Knutbysekten lever vidare!


Idag säger de religiösa fundamentalisterna i Knutbysekten att de vill gå vidare. Och Åsa Waldau, den s.k. ”Kristi Brud”, säger till SvD: ”- Vi är ingen sekt…”

På bilden syns hon till höger blundande när hon lovprisar herren med ett litet spädbarn tryckt till bröstet.

Ofta undrar jag hur toleranta vi bör vara mot olika sekters idéer. Artikeln beskriver en liten pojke som efter bönen sträcker upp sina händer och utbrister: ”- Tack Jesus för att du är med oss idag.”

Bebisen som ”Kristi Brud” håller i famnen är antagligen nästa generation av ungar som kommer att tacka Jesus.

Men är det av fri vilja, eller är det för att barnet hjärntvättas på sin väg in i sekten?

Kan ett barn, utan att påverkas av sina föräldrar, frivilligt ägna sig åt en religiös sekt?

Socialstyrelsens Rättsliga Råd har rätt när de säger som i SvD: “Vanföreställningar är definitionsmässigt alltid psykotiska, hävdade rättspsykiatern Käthe Elmgren som var föredragande när Rättsliga rådet bedömde Sara Svensson… …Det framgick i hovrätten att Käthe Elmgren även räknade tron på Gud, himmel och helvete som vanföreställningar.”

Att det är vanförställningar håller de flesta med om, men dock inte alla. Och att tro på Gud, Jesus, Allah eller vad det nu är måste rimligen vara tillåtet både nu och i framtiden.

Men någonstans måste vi sluta att vara toleranta mot sekter vars mål och medel är intolerans.


10 svar till “Knutbysekten lever vidare!”

 1. Så du menar att ditt sätt att uppfostra barn är inte att tvinga på dem värderingar men Knutbyfolket är?
  Om du lär dina barn att det inte finns någon gud så är det inte att tvinga på dem vanföreställningar, för du sitter inne på den absoluta sanningen? Tror du inte att dessa personer också tror att dom har rätt och vill ge sina barn den bästa uppfostran dom kan tänka sig?
  Hade du tänkt att troende som tror så pass mycket att du tycker att det liknar en sekt, inte ska uppfostra sina barn efter det dom tror är rätt, utan dom ska välja att gå emot sina egna ideal och ge barnen, vad som i deras ögon är, en dålig uppfostran?

 2. Läs vad socialstyrelsens rättsliga råd anser. Man bör inte tvinga in ungar i sekter som pingstkyrkan. Det är min åsikt.

 3. Så pingstvänner ska inte få föda barn? Eller ska staten tvångsomhänderta barnen?
  Och vem kan säga att en religös övertygelse är en vanföreställning? Sitter socialstyrelsen inne med den absoluta sanningen? Vem säger att ateism inte är en fanatisk vaföreställning. För en troende krsiten är ateism samma sak som att tillbringa sin evighet i helvetet. Ska vuxna människor tvingas uppfostra sina barn på ett sätt som dom tror kommer leda till det?

  Jag tycker det är tramisgt och en minst sagt fascistoid åsikt.

 4. Jinge. Du slarvar (som vanligt). Tro knappast att statens rättsliga råd benämnt pingstkyrkan som sekt! (Många f d medlemmar i pingstkyrkan har angett att den har eller kan ha vissa sektliknande drag, men alltså inte uppfylla kriterierna för en sekt – är du intresserad av att veta vilka dessa är?) Men de som är uppväxta i frikyrkan kan säkert få problem senare, men det finns nog även andra radikala miljöer som inte är så bra.

  Sedan är väl Knutby inte längre en pingstkyrka, och var ju förresten inte i kontakt med pingstkyrkans som organisation sen den kyrkan blev sekt nångång kring mitten av 90-talet (eller n´är det var som Kristi Brud och andra kom och ”styrde upp” så att hela församlingens medlemsmatrikel kom att bytas ut inom loppet av några år, vilket var det som skedde).

  Slutligen anser jag att man visst ska tolerera det avvikande, och att man endast inte sa tolerera statligt stöd till det intoleranta samt ska passa sig om det radikalt intoleranta riskerar att skapa ett förtryck i (hela) samhället. (Det senare är ett al-Qaida som reser runt i länder och söker ta över en regim för att förtrycka folket där med ”taliban-fundamentalism” ett rätt extremt exempel på. Sånt bör beivras, liksom intolerant kommunism och fascism.)

 5. Daniel. Vad du tycker är fascistoida åsikter får du behålla för dig själv. Knutbymaffian är en religiös sekt, liksom merparten av de organiserade pingstvänner som finns. När folk börjar tala tungomål i samband med gudstjänster så har man med marginal passerat extasens gräns.

  F.ö. Magnus: Kolla bakåt bland mina texter efter socialstyrelsen så hittar du länken till det uttalande socialstyrelsens rättsliga råd gjorde i samband med rättegången mot Sara Svensson.

  Knutby var f.ö. i högsta grad medlemmar av Pingstkyrkan i samband med mordet/n. Och de är de nog idag oxo.

  F.ö. anser jag att alla fundamentalistiska riktningar inom religionen bör mötas av en stor dos skepsis. Sedan må det vara judendom, islam, kristendom eller vad som helst. I vårt lilla land är vi bland de mest sekulariserade i världen och socialtjänsten måste ibland ingripa vid uppenbara missförhållanden. T.ex. Jehovas vittnen som förvägrar sina småttingar blodtransfusioner. Det är givet att myndigheterna bör bry sig i sådana lägen.

 6. Magnus skrev: ”- Jinge. Du slarvar (som vanligt).”

  Minns jag inte helt fel var det DU som bloggade om att en av de
  som har Stockholm Spectator var både nazist och satansdyrkare..?

  :-) Sen säger du att JAG slarvar… :-)

 7. Är tungomålstal ett tecken på sekterism? Jag kan själv räkna upp en del kristna vänner till mig som knappt är medlemmar i en kyrkan men talar i tungor men samtidigt är väldigt tolleranta och ”sekulariserade” människor. Att dessa inte skulle vara lämpliga som föräldrar finner jag väldigt otroligt och är snarare ett påstående från någon som helt saknar insyn i kristnas liv. Läs till exempel Kor 12:4-11.

  Jag undrar fortfarande vad som ska hända med alla religös om du får som du vill (för tungotal förekommer i Svenska Kyrkan med kan jag lova dig)? Ska dom inte få skaffa barn?

 8. Vad tungomålstal är ett tecken på kan jag inte avgöra. Jag är inte psykiater. Men har du vänner som inte är frikyrkliga och som trots detta talar i tungor så behöver de troligen professionell hjälp.

  Sedan har jag faktiskt inblick i kristnas liv. Ett par av mina vänner är djupt troende, men de är inte fundamentalister. Sedan pratar du plötsligen om alla religiösa. Intressant. Det har jag aldrig gjort. Jag har bara pratat om de extremister som tyvärr finns representerade i olika frikyrkoförbund.

  När fan blir gammal blir han religiös sägs det. Jag är ju rätt gammal så man vet aldrig. Jag går ju inte i kyrkan eftersom jag är ateist, men givetvis går jag dit i samband med skolavslutningar och begravningar och sånt.

  Dessutom går jag ibland för att lyssna på kyrkomusik.

  Men fundamentalister, nää de ska man hålla kort och erbjuda avprogrammering eller annan hjälp.

 9. Du hävdar först att all form av gudstro är en vanföreställning med hänvisning av Socialstyrelsens uttalande men säger att vissa troende får accepteras.
  Efter att jag påpekat det absurda i ett sådant resonemang så kommer du med tungotal som ett mått på sekterism. Som om det är samma sak som att lära sina barn att det är rätt att döda bara man gör det i någon guds namn (i detta fallet den kristna guden).
  Låt oss säga att du har rätt. Vad ska man göra med dessa människor om dom får för sig att skaffa barn. Tvångsomhänderta barnen? Och varför är ateism bättre än något annat?

  Mina kontakter med pingströrelsen är förvisso ganska begränsade men andra kyrkor jag besökt och träffat på tungotal i (Missionskyrkan, Svenska Kyrkan och Evangeliska fosterlandsstiftelsen), men jag har definitivt fått uppfattningen att dessa kyrkor är bra mycket mindre sekteristiska än till exempel politiska grupper som nazister, nyliberaler (vilket väl är en grupp jag själv tillhör), vänsterpartiet och KPML(r).
  Dessa grupper är definitivt mer radikala och sekteristiska än vad gumman utanför ICA med lutherhjälpsbössan som talade i tungor en gång i sin ungdom är.

 10. ”Kristi Brud” hävdade att de inte var någon sekt. Detta säkerligen på grund av att merparten av folk i detta land inser och anser helt och fullt att de just –är- en sekt. Det du då hävdar är att det finns andra samfund som inte är sekter och att tungomålstalande inte är ett tecken på ett sjukdomstillstånd.

  Jag hävdar att tungomålstalande är en mystisk sak som en psykiater är lämpligare att bedöma än jag. Gå bakåt och kika på vad socialstyrelsens rättsliga råd sade i mer generella ordalag vid rättegången mot ”barnflickan”. Det finns länk till tidningsartiklarna där.

  Att en gammal tant utanför Konsum skulle vara psyksjuk har jag aldrig påstått. Det jag hävdar är att t.ex. Jehovas Vittnen är klart livsfarliga för sina egna barn varför myndigheterna kan vara tvungna att ingripa. Har du problem med att jag hänvisar till socialstyrelsens uttalande kanske du bör vända dig dit med din kritik i stället?

  Religiösa fundamentalister är alltid mer eller mindre halvgalna oavsett vilken religion de anser sig tillhöra.