 procent per invånare och år). »NAFTA underlät inte bara att skapa en robust tillväxt, utan det kan till och med hävdas att avtalet på visst sätt bidrog till Mexikos fattigdom« (Stiglitz 2007). »Samtidigt som NAFTA avskaffade tullarna tillät det etablering av en lång rad andra hinder«. »Efter avtalets undertecknande fortsatte USA att använda sådana hinder för att utestänga mexikanska produkter som ville komma in på dess marknader.« (Stiglitz 2007:71–72). Stiglitz påpekar också (2007) att handelsliberaliseringar generellt är mer riskabla för fattiga länder: »Fattiga mexikanska majsodlare måste nu konkurrera i det egna landet med starkt subventionerad majs från USA« Han menar att ett rättvisare handelsavtal skulle ha eliminerat USA:s jordbrukssubventioner och restriktioner för import av jordbruksvaror, till exempel socker till USA. Krisen öppnade
Mexiko för stora utländska uppköp (Kleen et al. 2006). 1990 var endast en av Mexikos banker utlandsägd, men år 2000 var 24 av 30.


intressant.se, , , , , , , , ,, , , , , , ,

Fredrik Reinfeldt på DN Debatt Jonas Sjöstedt på DN Debatt DN Debatt januari -Carl Bildt Globalresearch 1 Globalresearch 2 Obama 2008 Obama 2013 OM TTP ETC ICIJ:s rapport DN 4/4 SvD 4/4 Ab 2/4 USA-bloggen DN 16/10, Obamacare Paul Roberts NE, Sjukt amerikanske lapptäcke DN 7/10 New York Times 5/10
Hurun Report Intervju med Noam Chomsky Data från VärldsbankenDN 2/3 Dokument utifrån USA-bloggen DN 13/2 DN 2 13/2SvD Expressen 13/2 Ab 13/2Annarkia Clartes Kinannummer Ab 17/1 Kritikerstorm mot Janne Josefsson DN antal miljardärer i Sverige Old Wolf-bloggen Anders Lindberg i Ab 17/1 DN 17/1 DN 18/1 Erik Helmersson DN 7/11 DN 8/11 SvD AB Expressen SvT SR Stiglitz i SvD 4/11Wolodarski i DN 4/11 DN1 17/10DN 2 17/10 DN 3 17/10DN 4 17/10DN 5 1/10 DN 6 17/10 SvD 17/10 SvD om USA-valetAftonbladet 17/10
AB 17/10Expressen 17/10SvT 17/10 SR 17/10 SvT Rapport 24/9 SvD 26/9 Equality Trust SvT Rapport 24/9 kl 19.30 DN Debatt 24/9 Lena Sommestads blogg 24/9 DN recension Rapport 23/9 Dagens Industri 18/9 DN15/3 DN 20/9 recension av Nina Björks bok
SvD
Occupy Wall Street 4/9

  4 comments for “Läs om Reinfeldts & Bildts sköna värld – men tippa TTIP!

Comments are closed.