Johan Staël von Holstein, igen ??

Jag läste just Johan Ehrenbergs senaste artikel som publicerats på Etc. Han tar där upp ett antal av de nyliberala provokationer som regeringen ständigt utsätter medborgarna för.


Johan Ehrenberg/ETC:
”I huvudstaden inför moderaterna ett nytt ”vårdval” som gör att fattiga områden automatiskt får mindre pengar till vård och man säger att så ska det vara för att ”det ska vara rättvist”.
Mats Odells bostadsutredning går ut i tidningarna och säger att hyran måste höjas så kraftigt att bostadsköerna försvinner.
Migrationsminister föreslår att barn till nya svenskar ska tvingas vänta upp till fyra år innan de får komma hit för att ”minska segregationen”.
Allt det här kan verka underligt om man ser det som enskilda förslag, men om man lägger tillsammans det hela får man en helt annan bild.
Det är provokationer. Man testar motståndet, man mäter reaktioner, man pressar fram en ny politisk situation.
Det som för några år sedan var omöjligt att ens säga, blir nu möjligt att genomföra.”

Vårdvalet som Johan Ehrenberg tar upp innebär konkret för Haninges innevånare att vårdcentralen i t.ex. Jordbro blir av med flera tjänster på sikt, pengarna kommer huvudsakligen att flyttas till områden med större skattekraft, t.ex. Östermalm. De flesta har ännu inte fått klart för sig att det är en reform som kommer att drabba de sämst ställda, kanske har man trots allt kvar något slags förtroende för politiker, man tror antagligen att de inte kan vara onda människor bara för att de är politiker.

Många av regeringens provokationer räknas upp, bland andra den som regeringen gjorde genom att utse Johan Staël von Holstein till styrelsen för Statens Kulturråd. Den mannen nämnde jag också i mitt förra inlägg så jag avstår från att skriva mer om honom nu, men läs vad Johan Ehrenberg skriver, det är klart läsvärt.

För mig känns regeringens alla försöksballonger som en medvetet förd taktik för att se var den allmänna opinionen kan tänkas tåla, och på sikt så kommer givetvis vaksamheten att sänkas. Det har varit så många och folk blir allt tröttare på att ständigt

vara utsatta för den sortens opinionsmätningar, eller om man ska kalla dem provokationer.

Man lyckades stoppa Borgs idé om begränsningarna i sjukförsäkringen, där var folk tillräckligt alerta för att sätta ner foten, men då det gällde vårdvalet så trummades beslutet igenom så snabbt att ingen knappt hann reagera. Det är just den snabbheten som kännetecknar högerregeringen, de är hundraprocentigt övertygade om att de kommer att förpassas ut ur Rosenbad 2010 och därför försöker man genomföra så mycket man kan under den tid som återstår.

Och min fråga om politiker kan vara onda människor är givetvis besvarad, trots att bara några få har vågat ställa den. Och ja, jag tror att politiker i vissa lägen kan vara onda, det har om inte annat historien visat. Försöker man bluffa igenom sin politiska vilja så är det inte av något slags godhet.

Trösten må vara att det bara är 946 dagar kvar till valet.

Läs Johan Ehrenberg i ETC

Andra om , , , , , , , ,

[tags]Johan Staël von Holstein, Johan Ehrenberg, ETC, Regeringen, Nyliberalism, Luftballonger, Bluffar, Politik, Försöksballonger[/tags]

  7 comments for “Johan Staël von Holstein, igen ??

 1. Sara G
  15 februari, 2008 at 12:46

  Borgarna har bråttom, eld i rumpan, för att hinna genomföra sin ägarkapitalistiska revolution…
  Det som sticker mest i ögonen är den absoluta likgiltigheten och den hårda, obönhörliga pressen på de som är svaga och hjälplösa. Snabbast möjligt jobbar man för att hinna omfördela merparten av kapitalet till de som redan har. Att Reinfeldt och Borg tog tillbaka den senaste ”reformen” i sjukförsäkringen berodde inte på något annat än att hans egna vapenbröder så ljudligt protesterade. Moderaterna var redan rätt så irriterade över försvarsministerna hastiga avgång, då försvarsbudgeten blev magrare än han ansåg vara rimligt.

 2. Kurt
  15 februari, 2008 at 13:17

  DN rapporterar att ”Sverige klättrar snabbt uppåt i välståndsligan”

  http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3130&a=743077

  I den ligan är välstånd indirekt proportionellt med välfärd.

 3. Sara G
  15 februari, 2008 at 14:53

  Ja, vi är ett mycket rikt land – med en bedrövlig fördelningspolitik…
  Jag misstänker att de hemlösa, arbetslösa, svårt sjuka, en majoritet av invandrarna, papperslösa, ensamstående föräldrar och fattigpensionärer m.fl känner att de ingår i någon välståndsliga.
  Inte förrän man kan påvisa att alla får rättmätig del av välfärden
  kan man tilllåta sig yvas över hur bra vi har det och rika vi är.

 4. Sara G
  15 februari, 2008 at 14:55

  Rättelse.
  Jag misstänker att inte förrän de hemlösa…..
  ska det vara.
  Blir så uppbragt!

 5. lasse_x
  15 februari, 2008 at 16:35

  Kurt 1:17 pm

  Den sk välståndsligan är väl det samma som BNP ranking enligt PPP köpkraftsjusterad växelkurs. Det är ett mycket grovt mått, jag har aldrig förstått varför placeringar på den rönt sådan uppmärksamhet.

  Mellan rika länder kan rena teknikaliteter ge stort utslag för placeringen utan att folk blir rikare eller fattigare. Som tex om andelen skatt som tas in på konsumtionsskatt eller om sjukvård produceras av samhället eller i bolag och organisationer som inte syns i den offentliga redovisningen, om pensioner och bidrag beskattas eller inte osv.

  Dessutom är det ett helt vanligt BNP/capita mått som inte säger ett dugg om hur frukterna av landets produktion fördelas.

  Det kan till viss del vara användbart för att jämföra levnadsstandard mellan rika och fattiga länder, dvs den möjliga konsumtionsnivån i fattiga länder är något högre än vad en ren växelkurs jämförelse skull visa.

  Ursprungligen trodde de som knåpade ihop detta att man med detta mått skulle kunna förutsäga växelkursförändringar, dvs att dessa skulle ekvilibrera till PPP. Så blev det inte.

  Det finns även mycket att säga om hur måttets metoder och användning på fattiga länder. Men man kan återigen påminna om Världsbankens fattigdoms mått på en eller två US dollar att detta är PPP dollar, d.v.s. t.ex. de två dollar den fattige har att leva på motsvarar två PPP dollar här d.vs. knappt 13 kr om dagen här och betydligt mindre än 13 kr där hemma hos den fattige.

 6. 15 februari, 2008 at 20:04

  Köpkraftsmodifierad BNP vinner på så liten offentlig sektor som möjligt. Sänker man skatterna går den modifierade BNP automagiskt upp, höjer man dem går den ner. Oavsett om folk har lika mycket i plånboken och lika många är i jobb och den vanliga BNP:n är oförändrad.

 7. lasse_x
  15 februari, 2008 at 22:07

  Recalculating China’s GDP
  Clipping the dragon’s wings
  hina’s economy is smaller than was thought
  The Economist

  AMERICANS may well be delighted by new figures that show China’s GDP is 40% smaller than previously thought. Has the devious Beijing government been massaging the numbers, as communist planners are wont to do? Hardly. China’s GDP in yuan terms remains unchanged. What has happened is that the World Bank has changed the calculations it uses to make international comparisons of the size of economies.

  Previous estimates of China’s PPP were largely guesswork. Now the World Bank has produced new calculations based on a survey of prices of over 1,000 goods and services in 146 countries, including China for the first time.

  Jag har inte kollat upp det här senaste med Sveriges placering I PPP ligan men det kan kanske ha att göra med att man reviderat en rad länder.

Comments are closed.