Islam – Ett hot mot Sverige?


Nu visar en undersökning att åtta av tio svenskar är positiva till integrering av människor med olika kulturell bakgrund i Sverige.

Men sju av tio anser att värderingarna inom Islam inte är förenliga med det svenska samhällets värderingar. Det är en anmärkningsvärt hög siffra och man kan nog utan vidare hävda att den är beroende på medias felaktiga och ofullständiga nyhetsrapportering.

Det finns ett otal exempel på hur olika grupper inom borgerligheten gör vad de kan för att demonisera muslimer. Folkpartister talar om att skolan ska samarbeta med Säpo t.ex. Jag har skrivit en hel del om dessa missförhållanden tidigare..

Det finns över en miljard muslimer och det är självklart att det bland en så stor grupp finns ett visst antal sinnessjuka, kriminella och religiösa fanatiker.

Hade man granskat Livets Ord, Pingstkyrkan, Opus Dei, Maranata och alla andra religiösa sammanslutningar av sektkaraktär hade man utan vidare kunnat dra fram lika många märkliga saker i ljuset.

Men det gör man inte, och resultatet syns i denna undersökning.

Om folk tror på den typen av lögner, och

det förefaller de göra, så är det klart att man får en skev bild som inte har något med verkligheten att göra.


7 svar till “Islam – Ett hot mot Sverige?”

  1. Religion är livsfarligt anser jag. Folk blir hjärntvättade av sin religion och vissa spårar ur totalt.

  2. Jag tror att din jämförelse med Livets Ord och andra kristna sekter är mycket bra. Det finns extremister inom alla religioner och det är intressant hur vi verkar tolerera våra egna extremister utan att egentligen bry oss om hur extrema de ofta är. Det är det främmande och okända som vi är rädda för.

  3. Nej, för Knutby fick ju ingen som helst uppmärksamhet i media. Alla svenskar diggar knutbybor.
    Och vad gör det att hundratals ateistiska barn mördas av Livets Ord varje år? Jag bryr mig inte.

  4. Det är storskillnad på att köra in plan i skyskraper, spränga bomber och skuta med kalasnikovs jämfört mot att predika sina åsikter och lämna tredje man fysiskt oberörd.

  5. Mmm.. följer man statens uppmaning till svenskar under en ockupation så säger de faktiskt att vi ska ta till det som kallas för terrorism.