Kritiskt för mannen som Cheneys sköt


Vilket är tämligen normalt när man blir träffad av en hagelsvärm från nära håll.

Men borgarpressens vinkel på det försämrade tillståndet för den skjutne advokaten är som förväntat USA-vänlig. Expressen skriver ”Mannen som vicepresident Cheney sköt fick hjärtproblem”.

Hade jag varit rubriksättare hade jag givetvis, som här, inte surrat om några hjärtproblem i rubriken. Ser man den rubriken så kan man tro att advokaten troligen skulle ha fått hjärtproblem ändå, alldeles oavsett vad han varit med om. Sagda tidning vet också att berätta att Cheney inte hade löst något specialtillstånd för fågeljakt. Det kostar 7 dollar..

Som jag själv var inne på i min förra postning om Cheneys jaktlycka så anses advokater vara en särskilt lågt stående yrkesgrupp i USA.

Det föranledde TV-programmet Tonigt Show att säga att Cheneys popularitets-siffror gått upp till 92%


4 svar till “Kritiskt för mannen som Cheneys sköt”

  1. ”Men borgarpressens vinkel på det försämrade tillståndet för den skjutne advokaten är som förväntat USA-vänlig.”

    Kommentarer överflödiga.

  2. ”Blyinfarkt”!?

    Det kan väl uppstå en situation där han får böta för olaga jakt, men slipper åtal för vållande till kroppsskada eller ännu värre, annans död!
    Kan ha sina fördelar att vara amerikansk vicepresident ibland.