IMF i farten – anledning till oro. Del 1Detta är första delen av en längre version av en artikel som publiceras i nr 8 av FIB-Kulturfront år 2011. Bedömer att den fortfarande är aktuell.
IMF logo imagesCA6P1CDB

IMF, International Monetary Fund (Internationella Valutafonden) har förekommit i massmedia ofta de senaste månaderna, främst i samband med krisen i Grekland, och som regel utan kritisk granskning av IMF:s tidigare verksamhet. Vi kan läsa att Grekland beviljas lån av bl.a. IMF under villkor som är rutinmässigt vanliga i detta sammanhang:
Minskade statsinkomster, minskning av utgifter för social välfärd, frysta eller reducerade löner och privatisering. IMF:s ensartade krav på olika länder kom att kallas SAP (Structural Adjustment Programs) redan för 30 år sedan. I paketet via WTO ingår ofta krav på borttagande av skyddstullar t.ex. på jordbruksprodukter (ofta via WTO, Världshandelsorganisationen), medan de rika länderna hade kvar sina (t.ex. USA och EU på jordbruksprodukter).

I artikeln i FIB-Kulturfront påtalades att IMF enligt sina stadgar är en odemokratisk organisation, att den, liksom Världsbanken, väsentligen tillgodoser intressena hos främst USA:s regering och ekonomiska elit (”Washington consensus”) och hävdade att IMF:s policy och krav på utsatta länder orsakat stor ekonomisk och social skada i många länder. Liksom systerorganisationen Världsbanken bildades IMF vid Bretton Woods 1944. Dess främsta syfte är att stödja länder i ekonomisk kris. IMF är formellt ett underorgan till FN men i praktiken en självständig institution, som är belägen i samma kvarter som Världsbanken och USA:s finansdepartement i Washington. IMF får sina medel genom bidrag från medlemsländerna, medan Världsbanken lånar på den internationella lånemarknaden.

IMF sammanfattar sin verksamhet på hemsidan “IMF är en organisation med 187 medlemsländer som arbetar för att främja valutasamarbete globalt, för att säkra finansiell stabilitet, underlätta internationellt handelsutbyte, stimulera till hög sysselsättning och uthållig ekonomisk tillväxt och för att reducera fattigdomen i världen”. (http://www.imf.org/external/about.htm).

Tjusigt, eller hur – men hur ser det ut i verkligheten?

Vi fortsätter med utdrag från en rapport till USA:s kongress ”International Financial Institution Advisory Commission” (Meltzer Commission) år 2000, som väsentligen styrker bedömningen från olika IMF-kritiker. ”G7-gruppens regeringar, framför allt USA:s använder IMF som ett verktyg för att uppnå sina politiska mål. Otaliga studier har misslyckats …. med att finna något tydligt samband mellan IMF:s engagemang och ökning av välstånd eller inkomst, …. och belagt särskilt skadliga effekter i utvecklingsländer. Människor som arbetat hård för att komma bort från fattigdom har sett resultatet av sitt arbete bli förstört/skadat, välstånd och besparingar förlorade, och de har fått uppleva hur deras småföretag gått i konkurs.
Arbetare har förlorat sina arbeten, ofta utan att ha något skyddsnät. Inhemska och utländska ägare av realtillgångar gjorde stora förluster medan utländska bankintressen skyddades, ofta med kompensation i form av höga räntor och de behövde endast ta ett begränsat (eller inget) ansvar för sina högrisklån. IMF har hjälp inte bara utländska bankirer utan att skyddade också politiskt inflytelserika inhemska låntagare, uppmuntrade till stora lån och extraordinärt höga lån i förhållande till tillgångar.”
(Egen översättning från Toussaint & Millet, 2010 (se nedan). Och en ledande svensk forskare, professor Denny Vågerö skriver i boken ”Den orättvisa hälsan. Om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd. Stockholm:Liber, 2012, red. M Rostila och S Toivanen att ”Världsbankens och IMF:s roll och inflytande ofta varit negativt ur hälsosynpunkt”.

Doktor om kapitalism

En hård dom – men har någon sett en hänvisning till den och andra rapporter i våra massmedia nu när IMF förs på tal? Nämns något av detta, och från exemplen nedan av inflytelserika skildrare av en ”utmärkt utveckling” i världen, som Johan Norberg och Hans Rosling.

Litteratur:About IMF -hemsidan. (http://www.imf.org/external/about.htm)
Chossudovsky M. Regime Change at the IMF: The Frame-Up of Dominique Strauss-Kahn? 19 May, 2011. : www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=24866
de Vylder S. Världens springnota. Finanskrisen och världen framåt. Stockholm: Ordfront, 2009.
Klein N. Chockdoktrinen. Stockholm: Ordfront förlag, 2007.
Romelsjö A. USA och krisen m.fl. blogginlägg (http://jinge.se.)
Stiglitz J. Fungerande globalisering. Göteborg: Daidalos, 2007.
Stiglitz J. Globaliseringen och dess kritiker. Stockholm: Leopard, 2003.
Toussaint E, Millet D. Debt, the IMF and the World Bank. Monthly Review Press, 2010.


intressant.se, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

IMF:s hemsidaAnders Svenssons blogg Pierre Gillys blogg DN IMF-lån till Irland SvD 27/12 AB IMF-lån till Mursi 10/12 Expressen 27/11 SvT SR Göteborgsposten ,DN 5.1 2012 Hans Rosling, Foto-Lasse Regeringen om utvecklingspolitik, DN 18/12SvD 19/12 om Hans Rosling, SvD om utvärdering av bistånd Hans Rosling i Agenda 26/11, Hans Rosling – årets hedersupplänning Forum Syd SVT 15-17.1 2012 Hans Rosling, Indiensolidaritet, svd, dn, Sveriges radio 30 december, Dagens Industri 30 december


Ett svar till “IMF i farten – anledning till oro. Del 1”

  1. IMF är en vidrig organisation som enbart sysslat med att skada människor, tidigare i huvudsak i tredje världen, men nu fortsätter man med länder i Europa också.