Israel största hotet mot världsfreden


Att jag är kritisk mot Israel och deras politik mot palestinierna vet läsarna av denna blogg.

I morse hörde jag på radio att Hamas nu kommer att få ett utökat ekonomiskt stöd från Saudiarabien och Iran. Kanske inte speciellt överraskande med tanke på den israeliska regeringens beteende när det gäller de palestinska inkomster man enligt överenskommelsen ska redovisa till den palestinska myndigheten en gång i månaden.

Jag tänker tillbaka lite på den undersökning som visade att EU-medborgarna anser att Israel är det största hotet som finns mot världsfreden. I Dagens PS skrev man: ”Israel är ett större hot mot världsfreden än någon annat land i världen. Så utmålas Israel i en hittills opublicerad EU-undersökning bland 7.500 européer från medlemsstaterna. Däribland Sverige. De tillfrågade försågs bland annat med en lista över 15 länder följt av frågan: ”Säg mig om du anser att länderna utgör ett hot eller inte till världsfreden”. Israel pekades ut av 59 procent av de intervjuade som ett hot mot världsfreden.

Situationen är sedan dess allvarligt försämrad. Palestinierna valde bort Fatah, men skälet var inte bara korruptionen utan minst lika mycket bristen på framsteg i relationen till Israel. Och sedan valet av Hamas har palestinierna radikaliserats ytterligare. Jag har tidigare skrivit att regeringen Olmerts agerande kommer att leda till ännu mer terror, och den övertygelsen växer sig starkare för varje dag som går.

Möjligen innebär murbygget att israelerna uppnår högre säkerhet på hemmaplan, men som situationen nu utvecklas i den

muslimska världen så kan vi vara förvissade om att israeliska mål, liksom amerikanska, kommer att drabbas även på andra platser och inte bara i mellanöstern.

PS: ”Detta chockerande resultat att Israel skulle utgöra ett värre hot mot världsfreden än Nordkorea och Iran motsäger logiken och understryker att antisemitismen är djupt försänkt i det europeiska samhället”, säger Rabbi Marvin Hier, en av grundarna till Simon Wiesenthal Centret.

Det handlar givetvis inte om antisemitism. Den drapan är så tröttsam så att man inte ens skrattar åt det längre. Det handlar i stället om en realistisk syn på världsläget, och minst realister är tydligen israelerna själva.


15 svar till “Israel största hotet mot världsfreden”

 1. Du följer traditionen att missuppfatta den där undersökningen. Folk fick, utan någon rangordning, svara på vilka av 15 namngivna länder de ansåg vara ett hot mot världsfreden. Israel fick då flest kryss, vilket inte säger något om huruvida en enda person av alla dessa ser Israel som det största hotet. Rent praktiskt kan man nog dessutom anta att det egentligen var konflikten som sådan som ansågs som ett hot, oberoende av vilken sida man ansåg hade mest fel, och det är en rimlig slutsats eftersom det är en av de få konflikter som kan sprida sig och leda till storkrig. Folk ojade sig över att ett land som Nordkorea fick färre kryss, men så isolerat som det är kan det möjligen ge upphov till en lokal konflikt, men knappast hota någon världsfred.
  (Kongo hade varit det ”rätta” svaret, men så mycket som vi i väst ignorerar det kontinentala storkrig som rasat där vete tusan om det ens var med på listan)

 2. Du följer traditionen att missuppfatta den där undersökningen.

  Mja, jag citerar en text som säger ”Israel är ett större hot mot världsfreden än någon annat land i världen. Så utmålas Israel i en hittills opublicerad EU-undersökning bland 7.500 européer från medlemsstaterna”

  Dessutom anser jag givetvis att Israel är ett utomordentligt hot mot världsfreden så länge de fortsätter med sin olagliga ockupation av palestinskt område, sina fortsatta brott mot Genèvekonventionen och palestiniernas mänskliga fri- och rättigheter.

  Att deras vapenbröder dessutom gett sig på Irak utifrån falska och lögnaktiga motiv gör givetvis inte saken ett dugg bättre. Det är ett faktum att en mycket stor andel folk i regionen gärna skulle se dem utjagade i havet, och det blir knappast bättre av deras frysning (avtalsbrott) mot den palestinska myndigheten. Det får en direkt motsatt effekt samtidigt som det driver Hamas närmare Saudiarabien och Iran.

  Skulle samma undersökning göras om idag skulle troligen utfallet bli ännu mer markerat än 59 procent. Säkert en betydligt större procentsats..

 3. Den text du citerar har alltså fel. Och skulle undersökningen göras idag torde den största skillnaden vara att USA seglat upp i tabellen. Antagligen har Iran gjort det också i lite mindre utsträckning.

 4. Delar Mark Twains åsikter om statistik (”There are three kinds of lies: lies, damned lies and statistics.”) Vill någn läsa originalet – här är länken till Eurobarometern: http://europa.eu.int/comm/external_relations/iraq/doc/fl151_iraq_full_report.pdf

  Trots mina ringa kunskaper i statistik och opinionsundersökningar kan man lätt konstatera att listan innehåller 15 länder varav inget är Palestina. 7,515 personer i EU har intervjuats. Därav drar man raskt slutledningen att siffran 59% för Israel som främsta hot mot världsfreden gentemot 53% för Nordkorea eller Iran skulle vara absolut.

  Håller helt med Thomas Palm: ”Rent praktiskt kan man nog dessutom anta att det egentligen var konflikten som sådan som ansågs som ett hot, oberoende av vilken sida man ansåg hade mest fel”.

  Vill också som jämförelse påminna om konflikten/folkmordet i Darfur med miljoner flyktingar och hundratusentals mördade, men nästan helt utan nyhetsvärde i Väst. Och heller inget hot mot världsfreden. Vilket alltså betyder att det är helt OK att syssla med storskalig etnisk rensning, mord och systematiska våldtäkter så länge man håller sig på hemmaplan och således inte tar några risker att ”hota världsfreden”. Sådan fråga, sådant svar.

 5. Angående eurobarometern: glömde att skriva att de relevanta uppgifterna finns på sida 80 och att antalet tillfrågade etc beskrivs i inledningen på sidan 3.

 6. Dessutom bortser du nog ifrån att siffran skulle vara betydligt högre än 59% idag Anna. Jag är inget orakel men jag tror att 80% skulle peka ut Israel just nu. Och jag tvivlar STARKT på att ”Palestina” skulle få så höga siffror om det hade funnits med som ett valbart land.

  Det av tämligen lätt insedda skäl..

 7. Tror och tvivlar, just det. Det har ju var och en rätt att göra som de behagar. Men jag tror som Thomas Palm, att det är KONFLIKTEN som är ett hot mot världsfreden och inte Israel som land. Det håller jag dessutom med om, att konflikten är ett hot mot världsfreden alltså.

  Så om du ställer frågan ”vilken konflikt är det största hotet mot världsfreden just nu” så skulle Israel/Palestinakonflikten säkert och med rätta få höga siffror, trots att jag ersonligen är mindre intresserad av frågan ”vem är mest skyldig” som säkert är viktig men som löser få problem än följdfrågan ”vad kan göras för att förbättra situationen”.

 8. Anna: ”det är KONFLIKTEN som är ett hot mot världsfreden och inte Israel som land.”

  Visst, men Israels status som nation är säkerligen sämre än Turkiets inom unionen. Och det är Israelernas ovilja att följa konventioner om mänskliga rättigheter, Genèvekonventionen, FN:s resolutioner etc som gör att de med rätta kritiseras.

  Och nu ska EU vara med och betala pengar till Hamas för att Israel vägrar att följa ingångna avtal med PA. Dessutom vägrar Israel att förhandla med en demokratiskt vald regering (snart är de regering i alla fall).

  Och bortsett från det håller Israel mängder av palestinska fångar utan vare sig rannsakan eller dom och de fördrivna palestinierna i flyktinglägren är nu inne på sin tredje generation.

  Visst får du tro och tycka vad du vill, men du ska inte inbilla dig att din syn motsvaras av ngn sorts koncensus i Europa.

 9. ”Visst får du tro och tycka vad du vill, men du ska inte inbilla dig att din syn motsvaras av ngn sorts koncensus i Europa”

  Konsensus? Jar aldrig inbillat mig att jag tillhör någon slags majoritet i någon slags fråga. Vad har det f ö med saken att göra? Sedan när är vad majoriteten tycker det enda rätta? ”5 triljarder flugor kan inte ha fel – ät skit” eller hur det heter.

  Vidhåller min åsikt att opinionsundersökningen är ytlig och inte speciellt övertygande, och att vad folk hade svarat idag på olika frågor är en hypotes som för tillfället saknar faktaunderlag. Det är skillnad på att kritisera ett lands regerings politik och hela landet i sig. Det gäller f ö också Iran och Syrien. Långt ifrån alla iranier eller syrier gillar allt deras ledare gör. De är också rätt högt uppe på listan om ”hot mot världsfreden”, och jag har samma kritik mot undersökningen vad det gäller dessa resultat. Som publicerades på sidan 80 i en undersökning som egentligen handlar om krig och fred i Irak.

 10. Anna: “5 triljarder flugor kan inte ha fel – ät skit”

  :-)

  Det jag menar är att jag är fullständigt (!) övertygad om att ”Medeleuropén” är långt mer kritiska mot den Israeliska politiken idag än vad de var 2003. Sedan är det säkerligen både en ytlig och för liten opinionsundersökning för att tillmäta den alltför stor vikt, men jag tvivlar på att det skulle spela någon roll.

  Skulle man göra en STOR undersökning som är helt oantastlig skulle ändå Israels regering avfärda den som ngn sorts antisemitism.

  Jag menar att Olmert & Co inte har en realistisk syn på Europa och hur landets anseende skadas av politiken mot palestinierna. Och även om det var en liten undersökning så ger den en fingervisning om en trend i Europa.

  Jag är ingen spågubbe, men jag umgås faktiskt med folk och det är inte bara likasinnade ska du veta. Mellanösternkonflikten diskuteras tämligen ofta bland politiskt intresserade, och även om inställningen till palestinierna växlar en del så är samstämmigheten om Israels politik näst intill total.

  Att det är skillnad på att kritisera ett lands regering och landet i sig har du dock helt rätt i. Jag gör nog inte den distinktionen själv trots att jag har det inpå skinnet. Min dotter är gift med en amerikansk grabb och dotterdottern, lilla Amiee, har dubbelt medborgarskap. Jag har blivit påmind ett antal gånger om att kritisera USA:s regering i.s.f. USA ska du veta.. :-)

  När det gäller Israel har jag ingen som påpekar det i vanliga fall..

  Visst är det en hypotes jag framställer, men du ska nog inte tro att den helt saknar faktaunderlag. Eftersom du följer den svenska debatten så vet du att den i högsta grad är polariserad och består lite överdrivet av två ytterligheter. Men det kommer knappast att förändras så länge Israels regering själva använder en ”ytterlighetspolitik”. Jag är, som du vet, helt för en tvåstatslösning. Och det tror jag stämmer väl överens på den svenska opinionen som helhet.

  Men det har faktiskt dykt upp ett antal ”antisionister” som för den skull inte är antisemiter eller ngn annan sorts rasister. De dyker inte upp på grund av att nazzarna gödslat debatten här i Sverige heller. Min uppfattning är att de dyker upp främst därför att folk börjar inse att det aldrig kommer att bli någon fred i regionen med mindre än att främmande trupp garanterar en säker gräns mellan israeler och palestinier.

 11. Se där, nu börjar vi närma oss :-) – håller med om mycket om vad du skriver i den här kommentaren, kanske speciellt
  att ”Olmert & Co inte har en realistisk syn på Europa och hur landets anseende skadas av politiken mot palestinierna” och ”kommer knappast att förändras så länge Israels regering själva använder en ”ytterlighetspolitik”.

  Ibland känns det som om Israel har något av en ö-mentalitet, liknande den jag påträffade på östra Gotland där Sverige indelades i ”Gotland” och ”Fastlandet” och båda gavs samma vikt (fast Gotland hade naturligtvis högre status). Och i mycket är Israel en ö. Så att integrera Israel mera i Europa är nog en förutsättning för att kunna påverka politiken här (sade jag något om EU-medlemskap?)

 12. ”Så att integrera Israel mera i Europa är nog en förutsättning för att kunna påverka politiken här (sade jag något om EU-medlemskap?)”

  Nepp. Men det har ju jag redan föreslagit som morot.

  Ja Gotland känner jag ju till. Gjorde värnplikten på ön och insåg givetvis att man borde dra ur proppen på skiten och sänka den. Har trots detta nu försonats med ön, särskilt sommartid.

  Sedan är det ju så med ”lumparminnen” att de blir mer rosa för varje år som går.. :-)

  Nja, jag begriper mig inte på israels politiker. Hur fasen KOMMER det sig att de inte tycks tänka till?

  Förintelsen var det djävligaste som hänt på denna jord, iaf om man ser det som EN händelse. Men det går ju inte att hela tiden använda det som motiv till en fullkomligt fyrkantig politik mot palestinierna.

  Dessutom (!) att antisemitförklara varenda kotte som har synpunkter på deras agerande. Jo jag vet att du nog håller med i det mesta, men det är inte bra för mitt hjärta.

  Bodström är inte heller bra för mitt hjärta berättade jag nyss för an gammal kompis i ett mail.. :-)

  Så bloggen får förbli min terapi..

 13. Alltså, är det jag som har missuppfattat någonting, eller ligger inte Israel i Asien? Okej, visst, majoriteten av befolkningen är säkert etniskt sett europeer, men är det ras som ska avgöra EU-medlemskap? Är USA och Australien också möjliga kandidatländer? Eller hela Sydamerika?

 14. Du har nog missuppfattat fler än EN sak om du tror att ”ras” har med religion att göra. Vi tillhör alla ”homo sapiens” och är således både samma ART och RAS även om vissa knölfödingar tror på både den ena eller den tredje guden. Vilket när det gäller de abrahamitiska religionerna är samma dam fast hon har olika namn..

  Backa lite och ta frågan en gång till. Utgå gärna från det du skrev ”majoriteten av befolkningen är säkert etniskt sett europeer” men ta gärna upp saken som en kommentar till min senaste bloggpost http://www.jinge.se/index.php/allmnt/lat-israel-komma-med-i-eu.htm

  I och med denna kommentar hänvisar jag alla ovan nämnda bloggpost..