Kan narkotika verkligen simma i en flod..?


I Svenska Dagbladet läste jag en lite märklig nyhet som sägs komma från Italien.

Personligen har jag inventerat antalet narkotikamissbrukare i tre av Stockholms kranskommuner så jag kan svårigheterna med sådana inventeringar in på skinnet så att säga.

I princip går det till så att polis, socialtjänst, sjukvård, kriminalvård samt missbruksvård sammanställer sina uppgifter för att se hur många missbrukare man känner till. Utifrån detta görs en skattning på hur många det i praktiken kan vara, från två gånger känt antal, till mångfalt fler.

Det som är avgörande för den sista beräkningen är hur stor relevans och aktualitet de redan befintliga uppgifterna har.

Har man ett bra hum om hur många missbrukare som är kända så blir mörkertalet det dubbla. Har man sämre koll kanske det femdubbla.

Men i Italien har man gjort en egen variant av att skatta missbrukets omfattning. Man har helt enkelt mätt mängden av metaboliserat kokain i avloppet, och då funnit att det var långt mer än vad man hade trott.

SvD: ”Forskare har hittat höga halter av kokainrester i floden Po i norra Italien. Motsvarande fyra kilo kokain flyter dagligen i floden, och myndigheter befarar nu att antalet kokainmissbrukare i området är betydligt fler än man tidigare trott.”

Metodens vetenskaplighet kan jag givetvis inte yttra mig om men man hade trott att 1,1 procent av invånarna mellan 15 och 34 år i området använde kokain minst en gång i månaden.

Det antagandet visade sig vara helt fel.

Det fanns mycket mer kokainrester i flodvattnet och man lyckades konstatera att innevånarna petade in sig kokain för
1 125 000 000 kronor årligen. Mer än en miljard kronor således.

Och då har man ändå inte koll på de avlopp som inte går ut i floden. Eller värre än så- inte hur många som använder andra droger som amfetamin, hasch och heroin bara för att nämna några..

Skulle man göra samma undersökning av Stockholms avlopp skulle man givetvis finna motsvarande restprodukter..

Men som sagt, Sverige verkar vara på väg att utvecklas till en polisstat, så snart har väl någon entreprenör listat ut hur man ska direktkoppla knarklarm på toaletterna till närmaste polismyndighet…


2 svar till “Kan narkotika verkligen simma i en flod..?”

  1. Nää, de blir ju inte metaboliserade.. :) De dricker nog upp sådant vatten i stället.. :)