Viktigt om pendeltågsfaran!


Så här i katastroftider kan det vara på sin plats att agera olyckskorp, för idag skriver Svenska Dagbladet på sidan nio “Citypendeln nära spåra ur flera gånger”.

(Artikeln finns ännu ej på nätet.)

Orsaken till Citypendelns säkerhetsproblem är eftersatt underhåll och dålig service.

Det är t.ex. oklart vem som har ansvaret för att godkänna om ett tåg är trafiksäkert eller ej.

Citypendelns mätutrustning i verkstäderna är inte kalibrerad på rätt sätt vilket innebär att mätningarna inte är godkända.

Om ett tåg körs med osvarvade hjul, med så kallade hjulplattor så riskerar rälsen att slås sönder.

Det kan givetvis innebära vissa risker då nästa tåg kommer i 140 km/t.

Och varningssystemen behöver inte slå till så länge rälsbitarna fortfarande har elektrisk kontakt med varandra.

Ett annat scenario som SvD tar upp är bränder och “tappade motorer”. Sköts inte underhållet korrekt så kan en motor lossna i 140 km/t.

Vad som händer när vagnarnas hjul kör över motorn är lätt att lista ut.

Nu har SL funderingar på att ta över driften av pendeltågen innan Citypendelns avtal går ut 1/6 2006, men det kan ju vara för sent för en olycka kan ju inträffa när som helst.

Är SL ansvariga om en olycka dödar och skadar massor av människor?

De politiker som infört marknads-ekonomi och konkurrensutsatt kollektivtrafiken klarar sig alltid…


Ett svar till “Viktigt om pendeltågsfaran!”

  1. Automatic Train Control, ATC. Men det stoppar bara tåg som kör förbi stoppsignal och liknande. Det stoppar inte ett tåg där tex motorn sitter löst..