Klimatfrågans lösning?Världsbankens rapport att en temperaturökning på katastofala 4 grader kanske kommer att uppnås redan om 40 år sprids över världen. Rapporten innehåller inga stora nyheter utan bekräftar Sternrapporten och tidigare forskning. En temperaturökning med 4 grader kommer att hota vattenförsörjningen för hälften av jordens befolkning, utrota hälften av dagens växt- och djurarter och sätta tättbefolkade kustområden under vattnet, samt innebära stor minskning av BNP. Idag inleds ett nytt toppmöte i Doha, och förväntningar saknas i stort sett. DN skriver ”Av världens 50 största ekonomier har bara 21 avgett löften om utsläppsminskningar hittills. Och eftersom USA och andra tillväxtländer som Kina och Indien valde att inte skriva på saknar Kyotoavtalet betydelse.” Detta är en kris inte bara för klimatfrågan, utan för det ekonomiska och politiska systemet på jorden, ja för mänskligheten. Nedan förslag till lösning.

I Ryssland, Ukraina och Kasakstan minskade kornproduktionen minskat påtagligt pga torkan. I USA rapporterade myndigheterna att närmare 40 % av landets yta (förutom Hawaii och Alaska) drabbats av allvarlig eller extrem torka.

Redan vid en temperaturökning med 2 grader försvinner glaciärerna i stor utsträckning, stora delar av världshaven blir döda zoner. Dessutom ökar risken för att uppvärmningen blir självförstärkande. Detta har sedan många år väl beskrivits av ledande forskare i mycket stor enighet.
Bra, nya överenskommelser är nödvändiga.

I Svenska Dagbladets Brännpunkt skriver Jonas Sjöstedt och Jens Holm i V ”Vi kan inte fortsätta vänta på toppmötena…Tyvärr finns det inte något större hopp om att världens länder ska kunna fatta de nödvändiga besluten den här gången heller. Därför borde Sverige gå före och visa världen att det går… Vänsterpartiet lägger därför fram konkreta förslag för hur det svenska klimatmålet ska skärpas, inramat av en separat koldioxidbudget. Vi föreslår också ett särskilt klimatbistånd dit vi vill satsa nya pengar, inte ta från övrigt bistånd”. Men de berör inte med ett ord kapitalismen, det ekonomiska systemet, fastän V vill stå för ett socialistiskt alternativ!

Kapitalismen största hindret?
Men inte så tycker att kapitalismen är huvudorsaken till klimatkrisen, och att detta bekräftas av de misslyckade mötena i Köpenhamn, Durban och på andra ställen.
Kapitalismen baseras främst på privata företag, med allt större dominans för storbolagen (Officiell statistik), där var och ett strävar efter allt större vinster hela tiden. Det är därmed en ekonomisk fördel att avstå från kostnader för insatser för att förbättra miljön och motverka klimatförsämringar. , Kapitalismen innebär att girighet premieras och ökat, medan solidaritet mellan människor minskat, vilket bidrar till ökad ohälsa (Se boken Jämlikhetsanden, bl.a recenserad av mig i Läkartidningen). Bloggen Röda Malmö ser kopplingen till kapitalismen, men presenterar inget alternativ.

Fakta visar vidare att:
-f.a. den mogna kapitalismen genererat allt fler djupa ekonomiska kriser, som oftast drabbat utvecklingsländerna.
-detta har samband med en relativ stagnation i ekonomin, med avregleringar och kraftigt ökad finanssektor;
-kriserna har medfört att enormt stora belopp från medborgare, som ej orsakat krisen, jämte inflationsdrivande nytryckning av sedlar, används för att söka rädda ett sjukt system (Grekland, Italien, USA etc.);

-utvecklingen utmärks sedan länge dessutom av andra stora neckdelar för de flesta. Dit hör ökande ekonomiska skillnader, ökad arbetslöshet. Mellan 1979 och 2004 ökade den genomsnittliga disponibla inkomsten hos den fattigaste femtedelen av USA:s befolkning med 9 procent medan den ökade med 69 % (7,5 gånger mer) hos den rikaste femtedelen, 2009);
– 1/3 av jordens befolkning lever i fattigdom (FN Human Development Report 2010);
-skuldsättningen hos enskilda och hos många ledande ekonomier ökat under senare år. (1970 motsvarade den inhemska skulden i USA 100% av dåvarande BNP, medan den år 2007 uppgick till 346 %. Hushållens skulder ökade under samma tid från 0,5 biljoner US Dollar till 13, 8 biljoner, vilket motsvarar 100 % av BNP år 2007.);
USA med stöd av f.a. G7/G8 kunnat använda IMF och Världsbanken för att motverka och störa ekonomisk utveckling i fattiga länder, och ibland sko sig på andras, svagares bekostnad;
-ekonomiska spekulationer avgjort bidragit till höga matpriser och svält;

Alternativ till kapitalismen Det finns starkare opinion för alternativ till kapitalismen än många tror. I en opinionsundersökning 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder menade endast 21 % att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. I en opinionsundersökning undersökning 2011 uppfattade 40 % av tillfrågade i ett representativt befolkningsurval i USA ordet “capitalism” som negativt (medan 60 % såg negativt på ordet “socialism) (“Capitalism is on the decline in America -at least the word is”).
En socialisering innebär att befolkningen runtom i världen via valda representanter får kontroll över tillgångarna, en förutsättning för rättvis och rationell användning av våra gemensamma tillgångar.
Och för att man på ett vettigt sätt kan ta sin an den för mänsklighetens överlevnad avgörande frågan om klimatet.

Vad bör göras?En reell “lösning” förutsätter att nuvarande djupt orättvisa och odemokratiska ekonomiska system, kapitalismen, ersätts av ett demokratiskt ekonomiskt system där vi på jorden demokratiskt och tillsammans planerar hur vi mer rättvist ska använda och fördela jordens begränsade resurser. Det ska inte vara någon diktatorisk planhushållning, och företagssamhet ska tas till vara för mänslighetens bästa. För detta behövs politiskt arbete, i och utanför parlament (t.ex. demonstrationer) med kamp för en bättre värld och mot ett orättvist och odemokratiskt ekonomiskt system, och detta systems talesmän och den lilla grupp som profiterar.


i Andra om: , ,, , , , kapitalism, , , , ,

Jonas Sjöstedts blogg, Röda Malmö, DN Debatt 27/11, Supermiljöbloggen 27/11, För ett Alliansfritt Sverige Waldemar Ingdahls blogg, Jonas Sjöstedt och Jens Holm i SvD Brännpunkt 26/11 ,DN 26/11, Supermiljöbloggen,Anders Svenssons blogg,Åsa Westlund, Röda Malmö, Pepprat, DN 19/11, SvD,SvT,Aftonbladet, BBC, Opinionsundersökning i USA 2011, , Sveriges Radio, DN 20/8 2012, SvD 20/8 2012, Pål Steigans blogg Aftonbladet Ingrid Eckermans blogg Miljömagasinet Ulf Karlströms blogginlägg Åke Kilanders recension av Klares bok i @politiken.se


6 svar till “Klimatfrågans lösning?”

 1. Anders: Ditt perspektiv verkar en smula teknokratiskt. Dagens ”system” ”ersätts” av ett annat ”system”. Men vad menar du då med system?

  Marx’ definition av kapitalism var såvitt jag förstår att arbetskraften var en vara som såldes av den arbetande. Det är en konstig definition – plantagerna längs hela amerikanska atlantkusten, från Washington DC ner till Bahía, var även de kapitalistiska trots att de drevs med slavar. Och kolonialväldena under 1800-talet fram till 1950 byggde på beskattning av bönder som antingen ägde sina jordbruk eller också var arrendatorer.

  Immanuel Wallerstein har en annan definition av kapitalistisk: att kapitalackumulation tenderar att vinna över alla andra mänskliga strävanden. Det är en mer behändig definition eftersom den låter ana att kapitalismen är påverkbar. Kapitalisterna vinner för det mesta, men de är inte oövervinnerliga.

  Detta stämmer också bättre överens med den historiska verkligheten. Det finns perioder av folklig framgångsrik kamp som flyttar fram positionerna för folkmajoriteten. Efter ett tag brukar det bli bakslag, varefter folk omgrupperar sig inför nästa framstöt.

  Vi hade en period av folkliga framsteg från grovt sett 1945 till 1975, som lyckades sätta upp kraftiga barriärer för kapitalisternas möjlighet till ackumulation. Det var en period när ackumulationen inte självklart vann varje gång. Den perioden tog slut – delvis, föreställer jag mig, för att de folkliga kampmetoderna byråkratiserades. Syds nationella rörelser stelnade till stater med privilegier för statstjänstemännen, Nords fackliga kamp stelnade till välfärdsstater med många av de gamla fackliga kämparna inkoopterade på statliga positioner. Därför tog kapitalackumulationen överhanden igen. Se http://www.folkrorelser.org/blogg/2010/09/18/langsiktiga-orsaker-till-socialdemokraternas-svaghe/

  Men ingen säger att detta tillstånd kommer att vara för evigt. Det är fullt möjligt att vi får ett uppsving för folkliga rörelser igen, som försvårar för kapitalackumulationen att göra sig gällande.

 2. Tack för värdefulla synpunkter. Jag delar din uppfattning, ser inge skillnad. Har nog uttryckt mig ofullständigt. Ville fokusera på ouppmärksammade opinionssiffror.Det är hög tid att formulera ett konkret socialistiskt alternativ. Inget politiskt parti gör det mig veterligen, åtminstone inget riksdagsparti.

 3. Jan, man får nog skilja mellan det kapitalistiska produktionssystemet och det kapitalistiska världssystemet, där enklaver med slaveri kan ingå. Annars kan man komma fram till samma slutsats som Kjell Olof Feldt som påstod på ett möte i Nynäshamn att kapitalism är ett system som fanns redan på faraonernas tid!

  Marx hade rätt anser jag. Det är skillnad på att vara slav, livegen och lönearbetare. En skillnad är att det är svårare för en lönarbetare att se att han måste arbeta gratis en del av arbetsdagen. Spontat tycker man att lönekampen handlar om det ”rättvisa priset” på det arbete man säljer. Men avskaffandet av lönesystemet är något mycket större.

  För Marx var målet något oerhört radikalt, nämligen en organisering av samhället där ingen behöver sälja sin arbetskraft. Men kapitalismen som just system framstår som det naturliga för de flesta, eftersom man helt enkelt inte ser att det är ett speciellt system av utsugning. Möjligen kan man tycka att en del är för ”giriga”. Men kapitalismen handlar inte om psykologi.

 4. Hannu: Det ligger mer politisk sprängkraft i Wallersteins definition. För den låter ana att det inte handlar om antingen eller (med påföljd att ”eller” framstår så omöjligt att man låter bli helt), utan om att töja på gränser. Att skapa luckor i systemet och vidga dem.

  För detta är alltid möjligt, både i stort och smått.

 5. Märkligt att det inte kommer upp till diskussion vad vi människor gör ifall klimatförändringarna inte beror på oss människor, utan är en del av naturens cykler som sträcker sig över århundratusenden. Den moderna människan, Homo Sapiens, har funnits till i bara ca 100.000 år.

  Som bekant så ökade havsytan med 120 meter i norra Europa för 12.000-6.000 år sedan, och skapade bl.a det som vi idag kallar för Nordsjön. Den forna landytan sträckte sig från England till Danmark, och kallas för Doggerland. Det kan man kalla en REJÄL klimatförändring. http://en.wikipedia.org/wiki/Doggerland

  Ändock finns det inget av detta att läsa i mänsklighetens historia, eftersom skrivkonsten inte fanns då. Det enda som finns kvar är olika legender, som den om Noaks Ark.

  Ifall vi minskar våra utsläpp till förindustriell nivå under många år framöver, och klimatet alltjämt förändras. Vad gör vi då? Detta är en scenario vi borde ta och planera OMGÅENDE för.

 6. Intressant och tankeväckande. Men det är väl viktigare att göra något åt det omedelbara och stora problemet för mänskligheten. En försämring av klimat, sämre tillgång till mat, stora naturkatastrofer och flyktingströmmar lär inte öka det mänskliga klimatet på jorden. Och det torde finns hyggligt väl underbyggda sannolikhetsberäkningar ang. en katastrof av den typ du för på tal, helt relevant.