Den efterlyste Joachim Posener


Joachim Posener har genom egen handaverkan blivit en följetong i svenska medier.

Han hävdar att han är oskyldig som ett litet lamm i den s.k. Trustor-affären, och han är ungefär lika trovärdig som Knutbypastorn.

Uppenbarligen har han svårt att avnavla sig från Sverige trots att den längsta sammanhängande tid han vistats på ett och samma ställe sannolikt var hans långa fängelsevistelse i Danmark.

Aftonbladet har nu bidragit till hans fortsatta försörjning genom att betala en ansenlig summa för att få referera hans bok om jakten eller snarare flykten.

Så här skriver han:

”Jag började aktivt leta efter lämpliga städer på jorden där jag trodde att jag kanske skulle kunna trivas och där jag hade praktiska möjligheter att bosätta mig.

Det var ingen brådska och jag var fullt medveten om att jag ännu inte hade råd att flytta någonstans, men på det problemet trodde jag att jag hade en lösning.

Sedan 1997 hade jag haft ett konto i en bank i Schweiz.

Där hade jag från början satt in ungefär fem miljoner kronor och banken hade sedan dess förvaltat pengarna i aktieinvesteringar för min räkning.”

Läs i Aftonbladet!

Åklagarmyndigheten i Sverige är på god väg att lägga beslag på det som finns kvar på detta konto, omkring 2,3 miljoner. Det är antagligen det huvudsakliga skälet till att han nu framträder i media och har skrivit en bok. Han behöver helt enkelt pengarna.

Att han hittat en ”lämplig stad på jorden” är jag övertygad om. Han sitter väl någonstans i Europa och bloggar för glatta livet. Vad han kallar sig kan man ju undra förstås..

Själv tycker jag att det vore på sin plats att resa hem till Sverige nu. Vi kommer ju att stå för mat och husrum i ett antal år så försörjningen är ju ordnad.

Själv anser jag att straffskalan för grov ekonomisk brottslighet borde höjas radikalt. Det känns inte rimligt att vissa ska kunna stjäla hundratals miljoner kronor och komma undan med bara några års fängelse. Varefter de i västa fall lever gott på det de stulit resten av livet.


Ett svar till “Den efterlyste Joachim Posener”