Kvällspressen och fågelinfluensan


Kvällstidningarnas rapportering om fågeninfluensan antar alltmer löjeväckande proportioner.

Enligt uppgift så hade en av dessa 18 (arton) sidor om saken en dag nu i veckan. Det är i nivå med deras rapportering från Tsunamikatastrofen, terrorattacken mot World Trade Center och Palmemordet..

Och detta för att TVÅ fåglar har hittats döda i smittan i skrivande stund. Antalet kommer säkerligen att öka till tusentals smittade fåglar innan sommaren, men det finns inte någon orsak till krigsrubriker.

Det handlar i stället om en effekt av att tidningarna mister alltfler köpare. Kan man, som Expressen, skrika ut på löpet uttryck som ”DÖDSKATTEN” och ”LÅS IN ALLA KATTER” så räknar man givetvis kallt med att många av landets kattsambos ska köpa tidningen. Det finns 1.400.000 katter i landet och köper 10% av dessa Expressen så handlar det om etthundrafyrtio tusen extra tidningsexemplar.

Ett medvetet spekulativt agerande på grund av att man vill – tjäna pengar.

Att tidningarna använder manipulativa metoder för att sälja extra lösnummer kan mycket väl vara en av orsakerna till att de förlorar köpare trots att befolkningen, och därmed det presumtiva kundunderlaget, ökar markant.

Det är givetvis sant att H5N1 i värsta fall kan leda till en pandemi. Det tror många experter, men samtidigt säger samma experter att det kan krävas 20-30 olika mutationer innan det blir ett luftburet virus som smittar från människa till människa. En annan sak man också ska ha i åtanke är att sannolikheten för att ett sådant virus blir lika aggressivt som det nuvarande inte är särskilt stor. Ett virus som muterar byter gener med ett annat virus och kan bli fullständigt harmlöst.

Så någon orsak till att tillverka extra trycksvärta finns inte.

Det enda vi med hygglig säkerhet kan veta är att det kommer en pandemi. Men det kan lika gärna bli något som vi inte ens hart hört talas om idag. Det sätter ändock fingret på frågan om beredskap. Vi måste få till stånd en egen vaccinproduktion och en kraftigt breddad forskning. Idag kastar vi ut 40 miljarder på försvaret – ifall ryssen kommer.

När det gäller katastrofberedskapen inom sjukvården så klarar inte ens Stockholms


Dotter, dotterdotter & morfar räddar and

Läns Landsting en fördubbling av antalet vårdkrävande patienter.

Hur många respiratorer finns det i Stockholms län? Finns det en kraftig överkapacitet? Södersjukhuset tillhör ett av de sjukhus som har en extra ”katastrofavdelning”. Men räcker det om 100 000 Stockholmare insjuknar i en livshotande sjukdom som tidningarna försöker skrämma oss med?

Givetvis inte, och därför måste en betydande del av pengarna för landets militära försvar flyttas till ett försvar av folket och inte territoriet. Bara en ¼ av försvarsbudgeten räcker till att bli världsledande inom virusforskningen och på köpet får vi en vaccinfabrik som snabbt kan ställas om för olika slags produktion av medicin/vaccin.


En and som hellre vill vara med räddarna

Forskarna kanske dessutom får tid att ta itu med de verkliga massmördarna som HIV/AIDS, Ebola, Malaria och liknande farsoter. Några krisledningscentraler i kärnkraftsbunkrar behövs inte.

Det sänder inte något budskap om socialdemokratisk dådkraft utan bara socialdemokratisk dårskap.


4 svar till “Kvällspressen och fågelinfluensan”

 1. Nä det är bra! :-)

  Men det var ju lite samma sak som jag skrev i min kommentar på din blogg, http://www.alba.nu/motvallsbloggen/?p=217 Jag skrev bara lite längre.

  Jag tycker att man ska ta denna, och även andra farsoter på mycket stort allvar, men oxo ta det som ett incitament för att tvinga fram mer verkningsfulla åtgärder från politikerna.

 2. Törs man tro? kanske? En av WHOs främsta experter har sagt att det kan räcka med två mutationer och att dett virus uppvisar enastående förmåga att mutera.
  KAs

 3. I Expressen i dag: Man ska inte äta (för mycket) kattbajs.

  Frågan är om det inte finns en intellektuell smitta, som sprids till landets kiosker och affärer med små budbilar? :-)