Justitieombudsmannen reagerar på Bodströmsamhället


Justitieombudsmannen och advokatsamfundet är ytterst kritiska mot Bodströms förslag till hemlig avlyssning.

När JO, Mats Melin, besvarar Promemorian om Hemlig Rumsavlyssning så framgår det att en kommande lag strider både mot Regeringsformen och Europakonventionens bestämmelser om mänskliga rättigheter..

Så här skriver JO i svaret: Utgångspunkten för min bedömning är självfallet det skydd för förtrolig kommunikation som såväl 2 kap. 6 § regeringsformen (RF) som artikel 8 i Europakonventionen ger.

Han anser att detta skydd åsidosätts och idag fick han svara på frågor i morgonekot.

Ekot: Justitieombudsmannen Mats Melin anser att det är fel att låta polisen avlyssna privata bostäder. ”– Det jag talar med mina kamrater om är en sak mellan dem och mig. Det ska inte polisen eller statsapparatens företrädare lyssna på. Om jag är misstänkt för allvarlig brottslighet så kan jag möjligen få tåla att polisen lyssnar på mig, till exempel när jag pratar i telefon. Men att jag ska behöva tåla att polisen lyssnar på vad som händer i mitt hem, det tycker jag är att gå alldeles för långt…
… – Alltså, ju mer vi i ett samhälle anser oss behöva använda hemliga övervakningsmetoder gentemot medborgarna, desto mer tror jag att medborgarna frågar sig om denna hemliga övervakning verkligen handhas på ett korrekt sätt.

Flera remissinstanser ifrågasätter om hemlig avlyssning är värdigt en demokratisk stat.

Just den senare aspekten är extra viktig. Den dagen medborgarna känner stor misstänksamhet och misstro mo

polis och myndigheter så kan vi få ett antal oönskade effekter.

I ett värstascenario kan jag tänka mig att Bodströmssamhällets ”kamp mot terrorismen” i själva verket bidrar till en diametralt motsatt effekt, det kan bli det som tänder brasan..

Jag läste på en blogg igår att historikerna inte kommer att vara nådiga mot Thomas Bodström. Det är sant. Han kan bli den som slutgiltigt demolerar rättsamhället.

Klicka på länken till JO:s yttrande! Det ligger på denna server och är bara drygt ett A4, skarpt formulerat och mycket läsvärt.

(Egentligen borde jag stänga av alla nyheter så här dagen före julafton, men när en flock käpphästar galopperar är det svårt..)

[i] JO:s yttrande ca 90 rader

[i] Ekot