Lars Ohly gör sig till tolk för majoriteten!


Idag skriver Lars Ohly en debatt-artikel på SvD Brännpunkt som jag tror att många kan instämma i.

EU har stött på stora problem ibland folk runt Europa på grund av dess tendens att bli ett elitprojekt utan förankring i folks vardag. Senaste exemplet på dumheter som valsat runt i svenska media är risken att EU ska ta bort tvättmärkningen i kläder därför att det är ”konkurrensbegränsande”.

Så i stället för att införa en vettig regel inom hela EU så väljer man att plocka bort den. Det är självklart att folk undrar inför sådana nyliberala dumheter.

Vi ska, mot vår vilja, utsättas för gigantiska fullskaliga matprojekt med genmodifierad mat.

Vi vill inte, men vår regering lägger ner sina röster eller röstar för. Detta trots att en absolut majoritet i Sverige är mycket negativa.

EU-förslaget till ny konstitution samma sak. Men där har glädjande nog förslaget punkterats av de folk som har fått säga vad de vill i folkomröstningar, något som hittills förvägrats oss.

Lars Ohly sammanfattar saken väl i några punkter:

Ohly: ”Alla Europas länder ska vara välkomna att delta så länge grundläggande demokratiska fri- och rättigheter respekteras.

I EU är en viss politik inskriven i fördragen. Oavsett hur väljarna röstar i valen till de nationella parlamenten är politikerna bundna av att föra en nyliberal politik. Att till exempel sätta prisstabilitet före full sysselsättning är ett politiskt vägval som EU grundlagsfäst.

Men om väljarna i ett land tycker att det omvända ska gälla måste nationella parlament självfallet kunna genomföra en sådan politik utan att hindras av EU:s regelverk.

Ett nytt EU-fördrag måste vara rensat från en i förväg fastslagen politik. Politiken ska utformas utifrån väljarnas val mellan tydliga politiska alternativ.”

Läs hela Ohlys debattinlägg:


2 svar till “Lars Ohly gör sig till tolk för majoriteten!”