Kollar SÄPO bloggare?


I en mailinglista där många bloggare deltar kom för några dagar sedan upp en tråd om Säpo. Någon hävdade att Säpo med största sannolikhet inte kollar på bloggar. Jag hävdar motsatsen. Det är självklart att de gör det, och de SKA göra det.

Och varför ska de göra det då?

Svaret finns på deras hemsida. Säpos hemsida!

Säpo: ”Författningsskyddets uppgift är att förebygga och avslöja hot mot rikets inre säkerhet dvs. olaglig verksamhet som syftar till att med våld, hot eller tvång ändra vårt statsskick, förmå beslutande politiska organ eller myndigheter att fatta beslut i en viss riktning eller hindra enskilda medborgare från att utöva sina grundlagsfästa fri- och rättigheter.”

Jag känner personligen inte till om det finns aktiva nazister bland bloggare, och inte heller deras motsatser inom yttersta vänstern. Men bloggar kan nog på ett mer generellt plan ses som en sorts omedelbar feedback på företeelser i samhället. Och stämningar och opinionsyttringar som polisen kan behöva känna till.

Säpo: ”De svenska aktörer som visat sig beredda att använda våld eller hot om våld för att nå egen politisk vinning återfinns framförallt inom vit makt-miljön och den autonoma miljön.”

Redan idag så bevakar de dessa gruppers hemsidor regelbundet. Och det ingår i deras uppdrag från statsmakten.

Säpo: ”Kontraterrorismroteln har till uppgift att bekämpa internationell terrorism samt förebygga och avslöja flyktingspionage och annan förföljelse av utlänningar i Sverige från regimer eller organisationer i andra länder som förknippas med politiskt motiverat våld. I uppgiften ingår också att göra analyser av hot som riktas mot skyddspersoner…”

Jag tvivlar ju på att det sitter poliser och läser bloggar varje dag, men det skulle förvåna mig mycket om de inte från och till slängde ett getöga på verksamheten. Vi har ju dessutom sett att terrororganisationer använder Internet till att sprida t.ex. hot och videofilmer på mördade gisslan. Så visst har Säpo koll även på bloggarna.

Anders Ahlqvist på rikskriminalens it-brottsrotel berättar för SvD: ”Nätets roll i brottsutvecklingen har ändå lett till att it-roteln nu har vuxit från fem till 18 personer på sju år. Dessutom finns cirka 100 lokala it-brottsutredare runt om i landet.”

Läs artikeln!

Nu är antagligen de flesta utredningarna IT-roteln gör sådana som rör ekonomisk brottslighet, barnpornografi och vanligare brott.

Men de samarbetar med Säpo och det är självklart att de också ägnar uppmärksamhet åt den information de kan finna på nätet. Hur många av Säpos anställda som ägnar sig åt den typen av informationsinhämtande på nätet är av naturliga orsaker inte offentligt.

Men bloggar är en liten del, låt vara långt ifrån viktig, men ändå…


11 svar till “Kollar SÄPO bloggare?”

 1. Finns det några bloggare som skulle bry sig om ifall de är kollade av Säpo? Den allmänna meningen bland bloggarna, som jag ser det, är att så länge de ”har rent mjöl i påsen” så spelar övervakning ingen roll.

 2. Säkert bryr man sig inte. Men det ju inte det som gjorde att frågan kom upp. Det var mer en som uttryckte att de INTE kollar, och det tror jag att de gör. Men inte så intensivt..

 3. tror det är mer sannolikt att FRA skulle bevaka bloggare.. Dom går ju även officiellt mer från radiovågor till internet.

 4. Mja, FRA sysslar med att bevaka den internationella datatrafiken. Mer av typen ”signalspaning” på samma sätt som Echelon. Men man kan nog inte utesluta dem helt. Likaså kanske MUST kollar..

 5. Visst kollar Säpo bloggar! Ganska slentrianmässigt.
  Men det som ger större obehag är vetskapen om dessa substanslösa grupper som går in utan att vi vet om
  det,
  utan att vi känner deras existens.

 6. Jag tror nog att alla hemsidor bevakas, inte bara bloggar. Vad de sedan gör eller rättare sagt inte gör med det de vaskar fram är en annan femma.

  Annica

 7. Jinge om bloggar och Säpo

  Jinge har som så ofta ett bra inlägg på sin blog om Säpo läser bloggar
  Nej Säpo – och FRA och FBI och NSA sitter inte och läser bloggar. En stor del av internettraffiken, inklusive bloggar, läses automatiskt av maskiner. Dessa maskiner är kop…