Kvinnornas Fiende Maud Olofsson


I dag har den kvinnofientliga delen av debatten börjat om från början. Nu är man inte en riktig kvinna om man inte vill stanna hemma med barnen.

Jag har sett ett flertal försök där kvinnor kommer till tals och uttrycker att alla kvinnor vill vara hemma med barnen när de är små, underförstått att män inte har samma önskan. En del av den kontextuella betydelsen i dessa utsagor är att man inte är en riktig kvinna om man inte vill stanna hemma med barnen.

Högeralliansens företrädare stryker under det och pratar om vårdnadsbidrag. Föräldrar ska få en mindre summa som de själva ska avgöra om den ska läggas på barnomsorg eller om någon i familjen, underförstått kvinnan, själv ska ta hand om barnen.

SvD: ”Avdrag för hushållsnära tjänster är en av de viktigaste uppgifterna för en borgerlig regering. Det skulle lyfta oket från många kvinnors axlar. För att skapa nya jobb måste arbetsmarknaden blir mer flexibel, menar centerpartiets ordförande”.

Maud Olofsson medverkar i att befästa könsrollerna. Hon hävdar att hushållsarbete fortfarande är en kvinnosyssla och att man därför behöver införa pigavdrag. Det känns lite tjatigt, men oavsett hur man gör med dessa subventioner så är det ändå inte en ensamstående undersköterska och tvåbarnsmor som kommer ha råd att anställa en piga 8-10 timmar i veckan.

Det handlar i stället om ren högerpolitik där man omfördelar skattepengar så att de som redan har får mer. Exakt på samma sätt som om man tar bort förmögenhetsskatt och fastighetsskatt. Dessutom handlar det om ett tämligen oblygt sätt att försöka föra väljarna bakom ljuset.

Man vet detta från centerpartiets sida, men antagligen räknar man med att folk inte ska begripa vad som är på gång att hända.

När Maud Olofsson talar om att kvinnorna befrias med subventioner av hushållsnära tjänster så är hon ytterst ovarsam med sanningen. Hon medverkar i stället till att gräva en ännu djupare grop som kan användas som kvinnofälla.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

[tags]politik, val2006, kvinnofälla, pigavdrag, vårdnadsbidrag, maud olofsson, centerpartiet, högeralliansen[/tags]


13 svar till “Kvinnornas Fiende Maud Olofsson”

 1. Maud och jag har den bestämda uppfattningen att det de facto är kvinnorna som gör det mesta arbetet i hemmet. (Har inte sett någonstans att Maud säger att kvinnor SKA göra allt hemarbete.) Om någon mot betalning utför detta arbete är det just kvinnor som slipper denna börda. Och kanske blir t.o.m. mannen i familjen tvungen att betala sin del av jobbet. Och kanske då lär sig att uppskatta det jobb som kvinnan tidigare gjort. Money talks.

  Sen lite matte (runda siffror så att det blir lättare att räkna):

  Arbetslös kostar samhället 10 000 SEK/månad
  Rik vit man betalar 30 000 SEK/månad i skatt
  Rik vit man betalar 15 000 SEK/månad till stackars piga, fd arbetslös.
  Rik vit man får göra 100% avdrag för pigans lön. Med 50% marginalskatt blir det 7.500 SEK/månad i skattereduktion.
  Nu betalar rik vit man bara 22.500 SEK/månad i skatt.
  Å andra sidan slipper samhället spendera 10.000 SEK/månad i A-kassa.
  En nettovinst för samhället på 2.500 SEK/månad.

  Sammanfattning:
  Mer arbete blir utfört.
  Pigan tjänar mer nu när hon arbetar.
  Samhället sparar 2.500 SEK/månad.
  Rik vit man nöjd, kan koncentrera sig på att tjäna mer pengar.

  Win-win-win.

 2. Antingen kan man blunda för verkligheten och låta samma politik fortsätta vilket resulterar i att kvinnorna de facto gör det mesta av hushållsarbetet.

  Eller också försöker man göra något åt det. Så enkelt är det.

 3. Jag läste en intressant artikel om hushållstjänster av Linnea Nilsson, doktorand vid Tema Etnicitet Linköpings universitet. Hon har intervjuat både köpare och säljare och kommit fram till att det från köparnas sida handlar om makt. Köparna vill ha en piga utan rättigheter som tvingas underkasta sig köparen.
  Hon sammanfattar enligt följande:
  ”Samtliga jag hittills intervjuat som köper svart städarbete är osäkra på om de skulle köpa tjänsten vitt om det blev skattesubventionerat, även om samtliga är för skattesubventionering. Och kanske är det inte så underligt. Det är inte vitt städarbete de efterfrågat.”
  http://www.clarte.nu/grafik/cl054/cl054_10.htm

  Om jag ska tro något så kommer det att införas pigavdrag oavsett hur det går i valet. Många socialdemokratiska riksdagsledamöter (som har en månadsinkomst på runt 60.000 kronor) vill slippa städa efter sig själva. De är för snåla för att betala vitt, fast de gott och väl har råd, och driver därför frågan i eget intresse.

 4. Globaljuggler: Antingen kan man blunda för verkligheten och låta samma politik fortsätta vilket resulterar i att kvinnorna de facto gör det mesta av hushållsarbetet.

  Kan du utveckla det där? Hur kan vårdnadsbidrag innebära att fler män gör hushållsarbetet?

 5. ”Antingen kan man blunda för verkligheten och låta samma politik fortsätta vilket resulterar i att kvinnorna de facto gör det mesta av hushållsarbetet.”

  En aktiv jämställdhetspolitik som jobbar med attitydförändring hos männen kan successivt leda till en jämn arbetsfördelning av hushållsarbetet. Hos männen handlar det om att komma till insikt om att kvinnan också har behov och önskningar som är lika viktiga som männens, och som kräver ledig tid för att tillfredsställas, varför en jämn arbetsfördelning både blir det rationellt och moraliskt riktiga.

  Arbetande pigor ger männen carte blanche att fullständigt ignorera hushållsarbetet, vilket i sin tur sänder skeva signaler till barnen.

 6. Jag lutar förvisso åt höger men pigavdrag är helt fel väg att gå liksom ROT-avdrag eller avdrag i största allmänhet.

  Det jag söker är skatte- och avdragsregler som är enkla och lättöverskådliga. En massa pill med speciella avdrag är bara av ondo. Samma sak med bidrag av typen vårdnadsbidrag eller subventionerat dagis. Bort med dem.

  I vår familj anlitar vi en städerska varannan fredag vilket är en lyx vi unnar oss för en ganska liten slant. Naturligtvis sker detta under lagliga former (=vitt).

  Att jag och min fru sen delar på hushållsarbete och hämtar och lämnar på dagis varannan gång är en annan diskussion och hör enligt min mening inte hit.

 7. Nu pratar vi inte vårdnadsbidrag utan avdrag för hushållsnära tjänster.

  Avdraget är till för att dels göra svarta tjänster vita, dels skapa sysselsättning och dels göra tjänsterna billigare vilket gör att fler hushåll kan få råd med det.

  Om tjänsterna blir billigare kommer detta minska det obetalda hushållsarbete som många kvinnor idag de fakto utför.

  Samtidigt kommer fler vita jobb skapas inom en sektor som idag är försvinnande liten.

  Om någon tycker att det är ett problem att det kanske blir kvinnor som får jobb i den här sektorn så undrar jag varför det är bättre att de går arbetslösa och hur ni ska åtgärda det faktum att det är många kvinnor idag som är lokalvårdare.

 8. Nu pratar vi inte vårdnadsbidrag utan avdrag för hushållsnära tjänster.

  Avdraget är till för att dels göra svarta tjänster vita, dels skapa sysselsättning och dels göra tjänsterna billigare vilket gör att fler hushåll kan få råd med det.

  Om tjänsterna blir billigare kommer detta minska det obetalda hushållsarbete som många kvinnor idag de fakto utför.

  Vi talar med andra ord det som i dagligt tal kallas ”pigavdrag”.

  Du menar därmed de avdrag för pigor som de lågavlönade ska subventionera för att de rikare, som redan har råd att hålla sig med pigor, ska få skattereduktion för att anställa kvinnor som städerskor, hushållerskor och liknande. Ok, men städjobb finns massvis av redan idag. De får inte tag i folk nog så du behöver inte oroa dig för den branschen.

 9. ”Avdraget är till för att dels göra svarta tjänster vita, dels skapa sysselsättning och dels göra tjänsterna billigare vilket gör att fler hushåll kan få råd med det.”

  I vilken utsträckning svarta tjänster kommer bli vita, låter jag vara osagt, men på förespråkarna låter det som att svartjobben bara kommer att försvinna hux flux. Jag är mindre säker.

  Sysselsättningen kommer säkert att öka men i vilken omfattning är svårt att säga. Och är det säkert att alla de som köpt svarta tjänster kommer att gå över till att köpa vita och därmed öka sysselsättningen. Jag är inte så säker.

  Fler hushåll får säkert råd, men vilka då? En studie från Finland visade att fyra år efter införandet av hushållsnära tjänster i alliansens tappning så var det nästan uteslutande höginkomsttagare som köpte tjänsterna. Maud Olofsson har pratat om subventionen av hushållsnära tjänster som ”modern välfärd” därmed antydande att det är något som kommer alla till dels. Det kommer det inte att göra och därmed faller huvudmotivet för subventionen. Men är man seriös med att vilja tackla kvinnors tuffa situation generellt så är det arbetstidsförkortning eller en aktiv jämställdhetspolitik som gäller. Frågan är då hur förenlig en aktiv jämställdhetspolitik är med stimulering av hushållsnära tjänster, vilken påverkan har den senare på mäns och kvinnors attityder (och barn och ungdomars). Om kvinnan får assistans i hemmet med vissa bestyr så finns det risk att mannen aldrig blir så involverad som han borde bli och det tror jag får negativa konsekvenser för jämställdheten och samhället i stort.

  Visst, man skall inte vara kategorisk och säga att allt är dåligt med hushållsnära tjänster ty det är det inte, globaljuggler har pekat på en del positiva saker, jag har lyft fram några, som jag upplever, negativa aspekter, vilket sammantaget gör bilden ganska komplex. Men ett ytterligare argument emot hushållsnära tjänster som förespråkarna säkert avfärdar rakt av är den typ av samhälle vi får när den rikare delen av befolkningen håller sig med tjänstefolk. Jag fruktar att det blir ett mindre jämställt samhälle, där klasser urskiljs mer och polarisering ökar. Men här handlar det om ideologi och vilken typ av samhälle man vill ha, och givetvis skiljs högern och vänstern åt här.

 10. Det handlar inte om subventioner. Konjunkturinstitutet har räknat på effekterna och i även det mest pessimistiska scenariot gick staten plus.

 11. Det är säkert så. Inget tvivel om det. Men varför sponsra just en sektor (ungefär som med ROT-avdraget), vi kan ju införa biltvättavdrag, frisyravdrag eller restaurangavdrag? Detta skulle säkert ge samma effekter som nämner ovan.

  Min poäng är att problemet inte är att vi saknar avdrag för vissa tjänster utan problemet stavas höga skatter och framför allt skattekilar som gör det oerhört dyrt att köpa tjänster. Sänk skatterna generellt för att göra det lättare att köpa tjänster och sluta subventionera delar av ekonomin.

 12. Erik F: I sak har du helt rätt. Varför just en sektor? Svaret ligger i att de höga skatterna gör just dessa enklare tjänster relativt sett dyra jämfört att göra dem själv.

  Inte så hemskt många drar in vatten eller jordad el till tvättmaskinen i ett våtrum. Därför finns det en marknad för rörmokare. Däremot blir hushållstjänsterna relativt sett för dyra eftersom man lika gärna kan försöka hinna med det själv.

  Skattereduktion för hushållsnära tjänster framförs av helt pragmatiska skäl. Givetvis vore det bästa om skatterna på arbete vore så låga att alla tjänster blev billigare. Men innan vi når dit börjar vi där det gör störst nytta.

 13. Ett annat alternativ vore kanske att tvångskvotera in rika män som städtjänst. Det hade definitivt löst problemet.

  Vad är prbolemet liksom, precis som andra sagt tidigare. Fler folk kan ha hjälp vilket leder till fler jobb. Endast någon otroligt oförnuftig eller otroligt problemsökande person kan ha något emot det här. Och vad i helvete har någon annan att göra med hur någon spenderar sina pengar. Vill rik man eller kvinna köpa plasma TV är det ok, vill de hyra någon för att utföra städtjänst, inte ok. Är det någon som hört en kvinna som jobbar med det här yrket, någonsin klaga på att det är för lite män i branschen. Är städjobbet något ofint jobb kanske. Vissa sektorer innehåller fler från ett kön, så är det och vad spelar det egentligen för roll? Tror knappast några kvinnor ser det här och känner sig direkt manade att stanna hemma och städa resten av livet.

  Fan, jag önskar nästan att vänsterpartiet vinner valet och att de får sitta riktigt riktigt länge, då kan några av oss till slut säga, hahaha vad var det vi sa. Fast iofs, då kommer de förmodligen skylla hela Sverige konkursen på något USA gjorde.