Kritiken hårdnar mot Lööw och Bachner


Att den attitydundersökning som Forum för levande historia gjort tillsammans med BRÅ kritiserats hårt har knappast undgått någon.

Och nu börjar alltfler vetenskapsmän höja sina kritiska röster. Idag kritiserar professorn i statsvetenskap på Göteborgs universitet Mikael Gilljam undersökningen på ett sätt som antagligen inte gillas av ”forskaren” Henrik Bachner. Han kallar det ”dålig opinionsjournalistik” .

Igår var det Dagens Nyheter som på redaktionell plats gav uttryck åt samma slags av kritik från en annan professor. En sak som Åsa Linderborg siktade in sig på i Aftonbladet igår var bristen på trovärdighet. Hon skrev: ”Enligt artikelförfattarna spelar partipolitiska preferenser inte någon större roll. Därmed går man emot sin egen Intoleransrapport som presenterades nyligen. Enligt den är vänstern – där den starkaste Israelkritiken finns – minst antisemitisk.”

Helene Lööw intervjuades i ekots lördagsintervju 21:a januari av Margit Silberstein och hävdade att vänstern var mycket antisemitisk. Något som Forum för levande historia har undersökt och funnit vara precis tvärtom..?

Det man nu kan undra är om inte Henrik Bachner och Helene Lööw borde frikopplas helt från den opinionsbildande verksamhet de bedriver under täckmantel av seriös forskning. Det berör i vart fall mig illa att dessa ska beredas utrymme på olika debattsidor och där stödja sina uttalanden på forskningsfusk. För något annat än fusk kan man inte kalla det när man medvetet ställer ledande frågor och presenterar svaren som ”vetenskapliga forskningsrön”.

Nu är detta närmast en fråga för regeringen eftersom deras lön kommer från statskassan. Men jag tvivlar starkt på att folk i allmänhet anser att de ska medverka till att betala för medveten desinformation med sina skattepengar.

Och judarna då? Nej, min uppfattning är att Sveriges 20 000 judiska medborgare är de största förlorarna i sammanhanget. Det finns ingen som vinner på osaklig och o-professionell forskning. Allra minst de som borde ha kunnat dra nytta av forskningens resultat.

Falska och förljugna resultat bidrar inte heller till en ökad förståelse utan snarare till ökad misstänksamhet.

(SvD:s artikel finns ännu ej på nätet)


3 svar till “Kritiken hårdnar mot Lööw och Bachner”

  1. Lägg ner Forum för levande historia och ge de frisställda pengarna till lämpliga fakulteter på högskolorna. Då skulle vi få genomlysta undersökningar. Förmodligen skulle sådana här ”olycksfall” inte släppas igenom.