Klimatkatastrof?Dagens blogginlägg handlar om klimatfrågan och är skriven av Ulf Karlström
Idag äger också ”People’s Climate March” rum, just innan ett toppmöte i FN:s regi om klimatfrågan! Skriv gärna på uppropet hos Avaza, liksom hittills drygt 2 miljoner människor: (https://secure.avaaz.org/en/100_clean_final/?bQuwxbb&signup=1&cl=5761347830&v=44869).Och delta i Vasaparken i Stockholm kl. 15 – se separat blogginlägg!

Avaza’s upprop

To national, local, and international leaders:

Scientists warn us that climate change could accelerate beyond our control, threatening our survival and everything we love. We call on you to keep global temperature rise under the unacceptably dangerous level of 2 degrees C, by phasing out carbon pollution to zero. To achieve this, you must urgently forge realistic global, national and local agreements, to rapidly shift our societies and economies to 100% clean energy by 2050. Do this fairly, with support to the most vulnerable among us. Our world is worth saving and now is our moment to act. But to change everything, we need everyone. Join us.

På DN Debatt idag framför ledande företrädare för Naturskyddsföreningen en annan uppfattning än dagens blogginlägg under rubriken ”Marknadsstyrd kärnkraft nyckel till bred miljöpolitik.”
Och Naomi Klein, som skrivit böckerna ”No Logo” och ”Chockdoktrinen” har kommit med en bok om just klimatfrågan med titeln ”This Changes Everything: Capitalism vs the Climate.” Hon berättar om hur hon länge försökte förneka klimatfrågan, men hur verkligheten alltmer trängde sig på. Hennes konklusion är att det inte först och främst handlar om fossil energi utan om kapitalismen som system. Detta har vår gästbloggare mycket klart för sig sedan länge, vilket framgår av hans tidigare inlägg här bland annat. Jag återkommer till Naomi Kleins bok.

Om den är lika klar i denna fråga som Ulf Karlström skulle dock förvåna.

Naomi Kleins klimatbok

Ulf Karlström som har skrivit detta gästblogginlägg är fil dr, miljöexpert (Macoma Miljöutredningar) och skriver facklitteratur. Han var tidigare med i styrelsen för ”Folkrörelsen Nej till EU” och en tid ordförande i de förenade FNL-grupperna (DFFG), Sveriges kanske främsta antiimperialistiska organisation efter Andra Världskriget. Han har publicerat inlägg här i flera ämnen. De har behandlat miljö, ekonomi, EU samt klimat och miljöfrågor, som detta blogginlägg.

Inlägget ”Jag känner mig ledsen” sa Anders Wijkman innebar en kraftfull kritik av den vanliga uppfattningen att man kan klara den för mänskligheten avgörande klimatfrågan utan att ändra det ekonomiska systemet. Jag har behandlat detta i flera inlägg på bloggen – gå till ”Kategorier” och sök på ”Klimat”. I inlägget 30/3 sker en större genomgång ”FN-rapporten om den kommande stora klimatkatastrofen” utifrån FN:s klimatrapport.

* Nu kommer Ulf med en ny viktig artikel i denna ödesfråga, som haft en påtagligt undanskymd roll i valdebatten.

Artikeln.
SvD lät den 9/8 en kolumnist skriva ledaren. Mainstreamekonomen Andreas Bergh, docent vid Institutionen för Näringslivsforskning & Ekonomi, Lunds universitet, varnar för locktoner från Thomas Piketty i ledaren med den tvärsäkra titeln ”Välfärden behöver kapitalismen”. Det finns ingen inbyggd tendens till ökad ojämlikhet i dagens kapitalism. Tvärtom menar Bergh, och pekar på den svenska framgångssagan 1870-1970. Och progressiv skatt på kapital vore förödande, då det historiska receptet till ekonomisk tillväxt hette: ”ett ekonomiskt system med privat äganderätt, vinst, konkurrens, ekonomisk öppenhet och en icke-korrupt rättsstat”. Frågor om förändringar av kapitalismen de senaste 30 åren – finansialisering a la Costas Lapavitsas – tycks inte finnas på Andreas Berghs agenda. Så, ”business as usual är den samlade visdomen från storbolagens institut i Lund.

Liknande slutsats drar Niklas Elert i boken ”Människoapans utmaning” (Timbro 2014), vilken jag kommenterat här. Elert förnekar inte klimatpåverkan, men lösningen heter Marknaden (= dagens kapitalism). Den marknad som orsakade problemen skall således vara dess lösning. ”Strålande tider, härliga tider, för att citera Thor Modéens gamla schlager.

/

Utsläppen av klimatpåverkande gaser ställer oss onekligen inför svåra avvägningar, i synnerhet som nu halten 400 ppm i atmosfären har passerats. Trögheten i klimatsystemet gör dessutom att om vi stoppar alla utsläpp idag så fortsätter ändå atmosfärshalten att stiga under flera decennier. I klimatdebatten används ofta konceptet med ”tipping point” som ett skräckscenario. Konceptet är ingalunda ogrundat, utan är välkänt inom t ex populations-ekologin. Emellertid finns det få empiriskt belagda exempel inom klimatforskningen. Nu visar forskare i en artikel i Nature (510:525) att för cirka 400 000 år sedan inträffade en osedvanligt lång interglacial med en höjning av världshavens yta med 6-13 m. Belägg på dramatisk isavsmältningen från södra Grönland antyder att en ”tipping point” passerades. Allvaret i klimatfrågan har nyligen och sammanfattats populärt av Berners-Lee & Clark (Karneval förlag 2014).

På svensk botten har Björn Forsberg i böckerna ”Tillväxtens sista dagar” (Ruin/Cogito 2007) och ”Omställningens tid” (Karneval förlag 2012) gjort sig till tolk för så kallad nolltillväxt, lågenergisamhälle, eller till och med att vi backar utvecklingen. En sådan slutsats är rimlig om vi är på väg i hög hastighet ”utför stupet”, in i resursväggen och därmed ”Katastrofen”. Frågan är om vi är där? Klimatskeptiker, öppna eller förklädda, är snabba att tala om domedagsprofeter och ”katastrofism”. Det är ungefär som staten Israels handgångna män smetar antisemitism på all kritik av Israel.
storm
Emellertid är ”katastrofism” ett svårt och mångbottnat begrepp, senast illustrerat av en animerad debatt i MRzine (Ian Angus 2013, Eddie Yuen 2013 & Sam Gindin 2014). Den triviala tolkningen är självklar: om vi går mot en katastrof i morgon är det ingen idé att vi ändrar något idag. Men därutöver finns flera grader i helvetet. Tidskriften Clarté (4/2013) passade på att elda under katastrofbrasan med en översättning av Richard Smith från ”Real World Economics Review”, nr 64 (rwer.wordpress.com). Smith tar flera gånger starka ord i sin mun, men texten rymmer även fakta och saklighet. Om medicinen mot klimatkatastrofen är så besk och stark – som Smith pekar ut – undrar man om patienterna vill överlever? Är det så att klimatkatastrofen är det viktigaste vi skall syssla med idag, och i stort släppa allt annat vi har för händerna? Nej, jag menar att det ett felaktigt synsätt.

Idag är krigen i världen det största problemet och hotet, akut större än klimathotet.. Jag och Anders Romelsjö släppte i slutet av förra året boken ”USA som världspolis.” Vi försöker där leda i bevis att USA/Nato svarar för det mesta, om än inte allt, av världens krigselände. Kriget mot terrorismen är det mantra som läggs över massmorden. Därför måste i första hand USA-imperialismens maktsfär kringskäras. USA:s maktställning bygger mycket på dollarn som reserv- och världshandelsvaluta. Och lösningen på dollarns detronisering heter BRICS och dess allierade.

Dagens unipolära värld skulle därmed ersättas med en multipolär maktbalans. I en sådan värld kan USA-imperialismen balanseras ut. Och därmed öppnar man för en global folklig mobilisering, för fred, utveckling och klimatanpassning.
BRICS-Durban-untitled

Vi har idag inga garantier för att BRICS kommer att avvisa en egen imperialistisk agenda. Allt beror på om (i) en demokratisk mobilisering av de egna befolkningarna låter sig göras, och (ii) internationella, förhandlande forum kan skapas. Idag finns en risk att förespråkare för katastrofismen vänder sig mot BRICS, t ex Kinas stora beroende idag av kolkraft. Ett annat förkastligt spår är förespråkandet av kärnkraften, för att minska utsläppen av växthusgaser. En del kända miljöföreträdare har svängt om och väljer nu att förespråka kärnkraften.

Nu är vi ju inte enbenta, så vi bör rimligen samtidigt kunna arbeta för freden och mot NATO/USA/Nato, och för radikalt minskade utsläpp av växthusgaser. Därför bör vi inte i alarmistisk anda skriva fram en klimat/miljökatastrof som något ofrånkomligt, deterministiskt.”


i Andra om: , ,, , , , kapitalism, , , , , , kapitalism, , ,

DN 25/9 Intervju med Naomi Klein Intervju med Naomi Klein i The NationUppropet i Avaza DN Debatt 21/9 Andreas Berghs ledare DN 31/3 DN Debatt 30/3 DN Debatt 10/1 Nature Guardian 4/1 DN Debatt 2/12 Humanistbloggen NASA:s sammanfattning DN 21/11 Pål Steigans blogg 21/11 DN Debatt 22/9 Naomi Kleins tal 4/9 DN 8/10 Anna-Karin Hatt Åsa Romson DN Debatt 24/5 Dagens Industri 24/5 Kildén & Åsman 22/5 Annarkia Hans Nilssons blogg
Gail Tverberg Economy Watch Om fusionsenergin http://www.dn.se/nyheter/1-grad-varmare-grekerna-bavar-for-en-annu-torrare-varld?rm=print DN 4 grader varmare DN 9/12 att rädda världen Huddingeperspektiv Kommunisternas blogg DN 9/12 Per Ankersjö DN 9/12 Anders Svensson 9/12, Röda Malmö 9/12, AB 9/12,SvD 9/12, Bilderblogg 9/12DN 9/12 Röda Malmö, DN Debatt 27/11, Supermiljöbloggen 27/11, För ett Alliansfritt Sverige Waldemar Ingdahls blogg, Jonas Sjöstedt och Jens Holm i SvD Brännpunkt 26/11 ,DN 26/11, Supermiljöbloggen,Anders Svenssons blogg,Åsa Westlund, Röda Malmö, Pepprat, DN 19/11, SvD,SvT,Aftonbladet, BBC, Opinionsundersökning i USA 2011, , Sveriges Radio, DN 20/8 2012, SvD 20/8 2012, Pål Steigans blogg Aftonbladet Ingrid Eckermans blogg Miljömagasinet Ulf Karlströms blogginlägg Åke Kilanders recension av Klares bok i @politiken.se

DN Debatt 24/9
Sveriges Radio 24/9 SvD ledaren 25/9 Aftonbladet Expressen DN Birger Schlaug Miljöpartiet SvT FIB-Kulturfront


Ett svar till “Klimatkatastrof?”

 1. ”Trögheten i klimatsystemet gör dessutom att om vi stoppar alla utsläpp idag så fortsätter ändå atmosfärshalten att stiga under flera decennier”
  Njae, det är så vitt jag förstår en sammanblandning av fördröjningarna i orsakskedjan från fossila utsläpp till atmosfärshalt, temperatur och havsnivå.
  Om vi stoppar alla fossila utsläpp idag så skulle atmosfärshalten börja avta (med ungefär samma hastighet som den nu stiger). Men eftersom det är atmosfärshalten av CO2 som är den stora GHG-komponenten skulle temperaturen fortsätta att stiga (förstås inkl förväntade naturliga variationer) fram till dess att atmosfärshalten nått tillbaka till ~350 pmm (James Hansen)
  och möjligen längre pga positiva återkopplingar. Och havsnivån fortsätta att stiga i hundratals år efter att temperaturen peakat. Där finns den största trögheten.
  Om vi idag halverade de fossila utsläppen skulle vi stabilisera atmosfärshalten på ~400 ppm, vilket innebure fortsatt uppvärmning med ~dagens hastighet
  (förstås inkl förväntade naturliga variationer) , dvs fortsatt marsch mot möjliga tipping points. Därför är det så angeläget att minska de fossila utsläppen med mycket mer än 50%.