Kollektivtrafik åt alla – demonstration idag kl 15


Detta är ett ämne som är viktigt för många. Själv åker jag som regel kollektivt i Stockholm. Det är bättre för miljön, det är bekvämare och billigare. Och vår buss, 52:an, dras in till stor nackdel för främst de med gångsvårigheter. Man måste nu gå ganska brant uppför från Pontonjärgatan till Hantverkargatan för att finna en busshållplats. Frågan har stor betydelse för många.

DN skriver idag ”Snart har sista bussen gått. När busslinjenätet läggs om i Stockholms innerstad vid midsommar, är konsekvenserna för funktionshindrade oklara – kommunens råd för funktionshindrade informerades när allt var klappat och klart. Staden skyller röran på landstinget, som i sin tur lämnat över ansvaret till bussentreprenören.” Vidare ” Staden skyller röran på landstinget, som i sin tur lämnat över ansvaret till bussentreprenören” (Bilden nedan är från artikel i DN).
Kollektivtrafik dn_dn_image_2015-06-16_plain_1252520604_309711
Via Google-sökning på ämnet ”Kollektivtrafik Stockholm” finner jag en intressant ledare ”Åk inte till Stockholm” i Aftonbladet 16/3. Där står ”Turister från hela landet varnas härmed för att åka till huvudstaden.Om ni redan tycker att staden är för trång är det ingenting mot vad den kommer att bli. Stockholms läns landsting planerar neddragningar inom hela SL:s kollektivtrafik. Färre bussar, tunnelbanetåg och pendeltåg kommer att transportera fler människor. Det kommer att bli trångt, mycket trångt.

Moderaterna i Stockholms läns landsting tänker spara minst ett par hundra miljoner kronor, den exakta siffran vill man inte avslöja. Klart är dock att man börjar med pendeltågen. Redan i vår minskas turtätheten, det blir färre tåg och stängda uppgångar. Sedan kommer turen till tunnelbanan och stadens bussar. Det blir glesare turer, indragna linjer och färre hållplatser. Stockholms alla trafikbolag har redan fått sina besparingsorder. Det kommer att bli skitigare i huvudstaden när landstingets besparingar också drabbar städning och underhåll.

Det blir skakigare då gamla fordon kommer att användas längre. Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons bantar nu inköpen av tunnelbanevagnar och pendeltåg.Det blir dessutom farligare att åka kollektivt när det Moderatstyrda landstinget kickar ut trygghetsvärdarna från Lugna gatan

Jag vill därför varmt uppmana till deltagande i dagens demonstration, och ska själv försöka ta mig till Landstingshuset.

I upprop på Facebook står att läsa.
Tisdagen den 16 juni kl 15.00 demonstrerar vi på Norrmalmstorg för Kollektivtrafik för alla! Avmarsch mot Landstingshuset kl 15.45.
kollektivtrafik 2 -offentlig-regi
Vi kräver:
◾Kollektivtrafik i offentlig regi. Privatiseringen leder till kaos!
◾Ökad säkerhet och bättre arbetsmiljö för de anställda i kollektivtrafik.
◾Nej till höjningen av SL-kort. Kollektivtrafik för alla!

Vi kallar alla fackföreningar, organisationer och andra föreningar, alla stockholmare att ansluta sig till kampen!

10 juni beslutade SEKO Stockholm att ansluta sig till demonstrationen. En styrelseledamot från SEKO Stockholm kommer att tala vil demonstrationen. Samtidigt beslutade SEKO Stockholm att uppmana alla klubbar att ansluta sig till demonstrationen.

Kollektivtrafik SEKO demonstration-affisch-bild

Tryck ut affischen, sätta upp den på din arbetsplats eller där som du bor och berätta till alla du känner.
Ta med alla dina kompisar, det angår oss, alla!

Bakgrund. Kampanjen ”Kollektivtrafik för alla!”. Posted on 11 maj, 2015by kollektivtrafikkamp

Under de senaste åren har det pågått och pågår fortfarande en situation i vårt samhälle där utförsäljningen av våra gemensamma tillgångar fortsätter i olika former. Samtidigt pågår en hetsjakt på de anställda inom kollektivtrafiken, och även på andra ställen. Hetsjakten pågår inom nästan alla de privata kollektivtrafikbolagen men också i andra företag inom den offentliga sektorn (vård, skolor osv).

Vi inom kollektivtrafiken, som representerar tusentals medlemmar, är oroliga över denna utveckling. Vi vill sätta stop för detta! Vi har sett att Landstinget, kommunen och de privata företagen är ansvariga för denna utveckling. De problem som vi nämner nedan drabbar både våra arbetskamrater samt allmänheten, i stort.

◾Effektivisering och vinster.

Det saknas eller finns liten respekt för de anställda. Minsta möjliga antalet anställda gör samma arbete. De privata företagen sparar pengar med att använda olika knep, som i tunnelbanan där man anställt via Arbetsförmedlingen och där staten står för minst 80% av lönen. Vi anser att det behövs fasta nyanställningar på heltid i alla yrken. SL har tidigare i år drog in konduktörerna på de lokala banorna. Nu drar man in många pendeltåg, bussar osv för att Landstinget ska spara ännu mer pengar. Konsekvensen är detsamma, resenärerna och personalen ska betala priset. Vinst till de privata företagen undgår skattebetalarna. Landstinget väljer att helst ge pengar till de privata företagen än att ha en bra kollektivtrafik i offentlig regi utan vinstintressen. Många av företagen går med stora vinster, på hundratals miljoner kronor, medan Landstinget ska spara minst 250 miljoner. Utöver bonus på miljontals kronor vill Landstinget också höja priset på SL-kortet som kommer att drabba resenärerna ännu mer för att de privata företagen så småningom ska få ännu större vinster.

◾Säkerhet.

Bristande underhåll och kostnader ställs mot säkerheten då vite utgår till SL med uteblivna kisspauser eller raster som följd. Vi kan inte vänta och se en liknad utveckling som på järnvägen, då det bristande underhållet skapar kaos i trafiken. Arbetsmiljö för de anställda har försämrats och detta leder också till minskade säkerhet. Anbudsförfarandet leder till sämre arbetsförhållanden och alltid automatiskt lägre pris vinner, dvs ännu flera nedskärningar.

Stockholmarnas skattemedel hamnar någon annanstans.
Det pågår olika försök för att de privata företagen ska tjäna ännu mer pengar genom de s k privata/statliga investeringar.
Allmänheten ska stå för merparten av finansiering så att de privata företagen ska få ännu mer pengar i många år, 50 år har nämnts.

Vi anser att en bra kollektivtrafik ska vi ha i offentlig regi, utan vinstintressen som ska fungera i hela länet. Alla skattemedel som idag går till vinster till de olika privata företagen ska återinvesteras till kollektivtrafik, vården och skolan.

SEKO Tunnelbanan, SEKO Lokalbaneklubben, SEKO Pendelklubben (som arbetar inom Tunnelbanan, Tvärbanan, Saltsjöbanan, Lidingöbanan, Roslagsbanan, Pendeltåg)

På Yimbys blogg står att det 11/6 var en demonstration för byggandet av fler bostäder i Stockholm. Fler bostäder fordrar en bättre kollektivtrafik!

i ,, , , , ,
, , , , ,

Kollektivtrafik åt alla SLAftonbladet 16/3DN 16/6Yimbys blogg


Ett svar till “Kollektivtrafik åt alla – demonstration idag kl 15”

 1. Många demonstrerade idag för kollektivtrafik för alla!

  Posted on 16 juni, 2015 by kollektivtrafikkamp

  Demonstrationen Kollektivtrafik åt alla, samlade i dag den 16 juni många deltagare, trots att det hade kunnat vara många fler.

  SEKO Tunnelbanan, Klubb 111 hade många arbetskamrater med i demonstrationen och Jannis Konstantis, ordförande för klubben höll ett mycket uppskattad tal.

  SEKO Lokalbaneklubben och en bussförare, Petri belyste de problem som finns inom respektive område och hur nedskärningar drabbar personalen samt trafikanterna.

  Sist höll Edgardo Luan Rivera, styrelseledamot från SEKO Stockholm, ett tal som gav uttryck för SEKO:s Stockholm stöd.

  Efter talen tågade hundratals arbetskamrater, pensionärer samt trafikanter (unga och gamla), som kommit för att stödja oss, till Landstinget. Paroller som Kollektivtrafik i offentlig regi, Säkerhet och inte profit, Kollektivtrafik utan profit, Stoppa höjningen på SL-kortet med flera ropades hela tiden.

  Framme vid Landstinget, kom representanter från S, V och Mp ut och mötte oss. Politikerna från S och V valde också att tala till demonstranterna.

  Tyvärr valde de andra partierna att inte komma ut och träffa oss. Detta trots att vi skickat ut en förfrågan sedan tidigare

  Demonstrationen avslutades med löfte om att kampen kommer att fortsätta och breddas. Under hösten kommer nya initiativ från SEKO Tunnelbanan samt de andra klubbarna som ingår i Kollektivtrafik för alla!